Verschillende mobiele units bij de noodopvang voor asielzoekers in Delft. In de units staan stapelbedden, een tafel, een paar stoelen en kast.
Een aantal van de mobiele woonunits waar asielzoekers de komende maanden zullen verblijven. (Foto's: Marjolein van der Veldt)

De eerste 50 van in totaal 220 asielzoekers zijn op 3 september aangekomen in de tijdelijke noodopvang op de TU-campus. Hoe wonen zij daar en hoe lang mogen ze blijven?

Read in English

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn al maandenlang opvangproblemen. Mensen overnachten er noodgedwongen op een stoel, in tenten of in de open lucht. Aan alle gemeenten in Nederland is daarom gevraagd om met spoed extra, tijdelijke opvanglocaties voor asielzoekers in te richten. Verschillende gemeentes schoten te hulp, zo ook Delft. Zaterdag 3 september verwelkomde de gemeente de eerste 50 van in totaal 220 asielzoekers in een tijdelijke noodopvang op de TU-campus.  

1. Waar is de opvanglocatie?
De noodopvang is gebouwd op een terrein op het zuidelijke deel van de campus. Dat ligt ten zuiden van de Heertjeslaan en naast het pand van softwarebedrijf Exact.

De noodopvang is omheind met stalen hekken. Aan de linkerkant softwarebedrijf Exact.

Op het terrein staan mobiele woonunits die plek bieden aan 220 bewoners. De ruimtes zijn voorzien van twee stapelbedden, vier lockers, een tafel en stoelen. Verder vind je er een recreatieruimte, twee toiletgebouwen, een receptie en een keuken zodat de bewoners hun eigen maaltijden kunnen bereiden.

2. Wie komen er wonen?
Mensen van diverse leeftijden en nationaliteiten, volwassenen en kinderen die alleen hier zijn gekomen en gezinnen die asiel aanvragen in Nederland. De samenstelling van deze groep verandert doorlopend, dus het is niet op voorhand te zeggen wie er naar Delft komen.

Wel ziet het COA de afgelopen maanden een toenemende instroom vanuit landen als Syrië, Afghanistan, Jemen, Turkije en Eritrea.

3. De noodopvang werd op 25 juli opgeleverd. Waarom duurde het ruim een maand voordat de eerste bewoners arriveerden?
Tijdens de laatste controles op veiligheid van de locatie, werd een legionellabacterie in de waterleiding van de units geconstateerd. Hierdoor waren de watervoorzieningen onbruikbaar. Het COA heeft daarop tijdelijke watertanks geplaatst. Deze worden gebruikt voor drinkwater en sanitaire doeleinden. Het COA onderzoekt met de eigenaar van de waterleidingen de bron van de besmetting. Zodra bij testen geen legionellabacterie meer wordt geconstateerd, kan de oorspronkelijke watervoorziening weer aan.

4. Delft had toch geen plek voor asielzoekers?
In april berichtte de NOS dat Delft al twaalf jaar geen asielzoekers had opgevangen. De gemeente zei toen dat dat kwam omdat ‘er geen geschikte ruimte’ was. Lennart Harpe, de Delftse wethouder voor integratie, vertelde een maand later zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te willen nemen. “Delft helpt graag mee aan een oplossing voor de kritieke situatie in Ter Apel.” Ook burgemeester Marja van Bijsterveldt liet weten dat de asielzoekers in Delft ‘van harte welkom’ zijn.

5. Hoe lang blijven de asielzoekers in Delft? 
De noodopvang op de campus is voor vijf maanden, gerekend vanaf opening van de locatie (zaterdag 3 september). De bewoners blijven in elk geval in Delft tot hun asielvraag in behandeling wordt genomen. Daarna verhuizen ze naar een regulier asielzoekerscentrum ergens anders in Nederland.

6. Kan de duur van de locatie worden verlengd?
In principe niet, laat een woordvoerder van de gemeente weten. “Met deze tijdelijke noodopvang komt de gemeente tegemoet aan het urgente verzoek van het COA om 200 asielzoekers op te vangen voor een periode van vijf maanden. Als het COA opnieuw een beroep doet op Delft, zal het college van burgemeester en wethouders het verzoek opnieuw bekijken.”

7. Kan de locatie na afloop worden gebruikt voor (tijdelijke) studentenhuisvesting?
Zowel de locatie als de mobiele woonunits worden na afloop niet gebruikt  voor studentenhuisvesting. Wel zijn de gemeente Delft en de TU in gesprek over de bouw van tijdelijke studentenwoningen op Campus Zuid. Deze plannen staan volledig los van de noodopvang.

8. Ik wil graag iets doen. Waar kan ik mij aanmelden als vrijwilliger?
Wil je asielzoekers helpen bij de opbouw van een nieuw bestaan? Kijk dan voor een vacatureoverzicht op de website van het COA.

Voor het inrichten van hun (tijdelijke) woning worden bewoners verwezen naar kringloopwinkels. Meubels en ander huisraad kun je daarom het beste naar een lokale kringloopwinkel brengen. Voor het schenken van fietsen of attributen voor de recreatieruimte kun je contact opnemen met de opvanglocatie zelf.