Overslaan en naar de inhoud gaan
TU Delft Delta Numerus Fixus Studenten stop
Ook de opleiding technische informatica gaat volgend studiejaar studenten weigeren. (Foto: Mohamed Mahmoud Hassan)

Het aantal universitaire bacheloropleidingen met een studentenstop stijgt opnieuw: van 49 naar 58. In de sector bèta-techniek komen er vijf nieuwe studentenstops bij.

De TU Delft kampt met overvolle opleidingen en zal zes stops invoeren: naast de bestaande numeri fixi bij Nanobiology, Bouwkunde, Klinische technologie, Industrieel Ontwerpen en Aerospace Engineering, zal ook de opleiding technische informatica een stop invoeren.

De TU Eindhoven, die al langere tijd waarschuwt dat ze uit haar voegen barst en de massale toestroom van studenten niet aankan, voert twee nieuwe stops in: een voor bouwkunde en een voor werktuigbouwkunde, blijkt uit de definitieve telling door Studiekeuze123. Het totaal van Eindhoven komt daarmee ook op zes. Eigenlijk wilde de universiteit nog twee extra opleidingen aanmelden, maar daar is vooralsnog van afgezien.

Andere bèta-opleidingen die een studentenstop invoeren zijn kunstmatige intelligentie in Groningen en Utrecht. Daar staat tegenover dat Nijmegen de numerus fixus bij moleculaire levenswetenschappen weer afschaft.

De overige nieuwe fixusopleidingen zijn business administration (UvA), international business (RUG), politicologie (Leiden) en driemaal psychologie (RUG, Leiden en Utrecht). De fixus van het Tilburgse international business administration is weer opgeheven.

Onbegrip
Vooral een numerus fixus voor bèta-technische studies stuit op veel onbegrip. Bij werkgevers die geen personeel kunnen vinden, maar ook in de Tweede Kamer en bij minister Van Engelshoven. In oktober kondigde zij aan dat ze paal en perk wil stellen aan ‘onnodige’ studentenstops. Ze werkt aan een wetsvoorstel om het aantal tot een minimum te beperken, zeker bij opleidingen met tekorten op de arbeidsmarkt.

Net als bij de dure geneeskundeopleidingen wil Van Engelshoven dat straks ook bij techniekstudies niet de maximale capaciteit, maar de behoefte op de arbeidsmarkt leidend is bij het instellen van een numerus fixus.

 

HOP, Hein Cuppen

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe