Short News

13 mei 2022

Protest docenten tegen flexcontracten

Read in English

Enkele tientallen docenten protesteerden op 12 mei tegen de vele tijdelijke contracten aan de Nederlandse universiteiten. Met hun demonstratie in Utrecht willen ze druk zetten op de cao-onderhandelingen. Vakbonden en actiegroepen verzetten zich al jaren – en steeds heviger – tegen de ‘flexcultuur’ aan de universiteiten. Veel docenten en postdocs moeten de tijdelijke contracten aan elkaar rijgen en daar hebben ze genoeg van. (Lees verder onder de foto)

qwhsucytvhjj

(Foto: DUB)

De demonstranten overhandigden op het Utrechtse Domplein een symbolisch ‘tijdelijk contract’ aan VU-bestuurder Marcel Nollen, cao-onderhandelaar namens de universiteiten. In de huidige cao, die op 1 april afliep, staan afspraken voor het terugdringen van tijdelijke contracten, maar die gelden alleen voor universitair docenten (UD’s), hoofddocenten (UHD’s) en hoogleraren. De overige docenten en onderzoekers vallen erbuiten. (HOP)

13 mei 2022

Toelating master weer versoepeld

Read in English

Ook komend studiejaar mogen universiteiten en hogescholen masterstudenten inschrijven die vanwege de coronamaatregelen nog niet over het juiste diploma beschikken. Het gaat dan om een voorwaardelijke toelating van bachelor- en schakelstudenten. De instellingen mogen zelf bepalen wanneer de nieuwe studenten uiterlijk aan de vooropleidingseisen moeten voldoen, zolang dat maar niet eerder is dan 1 januari 2023 en niet later dan 1 september 2023.

(Foto: Justyna Botor)

Universiteiten kunnen ook weer een uitzondering maken voor anderstaligen die de vereiste taaltoets niet konden afleggen. De versoepeling geldt niet voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs die een bachelor willen gaan doen. De centrale eindexamens gaan gewoon door, en dus kunnen scholieren op tijd over hun diploma beschikken. (HOP, HC)

13 mei 2022

Vacature: studenten voor adviesraad

Read in English

De TU Delft is een nieuw magazine rijker: Delft Matters. Dat blad wordt oogemaakt door de redactie van Delta, in opdracht van Alumni Relations. Delft Matters is een (online) magazine over onderzoek, onderwijs en campusleven en wordt twee keer per jaar (voor het eerst in juni 2022) verspreid onder studenten, medewerkers en alumni. In de verhalen zal de nadruk liggen op samenwerking, drijfveren en maatschappelijke impact. Het magazine vervangt het alumnimagazine Delft Integraal.

Welke verhalen moeten we vertellen, wie moeten we spreken en hoe moeten we dat doen? Een adviesraad met negen vertegenwoordigers uit de doelgroep moet de redactie van advies en feedback gaan voorzien. We zoeken hiervoor nog studenten! Lijkt het jou interessant om deel uit te maken van deze adviesraad en om twee keer per jaar te bespreken wat ertoe doet voor Delft Matters? Meld je dan aan bij hoofdredacteur Saskia Bonger. Mail naar s.m.bonger@tudelft.nl, ook als je vragen hebt.

12 mei 2022

25 miljoen voor Oekraïense wetenschappers

Read in English

Vluchteling-wetenschappers uit Oekraïne kunnen hun onderzoek in Europese buurlanden voortzetten. De Europese Commissie heeft 25 miljoen euro voor hen uitgetrokken in het onderzoeksprogramma Horizon Europe. Dat heeft de Commissie op 10 mei bekendgemaakt. De 25 miljoen euro valt onder een innovatieprogramma dat toch al zo’n acht miljard euro per jaar kost en bovendien voor de komende twee jaar 562 miljoen euro erbij krijgt.

“Het is van groot belang om vluchtelingen te helpen, en in dit geval onderzoekers”, zegt vicepresident Margrethe Vestager. “Met dit nieuwe programma krijgen ze de mogelijkheid om hun onderzoek voort te zetten, zodat de wetenschap het van de oorlog zal winnen.” (HOP, JvE)

12 mei 2022

Geen meldplicht voor universiteiten

Read in English

Het kabinet wil geen meldplicht invoeren voor universiteiten en bedrijven die samenwerken met Chinese partijen binnen risicovakgebieden. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen die Tweede Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma en Alexander Hammelburg (beiden D’66) stelden naar aanleiding van een artikel in NRC.

