Zoekresultaten

16 februari 2021

Symposium over studentenwelzijn

Read in English 

Olympisch schaatser Mark Tuitert spreekt aankomende vrijdag 19 februari op een digitaal symposium over studentenwelzijn. Het symposium wordt door meerdere Delftse studentenverenigingen gehouden onder de vlag van VeRa (de Delftse Kamer van Verenigingen).

De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt opent het evenement. Daarna is niet alleen Mark Tuitert aan zet, maar komen ook studentpsychologen van We Care for Students aan het woord. Zij vertellen op een interactieve en luchtige manier hoe je kunt omgaan met tegenslagen en hoe je jezelf gemotiveerd houdt. Het symposium wordt uitgezonden vanuit de sociëteit van studentenvereniging Virgiel en is zowel in het Engels als in het Nederlands te volgen.

Het Nederlandse gedeelte begint om 17.30 uur, het Engelse gedeelte om 19.30 uur. Kijk hier mee: https://www.twitch.tv/verenigingsraad (AdB)

14 februari 2020

Raadsvragen over studentenwelzijn

Stip en GroenLinks hebben het Delftse gemeentebestuur schriftelijke vragen gesteld over studentenwelzijn. Zo willen de gemeenteraadsfracties het onderwerp ‘meer politieke lading’ geven, aldus Stip-fractielid Marnix Weiler.
Wethouder Karin Schrederhof zei in januari 2019 in reactie op mondelinge vragen van Stip dat het ‘steuncircuit’ ‘eigenlijk wel goed’ werkt, maar dat (internationale) studenten met psychische problemen soms toch te laat op de goede plek terechtkomen. Ze zegde toe om ‘het communicatiecircuit’ te gaan onderzoeken.
Stip en GroenLinks willen nu onder meer weten welke oplossingen de gemeente heeft gevonden om (de zorg voor) het studentenwelzijn te verbeteren. Ook vragen zij zich af hoe de ‘huidige samenwerking tussen de TU, studentenverenigingen, GGZ-instellingen, huisartsen en de gemeente’ ervoor zorgt dat studenten  met psychische problemen ‘in beeld blijven’. De gemeente heeft dertig dagen de tijd om de vragen te beantwoorden. (SB)

12 december 2022

Miljoen extra voor studentenwelzijn

Read in English

Op initiatief van de Tweede Kamer stelt minister Dijkgraaf een miljoen euro beschikbaar voor de versterking van kennis en expertise over studentenwelzijn in het hoger onderwijs en mbo. De Tweede Kamer stemde op vrijdag 9 december unaniem voor.

De regeringspartijen ChristenUnie, VVD, CDA en D66 dienden samen een amendement in dat op brede steun politieke steun kan rekenen. Onderwijsinstellingen hebben volgens de partijen behoefte aan meer kennis en kunde over het signaleren van mentale problemen van studenten en het vinden van oplossingen. Ook pleiten ze voor een landelijke conferentie. 

De minister had al jaarlijks 15 miljoen euro gereserveerd waarmee universiteiten en hogescholen problemen met de mentale gezondheid van studenten kunnen aanpakken. De regeringspartijen willen daarnaast dat er een “nationale handreiking” komt voor hogescholen, universiteiten en mbo-instellingen waarin expertise wordt uitgewisseld en goede voorbeelden worden gedeeld. 

Onderwijsminister Dijkgraaf ziet het amendement als een goede aanvulling op de bestaande plannen. Hij noemt het van groot belang om middelen vrij te maken voor studentenwelzijn omdat onderzoeken daarnaar “zorgelijke signalen” laten zien en er “grote urgentie is om actie te ondernemen”. Deskundigen en studentenverenigingen wordt gevraagd om mee te denken over hoe het extra miljoen het best te besteden is. (HOP, PvT) 

Het Torentje in Den Haag. (Foto: Ellen26 / Pixabay)

  01 april 2020

  Stip vraagt aandacht voor studentenwelzijn

  “In deze tijd gaat veel aandacht uit naar kwetsbare ouderen of alleenstaanden, maar eenzaamheid en psychische problemen komen verrassend vaker voor bij studenten”, schrijft politieke partij Stip op haar website. Zo worden psychische klachten bij studenten niet alleen veroorzaakt door stress van een studie, maar gaan ze vaak gepaard met een lastige thuissituatie, schulden of een verslaving.
  In samenwerking met GroenLinks stelde Stip begin februari schriftelijke vragen over studentenwelzijn aan het college van burgemeester en wethouders. Hierin pleitten de partijen voor een goede samenwerking en gezamenlijke aanpak van deze problematiek door de gemeente Delft, Duwo, huisartsen, GGZ Delfland, hogescholen, mbo-instellingen en de TU Delft.
  De
  reactie van het college op deze vragen stelde de partijen grotendeels tevreden. “Er is veel aandacht voor het thema en met de eerder genoemde instellingen is regelmatig contact. Naar aanleiding van onze vragen is na navraag van de gemeente ook het contact tussen TU Delft en GGZ Delfland weer opgepakt”, aldus Stip-raadslid Marnix Weller. (MvdV)