Zoekresultaten

21 april 2020

Boelhouwer: ‘Woningnood is onderschat’

Het aantal Nederlandse dak- en thuislozen is in de afgelopen tien jaar verdubbeld tot 40 duizend, meldt NRC Handelsblad. Onder jongeren van 18 tot 30 jaar is het aantal zelfs verdrievoudigd. Deels kan dit worden toegeschreven aan de woningnood. Zo loopt de wachttijd voor sociale huurwoningen in sommige grote steden al op tot tien jaar of langer en voor studentenkamers zijn prijzen als vijfhonderd euro geen uitzondering.
De krant analyseert hoe de Nederlandse overheid zelf een woningnood creëerde en spreekt verschillende experts, onder wie TU-hoogleraar Peter Boelhouwer. Hij laat optekenen dat ‘als het gaat om het vinden van een passende woning, we een hele generatie aan het afschrijven zijn’. Ook merkt Boelhouwer op dat het volkshuisvestingsbeleid van de afgelopen decennia de ‘woningnoodramp’ sterk heeft bevorderd. “Beleidsmakers hebben het aantal te bouwen woningen onderschat.”
Inmiddels is er in Nederland een tekort van 315 duizend woningen. Jaarlijks moeten er 80 duizend nieuwe woningen worden opgeleverd om tegemoet te komen aan de bevolkingsgroei. In 2019 werden er 71 duizend woningen gebouwd. Lees het volledige artikel.

03 oktober 2022

Dijkgraaf begrijpt woningnood-waarschuwing

Read in English

Studenten krijgen soms te horen dat ze maar beter een andere universiteit kunnen zoeken als ze bij aanvang van het studiejaar nog geen woonruimte hebben gevonden. Onderwijsminister Dijkgraaf heeft daar begrip voor. “Het tekort aan studentenhuisvesting raakt alle studenten, ook Nederlandse studenten”, antwoordt hij op schriftelijke vragen van D66. De partij had hem eind juli vragen gesteld over de woningnood.

Internationale studenten krijgen al jaren te horen dat ze maar beter weg kunnen blijven als ze geen woonruimte hebben gevonden. De Universiteit Maastricht geeft die waarschuwing inmiddels ook aan Nederlandse studenten. Instellingen moeten voorlopig “zeer terughoudend zijn met internationale wervingsactiviteiten”, meent Dijkgraaf, tenzij ze zich in krimpregio’s bevinden of als ze werven voor opleidingen in de tekortsectoren.