Short News

22 april 2021

Biomechanici winnen communicatiebeurs

Read in English

Vijf onderzoekers bij biomechanica (faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen) hebben een wetenschapscommunicatiebeurs van het KNAW gewonnen. De 10 duizend euro willen ze inzetten om promovendi en tenure trackers de weg te wijzen in de wetenschapscommunicatie.

Dr.ir. Eline van der Kruk, een van de indieners, vindt wetenschapscommunicatie erg van belang om verkeerde indrukken weg te nemen. Zelf dacht ze dat werktuigbouwkunde te maken had met fabrieken, achtbanen en grote machines. Ze koos daarom voor Industrieel Ontwerpen. Toen ze na een jaar begreep dat biomechanica ook onder werktuigbouwkunde viel, stapte ze over. “Ik vind het belangrijk om te laten zien dat het ontwikkelen van medische apparatuur, rekenen aan sportbewegingen en het ontwerpen van innovatieve botimplantaten ook deel uitmaken van de werktuigbouwkunde.”

Toch stimuleren vakgroepen de communicatie niet van harte. Met de pers praten of publieksvoordrachten geven wordt niet als werktijd beschouwd. Ondanks inspanningen van wetenschapsfinancier NWO om dat te veranderen wordt communicatiewerk minder gewaardeerd dan het schrijven van publicaties. En als je werk media-aandacht krijgt, dan loop je kans op de ongezouten oordelen van de twittermeute.

Omdat het desondanks stimulerend is om over je onderzoek naar buiten te treden, willen Van der Kruk en haar collega’s andere onderzoekers daarbij helpen. Ze zetten met hun beurs een klankbordgroep op waar promovendi en tenure trackers terechtkunnen met vragen en voor tips.

21 april 2021

Survey on science communication

How can you as a researcher communicate responsibly and effectively about science in a way that connects to society? A team of Wageningen University researchers is aiming to develop recommendations and strategies for doing this offline and online. To do so, they first need to assess current practices, motivations, incentives and responsibilities in the public communication of research in the Netherlands. They are looking for scientist working in the Netherlands who want to help with that and fill out a 20 minute questionnaire. It can be found here. You can find a more detailed description of the project and contact information here

21 april 2021

Inloopsessie met studentpsycholoog en studieadviseurs

Read in English

De Indiase studentenvereniging (ISA) in Delft houdt donderdagmiddag 22 april een inloopsessie met studieadviseurs en studentpsychologen. Tijdens de digitale bijeenkomst kunnen studenten bespreken hoe het met ze gaat en hoe ze er voor elkaar kunnen zijn.

Studenten mogen ook anoniem meedoen. Aan de sessie nemen studieadviseurs deel van de faculteiten Techniek, Bestuur en Management, Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica en Technische Natuurwetenschappen en studentpsycholoog Wouter Backx.

De bijeenkomst duurt van 12.45 tot 13.45 uur. De link en meer informatie vind je op de Instagrampagina van ISA Delft

21 april 2021

TU/e: weer voorrang voor vrouwen

Read in English

De TU Eindhoven hervat per 1 mei haar beleid om meer vrouwelijke wetenschappers in dienst te nemen, maar dan wel met andere spelregels dan voorheen. Antidiscriminatiebureau Radar ontving in 2019 tientallen klachten over het beleid van de TU/e en stapte naar het College voor de Rechten van de Mens. Mannelijke wetenschappers hadden in Eindhoven vrijwel geen kans meer op een baan, oordeelde het College, nadat de universiteit had besloten dat ten minste anderhalf jaar lang alleen vrouwelijke wetenschappers konden solliciteren. Pas als vacatures een half jaar openstonden, mochten ze ook door mannen worden vervuld.

Het voorkeursbeleid is onderdeel van het Irène Curie fellowship-programma en heeft sinds mei vorig jaar stilgelegen vanwege de uitspraak. Nu wordt het hervat, kondigt de TU/e aan. Voortaan zal 30 tot 50 procent van de functies voor de vaste wetenschappelijke staf nog onder de vlag van het fellowship worden aangeboden. Mannen krijgen dus weer meer kansen. Ook gaat de universiteit per functie en faculteit naar de bestaande man-vrouwverhouding kijken. Is het aandeel vrouwen minder dan 35 procent? Alleen dan komt een vacature in aanmerking voor het fellowship-programma. (HOP, Evelien Flink)

20 april 2021

NVAO verliest misschien de V

De onderwijsministers van de Nederlandse Taalunie hebben bekendgemaakt dat Nederland en Vlaanderen zelfstandiger gaan opereren bij de keuring van hun hoger onderwijs.
Hoe de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) er straks uit zal zien, wordt nog bekeken, zegt vertrekkend voorzitter Anne Flierman in een toelichting. “De NVAO zoals we die kennen bestaat 15 jaar, en we zien verschillen in de stelsels ontstaan. Op het gebied van internationalisering bijvoorbeeld, maar ook wat betreft de flexibilisering van het onderwijs. En de instellingsaccreditatie zoals Nederland die wil, is anders dan hoe het er nu in Vlaanderen al aan toegaat.”
Ook de financiering is een issue. “Neem de hoeveelheid werk die bij de NVAO op het bord ligt. Daarin is het Nederlandse aandeel groter geworden en het Vlaamse aandeel kleiner.” Flierman gaat per 1 mei met pensioen. Sander van den Eijnden, nu collegevoorzitter van de Hogeschool Leiden, volgt hem op 1 september op. Tussen 1 mei en 1 september zal algemeen bestuurslid Michaël van Straalen van de NVAO waarnemend voorzitter zijn. (HOP, Hein Cuppen)

