Zoekresultaten

20 september 2021

Verkrachting studenten: geen overheidsingrijpen

Read in English

Er is ‘geen noodzaak’ voor overheidsingrijpen in het hoger onderwijs om studenten te beschermen tegen aanranding en verkrachting, schrijft demissionair minister Van Engelshoven. Ze wijst naar ombudsfunctionarissen, waar studenten al terechtkunnen.

Uit recent onderzoek van mensenrechtenorganisatie Amnesty blijkt dat ongeveer één op de tien vrouwelijke studenten in haar studententijd is verkracht en één op de honderd mannelijke studenten. Veel studenten weten niet bij wie ze aan moeten kloppen als er iets gebeurt.

KNAW-advies
Minister Van Engelshoven was ‘geschrokken’ van de bevindingen, maar dat leidt vooralsnog niet tot politiek handelen. Wel vraagt ze de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) advies over de aanpak van ongewenst gedrag in de academische wereld. Dat wordt voor het einde van het jaar verwacht.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is teleurgesteld. “Je zou willen dat de minister niet alleen schrikt, maar ook iets onderneemt”, zegt voorzitter Ama Boahene. Wat de minister kan doen? De LSVb verwijst naar een manifest van Amnesty. Daarin staan aanbevelingen zoals workshops voor studenten, scholing van medewerkers, campagnes tegen schadelijke mythes rond verkrachting en betere informatie over ‘hulp- en meldingsvoorzieningen’.

Amnesty vraagt deze week opnieuw aandacht voor seksueel geweld in het hoger onderwijs, ook in Delft. (HOP, JvE/BB)

20 september 2021

Meisjes en techniek: elders kan het

Read in English

In Duitsland, Italië en Griekenland kiezen bijna twee keer zoveel meisjes voor een studie in bèta, techniek of ict als in Nederland. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport Education at a glance van de economische samenwerkingsorganisatie OESO over de verschillen tussen de onderwijssystemen van de aangesloten landen. Omdat de onderzoekers data uit alle windstreken moeten verzamelen, loopt het rapport altijd een paar jaar achter. De effecten van recent beleid zijn niet zichtbaar.

Vrouwen
De cijfers over vrouwen in bèta en techniek zijn bijvoorbeeld van 2019. Maar interessant zijn ze wel. Nederland doet al jaren zijn best om studiekiezers voor bèta en techniek te interesseren, en speciaal voor meisjes zijn er gerichte wervingscampagnes, zoals girls’ dayDat lijkt enig effect te hebben: in 2013 ging 8,3 procent van de vrouwelijke studenten naar zulke opleidingen en zes jaar later is dat 11,5 procent. Toch bungelt Nederland nog altijd vrijwel onderaan.

© HOP. Bron: OESO, Education at a Glance 2021, tabel. Stipjes: stand in 2013.

Hoeveel procent van de mannen en vrouwen behaalt een eerste diploma in het hoger onderwijs vóór de leeftijd van dertig jaar? In alle landen behalen vrouwen eerder hun diploma dan mannen, maar in Nederland valt het verschil relatief mee. (HOP, BB)

© HOP. Bron: OESO, Education at a Glance 2021. Excl. internationale studenten.