Een roze ouderwetse telefoon met daarnaast een smartphone. Op het scherm van de smartphone zie je het logo van het Instagramaccount TU I am Sad.
(Foto: Canva)

De How are U-welzijnsweek schoot TU-studente Birgit in het verkeerde keelgat. Met het Instagramaccount TU I Am Sad wil ze een tegengeluid laten horen.

Read in English

Vorige week vond de How Are U-Week plaats. Vijf dagen lang waren er lezingen, workshops en sociale activiteiten om studentenwelzijn onder de aandacht te brengen. De week riep bij bachelorstudent Birgit frustratie op. Ze worstelde zelf lang met mentale problemen en heeft ervaren hoe de TU Delft daarmee omgaat. Om haar frustratie een plek te geven opende ze het Instagramaccount TU I am sad.

Vertekend beeld
“De naam van de welzijnsweek suggereert dat de TU een open gesprek wil aangaan met studenten. Zoals een vriend die aan je vraagt, ‘hé, hoe gaat het? Een logische vraag voor een vriend, maar in de context van de TU geeft het in mijn ogen een vertekend beeld. Als je weet dat de mentale gezondheid van studenten ieder jaar achteruit gaat, slaat de How Are U-Week als ‘gespreksstarter’ de plank mis.”

Ze verwijst naar diverse welzijnsonderzoeken van de Landelijke Studentenvakbond. “Al in 2013 bleek dat 49 procent van de studenten (ooit) kampte met psychische klachten. Zelf ben ik in 2016 gaan studeren en ieder jaar verschijnt er weer een nieuw rapport waaruit blijkt dat de situatie alleen maar zorgwekkender wordt.

‘Ik mis zelfreflectie bij de TU, een kritische blik naar hoe zij mogelijk bijdragen aan de stress die studenten ervaren’

En de zorgen voor jongvolwassenen nemen alleen maar toe. Ze noemt prestatiedruk, de klimaatcrisis, de krappe huizenmarkt, sociale druk en financiële druk zoals de inflatie of een almaar oplopende studieschuld.

De How are U-week legt volgens haar de verantwoordelijkheid vooral bij de student. Zo waren er cursussen waarbij je leert om te gaan met druk of juist hoe je je kunt ontspannen. “Belangrijke vaardigheden, maar waarom wordt er niet gekeken naar factoren die deze problemen veroorzaken? Ik mis zelfreflectie bij de TU, een kritische blik naar hoe zij mogelijk bijdragen aan de stress en druk die studenten ervaren.”

Taboes doorbreken
In gesprek met Delta liet studentenraadsvoorzitter Marten Leenders eerder weten met de welzijnsweek het taboe over mentale gezondheid te willen doorbreken. “Een mooi doel, maar dan moet je het wel over problemen hebben die daadwerkelijk spelen”, aldus Birgit. Ze merkt op dat in het programma geen aandacht is voor depressie, angst of zelfmoord(gedachten). En dat terwijl meer dan de helft van de studenten in 2021 gevoelens van depressie en angst ervoer. Zelfmoord is de meest voorkomende doodsoorzaak voor jongeren onder de 30 en het aantal zelfdodingen nam sinds 2020 zelfs met 15 procent toe. “Ik ken weinig onderwerpen die zo moeilijk zijn om over te praten. Als de TU hier iets mee zou durven doen, bijvoorbeeld in samenwerking met 113 zelfmoordpreventie, zou de universiteit echt taboes doorbreken.”

  • Denk je aan zelfmoord en wil je nu contact? Bel of chat anoniem met 113. Je belt gratis naar het telefoonnummer 0800-0113. Chatten kan via de website.

“Datzelfde geldt voor alcohol- en drugsgebruik. Vooral op verenigingen wordt veel gedronken, al dan niet onder groepsdruk. Omdat er veel bezorgdheid is over de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs doet het Trimbos instituut daar nu uitgebreid onderzoek naar. Praten over hoe je goed omgaat met alcohol en drugs in je studententijd lijkt me geen gekke stap.”

Ongezonde cultuur
“Met het Instagramaccount hoop ik bij te dragen aan een eerlijk gesprek over studentenwelzijn.” In die conversatie speelt de universiteit volgens haar een sleutelrol. “De TU moet een veilige omgeving zijn, een plek waar je fouten kunt en mag maken. Zelf ervaar ik het alsof er steeds meer bureaucratische drempels zijn om te studeren. Verplichte aanwezigheid, verplichte deeltentamens, op tijd inschrijven voor tentamens. En als je een keer te laat of ziek bent moet je al snel een heleboel dingen regelen om nog mee te mogen doen.”

‘Ik hoor te vaak van studenten dat studieadviseurs een burn-out normaliseren’

Om zo’n veilige omgeving te creëren zijn volgens haar twee dingen belangrijk. Ten eerste moeten docenten en vakcoördinatoren een omgeving creëren waarin studenten durven te zeggen dat het niet goed gaat. Ten tweede moet worden onderzocht of alle drempels wel nodig zijn. “Verplichte deeltentamens en deadlines kunnen studenten stimuleren hun werk goed bij te houden, maar het kan er ook voor zorgen dat je in grote problemen komt als je een keer een slechte week hebt.”

Ze zou graag zien dat de universiteit deze punten serieus neemt en met studenten in gesprek gaat. “Misschien zijn ze dat al, maar ik krijg er zelf weinig van mee.” Daarnaast hoopt ze dat studieadviseurs en studentdecanen betere handvatten krijgen in hoe om te gaan met mentale problemen van studenten. “Ik hoor te vaak van studenten dat studieadviseurs een burn-out normaliseren. Er wordt hen verteld dat een studie nu eenmaal zwaar is en dat een burn-out er een beetje bij hoort. Dat is een ontzettend ongezonde cultuur en het wordt hoog tijd dat de TU daar verandering in brengt.”

Heb jij hulp nodig?

  • Als je niet goed in je vel zit en je hier met iemand over wilt praten kan het fijn zijn om met mensen om je heen te praten. Bijvoorbeeld met vrienden of familie.
  • Beïnvloed je situatie je studie? Bespreek dit met de studieadviseurDe studieadviseur kan je doorverwijzen naar de studentenpsychologen.
  • Studentenpsychologen bieden kortdurende begeleiding aan van maximaal drie gesprekken. Is er behoefte aan langdurige hulp, dan verwijzen zij je naar de huisarts of een psycholoog buiten de TU Delft.
  • Je mag altijd op eigen initiatief contact opnemen met de studentenpsychologen als je daar behoeft aan hebt. De actuele wachttijd vind je hier, maar er is ook een dagelijks inloopspreekuur.
  • Online hebben de studentenpsychologen tips en tools staan, waaronder een pagina over hoe je psychische problemen herkent.
  • Je kunt ook contact opnemen met je eigen huisarts of de Studentengezondheidszorg (SGZ).
  • Mocht de huisarts in het weekend niet aanwezig zijn, dan kun je (in Delft) contact opnemen met de huisartsenpost via 015 2511930. Meer informatie hierover op de website.
  • Denk je aan zelfmoord en wil je nu contact? Bel of chat anoniem met 113. Je belt gratis naar het telefoonnummer 0800 0113. Chatten kan via de website.
  • Maak je je zorgen om iemand in je omgeving? Neem dan contact op met Meldpunt Bezorgd, via 0900 0400405 of de website. Deze zorg is bestemd voor mensen die in Delft wonen. Maak je je zorgen om iemand buiten Delft? Neem dan contact op met 112 of 113.