Short News

09 juli 2021

Miljoenenbezuiniging van tafel

Read in English

De bezuiniging van 149 miljoen euro op mbo en hoger onderwijs is van de baan. Een Kamermeerderheid steunde donderdag het amendement van D66 om de coronasteun aan studenten niet ten koste te laten gaan van het mbo en het hoger onderwijs. Alleen VVD, CDA en PVV stemden tegen.

Met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) troll het cabinet voor de komende 2,5 jaar 8,5 miljard euro uit voor coronasteun aan het onderwijs. De kosten voor de extra studiefinanciering en ov-reisrecht komen echter pas na die 2,5 jaar. Daarom ‘parkeerde’ het kabinet een bezuiniging van 149 miljoen euro op de OCW-begroting, bleek uit de Voorjaarsnota.

Volgens minister Van Engelshoven was het niemands bedoeling om daadwerkelijk te bezuinigen op het mbo en het hoger onderwijs, en zou de ‘technische inboeking’ op de OCW-begroting aan de formatietafel worden gerepareerd. Maar de onderwijsinstellingen en een deel van de Tweede Kamer vertrouwden dat niet, met het nu aangenomen D66-amendement als gevolg. (HOP, Bas Belleman)

09 juli 2021

Vertrouwen in de wetenschap groter dan ooit

Read in English

Nederlanders hebben meer vertrouwen in de wetenschap gekregen, blijkt uit een driejaarlijkse peiling van het Rathenau Instituut. De resultaten van die enquête zijn steevast positief: Nederlanders vinden de wetenschap veel betrouwbaarder dan bijvoorbeeld de politiek of de media.

Maar zou dat in coronatijd anders zijn? Nee, blijkt uit de antwoorden die ruim 1500 respondenten dit voorjaar gaven. Integendeel: drie jaar geleden gaven burgers de betrouwbaarheid van de wetenschap een 7,1. Dat cijfer is nu gestegen naar 7,4. Dit is het hoogste cijfer tot nu toe.

De tweede plaats is voor de rechtspraak (6,9), gevolgd door kranten (6,1) en vakbonden (6,1). De Tweede Kamer en de regering halen nog net een zes, maar dat geldt niet voor de televisie (5,9) en grote bedrijven (5,5).

Bijna een kwart van de respondenten zegt dat hun vertrouwen in de wetenschap juist door de coronacrisis is toegenomen. Voor 16 procent geldt het tegenovergestelde. Opmerkelijk genoeg noemen respondenten uit beide groepen de snelheid waarmee de vaccins zijn ontwikkeld als verklaring: de een ziet dat als een pluspunt, de ander wordt er bang van.

HOP/Evelien Flink

08 juli 2021

Nieuw record voor Eco-Runner Team

Read in English

Het Delftse Eco-Runner Team heeft met zijn nieuwste waterstofwagen (de Eco-Runner XI) 1196 kilometer gereden op een tank die gevuld was met slechts 450 gram waterstof. De studenten hebben hiermee een nieuw wereldrecord gevestigd. Het vorige record was van een waterstofauto van Toyota, die met meer brandstof zo'n duizend kilometer reed.

De studenten reden van maandagochtend 9 uur tot dinsdagavond 21.30 uur rondjes op een wielerbaan in Helmond. Vlak na de start leek het verkeerd te gaan. De wagen had pech doordat er regen en modder bij de brandstofcel terecht was gekomen. Maar dit euvel werd snel verholpen.

Het is de tweede auto van het team dat meedoet in de categorie Urban Concept Class. Het is daarbij de bedoeling een wagen te maken die enigszins lijkt op een normale auto. Tot 2020 deden de Delftse studenten mee aan de zogenaamde prototype-categorie. Daaraan doen wagens mee die veel zuiniger zijn, maar die niet op echte auto’s lijken; ze zijn uiterst klein, licht en sigaarvormig.

