Short News

21 februari 2022

‘Red afnemende getijdegebieden’

Read in English

Vertegenwoordigers van Boskalis, het Wereldnatuurfonds (WNF) en Deltares presenteerden donderdag 17 februari tijdens een SpraakWater webinar hun gezamenlijke Nationale Sedimentstrategie. SpraakWater is een initiatief van het WNF over natuurlijke oplossingen voor Nederland. De sedimentstrategie staat voor de versterking van wegspoelende platen in de Zeeuwse Delta met 1 miljard kubieke meter slib per jaar. Is dat veel? Niet in het perspectief van de 12 miljard kuub die jaarlijks voor suppletie van strand en duinen wordt gebruikt.

Stukken land die beurtelings onderlopen en droogvallen met het getij worden intergetijdengebieden genoemd. Ze zijn essentieel voor trekvogels, oesters en zeehonden. Maar door kustverdediging, inpoldering en zeespiegelstijging nemen deze gebieden in Nederland gestaag af: van 12 procent in 1900 naar 4 procent nu.

In de Zeeuwse Delta kunnen zulke gebieden ontstaan door getijdenbeweging toe te laten, en gebieden aan te leggen waar slib (zwevende deeltjes in het water) kan bezinken. De aangroeiende vooroevers dragen bij aan de kustbescherming en groeien mee met de zeespiegelstijging, aldus WNF-ecoloog Bas Roels.

TU-hoogleraar ecologische waterbouw Peter Herman ondersteunt het initiatief en onderstreept het belang van de intergetijdengebieden voor de miljoen trekvogels die foerageren in de Zeeuwse Delta; hun laatste stop voor een vlucht van 4.000 kilometer.

18 februari 2022

‘Meer kamernood door basisbeurs’

Read in English

Meer studenten zullen op kamers willen met de komst van een nieuwe basisbeurs, schreef toenmalig minister van Engelshoven aan de formerende politieke partijen. Dat kan leiden tot grotere kamernood. Het is een van de opmerkingen in een brief uit oktober 2021 die bedoeld was om de formerende partijen te helpen nadenken over een nieuwe basisbeurs. Deze week is het document openbaar gemaakt.

Vooral een verschil tussen een beurs voor thuis- en uitwonenden zal een grotere vraag naar studentenhuisvesting teweeg brengen, stelde Van Engelshoven. “Hoeveel groter de vraag zal zijn is lastig in te schatten, maar dit zal leiden tot een verdere krapte op de woningmarkt voor studenten en anderen.” (HOP/BB)

(Foto: Justyna Botor)

18 februari 2022

Werkloosheid daalt voor jonge afgestudeerden

Read in English

Jonge hoogopgeleiden vinden weer vaker een baan. Na een piek van 9 procent werkloosheid in de zomermaanden daalde dat aandeel eind 2021 naar 5,5 procent, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Vlak voordat de coronacrisis uitbrak, was de werkloosheid overigens behoorlijk laag, vergeleken met de jaren ervoor.

 Hoogopgeleiden vinden eenvoudig een baan, vergeleken met hun leeftijdsgenoten. Met name het verschil met laagopgeleiden springt in het oog. (HOP, BB)

(©HOP. Bron: CBS)

 

17 februari 2022

TU-onderzoek naar reisvoorkeuren

Wat is er nodig om de auto vaker te laten staan en welk alternatief vervoer heeft de voorkeur? Dit onderzoekt de TU Delft in opdracht van Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Hoewel Nederlanders sinds de coronapandemie meer thuiswerken en digitaal beter bereikbaar zijn, is het onverminderd druk op de snelwegen. Hoe komt dat en wat is er nodig om die reispatronen te doorbreken? De afdeling Transport en Logistiek (Techniek, Bestuur en Management) peilt dit met een korte enquête. (MvdV) 

