Wageningen University is de meest duurzame hogeronderwijsinstelling van Nederland, blijkt uit de jaarlijkse Sustainabul-ranking. De TU Delft staat elfde.
(Foto: Dalia Madi)

Wageningen University is de meest duurzame hogeronderwijsinstelling van Nederland, blijkt uit de jaarlijkse Sustainabul-ranking. De TU Delft staat elfde en is ambiteus.

Read in English

Sinds 2012 reiken de idealistische ‘Studenten voor Morgen’ de zogeheten SustainaBul uit. Ze geven punten voor duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering van de onderwijsinstellingen. Ook best practices, oftewel goede voorbeelden, wegen in de ranglijst mee.

Wageningen won tussen 2013 en 2017 vijf keer achter elkaar. Daarna sleepte de TU Eindhoven twee keer het goud binnen en vorig jaar stond voor het eerst een hogeschool bovenaan: Van Hall Larenstein.

TU hard gestegen
De TU Delft is hard gestegen op de ranglijst. Vorig jaar stond de universiteit op positie 23, nu eindigt ze als elfde. De TU heeft sinds begin dit jaar een coördinator duurzaamheid. Hoogleraar climate design & sustainability Andy van den Dobbelsteen (faculteit Bouwkunde) werkt een plan uit  - het klimaatactieplan - dat uitstippelt hoe de universiteit in 2030 CO2-neutraal kan zijn. Zijn rechterhand, duurzaamheidsonderzoeker Deirdre van Gameren, die de plannen doorrekent, denkt dat deze ontwikkeling al heeft bijgedragen aan de stijging van de TU.

“We zijn nog maar zes maanden bezig. Een aantal projecten hebben we nog niet aan SustainaBul kunnen voorleggen omdat ze te pril waren”, zegt Van Gameren. “Neem bijvoorbeeld de geheel vegetarische keuken bij Bouwkunde. Waarschijnlijk stijgen we volgend jaar verder.”

Niet alleen milieudoelstellingen
Voor de ranglijst keken de Studenten voor Morgen eerst wat ze zelf aan informatie konden vinden, waarna de instellingen konden reageren. Met hun aanvullingen is de definitieve volgorde bepaald.

De beste instellingen behandelen duurzaamheid niet alleen in voor de hand liggende disciplines als milieukunde, maar laten het thema in alle opleidingen en onderzoeksprojecten terugkomen. Bij het oordeel over de bedrijfsvoering kijken de studenten bijvoorbeeld naar groene energie, de kantine en de mobiliteit.

Toch kunnen zelfs de hoogst scorende instellingen nog “grote stappen” zetten, vinden de studenten. De zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zouden als leidraad moeten dienen.

Daartoe behoren overigens niet alleen milieudoelstellingen als goed natuurbeheer en het tegengaan van klimaatverandering, maar bijvoorbeeld ook de strijd tegen armoede en honger en het bevorderen van gendergelijkheid. (HOP, Bas Belleman/Delta, Tomas van Dijk)