Zoekresultaten

03 oktober 2022

Energietoeslag voor studenten in meer gemeenten

Read in English

De meeste studenten kunnen geen aanspraak maken op de 1.300 euro aan energietoeslag voor minima. Ze worden alleen in extreme gevallen geholpen. Maar sommige gemeenten zijn ruimhartiger dan anderen en geven wel een toeslag.  

Tilburg, Delft en Zwolle waren de eerste gemeenten die studenten met een hoge energierekening uit eigen zak te hulp te schoten. Dat aantal is nu opgelopen tot ten minste acht gemeenten. Utrecht, Sittard Geleen, Hilversum, Amersfoort en Land van Cuijk sloten zich donderdag aan bij de eerste drie.

Varianten
De steun die deze gemeenten bieden verschilt. De meeste gemeenten, zoals studentenstad Tilburg, helpen alleen studenten boven de 21 jaar met een eigen energiecontract. Dat geldt nu ook voor Utrecht, verzekert een woordvoerder, al staat dat niet met zoveel woorden op de website van de gemeente. Zwolle en Hilversum zijn de uitzonderingen. Zij geven ook een energietoeslag aan studenten die huur betalen inclusief energiekosten.

Ook de gemeente Delft helpt alleen studenten met een eigen energiecontract, terwijl ze dat als huurder vaak niet hebben omdat energielasten zijn opgenomen in de huurprijs. Stip, ChristenUnie en CDA willen dat dat verandert. De partijen dienden onlangs een motie in waarin ze eisen dat ook deze studenten, die kunnen aantonen dat hun energielasten zijn gestegen, in aanmerking komen voor een energietoeslag van de gemeente. De motie wordt maandag 3 oktober door de gemeenteraad besproken. (HOP, PvT)

14 juni 2022

‘Studenten niet uitsluiten van energietoeslag’

Read in English

Gemeenten hebben van het kabinet het advies gekregen om studenten geen energietoeslag van 800 euro te geven. “De woonsituatie van studenten is zeer divers”, stond in een toelichting van het kabinet. “Vanwege deze diversiteit is voor deze doelgroep de individuele bijzondere bijstand een geschikter instrument dan de categoriale bijzondere bijstand.”

Juristen denken dat het advies niet rechtmatig is en geen stand zal houden bij de rechter, meldt tv-programma Nieuwsuur. Juridisch expert Willy Heesen stelt dat studenten “als groep” niet zomaar kunnen worden uitgesloten van de toeslag. Studenten die een zaak aanspannen tegen hun gemeente zullen gelijk krijgen van de rechter, verwacht hij.

17 juni 2022

‘Studenten, vraag energietoeslag aan’

Read in English

Als het aan het kabinet ligt, krijgen studenten geen energietoeslag. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) adviseert om die toch aan te vragen. Het kan ze mogelijk 800 euro opleveren. De energietoeslag is bedoeld om mensen met een kleine beurs te helpen met het betalen van de oplopende energierekening. Het kabinet adviseerde gemeenten om studenten deze 800 euro niet te geven, omdat ze als groep, onder meer qua woonsituatie, te divers zouden zijn.

Het leidt tot onbegrip bij de LSVb en ook juristen trekken in twijfel of dat besluit standhoudt bij de rechter. Studenten zouden volgens hen als groep niet zomaar uitgesloten kunnen worden.  Vraag de toeslag daarom  aan bij je gemeente, adviseert LSVb-voorzitter Ama Boahene de studenten, want pas als het verzoek is afgewezen kun je uiteindelijk in beroep gaan bij de rechter. De studentenvakbond wil individuele studenten graag te hulp schieten. “Al is het maar één student die een rechtszaak aanspant en gelijk krijgt, dan schept dat een precedent voor anderen”, verwacht ze. Een groepsproces sluit de LSVb ook niet uit.

In Groningen heeft een groep van twintig studenten de gemeente alsnog om de toeslag gevraagd, schrijft universiteitsblad UKrant. Als de gemeente dat weigert, overwegen ze een rechtszaak aan te spannen.

(HOP, Josefine van Enk)

25 januari 2023

Raad van State kritisch over energietoeslag

Read in English

Het kabinet wil iedereen met een laag inkomen dit jaar opnieuw een energietoeslag geven, behalve studenten. Dat komt zelfs in de wet te staan. De Raad van State vindt die uitzondering slecht onderbouwd.

In het nog niet gepubliceerde wetsvoorstel staat volgens de Raad van State expliciet dat studenten niet in aanmerking komen voor de energietoeslag. De Afdeling advisering van de Raad van State is kritisch over het nieuwe wetsvoorstel. Ze onderkent dat studenten anders wonen dan de meeste huishoudens die onder het minimabeleid vallen. Dat neemt niet weg dat ook uitwonende studenten met stijgende energielasten worden geconfronteerd. Zeker als ze een eigen woning hebben.

Overcompensatie
Het argument van het kabinet dat sommige studenten te veel steun zouden krijgen geldt niet alleen voor hen, aldus het advies. “Het is niet duidelijk waarom overcompensatie bij studenten problematisch wordt geacht en bij andere groepen minima niet. Ook de omstandigheid dat studenten een verhoging van de basisbeurs ontvangen maakt deze groep niet anders: voor alle minima zijn immers aanzienlijke koopkrachtmaatregelen getroffen.”

De Raad van State is er niet van overtuigd dat een categoriale uitsluiting van studenten op zijn plaats is. Het kabinet krijgt het advies om de wettelijke uitsluiting beter te motiveren “en zo nodig het voorstel op dit punt aan te passen”.  (HOP, HC)

13 december 2022

Delftse student naar rechter om energietoeslag

Read in English

In vijf gemeenten stappen studenten naar de rechter om een energietoeslag van 1300 euro af te dwingen. Deze studenten uit Delft, Rotterdam, Groningen, Leiden en Vijfheerenlanden (een gemeente nabij Utrecht) krijgen hulp van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).  

Meer dan duizend studenten zouden zich bij de bond hebben gemeld. De LSVb heeft nu besloten vijf studenten in vijf verschillende gemeenten te steunen. Voorzitter Joram van Velzen legt uit dat dat komt doordat alleen individuen een zaak bij de bestuursrechter kunnen starten. “Wij als LSVb schrijven hun verweer, beroepschriften en doen hun communicatie.” De Delftse student heeft hem laten weten niet met de pers te willen praten.

Delft is één van de weinige gemeenten die wel een energietoeslag aan studenten geeft. Veel van hen vallen alleen buiten de boot, omdat de gemeente als voorwaarde stelt dat een student een energiecontract op eigen naam heeft. Veel studenten hebben dat niet.

De LSVb hoopt met de rechtszaken landelijk beleid af te dwingen. “Want we kunnen niet iedere afzonderlijke student bijstaan”, zegt Van Velzen. Gemeenten dringen ook aan op landelijk beleid. Overigens is het kabinet wel een klein beetje in beweging gekomen.

Het heeft 35 miljoen euro uitgetrokken voor studenten die in serieuze problemen komen en een beroep doen op de ‘individuele bijzondere bijstand’. Deze studenten moeten minstens 21 jaar oud zijn en aan bepaalde voorwaarden voldoen. (HOP, BB/Delta, SB)