computer pioniers CWI
Internetpioniers Jaap Akkerhuis, Daniel Karrenberg, Teus Hagen en Piet Beertema (CWI) tijdens het afscheid van Piet Beertema op het CWI ter gelegenheid van zijn pensionering, op 16 September 2004. (Foto: CWI)

Even appen of mailen met vrienden in de VS. Niets lijkt eenvoudiger. Toch kan dat nog maar dertig jaar. “Achteraf gezien was het een historisch moment.”

Minidocumentaire 30 jaar internet in Europa (CWI)

Op zaterdag 17 november om 14.28 uur is het exact dertig jaar geleden dat Nederland als eerste land in Europa werd aangesloten op het internet. Systeembeheerder Piet Beertema van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam ontving toen de bevestiging dat het CWI - als eerste instelling buiten Amerika - officieel toegang kreeg tot NSFnet, een academisch computernetwerk dat later uitgroeide tot het wereldwijde internet. Het CWI staat stil bij dit feestelijke jubileum met de publicatie van een mini-documentaire over deze historische gebeurtenis.

eerste email met VS

De e-mail over de eerste niet-militaire transatlantische internetverbinding tussen CWI en de Verenigde Staten. Bron: Piet Beertema.

In 1988 lukte het de pioniers van het CWI om na jarenlange voorbereiding toegang te krijgen tot het - toen nog Amerikaanse - internet, dankzij hun goede contacten in de netwerkwereld. Teus Hagen, destijds hoofd IT bij CWI, vertelt dat er in de ontwikkelingstijd vooral hard gewerkt werd aan het tot stand brengen van de internetverbinding en de bijbehorende technologie, zodat communicatie tussen - toen nog vooral - wetenschappers sneller en makkelijker zou verlopen.

Steven Pemberton was een van de eerste gebruikers van internet in Europa. Later ontwikkelde hij belangrijke standaarden voor het World Wide Web, een van de belangrijkste toepassingen van internet. “Achteraf gezien was het tot stand brengen van die eerste verbinding een historisch moment, iets wat we toen nog niet beseften.”

Andere academische en onderzoeksinstellingen in Nederland en de rest van Europa werden niet lang na het CWI aangesloten.

Wanneer de TU Delft aangesloten werd op het internet lijkt iedereen vergeten. Professor Geert-Jan Houben (webinformatiesystemen) antwoordt: “Geen idee. Voor mijn tijd hier J.” ICT-directeur Paul Hillman schrijft: “Moet dat nog uitzoeken. We komen er op terug.” Zelfs computer-eminentie prof.dr.ir. Willem van der Poel (91) weet het niet. Hij herinnert zich wel dat hij informatie uitwisselde met zijn Exidy computer verbonden via een fluitend modem aan een telefoonlijn, maar het moment dat ook Amerika bereikbaar was, staat hem niet meer bij. “Wij werkten toen nauwelijks met collega’s uit Amerika”, zegt Van der Poel. En precies daarom hebben de pioniers bij het CWI die verbinding gelegd.

Meer computerhistorie:

Jos Wassink / Marije Huiskes-Tolsma (CWI)