Zoekresultaten

10 december 2020

Dogterom interim-decaan bij TNW

English version

Het college van bestuur benoemt professor Marileen Dogterom per 1 januari 2021 als interim-decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW). Daarmee volgt ze tijdelijk professor Lucas van Vliet op, die decaan wordt bij de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI).

Prof.dr. Marileen Dogterom is bekend door haar biofysisch onderzoek naar het ‘geraamte’ van cellen en staat aan het hoofd van het nationale consortium BaSyC (Building a Synthetic Cell). Dat is het samenwerkingsverband van Nederlandse onderzoeksgroepen die een synthetische cel willen maken. Daarnaast is ze een van de initiatiefnemers van het European Synthetic Cell Initiative.

In 2014 kwam ze naar de TU Delft als hoogleraar bionanoscience en voorzitter van de afdeling bionanoscience. Zij is ook verbonden aan de Universiteit Leiden, sinds 2016 met een dubbelaanstelling als Medical Delta-hoogleraar.