Overslaan en naar de inhoud gaan
Anke Schols, TU Delft Delta
Anke Schols: "We zijn op zoek naar mensen uit alle gelederen."

Wie zich verkiesbaar wil stellen voor een medezeggenschapsraad heeft daar nog een kleine maand de tijd voor. De FNV-fractie van de ondernemingsraad houdt vanmiddag een vragenuurtje voor geïnteresseerden. Drie vragen aan fractievoorzitter Anke Schols.

Hoeveel invloed heb je op TU-beleid als lid van de ondernemingsraad (or) of een onderdeelcommissie (odc)?

“Veel. De bestuurders van de universiteit kunnen voor onderwerpen zoals reorganisaties of vastgoedzaken niet om ons heen, omdat we advies- of instemmingsrecht hebben. Ze leggen vraagstukken vaak aan ons voor om onze mening te horen. Daarnaast hebben wij het recht om zelf punten te agenderen - een ombudsman voor medewerkers bijvoorbeeld - en dingen die gebeuren binnen de universiteit aan te kaarten, zoals werkdruk of parkeren op de campus. In de or-commissies gaan we direct in gesprek met directeuren van ondersteunende diensten en is ruimte voor eigen initiatief. Je bent dus direct betrokken en expert op een aantal onderwerpen.”

Wat voor mensen moeten zich kandidaat stellen?

“We zijn op zoek naar mensen uit alle gelederen: wetenschappers, ondersteuners, uit alle lagen van de organisatie. Het is prettig om een brede afspiegeling van de organisatie vertegenwoordigd te hebben. De zittingsduur is drie jaar, maar een kortere periode is ook mogelijk. We nodigen medewerkers uit om voor nadere toelichting in gesprek te gaan met een lid van de or of van een odc.”

Vooral voor odc’s is het moeilijk om kandidaten te vinden. Waar ligt dat aan?

“De odc en het werk dat zij doen is niet altijd even zichtbaar voor medewerkers, terwijl veel bestuurders de odc gelukkig zien als een belangrijke gesprekspartner voor het ontwikkelen en toetsen van toekomstplannen. De odc is ook een belangrijke bron van informatie voor de or. Bij de meeste odc’s is de waardering en benodigde vrijstelling van werk in orde, maar er is helaas nog geen echte richtlijn. Het college van bestuur heeft in 2014 een brief gestuurd aan de decanen en directeuren waarin het een oproep doet voor een goede en transparante regeling. De or heeft recent nog eens gepleit voor een redeling voor de hele TU.”

CV
Anke Schols is fractievoorzitter van de FNV in de ondernemingsraad (or), vicevoorzitter van de or en secretaris van de human resources-commissie. In het dagelijks leven is Schols adviseur kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling bij onderwijs- en studentenzaken op de faculteit CiTG. Daarnaast is zij lid van de 4TU-commissie van ‘Toezicht voor de Basis Kwalificatie Onderwijs’.

Informatie
Meer informatie over de lunchbijeenkomst vanmiddag voor geïnteresseerden is te vinden op de website van FNV TU Delft. De verkiezingen voor de ondernemingsraad en de onderdeelcommissies zijn op 6 en 7 november. Kandidaten hebben tot 6 oktober om zich kenbaar te maken.

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe