Zoekresultaten

11 november 2022

Minder obstakels voor Caribische studenten

Read in English

Het kabinet neemt een belangrijke hindernis weg voor studenten uit het Caribische deel van het Koninkrijk. Zij krijgen straks vóór hun aankomst in Nederland een burgerservicenummer (bsn) en eventueel een nieuw paspoort met dat nummer erin.

Voorheen konden ze hun bsn alleen bij een loket in Nederland krijgen. Dat zorgde voor vertraging bij de aanvraag van hun studiefinanciering en studenten-openbaarvervoerskaart. Bovendien konden ze geen bankrekening openen en verzekeringen afsluiten.

Kwetsbare studenten
Minister Dijkgraaf 
wil met het besluit iets doen voor de kwetsbare Caribische studenten. Uit een rapport van de ombudsman in 2020 bleek dat ze vaker studievertraging oplopen en eerder afhaken dan anderen. Zo starten velen van hen met een taalachterstand en komen ze soms in de financiële problemen.

Al eerder heeft minister Dijkgraaf gezegd dat hij een nieuw beursprogramma voor het Caribisch gebied in het leven wil roepen. Dat zou dan lijken op een Erasmusbeurs. Hoe het ervoor staat met dat plan is nog niet duidelijk. (HOP, PvT)

10 november 2022

‘Verdediging proefschrift moet formaliteit zijn’

Read in English

De regels van promotietrajecten zijn niet altijd duidelijk, met soms pijnlijke gevolgen. Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) vergeleek de promotieregels van vijftien Nederlandse universiteiten met elkaar. Daaruit blijkt dat er naast de centrale promotiereglementen allerlei decentrale regels bestaan, die niet goed vindbaar zijn. Daardoor weten promovendi niet precies waar ze aan moeten voldoen.

Zo kon het vorig jaar gebeuren dat een Tilburgse promovendus op mocht gaan voor de openbare verdediging van haar proefschrift, en desondanks geen doctorsbul kreeg. Na een herkansing ontving ze die alsnog. Het incident leidde tot veel ophef.

Het PNN wil nu dat universiteiten de decentrale regels en beoordelingscriteria opnemen in hun centrale promotiereglement. Ook zouden ze moeten vastleggen dat de openbare verdediging van het proefschrift alleen ceremonieel is en niet het moment waarop de beoordeling plaatsvindt. Een universiteit die vindt dat een promovendus toch kan zakken, moet dat duidelijk vermelden en bovendien aangeven welke vervolgstappen de kandidaat kan ondernemen. (HOP, PvT)

10 november 2022

Samenwerking uni’s niet primair economisch

De VVD ziet graag dat de miljoenen voor samenwerkingsplannen tussen universiteiten bijdragen aan het “toekomstig verdienvermogen” van Nederland. Maar volgens minister Dijkgraaf is dat niet het hoofddoel van de zogenaamde ‘sectorplannen’. Die zijn volgens hem vooral bedoeld om de slimme samenwerking tussen universiteiten te stimuleren, én om ‘rust en ruimte’ te creëren via verlaging van de werkdruk en meer vaste contracten.

Hij wijst erop dat de bèta- en technische wetenschappen sinds 2018 het meeste geld hebben ontvangen voor hun sectorplannen: jaarlijks 150 miljoen euro, tegen 80 miljoen voor de sociale- en geesteswetenschappen en (vanaf 2023) 40 miljoen euro voor de medische wetenschappen. De sectorplannen gaan het onderwijs en de wetenschap versterken, verwacht Dijkgraaf, en op de langere termijn zal dat een impuls geven aan de arbeidsmarkt en “de uitdagingen van de toekomst”. (HOP, HC)

10 november 2022

Maquettetentoonstelling bij Bouwkunde

Read in English

Hoe sorteer en organiseer je maquettes? Op kleur, grootte of in chronologische volgorde? In de tentoonstelling ‘The sorting Act: Endless ways of organizing the Architecture Collections’, ontdek je aan de hand van verschillende maquettes die studenten door de jaren heen hebben gemaakt, de manieren waarop dat mogelijk is.  De tentoonstelling is tot 30 november te zien bij Bouwkunde. (MvdV)

(Foto: Bouwkunde)

 

  • De tentoonstelling is tot 30 november te bezichtigingen in de Oostserre. De toegang is gratis.