Short News

06 september 2023

Vijf ERC-grants voor de TU Delft

Read in English

Vijf Delftse onderzoekers ontvangen een European Research Council (ERC)-beurs. In totaal zijn 400 beurzen toegekend, waarvan 44 aan medewerkers van Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten.

De beurzen voor de TU Delft gaan naar onderzoekers bij Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica (EWI), Technische Natuurwetenschappen (TNW), Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE), Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R) en Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG). Het gaat om een bedrag van anderhalf miljoen euro voor een onderzoekstraject van vijf jaar waarbij de wetenschappers een eigen team kunnen opzetten.

De starting grants zijn bedoeld voor onderzoekers aan het begin van hun wetenschappelijke carrière die twee tot zeven jaar geleden gepromoveerd zijn. Er werden deze ronde bijna 2.700 voorstellen ingediend, waarvan 14,8 procent succesvol was. Met de 400 beurzen worden volgens de ERC ongeveer 2.600 banen gecreëerd voor postdocs, promovendi en ander personeel.

Voorbehoud
De lijst met toekenningen kan nog veranderen, waarschuwt de ERC. Het Verenigd Koninkrijk is namelijk officieel “niet-geassocieerd” met Horizon Europe, het EU-programma voor onderzoek en innovatie waaruit de beurzen betaald worden. Mocht dat zo blijven, dan krijgen succesvolle aanvragers van Britse instellingen hun beurs alleen als zij die meenemen naar een instelling in een land dat wél mag meedoen met Horizon Europe. Daartoe behoren bijvoorbeeld Turkije, Israël en Zwitserland. (HOP, HC / Delta, BK)

01 september 2023

Nieuwe communicatiedirecteur gestart

Read in English

Carola de Vree-van Wagtendonk is vanaf 1 september de nieuwe communicatiedirecteur van de TU Delft. Zij kent de universiteit al als inwoner van Delft en als voormalig hoofd communicatie van de gemeenten Rotterdam (2019-2023) en Delft (1998-2005) en haar functie als teamhoofd communicatie bij onderzoeksinstituut Deltares (2013-2018). Vanaf 2008 had zij tien jaar lang haar eigen beleids- en communicatiebureau. De Vree-van Wagtendonk volgt Joost Ravoo op. Hij is nu directeur marketing en communicatie bij het UMC Utrecht.

(Foto: Intranet TU Delft)

31 augustus 2023

Verhuurders omzeilen regels

Read in English

Studenten krijgen steeds vaker een gezamenlijk contract voor het hele studentenhuis. Met zo'n groepscontract omzeilen huisbazen de regels en kunnen ze hogere huurprijzen vragen voor kamers.

Vooral in Amsterdam en Rotterdam krijgen studenten vaak een groepscontract, blijkt uit onderzoek van NOS op 3. Er zijn verschillende varianten. Soms staat er op een contract maar één hoofdhuurder en wonen de anderen er officieel niet eens. Hoe de situatie in Delft is, noemt NOS op 3 niet. 
Huisbazen willen hiermee voorkomen dat studenten naar de huurcommissie stappen om huurverlaging af te dwingen. Groepscontracten vallen in principe buiten het puntensysteem dat gemeenten hanteren om de huren van studentenkamers in toom te houden.

In het puntensysteem heeft iedere kamer een maximale huurprijs, die afhangt van bijvoorbeeld de oppervlakte en de voorzieningen. Veel huurbazen vinden deze huur te laag en proberen het systeem te omzeilen.

De Landelijke Studentenvakbond zegt ervan te schrikken. Voorzitter Elisa Weehuizen: “Dit is een huisjesmelkerspraktijk, de verhuurders zijn alleen maar bezig met hoe ze zoveel mogelijk geld uit studentenkamers kunnen persen. Elke vorm van verantwoordelijkheid vermijden ze.” De vakbond informeert studenten met groepscontracten over hun positie en welke vervolgstappen ze kunnen nemen.   

Studenten kunnen een opgedrongen groepscontract proberen aan te vechten. De praktijk is soms anders dan in het contract staat, bijvoorbeeld als studenten de huur rechtstreeks naar de huisbaas overmaken of als de prijs per kamer vastligt. (HOP, PvT)

30 augustus 2023

Stormloop op heringevoerde basisbeurs

Read in English

Bijna 442 duizend studenten hebben inmiddels de nieuwe basisbeurs aangevraagd. Dat zijn er bijna zevenduizend meer dan verwacht. En de teller loopt nog. 

