Zoekresultaten

24 november 2022

Delfts symposium over kennisveiligheid

Dutch only

Op dinsdag 13 december houdt de TU Delft een hybride symposium over Kennisveiligheid. “Daar willen we wetenschappers van de TU bijpraten over wat we doen op het gebied van kennisveiligheid en hoe zij daar zelf mee aan de slag kunnen”, vertelt TU-programmadirecteur kennisveiligheid Peter Weijland. Wetenschappers kunnen zowel digitaal als fysiek deelnemen.

Op het programma staan presentaties voor een groot publiek, maar ook kleinere kennissessies in zogenoemde break-out rooms. Zo vertelt Weijland onder meer over het twee jaar durende programma kennisveiligheid van de TU Delft, dat in december 2021 is begonnen. Professor Marijk van der Wende van de Universiteit Utrecht gaat in op het spanningsveld tussen academische vrijheid en nationale kennisveiligheid. “We merken dat wetenschappers hier veel vragen over hebben”, vertelt Weijland. De break-out sessies gaan onder meer over export control, wetgeving over wat wel en niet geëxporteerd mag worden. Weijland: “Die wetgeving is enorm gedetailleerd en specialistisch. Met zo’n sessie willen we het onderwerp overzichtelijk maken voor wetenschappers.”

De voertaal op de bijeenkomst is Nederlands. Volgend jaar, waarschijnlijk in mei, zal er een Engelstalige versie van het symposium zijn. “Praten over kennisveiligheid vereist soms hele specialistische taal, bijvoorbeeld als het over Nederlandstalige wetten gaat. Als je daarover in het Engels moet discussiëren, gaat dat ten koste van de kwaliteit van het gesprek.” Wetenschappers kunnen zich inschrijven via deze link. (AdB)

10 februari 2022

‘Bindende afspraken over kennisveiligheid’

Read in English

Minister Dijkgraaf wil dat kennisveiligheid een ‘integraal onderdeel’ wordt van het beleid van universiteiten. Tijdens een Kamerdebat op woensdag 9 februari beloofde hij daarover ‘bindende afspraken’ te zullen maken. De raden van toezicht moeten dat controleren. En op zijn beurt gaat de minister twee keer per jaar met die raden in gesprek om te kijken of ze de boel goed in de gaten houden.

Dijkgraaf zei zich zorgen te maken. Nederlandse kennisinstellingen zijn regelmatig doelwit van beïnvloeding en inmenging en dat houdt volgens hem voorlopig niet op. “Dan moeten we ons daartegen wapenen.” De minister wil wel waken voor ‘botte methodes’ waardoor het kennissysteem ‘op slot gaat’, al is het ‘absoluut mogelijk dat we op een gegeven moment een soort generieke conclusies over specifieke domeinen en specifieke uitwisselingsprogramma’s kunnen trekken’. Er zijn bijvoorbeeld al kennisembargo’s tegen Iran en Noord-Korea. Daarbij komt een toetsingskader voor iedereen van buiten de Europese Unie, schreef Dijkgraaf eerder. Hij verwacht dat dat in de loop van 2023 in gebruik genomen wordt. (HOP, JvE)

18 april 2023

Podcast over dilemma's kennisveiligheid

Dutch only 

De komende tijd is wekelijks een podcast te beluisteren over kennisveiligheid op Nederlandse universiteiten. “Samenvattend is de grote vraag: mag je discrimineren als de kennisveiligheid op het spel staat?”, zegt wetenschapsjournalist en radiomaker Saar Slegers die de podcast maakte.

Voormalig Delta-redacteur Slegers spreekt in de podcast met Nederlandse en buitenlandse wetenschappers. Ook interviewt ze kennisveiligheidsmedewerkers, politici en medewerkers van inlichtingendiensten om zo de dilemma’s bloot te leggen die ten grondslag liggen aan het Nederlands kennisveiligheidsbeleid. Zo is in de eerste aflevering een wetenschapper te horen die vertelt hoe stressvol het is om te worden gescreend door de AIVD. Ook spreekt Slegers met een Iraanse onderzoeker die op een functie wilde solliciteren maar te horen kreeg dat “Iraniërs niet in aanmerking kwamen”.

De podcast heet Vriend of Vijand en is de komende weken elke zaterdag tussen 14.00 en 15.00 uur te beluisteren bij Argos op NPO Radio 1. De afleveringen zijn ook te vinden op alle podcastplatforms. De eerste aflevering is verschenen op zaterdag 15 april.

  • Naar aanleiding van de podcast is op woensdag 19 april in de Balie in Amsterdam de eerste avond van een tweeluik over kennisveiligheid. Meer informatie daarover is te vinden via deze link.
  • Je kunt de podcast op Spotify vinden via deze link. (AdB)