Short News

10 maart 2023

IO schrapt numerus fixus

Read in English

Industrieel Ontwerpen (IO) schrapt vanaf collegejaar 2024-2025 na dertien jaar de numerus fixus voor haar bacheloropleiding. Dat maakte de faculteit op 9 maart bekend. De fixus van maximaal 330 eerstejaars gold als ‘ongewenste noodrem’, zegt decaan Caspar Chorus in een bericht op intranet. (Lees verder onder de foto)

 De faculteit ziet het aantal aanmeldingen de laatste jaren teruglopen. (Foto: Justyna Botor)

IO kon de afgelopen jaren niet meer dan 330 eerstejaars aan, maar dat zal door extra investeringen in personeel en onderwijscapaciteit veranderen. De faculteit kan extra investeren door de zogenaamde Van Rijn-gelden, de Kwaliteitsgelden en de komende Sectorplan-gelden. Het loslaten van de fixus is spannend, erkent Chorus, maar hij zegt erop te vertrouwen dat met flexibiliteit en blended learning (een mix van online en on-campus onderwijsvormen) een eventuele grote toestroom van eerstejaars is op te vangen.

Overigens is het de vraag of die grote toestroom wel komt. De faculteit ziet het aantal aanmeldingen de laatste jaren teruglopen. Dit studiejaar begonnen er bijvoorbeeld maar 258 studenten aan de bachelor industrieel ontwerpen (peildatum december 2022). Ook voor komend studiejaar verwacht IO minder dan 330 eerstejaars.

In het intranetbericht vraagt Chorus zich af of de faculteit die daling met zijn selectieprocedure zelf heeft veroorzaakt. De selectie vindt namelijk plaats in dezelfde periode als de eindexamens. Bovendien is het bekend dat selectie jongeren kan afschrikken of benadelen, bijvoorbeeld omdat zij de eerste in de familie zijn die denken aan studeren. Chorus hoopt met het schrappen van numerus fixus daarom meer, en meer diverse studenten te trekken. (SB)

09 maart 2023

Keuzegids: 18 ‘excellente’ masters

Read in English

Van de ruim 1200 masterstudies van hogescholen en universiteiten zijn er 18 ‘excellent’ in de ogen van studenten, meldt een keuzegids. Ze scoorden maximaal op alle onderdelen: inhoud, docenten, toetsing, sfeer en voorbereiding op de loopbaan. In dit lijstje van achttien staan geen opleidingen van de TU Delft.

Anders dan bij bacheloropleidingen zijn er voor masters geen cijfers beschikbaar over uitval en studietempo. De oordelen zijn uitsluitend gebaseerd op de (bewerkte) scores uit de Nationale Studenten Enquête die in het voorjaar van 2022 werd afgenomen. Daarom waagt de Keuzegids Masters zich niet aan instellingenranglijsten.

Tot 2020 stonden die er nog wel in. De redactie kon toen nog gebruikmaken van de oordelen van visitatiecommissies waarmee onderwijskeurmeester NVAO opleidingen accrediteert. Maar tegenwoordig zijn die oordelen niet meer gedifferentieerd. ‘Goed’ en ‘uitstekend’ bestaan niet meer, na kritiek vanuit de Tweede Kamer en de NVAO zelf. Net als bij een apk-keuring is het oordeel nu voldoende of onvoldoende. (HOP/HC)

08 maart 2023

Autonomie universiteiten in kaart

Read in English

Nederlandse universiteiten scoren wisselend op de scorekaart voor vrijheid van universiteiten van de Europese universiteitenvereniging EUA. Zo mogen universiteiten hier niet helemaal op eigen houtje bepalen hoeveel studenten ze toelaten. Ook moeten ze voor nieuwe opleidingen toestemming vragen. Als hun financiële reserves te groot zijn, komt de inspectie praten. Aan de andere kant bemoeit de overheid zich weer niet met de benoeming van bestuurders of met het personeelsbeleid. De Engelse universiteiten hebben volgens deze lijst de meeste autonomie. (HOP, BB)

06 maart 2023

Peter Wieringa neemt afscheid

Read in English

Voormalig conrector Peter Wieringa nam afgelopen vrijdag afscheid van de TU Delft. Het gaat een klein leger kosten om hem te vervangen als je rector Tim van der Hagen hoort. Die las uit Wieringa’s negen pagina’s dikke cv een lange lijst voor met voorzitterschappen, president- en ambassadeursfuncties. De bekendste daarvan zijn vicerector promoties en directeur van de Graduate School.
Wieringa houdt van verbinden en bruggen slaan. De meeste voorzittersfuncties kwamen daar dan ook uit voort. Hij nam die voor zijn rekening in de veronderstelling dat er zich snel een betere kandidaat zou melden. Dat gebeurde meestal niet.