Het eerder verwachte aantal van 435 duizend was slechts een prognose, zegt de woordvoerder van DUO. Die was gemaakt op basis van de aanmeldingen in voorgaande jaren plus een berekening van het aantal studenten dat nog recht zou hebben op een basisbeurs. Het kan zijn dat er nu studenten studiefinanciering aanvragen die dat in voorgaande jaren niet hebben gedaan, omdat ze toen alleen konden lenen en bijvoorbeeld geen behoefte hadden aan een ov-studentenkaart.

Opnieuw ingevoerd
De basisbeurs werd per september 2015 geschrapt voor nieuwe studenten. Nu keert hij terug voor de aankomende eerstejaars en een deel van de ouderejaars. Deze ouderejaars hebben er recht op voor zover ze hun ‘prestatiebeurs’ nog niet hebben verbruikt. In de praktijk krijg je de prestatiebeurs voor het aantal jaren dat een studie duurt.

Sommige studenten hebben hun studiefinanciering stopgezet om die weer aan te vragen nu de basisbeurs er is, zodat ze er langer recht op hebben. Het is nog niet bekend hoe groot die groep is.

De basisbeurs voor thuiswonende studenten is komend jaar 110 euro per maand. Voor studenten die op zichzelf wonen gaat het om 439 euro per maand (inclusief een tijdelijke ophoging van 164 euro in verband met de hoge inflatie). (HOP, BB)

29 augustus 2023

Aspirant-corpsleden vergroenen Delft

Read in English

(Fotos: Roel Dijkstra / De Papaver)

De kennismakingstijd (KMT) van studentenverenigingen speelt zich voor een groot deel af buiten het zicht van de camera’s, dus als aspirant-leden vrijwilligerswerk doen in de stad levert dat unieke beelden op. Het Delftsch Studenten Corps stuurde veertig aankomende leden de straat op om geveltuintjes aan te leggen, samen met vrijwilligers van De Klimaatmaat, een initiatief van het Delftse duurzaamheidscentrum De Papaver. Dat resulteerde in vijftig nieuwe tuintjes in Delft. 

28 augustus 2023

IND: Recordaantal niet-Europese studenten

Read in English

Het aantal studenten van buiten Europa dat in september begint aan een opleiding in Nederland, ligt hoger dan ooit. Dat verwacht de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In de eerste maanden van het jaar, tot en met juli, ontving de IND 17.870 aanvragen voor een verblijfsvergunning in verband met een studie. Dat zijn er ruim twaalfhonderd meer dan in 2022. Het aantal aanvragen van internationale studenten stijgt al jaren. 

De meeste van deze studenten komen volgens de IND uit China, India, de Verenigde Staten, Turkije en Indonesië. Gemiddeld krijgt 98 procent van hen inderdaad een verblijfsvergunning, staat in het persbericht

De internationalisering van het hoger onderwijs ligt gevoelig, vanwege de volle collegezalen, de woningnood en de problemen met het taalniveau van studenten. Met name de universiteiten trekken veel studenten uit andere landen. Sommige partijen, zoals Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt, vinden dat vooral de bacheloropleidingen in principe Nederlandstalig zouden moeten zijn.

Afgelopen studiejaar verbleven hier zo’n 5.600 Chinese studenten en 3.500 studenten uit India, maar de meeste internationale studenten komen uit andere Europese landen, met name Duitsland. Vorig jaar studeerden er bijna 23 duizend Duitsers in Nederland. Op flinke afstand volgt Italië met 7.600 studenten. (HOP, BB)

25 augustus 2023

Podcastserie over Antoni van Leeuwenhoek

Dutch only

Driehonderd jaar geleden, op 26 augustus, overleed Antoni van Leeuwenhoek. Aanleiding voor de Universiteit van Nederland en de TU Delft om juist op deze dag een podcastserie te lanceren over de beroemde Delftse wetenschapper. In het nationale Antoni van Leeuwenhoekjaar eert de TU Delft de onderzoeker en zijn bijdragen aan de microbiologie met een podcastserie, verhalen, tours en activiteiten.

In de podcastserie  ‘Een wereld vol geheimen; wetenschappers in de voetsporen van Antoni van Leeuwenhoek’ volgen vijf Delftse onderzoekers zijn stappen in het ontdekken van bacteriën. Dat gebeurt aan de hand van de vele brieven die hij schreef. Hij zag als eerste een bacterie door een zelfgemaakte microscoop en ontdekte zo een nieuwe wereld in het allerkleinste.

In de eerste aflevering neemt Dirk van Delft, de schrijver van de biografie van Antoni van Leeuwenhoek, de luisteraars mee op een reis door Delft in de 17e eeuw en het Gouden Hooft, het woonhuis van Antoni van Leeuwenhoek. In de vijf volgende afleveringen maak je kennis met de Antoni’s van nu: onderzoekers Cees Dekker, Doris van Halem, Mathias Peirlinck, Willemijn Elkhuizen en Dimphna Meijer.

