Zoekresultaten

14 juni 2022

‘Studenten niet uitsluiten van energietoeslag’

Read in English

Gemeenten hebben van het kabinet het advies gekregen om studenten geen energietoeslag van 800 euro te geven. “De woonsituatie van studenten is zeer divers”, stond in een toelichting van het kabinet. “Vanwege deze diversiteit is voor deze doelgroep de individuele bijzondere bijstand een geschikter instrument dan de categoriale bijzondere bijstand.”

Juristen denken dat het advies niet rechtmatig is en geen stand zal houden bij de rechter, meldt tv-programma Nieuwsuur. Juridisch expert Willy Heesen stelt dat studenten “als groep” niet zomaar kunnen worden uitgesloten van de toeslag. Studenten die een zaak aanspannen tegen hun gemeente zullen gelijk krijgen van de rechter, verwacht hij.

17 juni 2022

‘Studenten, vraag energietoeslag aan’

Read in English

Als het aan het kabinet ligt, krijgen studenten geen energietoeslag. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) adviseert om die toch aan te vragen. Het kan ze mogelijk 800 euro opleveren. De energietoeslag is bedoeld om mensen met een kleine beurs te helpen met het betalen van de oplopende energierekening. Het kabinet adviseerde gemeenten om studenten deze 800 euro niet te geven, omdat ze als groep, onder meer qua woonsituatie, te divers zouden zijn.

Het leidt tot onbegrip bij de LSVb en ook juristen trekken in twijfel of dat besluit standhoudt bij de rechter. Studenten zouden volgens hen als groep niet zomaar uitgesloten kunnen worden.  Vraag de toeslag daarom  aan bij je gemeente, adviseert LSVb-voorzitter Ama Boahene de studenten, want pas als het verzoek is afgewezen kun je uiteindelijk in beroep gaan bij de rechter. De studentenvakbond wil individuele studenten graag te hulp schieten. “Al is het maar één student die een rechtszaak aanspant en gelijk krijgt, dan schept dat een precedent voor anderen”, verwacht ze. Een groepsproces sluit de LSVb ook niet uit.

In Groningen heeft een groep van twintig studenten de gemeente alsnog om de toeslag gevraagd, schrijft universiteitsblad UKrant. Als de gemeente dat weigert, overwegen ze een rechtszaak aan te spannen.

(HOP, Josefine van Enk)

26 september 2022

Motie: Ook energietoeslag zonder contract op naam

Read in English

Ook studenten zonder energiecontract op naam die kunnen aantonen dat hun energielasten zijn gestegen, moeten in aanmerking komen voor een energietoeslag van de gemeente Delft. Dat staat in een motie die Stip, ChristenUnie en CDA op donderdag 22 september tijdens een gemeenteraadsvergadering hebben ingediend.

Wethouder Joëlle Gooijer tijdens het debat over de energietoeslag. (Foto: screenshot raadsvergadering/Ris)

De gemeente Delft keert als één van de weinige gemeenten een energietoeslag uit aan studenten, al valt dat in de praktijk tegen. Delft hanteert verschillende voorwaarden. Eén daarvan is dat studenten een energiecontract moeten hebben op hun eigen naam, terwijl ze dat als huurder vaak niet hebben omdat energielasten zijn opgenomen in de huurprijs.

Stip, ChristenUnie en CDA willen dat dat verandert. Hun motie kwam net als andere moties niet in stemming, omdat die allemaal nogal wat financiële consequenties hebben en wethouder Joëlle Gooijer die eerst wilde doorrekenen. De gemeenteraad heeft op 3 oktober een extra vergadering ingelast om haar voorstellen te bespreken. (SB)