Pensioenfonds ABP wil niet langer beleggen in fossiele brandstoffen. De komende anderhalf jaar verkoopt het pensioenfonds alle aandelen in producenten ervan.
Na groeiende druk heeft ABP heeft het licht gezien: het pensioenfonds verkoopt z'n beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen. (Foto: Alexander Jawfox via Unsplash)

Pensioenfonds ABP wil niet langer beleggen in fossiele brandstoffen. De komende anderhalf jaar verkoopt het pensioenfonds alle aandelen in producenten ervan.

Read in English

Onder meer actiegroep Fossielvrij is blij met het op 26 oktober bekendgemaakte nieuws. “Deze mega overwinning hebben we te danken aan jarenlang actievoeren door onvermoeibare docenten, ambtenaren, waterschappers, wetenschappers, politieagenten en jongeren”, twittert de groep. Vanuit de academische wereld, waaronder de TU, groeide de druk op het beleggingsbeleid van het pensioenfonds.

Invloed
Eerder wilde het ABP als aandeelhouder in gesprek blijven met olie- en gasbedrijven om hen tot een groenere koers te bewegen. Die lijn is nu verlaten. “We zien onvoldoende kans om met onze invloed als aandeelhouder deze bedrijven de overstap te laten maken van fossiele naar duurzame energie”, is de uitleg. “We komen hiermee ook tegemoet aan de vraag van verschillende groepen betrokken deelnemers en werkgevers om ons terug te trekken uit de fossiele industrie.”

‘Ons gesprek met de directie heeft effect gehad’

ABP heeft nog aandelen in “winningsinstallaties en opslag van fossiele brandstoffen”, staat in een interview met bestuursvoorzitter Corien Wortmann. “Ook daar willen we afscheid van nemen, maar dat gaat meer tijd kosten.” Het pensioenfonds blijft wel investeren in grootverbruikers van fossiele energie en wil hen stimuleren om sneller de overstap te maken van fossiele naar duurzame energie, staat in een lijst met vragen en antwoorden. “We kijken hierbij vooral naar bedrijven in de auto-industrie, luchtvaart en elektriciteitsbedrijven.”

Rendement
Begin dit jaar liet het ABP weten pas in 2050 klimaatneutraal te willen beleggen. Het fonds wilde geen grote financiële risico’s nemen, was toen de uitleg. “Als we onze beleggers te veel beperkingen opleggen, zou dat wel ten koste van het rendement kunnen gaan.” De laatste klimaatrapporten zouden de doorslag hebben gegeven voor ABP’s koerswijziging. “Ik waag te zeggen dat ons gesprek laatst met directieleden van ABP en APG zeker ook een effect heeft gehad”, reageert TU’s coördinator duurzaamheid Andy van den Dobbelsteen via Twitter.

De aandelen in de fossiele brandstoffen vormen ongeveer drie procent van ABP’s totale aandelenportefeuille, met een waarde van 15 miljard euro. Volgens het fonds hoeft de verkoop geen negatief effect op de pensioenen te hebben.

HOP, Bas Belleman/redactie Delta