  • Bekijk hier de trailer
  • Podcast  ‘Een wereld vol geheimen; wetenschappers in de voetsporen van Antoni van Leeuwenhoek’  is vanaf zaterdag 26 augustus te horen op Spotify en in alle podcastapps. Je kunt je alvast abonneren via deze link.

25 augustus 2023

Studentenpact tegen seksueel wangedrag

Read in English

Studentenverenigingen en -organisaties in Nederland moeten meer doen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, vinden ze zelf. Daarom lanceerden ze donderdag 25 augustus een studentenpact, een serie afspraken die ze samen met Amnesty International hebben gemaakt.

Bij de lancering was naast initiatiefnemer Mariëtte Hamer (regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld) een afgevaardigde van de Delftse studentenvereniging Virgiel aanwezig. Virgiel schreef als enige individuele studentenvereniging mee aan het pact. Andere auteurs zijn stichting ‘Lieve Mark’, stichting Gelijkspel, de Landelijke Kamer van Verenigingen, het Interstedelijk Studenten Overleg, de Nationale Jeugdraad en de Landelijke Studentenvakbond. 

Betrokkenen bij het studentenpact met Mariëtte Hamer (derde van rechts, voorste rij). (Foto: Studentenpact)  

Volgens een studie van Amnesty International wordt 1 op de 10 vrouwelijke studenten verkracht. De initiatiefnemers van het pact vinden dat ‘niet uit te leggen’. In workshops moeten studenten daarom leren hoe ze rekening moeten houden met elkaars grenzen, stelt het pact. Ze horen altijd te vragen om instemming, is het idee.  

Met het pact hebben de verenigingen en organisaties voor het eerst een landelijke aanpak met actiepunten en tips. Daarin staat onder meer wat er moet gebeuren na een incident en hoe meldprocedures beter kunnen. (HOP, PvT)

24 augustus 2023

UB ontruimd vanwege brandalarm

Read in English

Rond 12.00 uur ging de sirene af in de TU Delft Library. Aanwezigen in het pand werden gemaand het gebouw zo spoedig mogelijk te verlaten via de aangegeven uitgangen. Een kleine tien minuten later stond een brandweerwagen voor de nieuw aangebrachte slagboom op het parkeerterrein en reed na een kort oponthoud door naar de zijingang van de bibliotheek.

De brandweer hoefde niet in actie te komen. Er bleek een rookmelder geactiveerd, waarschijnlijk door een waterkoker die er te dichtbij stond. Kort daarna mochten medewerkers en bezoekers weer terug in de bibliotheek, voor zover ze er geen externe lunchpauze van gemaakt hadden.

Brandweer met zwaailicht onderweg naar de TU Delft Library. (Foto: Jos Wassink)

 

23 augustus 2023

Vijf miljoen dollar voor quantumtelecommunicatie

Read in English

De TU Delft en het Kavli Institute of Nanoscience hebben een subsidie van vijf miljoen dollar ontvangen van de Kavli Foundation voor de ontwikkeling van een quantumequivalent van telecommunicatie.  

Quantumfysici en biofysici van de TU Delft, QuTech en het Kavli Institute of Nanoscience Delft hebben een voorstel geformuleerd om op zoek te gaan naar breedband quantumcommunicatie. Dat viel samen met de instelling van de Kavli Foundation Innovation Award van 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro), vertelt projectcoördinator Mazhar Ali (faculteit Technische Natuurwetenschappen, TNW). 

De onderzoekers gaan ervanuit dat in de nabije toekomst werkende quantumsystemen steeds algemener zullen worden. Dat vraagt om een systeem dat quantuminformatie kan verzenden en ontvangen, vergelijkbaar met hoe ons huidige telecommunicatienetwerk dat doet voor computersignalen. 

“Huidige computers genereren informatie met een frequentie van een paar gigahertz, terwijl telecomsignalen duizend keer sneller trillen; met honderden terahertz”, legt Ali uit. “Maar qubits werken bijvoorbeeld bij 5 tot 10 gigahertz. Dat betekent dat we een brug moeten vinden van het qubitbereik van een paar gigahertz naar het telecombereik van honderden gigahertz.”

Maar anders dan hedendaagse computergegevens met een satelliet verbinden, is er de bijkomende uitdaging om quantummechanische informatie te behouden bij het delen van het signaal. Ali: “We zouden graag dezelfde vormen van communicatie gebruiken die we al hebben, met behoud van de informatie uit quantumdeeltjes en hun fase voor een breed frequentiebereik.”

Het is de bedoeling om rond 2028 minimaal één vorm van quantumtelecommunicatie te kunnen demonstreren.

Mazhar Ali over het quantumtelecommunicatie. (Video: The Kavli Foundation)