Nu zal het wel moeten, want Wieringa  gaat met emeritaat – zelf spreekt hij consequent over pensioen. Achteraf gezien is het verwonderlijk dat Wieringa altijd onverstoorbare kalmte uitstraalde terwijl zijn agenda bomvol zat.

De Graduate School, die promovendi een gestructureerde begeleiding biedt, is zijn geestelijke nalatenschap. Vrijdag deelde hij zijn richtlijnen met het publiek in de aula: een goede voedingsbodem bieden door belemmeringen weg te nemen, durven los te laten, en kandidaten laten groeien door een goede begeleiding.

Delta-redacteur Jos Wassink (links) probeert scheidend emeritus Peter Wieringa betrokken te houden. (Foto: Roy Borghouts)

03 maart 2023

Health Week bij X

Read in English

Werk aan je sociale, mentale, fysieke en spirituele gezondheid tijdens de Health Week. Van 6 tot en met 12 maart houdt sport- en cultuurcentrum X TU Delft een gezondheidsweek. 
Gedurende de week biedt X meer dan dertig activiteiten aan. Zo zijn gratis fittesten, een campus bootcamp of leer tijdens een supermarktsafari kritisch kijken naar de claims op voedingsmiddelen. (MvdV) 
 

  • Het volledige schema vind je hier. Inschrijven voor de activiteiten kan online, via de webshop van X TU Delft. 

02 maart 2023

Geen extra steun personeel met long covid

Read in English

Het kabinet voelt zich niet geroepen om onderwijspersoneel extra te ondersteunen dat vanwege langdurige covidklachten arbeidsongeschikt dreigt te raken. Werkgevers en vakbonden zullen daar samen een regeling voor moeten treffen.

In januari hadden zich bij de vakbonden AOb en de FNV 1.700 onderwijswerknemers met long covid gemeld. Zij moesten aan de slag toen de meeste Nederlanders nog thuiswerkten en kregen geen voorrang bij vaccinaties. Een deel hen is inmiddels na twee jaar ziekte ontslagen wat tot een grote inkomensterugval leidt. De onderwijsbonden en schoolleiders willen daarom dat het kabinet voor het onderwijs met terugwerkende kracht een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering regelt.

Maar het kabinet voelt de morele verplichting om extra steun te bieden alleen voor zorgpersoneel met long covidklachten, dat tijdens de eerste coronagolf vaak onbeschermd doorwerkte. Onderwijsministers Dijkgraaf en Wiersma hebben begrip voor het verzoek van de bonden, maar stellen dat ze voor aanvullende ondersteuning afspraken moeten maken met de werkgevers. (HOP, HC)

02 maart 2023

TU zit nu ook op Mastodon

Read in English

De TU Delft doet sinds 23 februari mee met een proef met Mastodon. Mastodon is een online communicatienetwerk dat lijkt op Twitter. De proef is opgezet door Surf, de landelijke ict-vereniging voor onderwijs en onderzoek. Surf heeft een server aangemaakt onder de naam social.edu.nl, waar medewerkers en studenten van hogescholen en universiteiten hun berichten kunnen plaatsen. Ook instellingen kunnen hier bijvoorbeeld een webcare-account aanmaken. 

Medewerkers van Surf controleren de berichten die op de server komen. Daardoor heeft de TU geen extra werk aan moderatie, zegt Roy Meijer, communicatiemedewerker en hoofdredacteur van de content room van de TU, die de social media en website van de universiteit beheert. 

Het aanmaken van een account op Mastodon gaat via je netID en is dus gekoppeld aan je TU-account. Dit verkleint de kans op ongewenste zaken als bots en trollenlegers, omdat de gebruikers herleidbaar zijn. 

