10 oktober 2022

‘Te lage inflatiecorrectie studentpromovendi’

Read in English

De beurzen van Groningse studentpromovendi stijgen dit jaar met vier procent, ook al is de inflatie veel hoger. De universiteit houdt zich niet aan de afspraken, stelt belangenvereniging PNN.

Over het algemeen zijn promovendi als werknemers in dienst, maar de afgelopen jaren mochten universiteiten ‘experimenteren’ met een stelsel van studentpromovendi. Die krijgen geen salaris, maar een beurs. Vooral de Rijksuniversiteit Groningen is daar op ingesprongen, met 1.500 van zulke promotieplaatsen.

De studentpromovendi vallen niet onder de cao. Hun beurs wordt elk jaar bijgesteld aan de hand van de inflatie, staat in de voorwaarden. De inflatie is nu torenhoog, dus zouden de beurzen flink moeten stijgen.

Dat gebeurt niet. De studentpromovendi krijgen er evenveel bij als werknemers, namelijk vier procent. Anneke Kastelein, voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland, is er boos over: “De afgelopen jaren heeft de universiteit erop gehamerd dat deze groep niet vergelijkbaar is met werknemerpromovendi, en nu wordt ineens wel één lijn getrokken.” (HOP, BB)