Zoekresultaten

27 augustus 2020

Hoe te leren van de coronacrisis

De coronacrisis is nog niet voorbij, maar de eerste evaluaties van het coronabeleid verschijnen al in de pers, onder wetenschappers en bij beroepsverenigingen. Dat constateren de hooglerarenbestuurskunde  Hans de Bruijn (TU Delft) en Martijn van der Steen (Erasmus Universiteit Rotterdam). Zij schreven het rapport Leren van Covid-19 voor de Nederlandse School Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag. De auteurs stellen vast dat evaluaties vaak uitgaan van onbewuste opvattingen over hoe het virus bestreden had moeten worden. Heeft een commissie bijvoorbeeld oog voor de gebrekkige inschatting van benodigde IC-capaciteit vooraf, of vooral voor de flexibele opschaling die daarna volgde? Evaluatiecommissies moeten hun perspectief motiveren, betogen de auteurs, en liefst meerdere perspectieven hanteren. Dat kan leiden tot instemming of kritiek, maar in elk geval tot een volgende stap in het leren van de crisis.

07 april 2020

DUO extra coulant vanwege coronacrisis

Studenten of oud-studenten die een betalingsachterstand krijgen bij studiefinancierder DUO hoeven de komende tijd minder bang te zijn voor deurwaarders en beslaglegging. Vanwege de coronacrisis zegt DUO zich extra soepel op te stellen. 
“Wij schakelen het Centraal Justitieel Incassobureau voor nieuwe gevallen niet in tijdens de coronacrisis”, zegt een woordvoerder van DUO tegen persbureau HOP. “Dat past binnen de coulance die bij deze uitzonderlijke situatie hoort.”
De reguliere terugbetaling van studieschulden loopt wel gewoon door. Als dat door de coronacrisis niet mogelijk is, kunnen (oud-) studenten de terugbetaling tijdelijk stopzetten door een aflosvrije periode aan te vragen via MijnDuo. Voor wie hier geen gebruik meer van kan maken of wie niet aan een lopende betalingsregeling kan voldoen, zal worden gezocht naar een oplossing op maat. (HOP, Hein Cuppen)