De community op Mastodon is nog klein: op de server van Surf zijn momenteel zo’n 150 actieve gebruikers uit het hele land te vinden. Naast een enkele TU-medewerker komen de gebruikers voornamelijk van Surf zelf. (Delta, RvdW) 

01 maart 2023

Te makkelijk: wis- en natuurkunde eindexamens

Read in English

De eindexamens wis- en natuurkunde in het vwo zijn de afgelopen dertig jaar aanzienlijk makkelijker geworden, staat in een nieuw onderzoek. De universiteiten vinden het een ernstig signaal.

Hoewel het gemiddelde cijfer voor de centrale eindexamens wis- en natuurkunde in dertig jaar tijd met 0,4 tot 1,2 punt steeg, werd er bij universiteiten geklaagd over het lagere instroomniveau van Nederlandse studenten. En ook de internationale PISA-scores van 15-jarigen voor deze vakken daalden. Hoe viel dit met elkaar te rijmen?

Onderzoekers van adviesbureau McKinsey besloten 1.500 examenvragen uit de periodes 1990 tot 1995 en 2015 tot 2021 met elkaar te vergelijken. Ze concluderen dat de eindexamens de laatste jaren bijna de helft minder leerstof bevatten en dat vooral bij wiskunde de ‘moeilijkere’ vragen geschrapt zijn. De hogere examenscores zijn in hun ogen dus geflatteerd.

Voorzitter Pieter Duisenberg van universiteitenvereniging UNL vindt het een ernstig signaal voor het middelbaar onderwijs en het vervolgonderwijs, zegt hij in dagblad Trouw. Hij vreest dat Nederlandse studenten het vaker zullen afleggen tegen concurrentie uit het buitenland, met name voor lotingstudies aan prestigieuze opleidingen. “Willen we een kennissamenleving van de hoogste categorie blijven, dan hebben we een sterke onderwijsketen nodig.” Hij pleit voor aanvullend onderzoek. (HOP, HC)

01 maart 2023

Weg vrij voor VK in Horizon-programma

Read in English

Nu de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk een deal hebben gesloten over de grenscontroles tussen de EU en Noord-Ierland, lijkt de weg vrij voor de definitieve herintreding van het VK tot onderzoeksprogramma Horizon Europe.

Hoewel het Britse parlement er nog mee in moet stemmen, werd er maandag, drie jaar na Brexit, een akkoord bereikt over de grenscontroles. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie wil meteen doorpakken, meldt Times Higher Education.

Aan de pers liet ze weten dat de deal ook goed nieuws is voor wetenschappers en onderzoekers in de Europese Unie en het VK. Het associatieverdrag dat de herintreding tot Horizon Europe regelt, kan wat haar betreft nu snel worden getekend.

Neth-ER, de voorpost van het Nederlandse onderwijs en onderzoek in Brussel, schreef vorige week nog in een position paper dat de EU het zich niet kan veroorloven om het VK en Zwitserland uit te sluiten van het onderzoeksprogramma. (HOP, PvT)

28 februari 2023

Delta zoekt een sportredacteur!

Read in English

Ben jij een student met een bovenmatige interesse in sport en heb je ervaring met schrijven en/of video? Weet je wat er speelt in de Delftse studentensportwereld en wil je daar interessante verhalen over maken voor onze doelgroep, jouw medestudenten? Meld je dan aan als kandidaat voor de positie van sportredacteur bij Delta!

Aan welk soort verhalen we denken? Dat kan over van alles gaan: een portret van een team dat dit seizoen bijzonder goed presteert, een interview met een topsporter die naar EK, WK of Olympische Spelen mag, een nieuwsverhaal over de verhuizing van Laga of de ledenstop bij Proteus. Wat we ook interessant vinden, zijn onderwerpen als de positie van sportverenigingen binnen X, een tekort aan trainers of bestuurders of het toelatingsbeleid voor nieuwe sportverenigingen.

Natuurlijk helpen we je met nadenken over onderwerpen en met schrijven of editen. Wie we vooral zoeken, is een persoon die de studentensportwereld in Delft een beetje kent en die oog heeft voor de verhalen die daarover te maken zijn. Uiteraard betalen we je voor je inspanningen.

  • Interesse?
    Stuur een mailtje naar Saskia Bonger, hoofdredacteur van Delta.