07 juli 2021

Onderwijsprotest tegen bezuinigingen

Read in English

Universiteiten en vakbonden protesteerden afgelopen maandag in Den Haag tegen een bezuiniging van 149 miljoen euro op middelbaar en hoger onderwijs. Die 149 miljoen euro wordt uitgesmeerd over verschillende jaren en komt voor de helft voor rekening van de universiteiten. Het geld is nodig voor de coronasteunmaatregelen voor studenten. Een deel van hen krijgt langer recht op studiefinanciering en een ov-studentenkaart. Die steun valt niet helemaal binnen de 8,5 miljard euro aan coronamaatregelen voor het onderwijs.

Maar de universiteiten en vakbonden willen er juist geld bij: 1,1 miljard euro per jaar. Dan pas zitten ze op een ‘normaal academisch peil’, zeggen ze. Een groep studenten overhandigde een petitie aan de Tweede Kamer die bijna 52 duizend keer is ondertekend. Ze willen “volledige compensatie van les- en collegegeld dat betaald is in de pandemie”. De actiegroep CCN (Compenseer Collegegeld Nu) krijgt steun van enkele lokale studentenbonden en de SP-jongeren. (HOP, BB)

06 juli 2021

Anders wonen na corona

Read in English

Zijn mensen door de lockdown door de coronapandemie juist dichter bij voorzieningen gaan wonen? Of willen ze juist dichter bij de natuur wonen?
Vooral dat laatste, blijkt uit het afstudeeronderzoek van Marjolein Bons, student architecture and the built Environment (Bouwkunde). Haar onderzoek is gebaseerd op een woonwensenenquête onder woningzoekenden die stonden ingeschreven bij Nieuwbouw Nederland, een aanbodplatform voor nieuwbouwwoningen.
De uitkomst is gebaseerd op een steekproef van 1458 respondenten. Thuiswerken maakt de eigen tuin, het groen in de straat of het park in de buurt belangrijker. En mensen willen makkelijker de natuur in kunnen (50,8% van alle respondenten geeft dit aan) en 30,9% wil wonen in een woonomgeving met meer groen. Door de bank genomen blijken mensen bereid om verder van de stad en van het werk te gaan wonen. (TvD)

06 juli 2021

Hackers krijgen niets van Leiden

Read in English

Een server van de Leidse sterrenwacht is gehackt. Waarschijnlijk door Russische hackers, meldt het AD. Zij zouden huisadressen en onderzoeksgegevens hebben “doorgespeeld of verkocht aan de Iraanse Arvin Club”. Die heeft een deel van de gegevens inmiddels gepubliceerd. Als de universiteit niet bereid is om 16 bitcoins (ruim 450 duizend euro) te betalen, wordt nog meer informatie online gezet. Een woordvoerder van de universiteit Leiden zegt tegen het AD dat het niet op de eisen ingaat. Het risico op identiteitsfraude zou klein zijn en ook de gestolen onderzoeksdata zijn niet geheim.

Er is geen sprake van een ransomware-aanval, zoals in december 2019 bij de Universiteit Maastricht. Daarbij worden computersystemen door criminelen versleuteld en krijgen de eigenaren pas weer toegang als ze losgeld betalen. (HOP, HC)

 

05 juli 2021

Ook compensatie voor bursalen

Read in English

Promovendi met een beurs, ook wel bursalen genoemd, kunnen net als promovendi met een dienstverband compensatie krijgen van de TU Delft als zij vertraging hebben opgelopen door corona. Dat heeft de Graduate School in een nieuwsbrief laten weten.
Collegelid Rob Mudde zei op 17 juni tegen de ondernemingsraad dat het in eerste instantie aan de beursverstrekker – een extern fonds of een bedrijf – is om de vertraging te compenseren. Pas als dat niet lukt, neemt de TU dat op zich. Net als bij andere promovendi ligt het initiatief voor een aanvraag bij de leidinggevende. Daarna beslist de decaan. De diensten human resources en finance controleren of de aanvraag aan de criteria voldoet. Zo ja, dan zal de compensatie bestaan uit een kortlopend dienstverband van drie maanden ter hoogte van de standaardbeurs.
Volgens de officiële cijfers van juni 2021 waren er op dat moment 542 bursalen aan de TU geregistreerd. Het werkelijke aantal kan hoger liggen, doordat bursalen niet altijd centraal zijn geregistreerd. (SB)

30 juni 2021

TU’ers: ideale werkweek half thuis

Read in English

Bijna 95 procent van de TU-medewerkers wil na de coronacrisis de helft van de tijd op de campus en de helft van de tijd thuis werken. Bijna niemand wil helemaal terug naar de campus en ongeveer 5 procent zou alle werktijd thuis willen doorbrengen. Dat zijn de eerste uitkomsten van een onderzoek van de TU Delft onder 1874 medewerkers, met als belangrijkste vraag hoe hun ideale werkweek eruit ziet.

