Zoekresultaten

18 februari 2022

‘Meer kamernood door basisbeurs’

Read in English

Meer studenten zullen op kamers willen met de komst van een nieuwe basisbeurs, schreef toenmalig minister van Engelshoven aan de formerende politieke partijen. Dat kan leiden tot grotere kamernood. Het is een van de opmerkingen in een brief uit oktober 2021 die bedoeld was om de formerende partijen te helpen nadenken over een nieuwe basisbeurs. Deze week is het document openbaar gemaakt.

Vooral een verschil tussen een beurs voor thuis- en uitwonenden zal een grotere vraag naar studentenhuisvesting teweeg brengen, stelde Van Engelshoven. “Hoeveel groter de vraag zal zijn is lastig in te schatten, maar dit zal leiden tot een verdere krapte op de woningmarkt voor studenten en anderen.” (HOP/BB)

(Foto: Justyna Botor)