Veni's 2021, uitgereikt in 2022

 

Terug naar het artikel

 

Het Tuinencomplex

dr.ir. Bieke Cattoor (BK)

Tuinen kunnen een belangrijke rol spelen in de aanpassing aan klimaatverandering en in de strijd tegen biodiversiteitsverlies. Gemiddeld nemen ze 30% van het verstedelijkte gebied in. Toch krijgen alledaagse tuinen weinig aandacht in landschapsonderzoek, stadsontwerp en ruimtelijke planning. Door het tuinencomplex op de kaart te zetten, te analyseren en te activeren draagt deze veni bij aan het creëren van gezonde, aantrekkelijke, veerkrachtige en duurzame steden. 

 

 Physics-informed AI to avoid power blackouts in the energy transition

dr. Jochen Cremer (EWI)

Plotselinge catastrofale stroomuitval die hele regio‘s overspant kan maanden duren, met ernstige gevolgen voor de samenleving. Om efficiënte tegenmaatregelen te nemen is het van belang dat deze black-outs snel worden begrepen. Dit onderzoek maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om stroomuitval te voorspellen en effectieve tegenmaatregelen te identificeren. Beheersing van deze risico’s kan de energietransitie versnellen en de samenleving beschermen tegen de volgende pan-Europese stroomuitval.

 

Duurzame en miniatuur stroomoplossingen voor toekomstige Internet-der-dingen

dr. Sijun Du (EWI)

Draadloze sensoren zelfvoorzienend en klein maken is cruciaal voor toekomstige Internet-of-Things-toepassingen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en slimme landbouwsystemen. Zelfvoorzienende apparaten zijn nu echter groter, met afmetingen bepaald door off-chip inductoren. Het verwijderen van deze inductoren kan de grootte mogelijk met 99% verminderen. Dit project stelt een nieuwe inductorloze architectuur voor het oogsten van energie voor. Deze bereikt een hogere energie-efficiëntie dan conventionele systemen, doorbreekt de miniaturisatiebarrière en maakt volledig siliciumgeïntegreerde, zelfvoorzienende draadloze sensoren mogelijk voor toekomstige Internet-of-Things.

 

4E Cognitie en de Ethische Waardering van Technologisch Gesitueerde Belichaamde Levens

dr. Janna van Grunsven (TBM)

Dat technologie een belangrijke rol speelt in hoe we ethisch ons leven leiden, wordt steeds meer erkend door zowel filosofen als ingenieurs. Er is echter weinig aandacht voor de invloed van technologie op onze waarneming en waardering van het expressieve lichaam van de ander. Dit onderzoek gebruikt inzichten uit de zogenaamde 4E cognitiewetenschap om aan te tonen dat we hiermee een belangrijke dimensie van ons ethische leven over het hoofd zien. Door dit beter te begrijpen kunnen we tot nieuw normatieve inzichten voor technologische ontwikkeling komen.

 

De “Plug-and-Play” Radionuclide Generator

dr.ir. Robin de Kruijff (TNW)

Radioactieve isotopen zoals 99mTc worden veel gebruikt in de diagnostiek van verschillende medische aandoeningen zoals kanker. Echter, huidige productiemethoden zijn gebaseerd op verouderde nucleaire reactoren en produceren veel langdurig radioactief afval. Om deze isotopen ook in de toekomst kunnen blijven gebruiken, zijn er nieuwe, schone productiemethoden nodig. Daarom wil ik een nieuw type radionuclide generator ontwikkelen voor de productie van 99mTc. Deze generator is gebaseerd op nanodeeltjes, en kan na gebruik door het ziekenhuis teruggestuurd worden naar een bestralingsfaciliteit die hem opnieuw radioactief maakt. Zo kunnen we zorgen voor een continue, betrouwbare patiëntenzorg, met vrijwel geen langdurig radioactief afval.

 

Nanoplastic - Macroprobleem? Ontrafelen van verwijderingsmechanismen tijdens waterbehandeling

dr.dipl.-ing. Kim Lompe (CiTG)

Nanoplastics in drinkwater vormen een potentiële bedreiging voor de menselijke gezondheid, maar zijn vanwege hun geringe omvang en variabele samenstelling moeilijk te analyseren. Dit onderzoek maakt gebruik van een geconstrueerd nanoplastic traceerdeeltje met een metalen kern die traditionele analytische detectie mogelijk maakt om verwijderingsmechanismen in drinkwaterzandfilters te ontrafelen.

 

Veenlanden: leven op een gasrijke bodem. De invloed van gas op het gedrag van veen

dr. Stefano Muraro (CiTG)

Door de opwarming van de aarde neemt de vorming van gasbellen in veengrond toe. Dit kan de veiligheid van geo-infrastructuur in gevaar brengen. De onderzoeker gaat de rol van gasbellen in veen onderzoeken door middel van geavanceerde experimentele testen op micro- en macroniveau. De testen helpen om een model te ontwikkelen dat geotechnisch gedrag van gasachtig veen voorspelt. 

 

Duurzaam en stil vliegen door regeneratief remmen met propellers

dr.ir. Tomas Sinnige (LR)

Om de impact van vliegen op ons milieu te verkleinen hebben we duurzame en stille vliegtuigen nodig. Dit kan met een combinatie van elektrische voortstuwingstechnologie en efficiënte doch stille propellers. Dit project onderzoekt propellers die optimaal geïntegreerd zijn met het vliegtuig en energie regenereren tijdens delen van de vlucht.

 

Van op signalen gebaseerde modellering naar op sensatie gebaseerde modellering

dr. Yasemin Vardar (3mE)

Stel je voor dat je de penseelstreken van een Van Gogh zou kunnen voelen, de vacht van je geliefde huisdier op een foto, of weefsel in medische beelden. Ik zal deze doorbraak mogelijk maken door een generiek geparametriseerd model te formuleren dat elke tactiele textuur kan nabootsen zoals ruwheid, gladheid.