Zoekresultaten

20 januari 2021

Senaat fileert wet tegen verengelsing

Read in English

De Eerste Kamer plaatst vraagtekens bij de wet die verengelsing van het hoger onderwijs moet tegengaan. De wet is voortgevloeid uit de aanzwellende kritiek op internationalisering en verengelsing in met name het wetenschappelijk onderwijs. Wat doen al die buitenlandse studenten hier, vroegen critici. Blijven ze met hun talent in Nederland werken of gaan ze na diplomering weer naar huis? En leren studenten nog Nederlands op academisch niveau? 
De regeling die minister van Engelshoven voorstelde, en die per 1 september zou moeten ingaan, riep in de Eerste Kamer nog veel meer vragen op.

Binnen enkele weken zal de minister antwoord geven op alle vragen, maar intussen is het kabinet gevallen. Dit wetsvoorstel zou best eens ‘controversieel’ verklaard kunnen worden. Dan schuift het door tot er een nieuw kabinet zit. Als dat gebeurt, loopt dit wetsvoorstel minimaal een jaar vertraging op. (HOP, Bas Belleman)