Werkzaamheden op de campus. Nu hebben weinig mensen er last van. (Foto: Dalia Madi)

Decaan Ena Voûte van Industrieel Ontwerpen, hoofd van de strategic taskforce work & wellbeing, meldt dat de rest van de uitkomsten later volgt. Nog niet duidelijk is wanneer dat zal zijn. Zij kan wel vertellen dat de wensen over de balans tussen thuis en op de campus werken vijf tot tien procent variëren tussen de verschillende faculteiten. Het verschil tussen wetenschappelijke en ondersteunende staf bedraagt volgens haar een paar procent.

Het is nog niet bekend tot welk nieuw beleid de ideale-werkweek-enquête zal leiden. Wel schrijft Voûte in antwoord op vragen van Delta dat de TU Delft een ‘campusuniversiteit’ is. “Sommige mensen zullen er weer aan moeten wennen dat we veel van ons werk weer op de campus zullen gaan doen.” (SB)

29 juni 2021

‘Twee scenario’s’ blijven overeind

De oppositie in de Tweede Kamer wil dat het kabinet het mbo en hoger onderwijs sneller uitsluitsel geeft over de coronaregels voor het nieuwe studiejaar. Dat zal niet gebeuren, want de regeringspartijen stemden dinsdag tegen een motie daarvoor. 

Pas half augustus wil het kabinet de knoop doorhakken over de ‘anderhalve meter’ in mbo en hoger onderwijs. Tot die tijd moeten de onderwijsinstellingen met twee scenario’s rekening houden: met en zonder beperkingen. Zo’n late beslissing stelt het onderwijs voor een “heel lastige logistieke uitdaging”, staat in een motie van de Partij voor de Dieren.

De partij verzoekt de regering om “alles in het werk te stellen” om de beslissing eerder te nemen. SP, GroenLinks, PvdA, PVV en FvD steunden de motie, net als alle kleinere fracties. De vier regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden tegen, zodat de motie is verworpen. (HOP, BB)

29 juni 2021

Website voor studenten met beperking

Heb ik recht op een studietoelage van mijn gemeente? Hoe kom ik aan spraaksoftware? Waar vind ik hulp op mijn hogeschool of universiteit? De informatie voor studenten met een fysieke of psychische beperking laat al jaren te wensen over. Na een oproep van de Tweede Kamer heeft het ministerie van OCW daarom de nieuwe website hogeronderwijstoegankelijk.nl gefinancierd. Hij is opgezet door het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs, in overleg met onder meer studentenorganisaties ISO en LSVb.

Dit heb ik
Op het openingsscherm kunnen studenten aanklikken wat hun ondersteuningsvraag is (‘dit heb ik’) en welke belemmeringen ze ervaren (‘dit kom ik tegen’). Ze worden dan doorverwezen naar de voorzieningen en regelingen die er voor hen zijn (‘dit heb ik nodig’). Bijvoorbeeld bij instanties als DUO en het UWV.

Bovendien is er een zoekscherm waarmee studenten hulp kunnen vinden binnen hun eigen hogeschool of universiteit. Helemaal perfect gaat dat nog niet. Bij de ene instelling popt de juiste informatie meteen op, maar bij andere kom je op de algemene homepage terecht. De link naar de pagina van de TU Delft is op moment van publicatie nog de verkeerde (dit is de juiste). Wel noemt de site vaak een contactpersoon, zodat studenten bij de telefooncentrale van hun instelling meteen naar een naam kunnen vragen.

Werk in uitvoering
Het is werk in uitvoering, zegt een woordvoerder van het Expertisecentrum. “Als hogescholen en universiteiten hun wijzigingen doorgeven, voeren we die zo snel mogelijk door. Na de zomer volgt er een campagne voor de naamsbekendheid van de site.” (HOP, HC)