Short News

28 juni 2021

Weer vrouwenlijst bij Vindicat

Bij de Groningse studentenvereniging Vindicat is een lijst met “schandelijke opmerkingen” over zo’n honderd vrouwelijke leden opgedoken. De maker is voor onbepaalde tijd geschorst, meldt de vereniging. “Deze lijst draagt niet bij aan het gevoel van veiligheid binnen de studentenwereld”, staat op de website van de omstreden Groningse vereniging. 

De lijst werd geplaatst in een groepsapp van de vereniging, zegt de rector van Vindicat tegen RTL Nieuws. De maker was snel opgespoord. Het zou een ‘eenmansactie’ zijn geweest. Met een aantal vrouwelijke leden heeft het bestuur contact opgenomen om hulp aan te bieden. Ook kan de vereniging hen met de politie in contact brengen. Het voorval is gemeld bij de universiteit en hogeschool van Groningen.

In 2016 dook ook zo’n lijst bij Vindicat op. Het was een van de gebeurtenissen waardoor de vereniging onder een vergrootglas kwam te liggen, naast wantoestanden tijdens de ontgroeningen. Momenteel is de vereniging uitgesloten van officiële gelegenheden als de opening van het nieuwe studiejaar, omdat leden de coronamaatregelen in de wind sloegen: ze vierden feest in een partybus en een studentenhuis. (HOP, BB)

23 juni 2021

Kamer wil minder schaduwonderwijs

Read in English

Studenten zouden geen dure bijlessen of scriptiebegeleiding nodig moeten hebben, vindt de Tweede Kamer. Dinsdag werden twee moties aangenomen die instellingen oproepen dit soort ‘schaduwonderwijs’ terug te dringen. Een op de vijf studenten maakt wel eens gebruik van aanvullend onderwijs, concludeerde de Onderwijsinspectie in april. Ze willen sneller afstuderen of hogere cijfers behalen en betalen daarom voor bijles of extra scriptiebegeleiding. De inspecteurs vrezen dat deze bijscholing kansenongelijkheid in de hand werkt: studenten uit rijke gezinnen kunnen er vaker gebruik van maken.

Terugdringen
In een motie roepen Kamerleden Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) het kabinet daarom op met de koepels van hogescholen en universiteiten in gesprek te gaan over het terugdringen van schaduwonderwijs. 
Met een tweede motie willen ze tegengaan dat er binnen universiteiten en hogescholen reclame wordt gemaakt voor private aanbieders van schaduwonderwijs. De Tweede Kamer gaf beide moties groen licht, maar niet unaniem. Onder meer de VVD stemde twee keer tegen. (HOP, EF)

23 juni 2021

Kitepower: 3 miljoen investering

Read in English

De Delftse startup Kitepower ontving vorige week een investering van 3 miljoen euro van het Zuid-Hollandse energie-investeringsfonds ENERGIIQ, Stichting ifund en Windhandel Beheer (elk 1 miljoen). Kitepower werkt al sinds 2016 aan de technologie om windenergie op te wekken met grote (60 m2) bestuurbare vliegers aan een lier. Het vieren van de lijn levert energie op, tijdens het binnenhalen stopt de productie. Kitepower heeft nu twee Falcon systemen van 100 kW die op een testlocatie in Goeree (Zeeland) draaien. Directeur van Kitepower, Johannes Peschel verklaart: “Deze investering geeft onze mogelijkheden om ons systeem en onze organisatie verder te ontwikkelen een enorme boost.”

Met de investering kan Kitepower volgend jaar de eerste Falcon op commerciële basis energie laten produceren bij een klant. Daarvoor moet er verder getest en ontwikkeld worden om het systeem zelfstandig te kunnen laten produceren. De keuze voor een eerste klant is nog niet gemaakt, zegt technisch manager Joep Breuer. “Maar we zijn met verschillende partijen in gesprek.”

Afgelegen locaties
Breuer ziet vooral mogelijkheden op afgelegen locaties waar nu stroom geproduceerd wordt met dieselgeneratoren. Vliegerstroom is duurder zijn dan de 4 cent per kWh die in Nederland momenteel de norm is voor windenergie. Op afgelegen plekken ligt de stroomprijs hoger, wat ruimte biedt voor een Kitepower systeem. “In het Midden-Oosten of op Alaska ligt de stroomprijs soms op 30 cent per kilowattuur of hoger. Dat is onze eerste markt”, aldus Breuer. Hij verwacht dat verdere ontwikkeling vliegerstroom goedkoper zal maken.

