Zoekresultaten

14 april 2020

Vandersypen new Director QuTech

Liever Nederlands

Professor Lieven Vandersypen will be QuTech’s new Director of Research starting on 1 September 2020. That will also make him Chair of the Management Board of QuTech. He will succeed Professor Ronald Hanson who filled this post from the end of 2016. The Executive Board of TU Delft announced the appointment last week.

“I feel honoured, and simultaneously I feel a heavy responsibility,” said Vandersypen in a telephone interview. “What makes QuTech so special is that it is a young institution that regularly reinvents itself. At the same time, we’re working in a field of research (the development of the quantum computer, eds.) that is extremely international and competitive.” Another feature that sets QuTech apart is its status as collaboration between TU Delft and TNO. This construction gives the Director more freedom but less certainty than research groups within TU Delft . Vandersypen does not foresee major changes in direction, partly because as the Roadmap Director he co-authored the current research agenda. To make time for the directorship and his research (he was recently awarded EUR 2.5 million in an ERC research grant), he will withdraw from the physics table at NWO and reduce the numbers of lectures he will give. The appointment is for a period of four years. In that time, QuTech will grow to some 350 employees - about 100 more than today.

14 april 2020

Vandersypen nieuwe directeur QuTech

Read in English

Professor Lieven Vandersypen wordt  per 1 september 2020 directeur research  en directievoorzitter van QuTech. Hij volgt prof.dr.ir. Ronald Hanson op, die de functie sinds eind 2016 vervult. Dat maakte het college van bestuur afgelopen week bekend.

“Ik ben vereerd en voel tegelijk een grote verantwoordelijkheid”, zegt Vandersypen in een telefonische reactie. “Wat QuTech bijzonder maakt, is dat het een jong instituut is, dat zichzelf regelmatig opnieuw uitvindt. Tegelijkertijd werken we in een onderzoeksveld (de ontwikkeling van de quantumcomputer, red.) dat erg internationaal en competitief is.” TNO en de TU Delft werken binnen QuTech samen. Die constructie geeft de directeur research meer vrijheid, maar ook minder houvast dan binnen de universitaire kaders. Koerswijzigingen voorziet Vandersypen vooralsnog niet, mede omdat hij als ‘directeur roadmap’ al medeverantwoordelijk is voor het huidige onderzoek. Hij moet voor het directeurschap in combinatie met zijn onderzoek (hij won onlangs nog 2,5 miljoen euro onderzoeksgeld) andere taken laten vallen, zoals zijn plek in de Tafel Natuurkunde binnen NWO. Ook zal hij minder onderwijs gaan geven. De benoeming van Vandersypen is voor vier jaar. In die tijd zal QuTech naar verwachting groeien naar 350 werknemers, zo’n honderd meer dan nu.

19 februari 2020

Primeur QuTech: een koude chip

Tijdens de ISSCC conferentie in San Francisco, het belangrijkste forum over solid-state circuits, hebben medewerkers van het DelftseQuTech een besturingschip gepresenteerd die werkt bij extreem lage temperaturen. Ze noemen de chip Horse Ridge, naar de koudste plek in Oregon, Verenigde Staten. 
De chip kan tot 128 spin qubits aansturen, een veelbelovende kandidaat voor de quantumcomputer in ontwikkeling. Tot nu toe vindt de aansturing plaats met gewone elektronica via een lange draad, maar met meer actieve qubits tegelijk wordt dat bezwaarlijk. Dan is directe sturing vanuit de cryostaat - het apparaat waarin extreem lage temperaturen mogelijk zijn - aantrekkelijker. 
De aansturing van een spin qubit door de Horse Ridge-chip is aangetoond. Er is alleen nog een klein temperatuurverschil te overbruggen, aldus onderzoeksleider dr. Fabio Sebastiano: “Ons circuit werkt nu bij 3 Kelvin, spin qubits bij maximaal 1,5 Kelvin. Als we dit temperatuurverschil kunnen overbruggen, kunnen we qubits en hun besturingselektronica in hetzelfde pakket of op dezelfde chip integreren. Dit levert een uiterst compact systeem op.” (JW)

Team-picture_Ernst-de-Groot-for-QuTech-scaled.jpg
Het Horse Ridge team in het lab. Van boven naar beneden, van links naar rechts: Bishnu Patra, Jeroen van Dijk, Xiao Xue, Fabio Sebastiano (met de qubits), Lieven Vandersypen, Masoud Babaie (met Horse Ridge). (Foto: Ernst de Groot / QuTech).