Laat studenten niet verkommeren in zelfstandige woningen, maar bouw grote studentenhuizen. Columnist Can Yildiz weet uit ervaring hoe verrijkend dat is.
Can Yildiz: “Studentenhuizen zijn de perfecte remedie tegen eenzaamheid.” (Foto: Sam Rentmeester)

Laat studenten niet verkommeren in zelfstandige woningen, maar bouw grote studentenhuizen. Columnist Can Yildiz weet uit ervaring hoe verrijkend dat is.

Read in English

Wanneer ik vanuit mijn huis in de binnenstad richting de campus fiets, kan ik twee verschillende routes afleggen. De ene route gaat langs het station, dat iedere keer weer een stukje voller staat met hippe gebouwen en concepten zoals The Student Hotel. De andere route is een omweg via de Delfgauwseweg, je weet wel, die lange weg waar geen einde aan lijkt te komen. Ook daar is bij de Jan de Oudeweg een kolossaal gebouw neergezet om aan de woningvraag van studenten te voldoen. De onmiskenbare rode draad door deze projecten is dat projectontwikkelaars woningen bouwen die per vierkante meter het meeste geld opleveren. Dat is problematisch voor het welzijn van studenten.

We worden er veelvuldig mee om de oren geslagen: de krapte op de woningmarkt en de daarmee stijgende huurprijzen veroorzaken veel problemen. Dat speelt in de meeste regio’s en niet meer alleen in de Randstad. Delft is geen uitzondering. Dat projectontwikkelaars gebouwen uit de grond stampen om te kunnen voldoen aan de vraag is niet gek, maar ik vraag mij sterk af welke afwegingen zij maken bij de keuze tussen type woningen. Dat geld een sterke drijfveer is - zo niet de sterkste - is wat mij betreft onbetwistbaar.

‘In grote huizen proberen studenten van iedere dag een feestje te maken’

In een artikel van Delta werd al duidelijk dat studenten over het algemeen de voorkeur geven aan samenwonen. Dat beeld uit 2020 herken ik. Wat mij betreft is samenwonen, het liefst met veel anderen, een belangrijk onderdeel van het studentenleven. Studenten leren niet alleen omgaan met mensen die zij eerst niet kenden, ze komen vooral zichzelf tegen. Samenwonen leer je alleen door het te doen. Daarbij zijn de eigenaardige huismores bij uitstek een oplossing voor studenten die verder weinig structuur in hun leven hebben. Huisactiviteiten zijn onmisbaar en zijn jaren na dato nog onderwerp van gesprek.

Het belangrijkste zijn de vriendschappen die studenten sluiten met hun huisgenoten. In grote huizen proberen studenten van iedere dag een feestje te maken, maar ze staan ook voor elkaar te staan op momenten dat het wat minder gaat. Het is de perfecte remedie tegen het toenemende gevoel van eenzaamheid, met name onder studenten in zelfstandige woningen. Het is daarom van belang dat ontwikkelaars en woningbouwcorporaties juist grotere studentenhuizen bouwen. Studeren is meer dan alleen je boeken in duiken.

Het grote studentenhuis waar ikzelf met veertien anderen heb gewoond, heeft mij verrijkt. Ik kijk daar nog vaak verheugd op terug. Onze huisspreuk blijkt krachtiger en belangrijker dan ooit: ‘Homies for life’.

Can Yildiz is masterstudent bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management.