Gevel, met daaraan het logo van Duwo
De tijdelijke woningen zullen in handen zijn van Duwo. (Foto: Justyna Botor)

Duwo hoopt volgend studiejaar te beginnen met de bouw van 660 studentenwoningen aan de Heertjeslaan, op Campus Zuid. Dat is ver van de stad, maar over veiligheid is nagedacht.

Read in English 

De 660 studentenwoningen kunnen vijftien jaar aan de Heertjeslaan blijven staan, meldt studentenhuisvester Duwo desgevraagd. Voor de TU Delft is een langere periode niet mogelijk, omdat ze verwacht ‘over tien a vijftien jaar deze locatie nodig te hebben voor toekomstige campusontwikkeling’, laat beleidsadviseur Danko Roozemond weten. De TU ziet Campus Zuid als ‘een modern leerpark, als innovatie-hub en als werkgebied voor state-of-the-art bedrijven en instellingen’, staat in het rapport TU Delft Campus Zuid. 

Momenteel staan ten zuiden van de Heertjeslaan woonunits waar voor een periode van vijf maanden asielzoekers in gehuisvest zijn. Die mobiele woningen worden daarna niet hergebruikt voor studentenhuisvesting, liet de TU Delft eerder weten. De studentenwoningen komen ook niet op de plek van deze noodopvang te staan, maar wel in de buurt daarvan. Bij de keuze van de locatie is rekening gehouden met de veiligheid van de studenten die er komen te wonen, vertelt Roozemond. “De woningen zullen precies in het verlengde van de Heertjeslaan staan, zodat je goede zichtlijnen behoudt en bijvoorbeeld niet ergens de hoek om hoeft.”

Het laatste deel van de Heertjeslaan. Rechts: de woningen voor statushouders, links: een grasveld. (Foto: TU Delta). 

Een deel van de 660 studentenwoningen wordt gebouwd volgens het STING-concept. Dat is een gemeenschappelijke ruimte gekoppeld aan meerdere studiowoningen. Dat heeft twee voordelen: studenten kunnen toch gezamenlijk wonen terwijl Duwo woningen voor alleenstaanden kan bouwen die onder de huursubsidieregels vallen. Uit eerder onderzoek van Delta bleek dat het overgrote deel van de studenten de voorkeur geeft aan gemeenschappelijke huisvesting.

Subsidie van het Rijk
Volgens
het coalitieakkoord van de gemeente Delft dreigt in 2030 een studentenkamertekort van 5.260 tot 6.111 eenheden. De coalitiepartijen – STIP, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie, zijn daarom van plan om 1.000 extra studentenwoningen te bouwen bovenop de eerdere plannen voor 2.500 extra eenheden. Zich bewust van de tekorten, maakte het college van bestuur van de TU bekend 40 procent te willen groeien, maar dan buiten Delft.

Duwo, de TU Delft en de gemeente zijn al zo’n twee jaar in gesprek over de tijdelijke woningen. Of en vooral wanneer ze er komen, is volgens Duwo-directeur Tom Hoekveld vooral afhankelijk van een subsidie van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. “Duwo bouwt liever tijdelijke woningen voor een periode van 25 jaar. Dan is het makkelijker om het bouwproject rendabel te maken. Om dit project voor vijftien jaar financieel haalbaar te maken, hebben we een subsidie aangevraagd bij de landelijke ‘Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting’”, legt hij uit. Hoekveld verwacht daarover voor het eind van dit jaar duidelijkheid te hebben. “Daarna hopen we zo snel mogelijk te gaan bouwen, bij voorkeur in studiejaar 2023-2024.”

De afgelopen twintig jaar heeft de TU Delft een aantal campusonderdelen afgestoten en verkocht aan Duwo, met name in het noordelijk deel van de campus. Tel je de afgestoten en de huidige TU-gebieden bij elkaar op, dan heeft de campus momenteel 3.365 studentenwoningen.