Zoekresultaten

20 april 2021

NVAO verliest misschien de V

De onderwijsministers van de Nederlandse Taalunie hebben bekendgemaakt dat Nederland en Vlaanderen zelfstandiger gaan opereren bij de keuring van hun hoger onderwijs.
Hoe de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) er straks uit zal zien, wordt nog bekeken, zegt vertrekkend voorzitter Anne Flierman in een toelichting. “De NVAO zoals we die kennen bestaat 15 jaar, en we zien verschillen in de stelsels ontstaan. Op het gebied van internationalisering bijvoorbeeld, maar ook wat betreft de flexibilisering van het onderwijs. En de instellingsaccreditatie zoals Nederland die wil, is anders dan hoe het er nu in Vlaanderen al aan toegaat.”
Ook de financiering is een issue. “Neem de hoeveelheid werk die bij de NVAO op het bord ligt. Daarin is het Nederlandse aandeel groter geworden en het Vlaamse aandeel kleiner.” Flierman gaat per 1 mei met pensioen. Sander van den Eijnden, nu collegevoorzitter van de Hogeschool Leiden, volgt hem op 1 september op. Tussen 1 mei en 1 september zal algemeen bestuurslid Michaël van Straalen van de NVAO waarnemend voorzitter zijn. (HOP, Hein Cuppen)

19 april 2021

Studentenstaking op 3 juni

Read in English

Studenten gaan op 3 juni staken, zeggen de Landelijke Studentenvakbond en FNV Young & United. Ze willen dat de basisbeurs terugkomt en volledige compensatie voor de ‘pechstudenten’ die de basisbeurs vanaf 2015 zijn misgelopen. 
Onder het motto #nietmijnschuld voeren de bonden al maanden actie tegen het leenstelsel. In zes studentensteden organiseerden ze protestbijeenkomsten. De nu aangekondigde ‘operatie formatie’ richt zich op de politieke partijen die gaan onderhandelen over een nieuw regeerakkoord.
De eerste lichtingen studenten van het nieuwe leenstelsel kregen geen basisbeurs, maar ontvangen na afstuderen een studievoucher van tweeduizend euro voor bijscholing. Dat vinden de actievoerders “volstrekt onvoldoende”. De bonden roepen alle studenten op om een online petitie te tekenen en op 3 juni mee te doen aan een landelijke staking. Volgens LSVb-voorzitter Lyle Muns is het nu of nooit: “Dit is onze kans om het leenstelsel af te schaffen en met een goed alternatief te komen. Het geld wordt nu verdeeld.” (HOP, Hein Cuppen)