Zoekresultaten

17 juni 2021

CiTG gaat milieu-ingenieurs opleiden

Read in English

Environmental Engineering is per september 2022 één van de nieuwe masterstudies bij de faculteit Civiele techniek en Geowetenschappen. “We hebben al een track environmental engineering, die onder de huidige programma’s van de faculteit valt, maar er zijn nog veel meer milieugerelateerde onderwerpen waar kennis over is”, vertelt prof.dr.ir. Merle de Kreuk, kwartiermaker voor deze nieuwe master. “We hebben daarom besloten om dit aanbod, dat nu versnipperd is over de verschillende opleidingen, samen te brengen en uit te breiden.”

De nieuwe master biedt straks drie tracks: hergebruik van grondstoffen, water en lucht. De track resources and waste engineering gaat bijvoorbeeld over recycling, stort, bodemverontreiniging en hergebruik. Water resources engineering richt zich op drinkwaterbereiding, afvalwaterzuivering, en (stedelijk) watermanagement. Atmospheric environmental engineering gaat over een leefbaar klimaat in de stad, met onderwerpen als smog, hitte-eilanden en groene daken.

Vooropleiding
Hoewel de inhoud deels in de huidige curricula voorkomt, denkt De Kreuk dat het onderwijs in het nieuwe masterprogramma aantrekkelijker wordt doordat “onderwerpen samenkomen en er een mooie lijn door het programma loopt.” De studie zal open staan voor studenten met een bachelor in civiele techniek, luchtvaart- en ruimtevaarttechniek, maritieme techniek, technische natuurkunde, nanobiologie en werktuigbouwkunde. Studenten van toegepaste aardwetenschappen kunnen na een korte zomercursus starten, en ook studenten molecular science & technology hoeven beperkt te schakelen. Andere bachelors zullen meer vakken moeten inhalen voor ze kunnen instromen. 

De nieuwe master maakt deel uit van een grotere onderwijsherziening binnen CiTG. Ook de masters civiele techniek en toegepaste aardwetenschappen gaan op de schop. Daarover volgt later meer informatie. (JW)