In dat artikel roept defensiedeskundige Joris Teer van de Nederlandse denktank HCSS op om alerter te zijn op ongewenste kennisoverdracht. “China wil de militaire nummer 1 van de wereld worden. Dit mag niet gebeuren met behulp van Europese kennis en technologie”, aldus de defensiedeskundige. Een meldplicht helpt de regering volgens Teer om te bepalen of incidenten de top van de ijsberg of de ijsberg zelf zijn.

In maart voerde de Nederlandse overheid in samenwerking met koepelorganisatie Universiteiten van Nederland de Nationale Leidraad Kennisveiligheid in. Volgens Teer is dit niet voldoende, maar daar is het kabinet het mee oneens. “Universiteiten en bedrijven hebben de vrijheid om samenwerkingen met binnen- en buitenlandse partners aan te gaan. Voor universiteiten is dat onderdeel van de in Nederland wettelijk geborgde academische vrijheid. Het is dan ook primair aan de kennisinstelling of het bedrijf om kansen en (veiligheids)risico’s van iedere samenwerking af te wegen”, schrijven minister Ollongren (Defensie), Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) in antwoord op de Kamervragen.

Eind dit jaar gaat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf in gesprek met de Raden van Toezicht van kennisinstellingen om te onderzoeken of de huidige kennisveiligheidsaanpak van het kabinet volstaat voldoende is. (AdB

11 mei 2022

Opnieuw vertraging voor tram 19

Read in English

Hoewel de werkzaamheden voor de aanleg van de trambaan op de Sint Sebastiaansbrug inmiddels zijn begonnen, zal tramlijn 19 ook dit jaar niet over de campus rijden. Volgens de gemeente Delft duurt de aanleg wederom langer dan verwacht, omdat de trams een nieuw systeem moeten krijgen om elektrische straling tegen te gaan.

Trillingen
Vanaf het begin was al bekend dat de trillingen die rijdende trams veroorzaken wetenschappelijk onderzoek van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) aan de Mekelweg konden verstoren. Het gebruik van een nieuwer soort tram die minder trillingen veroorzaakt, blijkt alleen niet de ideale uitkomst. Tijdens het rijden zorgt deze Avenio-tram namelijk voor hoge elektrische straling die gevoelige onderzoeksystemen op de campus zou kunnen verstoren.

Tram

(Foto: Marjolein van der Veldt)

Keerlus
Om onderzoek niet met straling te verstoren, werd eerder al besloten dat het tracé zou worden ingekort. Zou de tram eerst doorrijden tot het zuidelijkste punt van de campus, waar naast het Reactor Instituut de faculteiten TNW, Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en bedrijventerrein Technopolis liggen, nu is de laatste halte ingepland ter hoogte van sport- en cultuurcentrum X. Daar zal de tram een keerlus nemen, om weer richting station Delft te kunnen rijden. De TU en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken momenteel samen aan een nieuw systeem om elektrische straling tegen te gaan, maar dat laat op zich wachten. Volgens de laatste prognose gaat tramlijn 19 vanaf eind 2023 over de campus rijden. Dat zou zestien jaar later zijn dan de gemeente in 2004 voorspelde. (MvdV)

10 mei 2022

Klimmen en klauteren op de campus

Read in English

Kilometers lang klimmen en klauteren op de campus. Dit weekend was het TU Delft-terrein het decor voor SurvivalStrijd, de jaarlijkse survivalrun georganiseerd door leden van Studenten Buitensport Vereniging Slopend.

Tijdens de survivalrun legden honderden deelnemers zo snel mogelijk een parcours met hindernissen af. De hindernissen varieerden van touwklimmen tot boogschieten langs een route door sloten en over bospaadjes.

