Zoekresultaten

10 februari 2022

‘Bindende afspraken over kennisveiligheid’

Read in English

Minister Dijkgraaf wil dat kennisveiligheid een ‘integraal onderdeel’ wordt van het beleid van universiteiten. Tijdens een Kamerdebat op woensdag 9 februari beloofde hij daarover ‘bindende afspraken’ te zullen maken. De raden van toezicht moeten dat controleren. En op zijn beurt gaat de minister twee keer per jaar met die raden in gesprek om te kijken of ze de boel goed in de gaten houden.

Dijkgraaf zei zich zorgen te maken. Nederlandse kennisinstellingen zijn regelmatig doelwit van beïnvloeding en inmenging en dat houdt volgens hem voorlopig niet op. “Dan moeten we ons daartegen wapenen.” De minister wil wel waken voor ‘botte methodes’ waardoor het kennissysteem ‘op slot gaat’, al is het ‘absoluut mogelijk dat we op een gegeven moment een soort generieke conclusies over specifieke domeinen en specifieke uitwisselingsprogramma’s kunnen trekken’. Er zijn bijvoorbeeld al kennisembargo’s tegen Iran en Noord-Korea. Daarbij komt een toetsingskader voor iedereen van buiten de Europese Unie, schreef Dijkgraaf eerder. Hij verwacht dat dat in de loop van 2023 in gebruik genomen wordt. (HOP, JvE)

18 april 2023

Podcast over dilemma's kennisveiligheid

Dutch only 

De komende tijd is wekelijks een podcast te beluisteren over kennisveiligheid op Nederlandse universiteiten. “Samenvattend is de grote vraag: mag je discrimineren als de kennisveiligheid op het spel staat?”, zegt wetenschapsjournalist en radiomaker Saar Slegers die de podcast maakte.

Voormalig Delta-redacteur Slegers spreekt in de podcast met Nederlandse en buitenlandse wetenschappers. Ook interviewt ze kennisveiligheidsmedewerkers, politici en medewerkers van inlichtingendiensten om zo de dilemma’s bloot te leggen die ten grondslag liggen aan het Nederlands kennisveiligheidsbeleid. Zo is in de eerste aflevering een wetenschapper te horen die vertelt hoe stressvol het is om te worden gescreend door de AIVD. Ook spreekt Slegers met een Iraanse onderzoeker die op een functie wilde solliciteren maar te horen kreeg dat “Iraniërs niet in aanmerking kwamen”.

De podcast heet Vriend of Vijand en is de komende weken elke zaterdag tussen 14.00 en 15.00 uur te beluisteren bij Argos op NPO Radio 1. De afleveringen zijn ook te vinden op alle podcastplatforms. De eerste aflevering is verschenen op zaterdag 15 april.

  • Naar aanleiding van de podcast is op woensdag 19 april in de Balie in Amsterdam de eerste avond van een tweeluik over kennisveiligheid. Meer informatie daarover is te vinden via deze link.
  • Je kunt de podcast op Spotify vinden via deze link. (AdB)

 

02 juni 2023

Symposium en talkshow over kennisveiligheid

Read in English

Waarom is kennisveiligheid belangrijk, hoe moet een onderzoeker of universiteit deze waarborgen en hoe kijken ‘industriële onderzoekspartners’ van de TU Delft daarnaar? Dat is het onderwerp van het Engelstalige symposium ‘Knowledge Security: Why, how and the industrial perspective on collaboration’ op vrijdag 23 juni in de Aula. Inschrijving staat open voor alle TU-medewerkers. Na de opening spreken de volgende mensen:

  • Joris Teer, China-analist van het The Hague Centre for Strategic Studies, over de vraag van welke onderzoeksgebieden ongewenste kennisoverdracht moet worden voorkomen;
  • Bart Jenniskens, kennisveiligheidsexpert van ASML, geeft een inkijkje in hoe de chipfabrikant samenwerkt met zijn kennispartners en tegelijkertijd zijn intellectuele eigendom beveiligt en ongewenste kennisoverdracht voorkomt;
  • Peter Weijland, TU-programmadirecteur kennisveiligheid, geeft een update over de nieuwste beleidsinstrumenten van de TU Delft.

Het programma is te vinden op de aanmeldpagina van het symposium.

Kennisveiligheid staat hoog op de agenda van de TU Delft. Op donderdag 8 juni tussen 12:30 en 13:30 uur zendt de universiteit een eerder opgenomen interview uit van Studium Generale-directeur Leon Heuts met rector magnificus Tim van der Hagen, universitair hoofddocent en Integrity Board-lid Cynthia Liem en Peter Weijland. Ze zullen bespreken hoe om te gaan met complexe keuzes. (SB)