Zoekresultaten

29 september 2020

Cold case Dreamteam?

Er zijn in Nederland veel ernstige, onopgeloste misdrijven waar de politie niet aan toe komt. Werf ook vrijwilligers onder studenten om deze cold cases op te lossen, opperen VVD en CDA.
Op dit moment zijn er in Nederland zo’n 1700 zaken aangemerkt als cold case: onopgeloste moord- of doodslagzaken, of zeer ernstige misdrijven met een minimale gevangenisstraf van twaalf jaar.
Bij het aanpakken van deze cold cases wil de politie vaker speciale vrijwilligers inzetten. Zij kunnen bijvoorbeeld oude, papieren dossiers digitaliseren, of een frisse blik werpen op de zaak vanuit hun eigen expertise.
Maar zo’n frisse blik is niet alleen voorbehouden aan professionals, zoals forensisch accountants of cyberspecialisten. Ook studenten kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van lastige zaken, menen VVD en CDA. In een gezamenlijke motie roepen de fracties op om vrijwilligers ook onder studenten te werven.Vanuit de innovatie- en technieksector zijn er al allerlei challenges voor slimme studenten, zei CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg vorige week in de Tweede Kamer.
Aan de TU Delft ontwerpen ze bijvoorbeeld snelle auto’s die rijden op zonne-energie. Is zo’n challenge niet ook mogelijk vanuit justitie, wilde ze weten. Kan het kabinet een programma bedenken waarmee studenten worden ingezet om cold cases op te lossen?
 Dat studenten onopgeloste zaken onder de loep nemen, is niet nieuw. Aan de Universiteit Maastricht, de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam werken studenten al langere tijd samen met de politie. Minister Grapperhaus van justitie reageerde voorzichtig positief op de aanmoediging om gericht vrijwilligers te werven. Wel waarschuwde hij dat de politieacademie het er niet te druk mee mag krijgen. (HOP, Evelien Flink)