19 april 2021

Studentenstaking op 3 juni

Read in English

Studenten gaan op 3 juni staken, zeggen de Landelijke Studentenvakbond en FNV Young & United. Ze willen dat de basisbeurs terugkomt en volledige compensatie voor de ‘pechstudenten’ die de basisbeurs vanaf 2015 zijn misgelopen. 
Onder het motto #nietmijnschuld voeren de bonden al maanden actie tegen het leenstelsel. In zes studentensteden organiseerden ze protestbijeenkomsten. De nu aangekondigde ‘operatie formatie’ richt zich op de politieke partijen die gaan onderhandelen over een nieuw regeerakkoord.
De eerste lichtingen studenten van het nieuwe leenstelsel kregen geen basisbeurs, maar ontvangen na afstuderen een studievoucher van tweeduizend euro voor bijscholing. Dat vinden de actievoerders “volstrekt onvoldoende”. De bonden roepen alle studenten op om een online petitie te tekenen en op 3 juni mee te doen aan een landelijke staking. Volgens LSVb-voorzitter Lyle Muns is het nu of nooit: “Dit is onze kans om het leenstelsel af te schaffen en met een goed alternatief te komen. Het geld wordt nu verdeeld.” (HOP, Hein Cuppen)