16 februari 2022

Discussieavond over innovatie

Is innovatie altijd progressie? Tijdens het VeerEvent op woensdag 23 februari gaan TU-onderzoeker Odette Scharenborg (EEMCS) en modeontwerper Borre Akkersdijk hierover in discussie.
Het Delftse VeerEvent is onderdeel van een reeks discussieavonden in verschillende Vlaamse en Nederlandse studentensteden met als overkoepelend thema ‘Vast in versnelling’. Wat levert versnelling van technologische ontwikkelingen op? Gaat het bijvoorbeeld niet ten koste van de kwaliteit van het innovatieproces?
In het Prinsenkwartier delen Scharenborg en Akkersdijk hun visie op dit onderwerp waarna het publiek hierover verder in discussie kan. (MvdV)

  • Het VeerEvent ‘Is innovatie altijd progressie’ vindt plaats op woensdag 23 februari om 19.30 uur in het Prinsenkwartier. Toegang (inclusief een consumptie) is gratis voor studenten. Aanmelden is verplicht.

16 februari 2022

Gearresteerd wegens toetsdiefstal

Read in English

Een medewerker van Saxion wordt verdacht van het verkopen van toetsen aan studenten. Na eigen onderzoek heeft de hogeschool aangifte gedaan bij de politie, die de medewerker en nog twee verdachten heeft aangehouden. Hangende het onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie is de medewerker voor onbepaalde tijd geschorst, staat in een nieuwsbericht van Saxion. De hogeschool onderzoekt nog om welke toetsen het precies gaat en voor welke studenten dit mogelijk gevolgen heeft. 

Volgens nieuwssite SaxNow bestaat het vermoeden dat de medewerker de toetsen beschikbaar stelde aan de twee andere verdachten en dat zij de toetsen hebben verspreid naar andere personen of studenten. De hogeschool heeft een meldpunt ingericht, waar desgewenst anoniem informatie kan worden gedeeld. (HOP, HC)

15 februari 2022

Impact Contest zoekt deelnemers

Read in English

Studenten met een oplossing voor een maatschappelijk probleem kunnen zich tot 1 maart aanmelden voor de TU Delft Impact Contest, die voor het vierde achtereenvolgende jaar plaatsvindt. Zo’n maatschappelijk probleem kan zich vertalen in een kleine oplossing, legt Nienke Zwaal van het organiserende campagnebureau Soapbox uit. Ze noemt het verbod op plastic rietjes. “Ze zijn vervangen door papieren rietjes, maar die drinken niet lekker. Een rietje van een ander materiaal kan een oplossing zijn.”

Een belangrijk doel van de wedstrijd is het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden bij studenten. Ook kunnen zij in contact komen met het bedrijfsleven. Daarnaast willen de initiatiefnemers, het Centre for Entrepreneurship en TU Delft Campus, met de wedstrijd aan bijvoorbeeld scholieren laten zien welke ideeën er allemaal leven onder studenten.

Momenteel hebben zich zestien teams aangemeld, vertelt Zwaal. “We hopen op vijftig teams.” Voor geïnteresseerden is er op donderdagmiddag 17 februari een informatiesessie op Zoom. Daar kunnen ze meteen in contact komen met eventuele teamgenoten, al kunnen deelnemers ook alleen meedoen. Per team moet zeker één lid aan de TU Delft studeren, of net zijn afgestudeerd. De finale van de Impact Contest is op 7 juni. (SB)

  • Alle informatie over de TU Delft Impact Contact is hier te vinden.

15 februari 2022

Naar de campus met de boot

Read in English

Het is vooralsnog een proef, maar als die aanslaat krijgen studenten en medewerkers van de TU Delft er een vervoersmiddel bij voor het traject tussen Delft CS en de campus. Deze week en volgende week vaart een ‘waterbus’ af en aan tussen het station en verschillende locaties langs de Schie. De elektrische boot vertrekt tijdens de spits elke veertig minuten van Delft CS. Een enkeltje kost 2 euro.

(Foto: Katja Wijnands)

15 februari 2022

Twee ERC-commercialisatiebeurzen voor Delft

Read in English

Zestien onderzoekers van Nederlandse universiteiten en academische ziekenhuizen krijgen Europees geld. Daarmee mogen ze hun wetenschappelijke inzichten vertalen naar een commerciële toepassing.

Dat heeft de Europese onderzoeksraad ERC vorige week bekendgemaakt. Met de subsidies voor een proof of concept is in totaal 25 miljoen euro gemoeid voor 166 laureaten. Ze krijgen 150 duizend euro per persoon. Twee van de zestien Nederlandse winnaars komen van de TU Delft.

Met het geld kunnen ze kijken of ze hun ideeën ook op de markt kunnen brengen, bijvoorbeeld met een patent of een prototype. De EU hoopt ermee te stimuleren dat onderzoek tot innovatie en economische groei leidt.

Dr. Arjen Jakobi (bionanoscience, faculteit Technische Natuurwetenschappen) krijgt de beurs voor verdere ontwikkeling van elektronenmicroscopie bij lage temperaturen (cryo-EM). Hij kan daarmee de structuur van grote biologische moleculen zoals eiwitten en antilichamen bepalen. Eiwitten zijn de radertjes in de machinerie van een cel. Ze functioneren alleen als ze precies de goede vorm hebben, maar juist die vorm was tot nu toe niet direct waarneembaar. Met cryogene elektronmicroscopie lukt dat wel. Alleen was daar tot nu toe relatief veel eiwit voor nodig. De chip die Jakobi wil ontwikkelen moet daar verandering in brengen. Die heeft een miljoen keer minder eiwit nodig voor een opname. De ontwikkeling van de cryogene chip is een eerste stap om te kijken of deze methode commerciële potentie heeft.

Prof.dr. Jantien Stoter leidt bij de faculteit Bouwkunde de 3D geo-informatiegroep. Ze ontving in 2016 een grote ERC-startersbeurs van 1,5 miljoen euro om in vijf jaar tijd 3D-modellen van de leefomgeving te ontwikkelen ten behoeve van stedelijke applicaties. Haar ERC-onderzoeksteam heeft een methode ontwikkeld om automatisch van een groot gebied gedetailleerde 3D-modellen van gebouwen te reconstrueren. Deze zijn voor heel Nederland als open data beschikbaar (3dbag.nl). De huidige beurs verkent de mogelijkheid om deze modellen ook in de toekomst als open data beschikbaar te houden in samenwerking met de spin-off 3DGI die extra diensten en opties ontwikkelt en aanbiedt. (HOP, BB / Delta, JW)

11 februari 2022

Weer volle collegezalen

Read in English

In het hoger onderwijs verdwijnt vanaf 18 februari het maximum van 75 studenten in een zaal. Dat is onderdeel van een pakket versoepelingen dat het kabinet wil doorvoeren nu blijkt dat de ziekenhuizen de huidige golf van coronabesmettingen aankunnen. Aan de mondkapjesplicht voor het hoger onderwijs verandert vooralsnog niets. Studenten en medewerkers moeten er nog altijd een dragen op de gangen. Als ze geen anderhalve meter afstand kunnen houden, is het mondkapje ook in de lessen vereist. Universiteiten en hogescholen hanteren geen coronatoegangsbewijzen, en dat blijft zo.

Protest nachthoreca
Onderdeel van het voorgenomen pakket van versoepelingen is dat de cafés tot 1.00 uur mogen openblijven. Vooralsnog gaat het aangekondigde protest van de nachthoreca op 12 februari door. Verschillende discotheken openen dan uit onvrede met de inmiddels bijna twee jaar durende sluiting hun deuren. In Delft doen Steck, De Kurk en de Oude Jan mee aan het protest, maar dan met een stille disco in de buitenlucht, om de politie te ontzien. Mensen die mee wilden doen, konden een gratis kaartje reserveren. Die kaartjes zijn uitverkocht. (HOP/ BB, Delta/SB)