Short News

25 mei 2022

Nieuwe acties tegen overlast studenten

Read in English

Delftenaren en studenten uit de Wippolder zijn maandagavond 23 mei opnieuw samengekomen om zich te buigen over oplossingen die overlast van studenten tegen moeten gaan. In groepjes hebben ze gewerkt aan een voorlichtingsfilm, een talkshow, een flyeractie en een veegactie. “Ik vond het een enorm constructieve avond”, zegt Marie-José Hijnekamp, een van de organisatoren van de avond.

De plannen komen uit een proef tegen studentoverlast, waarvoor Delftenaren en studenten voor het eerst in maart bijeen waren. Hijnekamp: “Toen is bijvoorbeeld het idee ontstaan om een voorlichtingsfilmpje met buurtbewoners te maken en die vervolgens te verspreiden onder studenten- en studieverenigingen. Inmiddels staat niet alleen dat filmpje op de planning, maar ook een talkshow met daarin een buurtbewoner die vertelt hoeveel overlast de impact op zijn of haar leven heeft.”

Het is de bedoeling dat de initiatieven die uit de pilot voortkomen tijdens én na de zomer plaatsvinden. “Na de zomer ga ik bijvoorbeeld met een andere Delftenaar een veegactie organiseren zodat wijkbewoners en studenten meer met elkaar in contact komen. Er is ook een groepje dat aan een flyer of meldkaartje werkt waarop kort staat uitgelegd waar en wanneer je overlast kunt melden.”

De bijeenkomst vond plaats in de lerarenkamer van de onlangs verduurzaamde Cornelius Musiusschool. Naast studenten en buurtbewoners waren er vertegenwoordigers van de TU Delft, de gemeente, huisvester Duwo en de wijkagent van de Wippolder. (AdB

24 mei 2022

Studenten organiseren vrijwilligersdag

Read in English

Onder de naam StudentDoet! houden Delftse studenten dinsdag 31 mei een vrijwilligersdag in Delft. Tijdens de actie, georganiseerd door Studenten Vrijwilligerswerk Delft (SVD) en Oras, steken dertig studentenorganisaties hun handen uit de mouwen. Zo is er een sportdag op basisscholen en een benefietconcert op de Markt. Ook worden er verschillende vrijwilligersacties georganiseerd in de stad, zoals het opruimen van zwerfafval.

De inspiratie voor StudentDoet! is voortgekomen uit het concept van NLDoet!, legt Niels Verheugd, voorzitter van SVD uit. “Met deze actie willen we als studenten in Delft graag iets terug doen voor onze stad.”

Voedselbank
Als afsluiting van de dag vindt een benefietconcert plaats op de Markt. Het evenement duurt van 15.00 en 22.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. Wel wordt als toegang een donatie gevraagd voor de voedselbank. (MvdV)

  • Studenten die bij één van de acties willen helpen kunnen zich aanmelden via de SVD Vacaturebank.

23 mei 2022

SustainaBul: hogeschool wint

Read in English

Hogeschool Van Hall Larenstein is de meest duurzame instelling van het hoger onderwijs en wint de jaarlijkse SustainaBul. De nummers twee en drie zijn de Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen Universiteit. De TU Delft staat op plaats 12 van de 33. De TU scoort vooral goed op duurzaamheidsonderzoek. In het onderwijs en in mindere mate in de bedrijfsvoering is de score lager.

  • Lees hier meer over de TU Delft en de SustainaBul.

Sinds 2012 reiken de idealistische ‘Studenten voor Morgen’ de zogeheten SustainaBul uit. Ze maken een ranglijst van universiteiten en hogescholen waarin ze letten op duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Ook bijzondere initiatieven (best practices) wegen in de ranglijst mee. Onder duurzaamheid verstaan de studenten niet alleen milieudoelstellingen als het tegengaan van klimaatverandering, maar bijvoorbeeld ook de strijd tegen armoede en honger en het bevorderen van gendergelijkheid.

Voor de ranglijst kijken de studenten eerst wat ze zelf aan informatie over duurzaamheid kunnen vinden, waarna ze de onderwijsinstellingen om een reactie vragen. Na de antwoorden van de hogescholen en universiteiten bepalen ze de definitieve volgorde. (HOP. BB)

19 mei 2022

Evaluatie verruimd promotierecht

Read in English

Sinds 2017 kunnen niet alleen hoogleraren promovendi de doctorstitel toekennen, maar ook universitair (hoofd)docenten (uhd’s). Deze week kwam een evaluatie naar buiten van het verruimde promotierecht. De TU Delft en de Universiteit Maastricht behoren tot de universiteiten met de meeste niet-hoogleraren met het zogeheten ius promovendi, terwijl Tilburg University, de Erasmus Universiteit en de Open Universiteit relatief weinig niet-hoogleraren het promotierecht toekennen.