Medeoprichter en TU-onderzoeker dr. Roland Schmehl (faculteit L&R) vertelt dat komend najaar één van de systemen als test van Goeree naar Aruba verhuist om daar met zo min mogelijk interventie stroom te gaan produceren. De constellatie doet denken aan die van de Duitse concullega Skysails die samen met RWE stroom op wil gaan wekken op Mauritius. (JW)

22 juni 2021

Tunnel Delft Campus open

Read in English

Na anderhalf jaar bouwwerkzaamheden is de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel van station Delft Campus open. De tunnel is onderdeel van de vernieuwing van voormalig treinstation Delft Zuid en verbindt het stationsgebied, de TU-campus, het naastgelegen Schieoeversgebied en de wijken Tanthof en Voorhof.

Maandag 21 juni fietsten Helga Cuijper (regiodirecteur ProRail), Marc Rosier (portefeuillehouder ov-ontwikkeling van Metropoolregio Rotterdam Den Haag), Martina Huijsmans (wethouder Mobiliteit gemeente Delft), Stephan Brandligt (gebiedswethouder Schieoevers en station Delft Campus) en studente Jessy van Eesteren (faculteit Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica) als eersten door de nieuwe tunnel. (MvdV)

22 juni 2021

Universiteiten helpen ABP met duurzaam beleggen

Read in English

In opdracht van de universiteiten gaan wetenschappelijke experts het beleggingsbeleid van pensioenfonds ABP kritisch volgen. Ze zullen tweemaal per jaar advies uitbrengen.
Vorige maand heeft universiteitenvereniging VSNU met het bestuur van het ABP overlegd over het weinig duurzame beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Dat kreeg de afgelopen tijd kritiek, onder meer van de Young Academy en van Scientists4future.

Terechte oproep
Terecht, vindt VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “Universiteiten en wetenschappers zijn dagelijks bezig met de toekomst. Of het nu gaat om het opleiden van jonge mensen of het onderzoek doen naar maatschappelijke uitdagingen; wij willen een drijvende kracht van vooruitgang zijn.” 
Een van de afspraken met het ABP was dat de VSNU een wetenschappelijke commissie in het leven zou roepen die gevraagd en ongevraagd kan adviseren. Die commissie is nu benoemd en staat onder voorzitterschap van Dirk Schoenmaker, hoogleraar banking & finance van de Erasmus Universiteit Rotterdam. (HOP, HC)

21 juni 2021

Lessen van betrokken studenten

Read in English 

Burgemeester Marja van Bijsterveldt, vice-rector Rob Mudde van de TU Delft en vertegenwoordigers van studentenorganisaties gaan maandagavond 28 juni in gesprek over maatschappelijke betrokkenheid van studenten tijdens de coronacrisis.

Lees verder onder de foto.

Wat mag er tijdens corona wel en niet in studentenhuizen? Studenten delen posters met spelregels uit in oktober 2020. (Foto: Dalia Madi)

“Corona is een verschrikkelijke tijd geweest voor iedereen, ook voor studenten. Maatregelen hebben een grote impact gehad op studie, sociaal leven en (mentale) gezondheid, maar toch laten studenten zich niet uit het veld slaan”, schrijft Studium Generale Delft, een van de organisatoren. Tijdens de avond kijken de betrokkenen terug op de maatschappelijke initiatieven die studenten het afgelopen jaar hebben opgezet en wat ze daarvan hebben geleerd. Ook kijken ze vooruit naar het komende jaar. (AdB)

  • Studium Generale organiseert de bijeenkomst samen met de studentenraad van de TU Delft, Thuisbesmet.nl (een initatief van onder meer verenigingenraad VeRa), de gemeente, de GGD, Social Hub en Science Centre Delft.
  • De avond duurt van 20.00 uur tot 21.00 uur en is live te volgen via het YouTube-kanaal van Studium Generale.

18 juni 2021

Onderwijsbaan al vóór afstuderen

Ruim de helft van de leraren in opleiding krijgt voor het afstuderen al een eerste onderwijsbaan aangeboden, blijkt uit onderzoek van Investico. Het gevolg: ze doen langer over het afmaken van hun studie, waardoor het lerarentekort nog verder oploopt.Onderzoeksplatform Investico enquêteerde ruim zeshonderd jonge docenten in het voortgezet onderwijs. Daaruit blijkt dat maar liefst 58 procent van de respondenten al een eerste betaalde baan van hun stageschool kreeg aangeboden terwijl ze nog studeerden.
De keerzijde van deze groenpluk is dat het studietempo eronder lijdt. Van de docenten die studievertraging hebben opgelopen, noemt ruim de helft (53 procent) het vroegtijdig aannemen van een onderwijsbaan als een van de redenen. Opleiders en onderwijsbestuurders zeggen tegen Investico niet blij te zijn met de ‘studentenroof’, onder meer omdat het aandeel langstudeerders bij de lerarenopleidingen erdoor zou toenemen. (HOP, Evelien Flink)

