Zoekresultaten

12 april 2023

TU-docenten bespreken ChatGPT

Read in English

Derek Lomas, universitair hoofddocent positive artifical intelligence (AI) bij de faculteit Industrieel Ontwerpen, is bezig een ‘open gemeenschap’ op te richten voor TU-docenten waar zij hun ervaringen, ideeën en zorgen over ChatGPT en AI in het onderwijs kunnen delen. ChatGPT is een AI-chatbot die mensachtige teksten kan genereren.

Lomas verzamelt ervaringen van docenten die AI gebruiken bij het schrijven van academisch werk. Studenten van zijn vak entrepreneurial thinking mogen ChatGPT gebruiken als hulp bij het brainstormen. Met die ervaring op zak heeft hij binnen de TU Delft Teaching Academy-workshops, bijvoorbeeld over hoe de chatbot kan helpen bij het schrijven van een paper. Ook komen vragen aan bod als ‘kunnen we trots zijn op wat we schrijven met ChatGPT?’, ‘worden we te lui door dit programma?’ en ‘wat worden de nieuwe leerdoelen voor studenten als ChatGPT veel taken overneemt?’

Het is volgens Lomas niet zo dat ChatGPT alle taken van studenten zal overnemen. Zo vertelden meerdere docenten tijdens zijn workshop dat studenten door de mand vielen omdat de chatbot refereerde aan fictieve bronnen. Lomas ziet ChatGPT dan ook niet als een bron van waarheid, maar als bron van nieuwe perspectieven, vertelt hij. “Veel mensen zien dat ChatGPT kan ‘liegen’ en gaan ervan uit dat het daarom geen waarde heeft. Maar het bedenken van tegenargumenten, het brainstormen over ideeën of het leesbaarder maken van tekst zijn allemaal handige functies.” (TB)

18 januari 2023

Calvin Rans interviewt ChatGPT

Read in English

Niet alleen is dr. Calvin Rans een van de beste docenten van de TU Delft (Docent van het Jaar 2019), hij zit ook bovenop de laatste informatietechnologie. In onderstaande video interviewt Rans de AI-tekstgenerator ChatGPT over diens toepassingen en zwakheden in het onderwijs.

Rans maakte de video met Vyond animatiesoftware, die geschreven tekst omzet in gesproken woord. Hij zette ook zijn eigen avatar in die zijn studenten inmiddels wel kennen. De montage beperkte zich tot het terugbrengen van veel voorbeelden en aan het wegsnijden van de herhaling van de vraag aan het begin van ieder antwoord.

“Het is net Wikipedia”, zegt Rans over ChatGPT. “Het geeft je een berg ideeën om mee te beginnen, maar je moet alles natrekken.” Anders dan Wikipedia heeft ChatGPT een framing bias, merkte Rans. De robot geeft vooral informatie waarvan hij ‘denkt’ dat je dat wilt horen.

Aan zijn eerstejaarsvakken gaat Rans een appendix toevoegen waarin studenten gevraagd worden hoe ze kunstmatige intelligentie gebruikt hebben en wat ze gedaan hebben om de uitkomst te verifiëren.