19 april 2021

Studentenstaking op 3 juni

Read in English

Studenten gaan op 3 juni staken, zeggen de Landelijke Studentenvakbond en FNV Young & United. Ze willen dat de basisbeurs terugkomt en volledige compensatie voor de ‘pechstudenten’ die de basisbeurs vanaf 2015 zijn misgelopen. 
Onder het motto #nietmijnschuld voeren de bonden al maanden actie tegen het leenstelsel. In zes studentensteden organiseerden ze protestbijeenkomsten. De nu aangekondigde ‘operatie formatie’ richt zich op de politieke partijen die gaan onderhandelen over een nieuw regeerakkoord.
De eerste lichtingen studenten van het nieuwe leenstelsel kregen geen basisbeurs, maar ontvangen na afstuderen een studievoucher van tweeduizend euro voor bijscholing. Dat vinden de actievoerders “volstrekt onvoldoende”. De bonden roepen alle studenten op om een online petitie te tekenen en op 3 juni mee te doen aan een landelijke staking. Volgens LSVb-voorzitter Lyle Muns is het nu of nooit: “Dit is onze kans om het leenstelsel af te schaffen en met een goed alternatief te komen. Het geld wordt nu verdeeld.” (HOP, Hein Cuppen)

16 april 2021

Zelftests in hoger onderwijs

Read in English

Wanneer de coronabesmettingen niet te ver oplopen, mogen studenten vanaf 26 april weer een dag per week naar de campus. Het kabinet denkt dat zelftests daarbij kunnen helpen. Maar hoe krijg je die tests bij al die honderdduizenden studenten en medewerkers? Daarover waren de afgelopen weken veel vragen, ook in de Tweede Kamer. In een brief legt minister Van Engelshoven alvast het een en ander uit.

Digitaal portal
Zo gaat SURF, de ict-organisatie voor het onderwijs, een handje helpen. Er komt een digitaal portal waar studenten en medewerkers gratis zelftesten kunnen bestellen. Daar kunnen ze inloggen met de gegevens van hun bestaande instellingsaccount. De zelftesten worden vervolgens op het door henzelf opgegeven adres afgeleverd.
Met de hele operatie is bijna een half miljard euro gemoeid. Dat geld komt uit de ‘grote coronapot’ van het ministerie van Financiën. De zelftests zijn vrijwillig en geen vervanging van de basisregels, zoals het houden van anderhalve meter afstand, het thuisblijven bij klachten en het regelmatig handen wassen. (HOP, EF)

16 april 2021

A green ideas competition calls for impact

ClimateLaunchPad – one of the world’s largest green business ideas competition – calls for aspiring visionaries to turn their green ideas into successful start-ups. The TU Delft Innovation and Impact Centre and the TU Delft | Global Initiative have joined hands to organise the Dutch branch. The deadline is soon: Friday of next week 23 April 2021.

The contest expects the participants to create cleantech solutions for two tracks: any market and specifically Low- and Middle-Income Countries (LMIC). The proposed idea does not have to be detailed and concrete. The programme provides a Boot Camp at the end of May – for those who pass the initial admission hurdle – where the trainers will teach the participants the required skills and connect them with customers and the business community. The national finals will take place between June and August.

  • Are you interested in combating climate change while making a profit along the way? Sign up your idea here.

16 april 2021

Inspectie: bijles is booming business

Read in English

Een op de vijf studenten betaalt voor ‘aanvullend onderwijs’, schrijft de Onderwijsinspectie in de Staat van het Onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om scriptiebegeleiding of bijles om een vak te halen. Studenten geven gemiddeld 200 euro uit voor de bijlessen. 
Dit zogeheten ‘schaduwonderwijs’ kan kansenongelijkheid in de hand werken. Studenten uit armere gezinnen maken er minder vaak gebruik van dan studenten uit rijkere gezinnen, stellen de inspecteurs vast. “Niet alle ouders en studenten kunnen aanvullend onderwijs betalen.”
Het gebeurt aan universiteiten vaker dan op hogescholen. Van de masterstudenten heeft 21 procent weleens betaald voor aanvullend onderwijs, tegen 17 procent van de ouderejaars hbo-studenten. Uit een poll op Delta’s Instagram blijkt dat van de 644 respondenten, slechts 14 procent ooit betaald heeft voor aanvullend onderwijs.

Geen idee
Hogescholen en universiteiten hebben vaak geen idee dat hun studenten extra onderwijs volgen: 72 procent van de studenten heeft er tegen docenten niets over gezegd, soms uit angst dat zij er kritisch over oordelen. Dat moet veranderen, meent de inspectie. Als docenten met hun studenten in gesprek gaan over schaduwonderwijs, dan weten ze “beter dan alleen via vakevaluaties” hoe studenten de begeleiding vanuit de opleiding ervaren en welke behoeften ze hebben. (HOP)

15 april 2021

Studententijd de podcast

De toekomst, drugs, studentenverenigingen en corona. In het derde seizoen van Studententijd de podcast bespreken presentatoren David (22, Universiteit van Amsterdam), Dieneke (21, Universiteit Utrecht) en Steie (22, Hogeschool Utrecht) iedere twee weken belangrijke studentenonderwerpen.

Ik heb het echt gemist om met twee vrienden om tafel te zitten en goede verhalen te delen”, aldus host David. “Dat doe je anders natuurlijk op huisfeestjes, maar die zijn er nu veel minder. Door deze podcast heb ik met vrienden ook veel meer eerlijke gesprekken. Studententijd is een goede aanleiding om met meer mensen over dingen te praten waar je het anders nooit over hebt.

  • De eerste aflevering staat in het teken van experimenteren in liefde, met relaties en de slaapkamer. Luister de podcast via Spotify of Apple Podcasts.