17 juni 2021

CiTG gaat milieu-ingenieurs opleiden

Read in English

Environmental Engineering is per september 2022 één van de nieuwe masterstudies bij de faculteit Civiele techniek en Geowetenschappen. “We hebben al een track environmental engineering, die onder de huidige programma’s van de faculteit valt, maar er zijn nog veel meer milieugerelateerde onderwerpen waar kennis over is”, vertelt prof.dr.ir. Merle de Kreuk, kwartiermaker voor deze nieuwe master. “We hebben daarom besloten om dit aanbod, dat nu versnipperd is over de verschillende opleidingen, samen te brengen en uit te breiden.”

De nieuwe master biedt straks drie tracks: hergebruik van grondstoffen, water en lucht. De track resources and waste engineering gaat bijvoorbeeld over recycling, stort, bodemverontreiniging en hergebruik. Water resources engineering richt zich op drinkwaterbereiding, afvalwaterzuivering, en (stedelijk) watermanagement. Atmospheric environmental engineering gaat over een leefbaar klimaat in de stad, met onderwerpen als smog, hitte-eilanden en groene daken.

Vooropleiding
Hoewel de inhoud deels in de huidige curricula voorkomt, denkt De Kreuk dat het onderwijs in het nieuwe masterprogramma aantrekkelijker wordt doordat “onderwerpen samenkomen en er een mooie lijn door het programma loopt.” De studie zal open staan voor studenten met een bachelor in civiele techniek, luchtvaart- en ruimtevaarttechniek, maritieme techniek, technische natuurkunde, nanobiologie en werktuigbouwkunde. Studenten van toegepaste aardwetenschappen kunnen na een korte zomercursus starten, en ook studenten molecular science & technology hoeven beperkt te schakelen. Andere bachelors zullen meer vakken moeten inhalen voor ze kunnen instromen. 

De nieuwe master maakt deel uit van een grotere onderwijsherziening binnen CiTG. Ook de masters civiele techniek en toegepaste aardwetenschappen gaan op de schop. Daarover volgt later meer informatie. (JW)

15 juni 2021

‘Badge’ voor vrijwilligerswerk

Studenten kunnen straks certificaten krijgen als ze naast hun opleiding vrijwilligerswerk hebben gedaan, bijvoorbeeld bij een studentenvereniging. Dat heeft minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer bevestigd.

Het ministerie praat met studenten, onderwijsinstellingen en ict-organisatie SURF over de mogelijkheden. Misschien kunnen hogescholen en universiteiten wat vaker met digitale Edubadges gaan werken, is een idee.

Studenten kunnen hun nevenwerkzaamheden natuurlijk op hun cv zetten, maar zeker op een internationale arbeidsmarkt is het maar de vraag of die werkzaamheden indruk maken. “Werkgevers zegt het soms niet zoveel”, meent de koepel van studentenverenigingen LKvV, waar het plan vandaan komt. Erkende badges kunnen dan helpen.

Het ministerie wil het plan in de zomer af hebben, schrijft minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer. Sommige universiteiten, zoals Maastricht, zijn al met de ontwikkeling begonnen. Daar mogen studenten hooguit vijf badges halen, om te voorkomen dat studenten badges gaan verzamelen. (HOP, BB)

15 juni 2021

Camelot levert 143 studentenstudio’s op

Read in English 

Mosaic World, voorheen bekend als Camelot Europe, legt momenteel de laatste hand aan 143 studentenstudio’s en 142 startersappartementen op het Pauwmolenterrein in Delft. Je kunt je sinds deze week als geïnteresseerde aanmelden voor de woningen, meldt de huisvester in een persbericht.

Het gaat om zogenoemde shortstay-woningen waar huurders maximaal zes maanden blijven. De kale huur van de studentenstudio’s begint bij 590 euro, die van appartementen bij 632 euro. Hier komen nog servicekosten en stofferings- en meubileringskosten bij. Bewoners van 23 jaar of ouders kunnen huurtoeslag aanvragen voor de woningen.

De huurt start 1 september. Inschrijven kan via de website Spots4You.com.

Camelot Europe is de afgelopen jaren meerdere keren in opspraak geraakt vanwege onder meer te hoog berekende servicekosten, onduidelijke afrekeningen en verplichte aansluiting bij de app MyCastle. Onlangs maakte Youtube-programma BOOS een aflevering over de huisvester.

Huurders kunnen vanaf 1 september intrekken in de woningen. (Foto: Mosaic World)