Zoekresultaten

14 juni 2022

‘Studenten niet uitsluiten van energietoeslag’

Read in English

Gemeenten hebben van het kabinet het advies gekregen om studenten geen energietoeslag van 800 euro te geven. “De woonsituatie van studenten is zeer divers”, stond in een toelichting van het kabinet. “Vanwege deze diversiteit is voor deze doelgroep de individuele bijzondere bijstand een geschikter instrument dan de categoriale bijzondere bijstand.”

Juristen denken dat het advies niet rechtmatig is en geen stand zal houden bij de rechter, meldt tv-programma Nieuwsuur. Juridisch expert Willy Heesen stelt dat studenten “als groep” niet zomaar kunnen worden uitgesloten van de toeslag. Studenten die een zaak aanspannen tegen hun gemeente zullen gelijk krijgen van de rechter, verwacht hij.

17 juni 2022

‘Studenten, vraag energietoeslag aan’

Read in English

Als het aan het kabinet ligt, krijgen studenten geen energietoeslag. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) adviseert om die toch aan te vragen. Het kan ze mogelijk 800 euro opleveren. De energietoeslag is bedoeld om mensen met een kleine beurs te helpen met het betalen van de oplopende energierekening. Het kabinet adviseerde gemeenten om studenten deze 800 euro niet te geven, omdat ze als groep, onder meer qua woonsituatie, te divers zouden zijn.

Het leidt tot onbegrip bij de LSVb en ook juristen trekken in twijfel of dat besluit standhoudt bij de rechter. Studenten zouden volgens hen als groep niet zomaar uitgesloten kunnen worden.  Vraag de toeslag daarom  aan bij je gemeente, adviseert LSVb-voorzitter Ama Boahene de studenten, want pas als het verzoek is afgewezen kun je uiteindelijk in beroep gaan bij de rechter. De studentenvakbond wil individuele studenten graag te hulp schieten. “Al is het maar één student die een rechtszaak aanspant en gelijk krijgt, dan schept dat een precedent voor anderen”, verwacht ze. Een groepsproces sluit de LSVb ook niet uit.

In Groningen heeft een groep van twintig studenten de gemeente alsnog om de toeslag gevraagd, schrijft universiteitsblad UKrant. Als de gemeente dat weigert, overwegen ze een rechtszaak aan te spannen.

(HOP, Josefine van Enk)

03 oktober 2022

Energietoeslag voor studenten in meer gemeenten

Read in English

De meeste studenten kunnen geen aanspraak maken op de 1.300 euro aan energietoeslag voor minima. Ze worden alleen in extreme gevallen geholpen. Maar sommige gemeenten zijn ruimhartiger dan anderen en geven wel een toeslag.  

Tilburg, Delft en Zwolle waren de eerste gemeenten die studenten met een hoge energierekening uit eigen zak te hulp te schoten. Dat aantal is nu opgelopen tot ten minste acht gemeenten. Utrecht, Sittard Geleen, Hilversum, Amersfoort en Land van Cuijk sloten zich donderdag aan bij de eerste drie.

Varianten
De steun die deze gemeenten bieden verschilt. De meeste gemeenten, zoals studentenstad Tilburg, helpen alleen studenten boven de 21 jaar met een eigen energiecontract. Dat geldt nu ook voor Utrecht, verzekert een woordvoerder, al staat dat niet met zoveel woorden op de website van de gemeente. Zwolle en Hilversum zijn de uitzonderingen. Zij geven ook een energietoeslag aan studenten die huur betalen inclusief energiekosten.

Ook de gemeente Delft helpt alleen studenten met een eigen energiecontract, terwijl ze dat als huurder vaak niet hebben omdat energielasten zijn opgenomen in de huurprijs. Stip, ChristenUnie en CDA willen dat dat verandert. De partijen dienden onlangs een motie in waarin ze eisen dat ook deze studenten, die kunnen aantonen dat hun energielasten zijn gestegen, in aanmerking komen voor een energietoeslag van de gemeente. De motie wordt maandag 3 oktober door de gemeenteraad besproken. (HOP, PvT)

22 augustus 2023

Energietoeslag voor deel studenten

Read in English

Sommige studenten krijgen komend studiejaar toch een energietoeslag van het kabinet. Het gaat om 400 euro voor uitwonende studenten met een basisbeurs én een aanvullende beurs. 

Vanwege de hoge energiekosten kregen gezinnen met een laag inkomen afgelopen jaar een energietoeslag van 1.300 euro, maar gemeenten zouden studenten daarvan mogen uitzonderen. In allerlei rechtszaken gingen gemeenten echter onderuit en moesten ze studenten alsnog een toeslag toekennen. 

Bij de komende energietoeslag heeft minister Schouten van Armoedebeleid alsnog een regeling voor studenten voorzien. Als ze ervoor in aanmerking komen, krijgen ze 400 euro via studiefinancier DUO. 

Het kabinet geeft dat bedrag eenmalig aan uitwonende studenten met een basisbeurs die daarnaast – en dit is de crux – een aanvullende beurs krijgen. De gedachte: deze studenten kunnen minder op hun ouders terugvallen als ze in de problemen komen met hun energierekening. (HOP, BB

09 oktober 2023

Geen energietoeslag Rotterdamse student

Read in English

Een Rotterdamse student heeft vorige week in hoger beroep een rechtszaak om de energietoeslag verloren van de gemeente. Van de rechter mag de gemeente studenten uitzonderen van de regeling. 

De student ontving studiefinanciering, een eenoudertoeslag en enkele andere toeslagen, maar dreigde alsnog niet rond te komen door de stijgende energiekosten. Daarom zou ze 1.300 euro aan energietoeslag voor sociale minima moeten krijgen, vond ze zelf.

Maar de gemeente Rotterdam sluit studenten uit van deze toeslag. De vrouw stapte in juni naar de rechter, maar kreeg toen geen gelijk. Ook het hoger beroep verloor ze deze week.

De uitspraak van de Rechtbank Rotterdam is opmerkelijk. Al maanden proberen studenten in aanmerking te komen voor de extra steun, en vaak winnen ze hun zaak. Een Utrechtse student werd in april bijvoorbeeld in het gelijk gesteld. De gemeente heeft studenten ten onrechte als groep uitgesloten, oordeelde de Utrechtse rechter toen. Er was sprake van discriminatie. (HOP, PvT)