Deelnemers streden in vijf verschillende categorieën: 6km individueel, 6km groepsrun, 9km individueel, 9km recreatief en de 9km voor wedstrijdrenners. In die laatste categorie kwam Thom van Cappellen als snelste man over finish (00:55:17) en Bo de Groot (01:15:25) als snelste vrouw. (MvdV)

survivalrun

De groenstrook aan de achterkant van de TU Library was ook onderdeel van het parcours. (Foto: Katja Wijnands)

09 mei 2022

DUO te streng voor Europese studenten

Read in English

Na enkele verloren rechtszaken moet de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de koers bijstellen voor Europese studenten. Zij zullen vaker studiefinanciering krijgen. Met een bijbaan hebben studenten uit de Europese Unie ook recht op studiefinanciering in een ander Europees land, Dan vallen ze onder de regels van ‘migrerende werknemers’ en hebben ze dezelfde rechten als de andere inwoners van dat land.

De Nederlandse overheid en DUO hanteren als norm dat studenten minstens 56 uur per maand moeten werken voor het recht op studiefinanciering. Die norm blijkt echter te streng, meldt de NOS, en staat ook niet in het Europees recht. Meerdere studenten die minder uren werkten spanden de afgelopen jaren rechtszaken aan en kregen gelijk van de rechter. Hun advocaten schatten dat 32 tot 40 uur betaald werk volstaat voor een toekenning van studiefinanciering.

DUO belooft studenten beter te zullen informeren en soepeler om te zullen gaan met de norm. Wie de 56 uur niet haalt zal niet langer automatisch worden afgewezen. Het wordt dus makkelijker voor studenten van EU-lidstaten om hier studiefinanciering te krijgen. Dat is vooral van belang omdat de basisbeurs weer wordt ingevoerd. (HOP, Hein Cuppen)

06 mei 2022

Ook Dijkgraaf wil keuring aanpassen

Net als zijn voorgangers wil minister Robbert Dijkgraaf dat hogescholen en universiteiten straks hun eigen opleidingen gaan keuren. Dat blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer. De regeringspartijen blijven intussen verdeeld. Eerdere ministers kregen deze verandering er niet doorheen.

Opleidingen worden nu eens in de zes jaar gekeurd door commissies van onafhankelijke deskundigen. Accreditatieorganisatie NVAO beoordeelt of dat goed is gebeurd. Als het aan de minister ligt, krijgt de NVAO een kleinere rol. Universiteiten en hogescholen mogen zelf commissies van deskundigen inhuren en zelf de kwaliteit van hun opleidingen bewaken. De NVAO gaat dat eens in de zes jaar controleren: van opleidingsaccreditatie naar instellingsaccreditatie.

Het CDA is warm voorstander, maar de VVD is niet overtuigd. Waarom moet deze ingrijpende wetswijziging er komen? Volgens Dijkgraaf wordt het huidige stelsel nog steeds ervaren als iets dat van buitenaf wordt opgelegd. Docenten en studenten zouden zich daardoor nu weinig betrokken voelen.

De VVD wil ook weten of het niet riskant is dat instellingen zelf de keurders mogen benoemen. Volgens minister Dijkgraaf valt dat mee, want net als nu mogen die deskundigen ‘ten minste vijf jaar geen directe of indirecte banden hebben gehad met de te beoordelen instelling die leiden tot een conflict of interest of de schijn daarvan’. Ook wordt de rol van medezeggenschapsraden en opleidingscommissies versterkt. (HOP, HC)

03 mei 2022

Beter blokken door planten?

Read in English 

Helpt het om veel planten in huis te halen als er pittige tentamens aankomen? De universiteit en hogeschool van Gent doen er een jaar lang onderzoek naar. Deze week trapten ze het project af. De onderzoekers willen weten of planten een positief effect hebben op het concentratievermogen en het stressgehalte van studenten. Om daar achter te komen, zijn drie bibliotheken in Gent omgetoverd tot een groene oase, schrijft VTR Nieuws

“Bij een honderdtal studenten gaan we een DNA-staal afnemen van de huid. ’s Ochtends en ’s avonds, wanneer ze dus starten met studeren en eindigen”, zegt coördinator Thibaut D’Huyvetter. 

De samenstelling van de bacteriën op de huid kunnen een aanwijzing zijn voor het stressgehalte van de studenten. Naast deze ‘zweetstaal’ krijgen de studenten vragenlijsten voorgeschoteld. In elke bibliotheek is ook een studieruimte zonder groen, zodat de resultaten vergeleken kunnen worden. De onderzoeksresultaten worden over ongeveer een jaar verwacht. 

HOP, Josefine van Enk