Zoekresultaten

14 februari 2020

Raadsvragen over studentenwelzijn

Stip en GroenLinks hebben het Delftse gemeentebestuur schriftelijke vragen gesteld over studentenwelzijn. Zo willen de gemeenteraadsfracties het onderwerp ‘meer politieke lading’ geven, aldus Stip-fractielid Marnix Weiler.
Wethouder Karin Schrederhof zei in januari 2019 in reactie op mondelinge vragen van Stip dat het ‘steuncircuit’ ‘eigenlijk wel goed’ werkt, maar dat (internationale) studenten met psychische problemen soms toch te laat op de goede plek terechtkomen. Ze zegde toe om ‘het communicatiecircuit’ te gaan onderzoeken.
Stip en GroenLinks willen nu onder meer weten welke oplossingen de gemeente heeft gevonden om (de zorg voor) het studentenwelzijn te verbeteren. Ook vragen zij zich af hoe de ‘huidige samenwerking tussen de TU, studentenverenigingen, GGZ-instellingen, huisartsen en de gemeente’ ervoor zorgt dat studenten  met psychische problemen ‘in beeld blijven’. De gemeente heeft dertig dagen de tijd om de vragen te beantwoorden. (SB)

16 februari 2021

Symposium over studentenwelzijn

Read in English 

Olympisch schaatser Mark Tuitert spreekt aankomende vrijdag 19 februari op een digitaal symposium over studentenwelzijn. Het symposium wordt door meerdere Delftse studentenverenigingen gehouden onder de vlag van VeRa (de Delftse Kamer van Verenigingen).

De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt opent het evenement. Daarna is niet alleen Mark Tuitert aan zet, maar komen ook studentpsychologen van We Care for Students aan het woord. Zij vertellen op een interactieve en luchtige manier hoe je kunt omgaan met tegenslagen en hoe je jezelf gemotiveerd houdt. Het symposium wordt uitgezonden vanuit de sociëteit van studentenvereniging Virgiel en is zowel in het Engels als in het Nederlands te volgen.

Het Nederlandse gedeelte begint om 17.30 uur, het Engelse gedeelte om 19.30 uur. Kijk hier mee: https://www.twitch.tv/verenigingsraad (AdB)

01 april 2020

Stip vraagt aandacht voor studentenwelzijn

“In deze tijd gaat veel aandacht uit naar kwetsbare ouderen of alleenstaanden, maar eenzaamheid en psychische problemen komen verrassend vaker voor bij studenten”, schrijft politieke partij Stip op haar website. Zo worden psychische klachten bij studenten niet alleen veroorzaakt door stress van een studie, maar gaan ze vaak gepaard met een lastige thuissituatie, schulden of een verslaving.
In samenwerking met GroenLinks stelde Stip begin februari schriftelijke vragen over studentenwelzijn aan het college van burgemeester en wethouders. Hierin pleitten de partijen voor een goede samenwerking en gezamenlijke aanpak van deze problematiek door de gemeente Delft, Duwo, huisartsen, GGZ Delfland, hogescholen, mbo-instellingen en de TU Delft.
De
reactie van het college op deze vragen stelde de partijen grotendeels tevreden. “Er is veel aandacht voor het thema en met de eerder genoemde instellingen is regelmatig contact. Naar aanleiding van onze vragen is na navraag van de gemeente ook het contact tussen TU Delft en GGZ Delfland weer opgepakt”, aldus Stip-raadslid Marnix Weller. (MvdV)