Overslaan en naar de inhoud gaan
TU Delft EWI fixus Delta
De universiteit zal een numerus fixus aanvragen voor technische informatica. (Foto: Thomas Zwart)

De TU Delft komt voor collegejaar 2019-2020 met een numerus fixus voor technische informatica. Dat bleek tijdens een overleg met de studentenraad op woensdag 14 maart, naar aanleiding van de toeloop van internationale studenten bij technische informatica.

Read in English

Hoe hoog de numerus fixus zal worden, wil het college desgevraagd nog niet zeggen. Per 15 januari, de deadline voor studenten om zich aan te melden voor studies met een numerus fixus, bedroeg het aantal vooraanmeldingen voor technische informatica (zonder fixus) al meer dan duizend. Daarvan heeft 23 procent de Nederlandse nationaliteit, komt 32 procent uit een ander EU-land en 45 procent van buiten de EU. Daardoor zag de TU zich genoodzaakt om aanmeldingen van die laatste groep per 1 februari niet meer in behandeling te nemen.

Onwetmatig

De studentenraad (sr) vroeg zich af hoe het zo ver heeft kunnen komen, omdat de raad dit vorig jaar al had aangekaart. “Toen werd gezegd dat in 2020 de instroom tien procent zou zijn gegroeid, maar nu zijn de vooraanmeldingen al meer dan vervijfvoudigd”, zei sr-lid Carel Wagenaar, verwijzend naar de 281 studenten in 2016.

De raad sprak daarom van een fout en noemde de gevolgen ‘vervelend’. “Er zijn onwetmatige maatregelen genomen en de faculteit EWI zit in de stress. Het afwijzen van studenten zou een laatste redmiddel moeten zijn om de onderwijskwaliteit te behouden.” De studenten bepleitten daarom een werkgroep voor studentengroei.

Van der Hagen wil studenten, medewerkers en alumni uitnodigen om mee te denken

Van der Hagen bestreed dat er sprake was van een fout. “Universiteiten hebben geen geschikte instrumenten. We dachten dat de internationale instroom stapje voor stapje zou gaan, want dat zagen we bij andere opleidingen. Maar de wereld is veranderd: de TU is zichtbaarder, er is een Brexit, Trump.”

Taaleis geen optie

De TU had volgens Van der Hagen twee dingen kunnen doen: Nederlands als taaleis hanteren of een numerus fixus instellen. Nederlands als taaleis vindt hij geen optie voor een vakgebied dat zo internationaal is. “Terug naar het Nederlands is dan minder goed voor ingenieurs. Zorgelijker is dat een taaleis geen structurele oplossing is. Als duizend Chinese studenten besluiten Nederlands te gaan leren, hebben wij geen enkel instrument dan selectie bij een fixus.”

Een numerus fixus vindt hij ook niet ideaal. Daarmee is de capaciteit beperkend, krijgt de universiteit nog steeds veel aanmeldingen en moet zij selecteren op kwaliteit en motivatie, zei Van der Hagen. “Of dat gewenst is? Ik voorspel dat we met een numerus fixus minder Nederlandse studenten hebben dan nu." Hij bedoelde daarmee dat als er een numerus fixus was ingesteld er komend collegejaar minder Nederlandse studenten zouden zijn geweest dan nu met het niet verder in behandeling nemen van non-EU studenten.

Meedenken

Van der Hagen zei dat de minister een taskforce heeft ingesteld, met daarin de Universiteit van Amsterdam en de TU Delft, om voor de zomer tot beleid te komen. Het college wil mogelijkheden, trends en zijn wensen op een rijtje zetten. Hoewel de sr graag wil deelnemen aan een klankbordgroep, wil het college dat de raad alleen reageert op beleid. Van der Hagen wil wel studenten, medewerkers en alumni uitnodigen om mee te denken.

 

Update 19 maart:

In dit artikel is een toelichting geplaatst achter de quote van Tim van der Hagen waarin hij voorspelt  dat er met een numerus fixus minder Nederlandse studenten zouden zijn dan nu. Om verwarring hierover te voorkomen is de kop en de tweede regel van het artikel aangepast.   

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe