Zoekresultaten

10 oktober 2022

‘Te lage inflatiecorrectie studentpromovendi’

Read in English

De beurzen van Groningse studentpromovendi stijgen dit jaar met vier procent, ook al is de inflatie veel hoger. De universiteit houdt zich niet aan de afspraken, stelt belangenvereniging PNN.

Over het algemeen zijn promovendi als werknemers in dienst, maar de afgelopen jaren mochten universiteiten ‘experimenteren’ met een stelsel van studentpromovendi. Die krijgen geen salaris, maar een beurs. Vooral de Rijksuniversiteit Groningen is daar op ingesprongen, met 1.500 van zulke promotieplaatsen.

De studentpromovendi vallen niet onder de cao. Hun beurs wordt elk jaar bijgesteld aan de hand van de inflatie, staat in de voorwaarden. De inflatie is nu torenhoog, dus zouden de beurzen flink moeten stijgen.

Dat gebeurt niet. De studentpromovendi krijgen er evenveel bij als werknemers, namelijk vier procent. Anneke Kastelein, voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland, is er boos over: “De afgelopen jaren heeft de universiteit erop gehamerd dat deze groep niet vergelijkbaar is met werknemerpromovendi, en nu wordt ineens wel één lijn getrokken.” (HOP, BB)

24 oktober 2022

Inflatievergoeding medewerkers Avans

Read in English

De Avans Hogeschool geeft haar medewerkers een eenmalige inflatievergoeding. Avans-personeel in de salarisschalen tot en met 7 krijgt een vergoeding van 400 euro bruto, voor de schalen 8 tot en met 10 bedraagt deze 300 euro, en daarboven gaat het om 200 euro, meldt Punt.

Daarnaast gaat de vergoeding voor thuiswerken van twee naar drie euro per dag en verhoogt de Brabantse hogeschool tijdelijk de reiskosten voor woon-werkverkeer met zes cent per kilometer. Bovendien kunnen medewerkers die daar behoefte aan hebben een budgetcoach inschakelen.

De Bredase hogeschool BUas ging Avans eind september voor. Medewerkers in de salarisschalen tot en met 8 krijgen daar eenmalig 370 euro netto op hun rekening gestort. Voor personeel vanaf schaal 9 bedraagt de vergoeding 185 euro.

In tegenstelling tot deze hogescholen zijn de universiteiten minder ver. Een woordvoerder van universiteitenvereniging UNL liet onlangs weten dat ‘er nog geen overleg is geweest om buiten de cao iets te doen’.  De TU Delft houdt het voorlopig bij een verwijzing op intranet naar algemene maatregelen van de overheid en naar het Sociaal Fonds van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (SFOCW), waar medewerkers van het ministerie en onderwijs- en cultuurinstellingen onder voorwaarden hulp kunnen krijgen bij financiële problemen. (HOP, HC /Delta)

31 augustus 2022

Nibud: inflatie vreet aan basisbeurs

Read in English

De basisbeurs helpt studenten vooruit, stelt het Nibud, maar de hoge inflatie dreigt hen hard te treffen. Alle berekeningen dreigen achterhaald te raken door de inflatie, lijkt de conclusie.

Thuiswonende studenten zouden geen schulden meer hoeven te maken, staat in het rapport, en ze hebben zelfs niet per se een bijbaan nodig. Uitwonende studenten zouden met hun hogere basisbeurs en een bijbaan hun extra kosten (255 euro) kunnen opvangen.

Maar dat is allemaal buiten de inflatie gerekend, die de uitgaven behoorlijk hoger maken. Studenten zullen meer moeten werken (“een forse bijbaan”), meer moeten verdienen of meer moeten lenen. Bezuinigen kan eigenlijk niet.

Dus trekt het Nibud een onvermijdelijke conclusie over de nieuwe basisbeurs. Studenten hoeven uiteraard minder te lenen. Het scheelt thuiswoners 5.275 euro en uitwonenden 13.147 euro. Maar: “Deze positieve gevolgen worden waarschijnlijk getemperd door de hoge inflatie.”

De Tweede Kamer had om dit onderzoek van het Nibud gevraagd. Minister Dijkgraaf heeft het de Kamer zonder reactie met een kort briefje toegestuurd. (HOP, BB)