Overslaan en naar de inhoud gaan
tu delft delta ombudsman
Waar kunnen medewerkers terecht met hun problemen? (Illustratie: Liesbeth van Dam/TU Delft)

De TU zou een ombudsman voor personeel moeten krijgen, vindt de ondernemingsraad. Jaren geleden pleitte de raad er vergeefs voor, nu komt hij opnieuw met een voorstel.

Wanneer er op de werkvloer een probleem ontstaat dat tot een conflict of een dilemma kan leiden, bieden de bestaande ‘loketten’ binnen de TU geen mogelijkheden voor een onafhankelijk, onpartijdig en vertrouwelijk onderzoek met advies of bemiddeling, zo meent de ondernemingsraad (or).

De TU heeft weliswaar HR-adviseurs, maar die zijn volgens de or bij een conflict in eerste instantie adviseur voor het management. Vakbondsmedewerkers hebben geen onderzoeksbevoegdheid en niet alle medewerkers zijn aangesloten bij een vakbond. De Commissie voor bezwaarschriften toetst alleen formele besluiten op procedurele gronden.

“Als je een kwestie hebt met de leidinggevende van een vertrouwenspersoon, kan dat een probleem zijn”

Vertrouwenspersonen richten zich voornamelijk op ongewenst gedrag en hebben volgens de raad geen informatierecht en onderzoeksbevoegdheid. Bovendien werken vertrouwenspersonen zelf ook aan de TU. “Als je een kwestie hebt met de leidinggevende van een vertrouwenspersoon, kan dat een probleem zijn”, zegt or-lid Marion Vredeling. “En over twee jaar zijn vertrouwenspersonen weer gewone collega’s”, zegt or-lid Regine Vroom.

Oplossing is volgens de or een ombudsman. Die heeft wél informatierecht en onderzoeksbevoegdheid zou systematische tekortkomingen kunnen signaleren bij bijvoorbeeld reorganisaties en verstoorde werkverhoudingen. Dat zou een gang naar de rechter kunnen voorkómen, aldus de or.

Preventief

De raad verwacht dat er een preventieve kracht uitgaat van de ombudsman. Als voorbeeld noemt Vredeling het geval van de Leidse hoogleraar IJzendoorn die met anderen verantwoordelijk zou zijn geweest voor een 'verziekt werkklimaat'. “Het heeft twintig jaar geduurd voordat dat door onderzoek van een onafhankelijk persoon naar boven kwam”, zegt Vredeling. “In die tijd zijn veel mensen van ellende vertrokken. Dat wil je voorkomen.”

De ombudsman zou moeten gaan werken op basis van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en vertrouwelijkheid. Hoe de TU die onafhankelijkheid moet waarborgen, wil de or in een later stadium uitzoeken met het college van bestuur. Voor de financiering van een ombudsman bestaan verschillende modellen. “In Canada bijvoorbeeld financieren colleges van bestuur een ombudsman samen met de vakbond, waarvan iedereen verplicht lid is”, zegt Vredeling. “De vakbond bepaalt of een zaak naar de ombudsman gaat. Er zit dus een laag tussen medewerker en college.”

“Doel is dat er geen vuile was meer kómt”

Maar, zo vinden Vroom en Vredeling, financiering is pas een volgende stap. “We willen nu eerst dat het cvb met ons meegaat”, zegt Vredeling. De onderdeelcommissies binnen de faculteiten zijn vóór en de vertrouwenspersonen schreven in hun jaarverslag 2016 ook al over nut en noodzaak van een ombudsman. Doel is volgens Vredeling en Vroom niet dat er vuile was naar buiten komt. “Doel is dat er geen vuile was meer kómt”, aldus Vroom.

Het college van bestuur wil nog niet reageren op het initiatiefvoorstel, maar bespreekt het met de or op donderdag 14 september om 15.00 uur in commissiekamer 3 van de aula. Publiek is welkom.

Win a solar power bank by subscribing to our newsletter

During the OWee, Delta asked participants to subscribe for the newsletter and win a Waka-Waka solar power bank. One power bank still remains. Find out how you can win it.

Lees het artikel

Hulp bij trauma's

Ook medewerkers van de TU Delft zijn soms betrokken bij schokkende gebeurtenissen, zoals de zelfdoding van een naaste of de aanslag in Nice. Zij zoeken hulp bij bedrijfsmaatschappelijk werk.

Lees het artikel

Hitte in de Hofstad

Honderdtwintig Haagse huishoudens doen mee aan onderzoek naar hitte in de Hofstad.

Lees het artikel

Van Nuna naar scootmobiel

De Scoozy moet de ingeslapen scootmobielmarkt een nieuwe impuls geven. Oud-Nuna-kampioen Job van de Kieft is één van de breinen achter de start-up.

Lees het artikel

Millennials en het milieu

Millennials houden van reizen en vliegen graag de hele wereld over. TBM-promovendus Oscar Kraan spreekt zijn generatiegenoten aan op hun morele verantwoordelijkheid. In hun eigen belang.

Lees het artikel

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe