Overslaan en naar de inhoud gaan

Short News

15 april 2020

Rutte: TU-studenten leveren ‘ongekende prestatie’

‘Een ongekende prestatie’ twitterde minister-president Mark Rutte vanochtend over zijn bezoek aan de faculteit 3mE waar vele tientallen studenten en medewerkers aan corona-gerelateerd onderzoek werken. Communicatiemedewerker Céline Bovy (3mE) vertelt dat Rutte een bezoek bracht aan OperationAir, waar studenten onder leiding van prof.dr.ir. Jaap Harlaar een prototype van een beademingsapparaat hebben gebouwd (zie foto). Ook bezochten ze prof.dr. Heike Valery en dr.ir. Gerwin Smits die het ondezoeksteam Project Inspiration leiden. Hun prototype beademingsmachine is gebaseerd op een mechanische machine uit de vorige eeuw.  Rutte sprak ook dr.ir. John van den Dobbelsteen over zijn ProjectMask dat het mogelijk maakt mondkapjes te steriliseren om ze te hergebruiken. Onder hetzelfde dak werkt ook prof.dr. Amir Zadpoor. Met zijn team heeft hij een beademingsapparaat gemaakt van standaard onderdelen die vrijwel overal verkrijgbaar zijn. Rutte vatte op Twitter zijn indruk als volgt samen: ‘Om ook andere landen te helpen met de ontwikkeling van beademingsapparatuur, wordt het ontwerp van de TU-studenten wereldwijd beschikbaar gesteld. Onze technische universiteiten tonen eens te meer hun innovatiekracht,  ook bij de aanpak van het coronavirus’.

EVozU3bX0AEO1wr.jpg

Mark Rutte bekijkt prototype beademingsapparaat van ProjectAir. (Foto: Twitteraccount Mark Rutte)

14 april 2020

Studenten mogen OV-chipkaart langer gebruiken

Studenten mogen vanwege de coronacrisis drie maanden langer gebruikmaken van hun ov-studentenkaart. Dat heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekendgemaakt. Nu onderwijs op afstand is georganiseerd en er minder treinen rijden, maken studenten nauwelijks gebruik van het openbaar vervoer. Afhankelijk van het verloop van de coronacrisis wordt de periode van drie maanden mogelijk verlengd. De verlenging geldt voor studenten die een opleiding volgen aan een hogeschool of universiteit en in maart recht hadden op een studentenreisproduct. De extra maanden gaan automatisch in. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de afgelopen tijd veel extra vragen gekregen over het tijdelijk stopzetten van het reisrecht, maar dit kan alleen als de hele studiefinanciering wordt stopgezet. (HOP)

14 april 2020

Vandersypen new Director QuTech

Liever Nederlands

Professor Lieven Vandersypen will be QuTech’s new Director of Research starting on 1 September 2020. That will also make him Chair of the Management Board of QuTech. He will succeed Professor Ronald Hanson who filled this post from the end of 2016. The Executive Board of TU Delft announced the appointment last week.

“I feel honoured, and simultaneously I feel a heavy responsibility,” said Vandersypen in a telephone interview. “What makes QuTech so special is that it is a young institution that regularly reinvents itself. At the same time, we’re working in a field of research (the development of the quantum computer, eds.) that is extremely international and competitive.” Another feature that sets QuTech apart is its status as collaboration between TU Delft and TNO. This construction gives the Director more freedom but less certainty than research groups within TU Delft . Vandersypen does not foresee major changes in direction, partly because as the Roadmap Director he co-authored the current research agenda. To make time for the directorship and his research (he was recently awarded EUR 2.5 million in an ERC research grant), he will withdraw from the physics table at NWO and reduce the numbers of lectures he will give. The appointment is for a period of four years. In that time, QuTech will grow to some 350 employees - about 100 more than today.

14 april 2020

Vandersypen nieuwe directeur QuTech

Read in English

Professor Lieven Vandersypen wordt  per 1 september 2020 directeur research  en directievoorzitter van QuTech. Hij volgt prof.dr.ir. Ronald Hanson op, die de functie sinds eind 2016 vervult. Dat maakte het college van bestuur afgelopen week bekend.

“Ik ben vereerd en voel tegelijk een grote verantwoordelijkheid”, zegt Vandersypen in een telefonische reactie. “Wat QuTech bijzonder maakt, is dat het een jong instituut is, dat zichzelf regelmatig opnieuw uitvindt. Tegelijkertijd werken we in een onderzoeksveld (de ontwikkeling van de quantumcomputer, red.) dat erg internationaal en competitief is.” TNO en de TU Delft werken binnen QuTech samen. Die constructie geeft de directeur research meer vrijheid, maar ook minder houvast dan binnen de universitaire kaders. Koerswijzigingen voorziet Vandersypen vooralsnog niet, mede omdat hij als ‘directeur roadmap’ al medeverantwoordelijk is voor het huidige onderzoek. Hij moet voor het directeurschap in combinatie met zijn onderzoek (hij won onlangs nog 2,5 miljoen euro onderzoeksgeld) andere taken laten vallen, zoals zijn plek in de Tafel Natuurkunde binnen NWO. Ook zal hij minder onderwijs gaan geven. De benoeming van Vandersypen is voor vier jaar. In die tijd zal QuTech naar verwachting groeien naar 350 werknemers, zo’n honderd meer dan nu.