De onderzoekers keken onder meer naar de kwaliteit van de begeleiding van promovendi. Die is er niet op achteruitgegaan. Het beschikbaar komen van een groter aantal promotoren biedt vooral kansen, stellen ze. De specifieke expertise van een promotor kan bijvoorbeeld leiden tot een “gerichtere en intensievere begeleiding”.

Er komen in de interviews uiteenlopende opvattingen over de uitbreiding naar voren. Zo zijn er uhd’s die de toekenning van het promotierecht als een carrièrestap beschouwen, maar er zijn ook uhd’s die het zien als een ‘zoethoudertje’. Het heeft volgens hen “mogelijk een vertragend effect” op een toekomstige bevordering tot hoogleraar omdat er tussenstap in hun loopbaan bij is gekomen. Sommige uhd’s zouden om die reden afzien van het aanvragen van het promotierecht en liever meteen voor het hoogleraarschap gaan.

Het is volgens de onderzoekers belangrijk dat er eenduidige standaarden komen voor de toekenning van het promotierecht. Zo kent de Universiteit Maastricht het promotierecht “generiek” toe aan universitair hoofddocenten en de Universiteit van Amsterdam “in uitzonderlijke gevallen” ook aan universitair docenten. Minister Dijkgraaf heeft al laten weten dat hij met de aanbevelingen aan de slag gaat.

19 mei 2022

Maxima bezoekt TU-campus

Read in English

(Foto: Sicco van Grieken)

Koningin Maxima en Mariya Gabriel, eurocommissaris voor innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugd, bezochten woensdag 18 mei de The Green Village. In deze proeftuin op de campus experimenteren wetenschappers met de verduurzaming van woningen en andere gebouwen.

Ze kregen ook een rondleiding door de labs van de afdeling bionanoscience van de faculteit Technische Natuurwetenschappen, waar onderzoekers van het zogeheten European Synthetic Cell Initiative werken aan kunstmatige cellen. Het bezoek eindigde met een rondleiding bij QuTech, het Delftse onderzoeksinstituut waar wetenschappers werken aan onder andere quantumcomputers en quantuminternet. Daar sprak het tweetal met oprichters van start-ups die werken met de nieuwste quantumtechnieken.

18 mei 2022

Eco-Runner is nu lichter dan bestuurder

Read in English

Een auto die met 67 kilogram lichter is dan de gemiddelde bestuurder? Op maandag 16 mei presenteerden de studenten van Eco-Runner Team Delft hun nieuwe auto. Met hun Eco-Runner XII doen de ingenieurs mee aan de Shell Eco-marathon, een internationale competitie die draait om zuinig rijden. Na winst tijdens de Hydrogen Efficiency Challenge afgelopen jaar met een efficiëntie van 3369 kilometer per kilogram waterstof, reist het team dit jaar af naar het TT Circuit van Assen. Van 1 tot en met 3 juni neemt Eco-Runner Team Delft het op tegen teams uit Europa en Afrika. (TvD)

(Foto: Eco-Runner Team Delft)

18 mei 2022

Rechter verbiedt studentenwoningen

Read in English

De bouw van nieuwe studentenwoningen onder de rook van Schiphol is in strijd met de wet op de luchtvaart, oordeelt de Raad van State. Dus gaat er een streep door grootscheepse plannen voor nieuwe woningen naast studentencampus Uilenstede.

In de leegstaande kantorenwijk Kronenburg, vlak naast Uilenstede, wilde de gemeente 2.500 nieuwe studentenwoningen laten bouwen en ruim 1.500 woningen voor internationale studenten en medewerkers. Maar de minister van Infrastructuur en Waterstaat gaf geen toestemming en stapte naar de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft dit onderdeel van het bestemmingsplan deze week vernietigd: zonder de instemming van het ministerie gaan de plannen niet door.

In 2018 maakte het ministerie bezwaar tegen het plan om Uilenstede fors uit te breiden. Door overkomende vliegtuigen zouden de veiligheid en de gezondheid van de bewoners in het geding zijn. Maar er kwam nieuwe wet- en regelgeving die Amstelveen het idee gaf dat er toch mogelijkheden waren.

