21 februari 2022

Studentenprotest: 1 cent naar DUO

Read in English

Meer dan 1.700 studenten hebben een symbolisch bedrag van één cent overgemaakt naar DUO. Daarmee vragen ze aandacht voor de “te lage compensatie” voor de misgelopen basisbeurs.

De actie is op touw gezet door protestbeweging #nietmijnschuld. Daar zitten de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United achter.

“Studenten voelen zich machteloos en willen wat van zich laten horen”, zegt LSVb-voorzitter Ama Boahene over het protest. De bond wil laten zien hoeveel studenten ontevreden zijn over de kabinetsplannen. In het coalitieakkoord is 1 miljard euro opgenomen voor de “tegemoetkoming” van de leenstelselgeneratie. Dat komt neer op zo’n duizend euro per student, terwijl een (uitwonende) ‘pechstudent’ minstens 14 duizend euro aan basisbeurs misloopt.

Het is de bedoeling dat DUO door de actie wordt overstelpt met werk, omdat de één cent die studenten overmaken van hun uitstaande schuld moet worden afgetrokken. “We hopen dat DUO bij het ministerie aan de bel moet trekken en dat onze zaak op die manier op de agenda blijft staan bij de mensen die erover gaan”, aldus Boahene. (HOP, JvE)

(Photo:Justyna Botor)