14 april 2020

TU-professoren kritisch over corona-apps

Vijf hoogleraren en professoren van de TU Delft hebben zich aangesloten bij de groep wetenschappers die het kabinet oproept om kritisch te kijken naar het nut en de noodzaak van corona-apps. In een open brief legt de groep van ruim 60 wetenschappers vooral nadruk op de sociaal-maatschappelijke en juridische impact van de apps.
De inzet van de door het kabinet beoogde trackingapps en apps voor gezondheidsmonitoring is volgens de wetenschappers erg ingrijpend. Ook denken de wetenschappers dat de apps een precedent scheppen voor toekomstig gebruik. Ze hebben impact op meer dan (data)privacy alleen. Ze raken aan de vrijheid van vereniging, het recht op veiligheid, gezondheid en non-discriminatie.
Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zei vorige week dat het kabinet twee apps wil uitbrengen die moeten helpen bij het controleren van verdere verspreiding van het coronavirus.

14 april 2020

Onderzoekers vragen om ‘coronaontheffing’ voor tijdelijke contracten

Door de coronacrisis zijn veel laboratoria gesloten en ligt veldwerk stil. Als dit nog lang duurt, kunnen vooral onderzoekers met een tijdelijk contract in de problemen komen. De Vereniging van Universiteiten (VSNU), het Promovendi Netwerk Nederland, PostdocNL, ziekenhuisfederatie NFU en wetenschapsfinanciers NWO en ZonMw vragen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom om een tijdelijke ‘coronaontheffing’ van bepaalde regels in het Burgerlijk Wetboek. Op die manier kunnen tijdelijke contracten van onderzoekers langer dan vier jaar duren of kan hun aanstelling meer dan twee keer worden verlengd.
De partijen vinden het daarnaast belangrijk dat internationale wetenschappers lang genoeg in Nederland kunnen blijven om hun onderzoek af te ronden. Ze vragen de Immigratie- en Naturalisatiedienst daarom zich soepel op te stellen. (HOP, Evelien Flink)

09 april 2020

Onderzoek naar studentenstress uitgesteld door corona

Een grootschalig RIVM-onderzoek naar studentenstress moet vanwege de coronacrisis nog een jaar wachten, meldt minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Wel komt er dit jaar onderzoek naar het vermeende gebruik van zogenaamde ‘studiedrugs’ onder jongeren, zoals adhd-medicijn ritalin. 
Terwijl organisaties regelmatig de noodklok luiden over toegenomen stress en burn-outklachten onder studenten, tonen de statistieken geen stijging in het aantal psychisch ongezonde jongeren.
Op aandringen van de Tweede Kamer zou het RIVM daarom dit jaar een grootschalig inventariserend onderzoek uitvoeren naar psychische problemen onder studenten in het hoger onderwijs. Op basis van de resultaten van dit onderzoek, die ze eind 2021 verwacht te kunnen presenteren, zal minister Van Engelshoven eventueel aanvullende maatregelen nemen. (HOP, Evelien Flink)

07 april 2020

Van Engelshoven: ‘Tweede lerarenopleiding niet nog goedkoper’

Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) wil het voor leraren niet goedkoper maken om een lesbevoegdheid voor een ander vak te behalen. De korting die ze nu geeft, vindt ze genoeg. Dat schrijft ze in een antwoord op schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks).
Docenten die een extra lerarenopleiding willen volgen – bijvoorbeeld een leraar natuurkunde die vanwege het docententekort ook leraar scheikunde wil worden – moeten voor die tweede opleiding het zogeheten instellingstarief betalen. Dat bedrag kan oplopen tot meer dan zevenduizend euro per jaar.
Om gemotiveerde docenten tegemoet te komen, maakte Van Engelshoven in februari bekend dat deze leraren voortaan in hun eerste studiejaar een korting van 3500 euro krijgen op het instellingscollegegeld. Kamerlid Westerveld vroeg schriftelijk aan de minister of universiteiten en hogescholen hun instellingstarief voor lerarenopleidingen konden verlagen. De minister schreef maandag aan de Tweede Kamer dat ze dit “niet wenselijk en noodzakelijk” vindt. (Hop, Evelien Flink) 

 

07 april 2020

DUO extra coulant vanwege coronacrisis

Studenten of oud-studenten die een betalingsachterstand krijgen bij studiefinancierder DUO hoeven de komende tijd minder bang te zijn voor deurwaarders en beslaglegging. Vanwege de coronacrisis zegt DUO zich extra soepel op te stellen. 
“Wij schakelen het Centraal Justitieel Incassobureau voor nieuwe gevallen niet in tijdens de coronacrisis”, zegt een woordvoerder van DUO tegen persbureau HOP. “Dat past binnen de coulance die bij deze uitzonderlijke situatie hoort.”
De reguliere terugbetaling van studieschulden loopt wel gewoon door. Als dat door de coronacrisis niet mogelijk is, kunnen (oud-) studenten de terugbetaling tijdelijk stopzetten door een aflosvrije periode aan te vragen via MijnDuo. Voor wie hier geen gebruik meer van kan maken of wie niet aan een lopende betalingsregeling kan voldoen, zal worden gezocht naar een oplossing op maat. (HOP, Hein Cuppen)
 

06 april 2020

Zoomen met het nieuwe ISO-bestuur

Via ‘Zoom’ heeft de achterban van het Interstedelijk Studenten Overleg een nieuw bestuur gekozen. De kandidaten komen uit Leiden, Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Enschede.
“Het is heel mooi dat we toch met zijn allen konden vergaderen”, zegt Kees Gillesse, tot eind juni voorzitter van het ISO. “Want we moeten de belangen van studenten ook in deze tijd blijven behartigen. Dat gaat gewoon door.”
Het ISO is geworteld in de medezeggenschapsraden van universiteiten en hogescholen. De leden kiezen een bestuur om hen te vertegenwoordigen in de politiek en in het overleg met de minister en de koepels van universiteiten en hogescholen. (HOP, Bas Belleman)

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe