Zoekresultaten

19 januari 2021

Opt-out tentamen voor 44 studenten

Read in English 

Tijdens deze tentamenperiode hebben 44 studenten voor een of meerdere online proctored tentamens een zogeheten ‘opt-out’ (tentamen op de campus) aangevraagd. Het grootste deel van deze studenten studeert aan de faculteit luchtvaart- en ruimtevaarttechniek (L&R).
De 44 studenten hebben bij in totaal 78 tentamens een opt-out aangevraagd. Zij maken die tentamens niet thuis van achter hun laptop, maar in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte op de campus.
61 van de 78 aanvragen zijn van L&R-studenten. Dit semester heeft de facultaire studentenraad van L&R de opt-out extra onder de aandacht gebracht van studenten, en daarnaast telt de opleiding meer proctored tentamens (16 van de in totaal 43) dan andere Delftse studies.
Bij proctored tentamens worden studenten in de gaten gehouden met hun eigen webcam en microfoon. De Autoriteit Persoonsgegevens verplicht instellingen die werken met proctored tentamens om een alternatief te bieden voor studenten die bezwaar maken. Op de TU Delft is dat alternatief er sinds dit academisch jaar.