Op 18 mei heeft de afdeling bestuursrechtspraak de minister gelijk gegeven. Tot woede van de Amsterdamse Studentenvakbond ASVA, die al eerder demonstreerde tegen het dreigende besluit en nieuwe acties aankondigt. “Uilenstede bestaat al 50 jaar en daar wonen mensen prima. Het is onbegrijpelijk dat er aan de ene kant van de straat wel studenten mogen wonen, maar aan de andere kant niet.” (HOP, HC)

Studentenhuisvesting in Delft. (Foto: Connie van Uffelen)

17 mei 2022

Internationale studenten leveren schatkist geld op

Read in English

Veel internationale studenten vertrekken als ze zijn afgestudeerd, maar bijna één op de vier woont hier vijf jaar later nog steeds. Deze hoogopgeleiden leveren de schatkist, na aftrek van kosten, 1,5 miljard euro per jaar op. Dat blijkt uit onderzoek van internationaliseringsorganisatie Nuffic naar de zogeheten stayrate en de banen van internationale afgestudeerden in Nederland.

Sinds 2010 is het aandeel blijvers na vijf jaar 23 à 24 procent. Studenten van buiten Europa, zoals Chinezen, blijven hier vaker (38 procent) dan oud-studenten uit de Europese Economische Ruimte (19 procent). Een van de verklaringen is dat deze laatste studenten overal in de EER aan de slag mogen, terwijl afgestudeerden van buiten de EER met hun visum veel minder bewegingsvrijheid hebben. Bovendien komen de niet-Europeanen vaker voor een wo-masteropleiding, dus die zijn daarna klaar om te werken.

Afgestudeerden uit technische studies blijven het vaakst in Nederland: van de wo’ers onder hen maar liefst 40 procent. Zij vinden vooral werk in de Brainport Eindhoven. Bij de overige afgestudeerden is de arbeidsmarktregio Amsterdam het populairst.

De nieuwe lichting buitenlandse studenten van dit jaar zal dus zo’n 1,5 miljard euro opleveren, schat Nuffic. Het leeuwendeel, bijna 900 miljoen euro, is te danken aan de ruim 9 duizend wo-studenten van buiten Europa. Van de blijvers heeft ongeveer driekwart een baan, vooral bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. (HOP, HC)

(Foto: Justyna Botor)

17 mei 2022

Belangenverstrengeling in Leiden

Read in English

De Universiteit Leiden heeft verzwegen dat de Belastingdienst een bijzonder hoogleraar bekostigt die onderzoek doet naar de uitvoerbaarheid van belastingwetgeving. De Belastingdienst betaalt sinds 2015 het overgrote deel van de kosten van de Leidse leerstoel Maatschappelijke en historische context van het belastingrecht, meldde actualiteitenprogramma Nieuwsuur afgelopen vrijdag. Op de website van de universiteit stond alleen dat de Leidse leerstoel in 1997 was ingesteld door het Belasting- en Douane Museum.

Met 425 duizend euro voor de periode van 2015 tot 2025 betaalt de Belastingdienst het wetenschappelijk onderzoek van bijzonder hoogleraar Rex Arendsen en twee promovendi. Arendsen werkt één dag in de week bij de universiteit en heeft daarnaast al jarenlang een aanstelling van vier dagen in de week bij de Belastingdienst.

Minister Robbert Dijkgraaf van Wetenschap is geschrokken, zegt hij tegen Nieuwsuur. “Ik vind dat het absoluut 100 procent duidelijk moet zijn hoe hoogleraren ondersteund worden en dat we weten dat er geen belangenverstrengeling is en geen beïnvloeding van buitenaf. Het verzwijgen en verbergen van dit soort constructies vind ik onacceptabel.”

Begin april, na een uitzending van Nieuwsuur over de incomplete registratie van neveninkomsten van hoogleraren, kondigde Dijkgraaf al aan dat hij met de universiteiten in gesprek wil over hun transparantie op dit punt. Dat gesprek vindt vandaag plaats. (HOP, HC)

Foto: Belastingdienst

16 mei 2022

Waterlab beproeft zwevende tunnel

Read in English

bvc

Niels Ruiter. (Foto: Jos Wassink)

Niels Ruiter, master student waterbouwkunde bij Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG), werkt in een van de golfgoten van het Waterlab aan een 1:50 schaalmodel van een zwevende tunnel. Begin maart promoveerde dr. Pengxu Zou op de optimale vorm van de tunnel: een afgeplatte puntige ellips die in dwarsdoorsnede te herkennen is. Paarse kleurstof maakt de stroming zichtbaar.

Voor zijn afstuderen vergelijkt Ruiter de horizontale en verticale krachten op de ellipsvormige en op een ronde tunnel met en zonder ruw oppervlak (dat aangroei van schelpdieren simuleert). De golfgoot kan tegelijk stroming en golven opwekken.

Volgens zijn afstudeerbegeleider prof.dr.ir. Wim Uijttewaal (CiTG) zou een 1:10 model of groter de logische vervolgstap zijn, maar daarvoor is een grotere golfgoot nodig zoals de Delta Flume van Deltares.