Short News

02 maart 2022

FNV: ABP moet Russische belangen stoppen

FNV-vakbonden willen voorkomen dat pensioenfonds ABP de Russische agressie in Oekraïne mede financiert. Ze stellen vragen over ABP-belangen in Russische bedrijven en staatsobligaties.

Het ABP is het pensioenfonds voor werknemers bij de overheid en het onderwijs. De FNV-bonden in het verantwoordingsorgaan van het ABP willen onder meer weten of het klopt dat het fonds 633 miljoen euro belegt in een Russische bank. De bonden willen ook weten of het pensioenfonds in Russische staatsobligaties investeert en roepen het bestuur op om daar in elk geval onmiddellijk mee stoppen.

Onderwijsbond AOb, die bij de FNV hoort, schrijft op zijn website dat het met de huidige sanctiemaatregelen moeilijk zal zijn om de Russische beleggingen van de hand te doen. Het genoemde bedrag van 633 miljoen is een fractie (0,1 %) van de totale beleggingsportefeuille van het ABP die zo’n 500 miljard euro bevat.

02 maart 2022

Vertraging Vici-beurzen door corona

Read in English

Het coronavirus heeft de planning van wetenschapsfinancier NWO overhoop. Door uitval en ziekteverzuim zijn er maar twaalf Vici-subsidies toegekend. De rest volgt later.

Twaalf onderzoekers uit de toegepaste en technische wetenschappen en de gezondheidswetenschappen (ZonMW) ontvangen dit jaar een Vici-subsidie uit het NWO Talentprogramma. Op de lijst van ontvangers staan geen Delftse onderzoekers.

De prestigieuze beurzen van maximaal 1,5 miljoen euro zijn bestemd voor vernieuwend onderzoek en het opbouwen van een eigen onderzoeksgroep. Elk jaar verdeelt NWO zo’n dertig Vici-beurzen. Deze eerste toekenningen zijn nu alvast bekend gemaakt. Beurzen voor exacte wetenschappen & natuurwetenschappen volgen half maart, net als de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. (HOP, Bas Belleman)

28 februari 2022

Dreamteam presenteert hangende Hyperloop

Read in English

Het Delftse Hyperloopteam presenteerde vorige week een spectaculaire nieuwe ontwerpbenadering: de Delftse capsule of ‘pod’ hangt onder de rails in plaats van dat hij erop staat. De omgekeerde benadering moet de stabiliteit van het systeem verbeteren. Daardoor moet het makkelijker worden om met hoge snelheid van spoor te wisselen.

Delft Hyperloop IV is de Delftse inzending voor de competitie tussen universiteitsteams om invulling te geven aan de droom van Elon Musk uit 2013: een openbaarvervoersysteem in vacuümbuizen dat net zo snel is als het vliegtuig en net zo ecologisch als de trein.

Het komende halfjaar bouwen veertig studenten van het Dreamteam aan hun 255 kilogram zware prototype van 0,8 meter breed en 2,2 meter lang (schaal 1:20). De bovenliggende rail van 70 meter lang wordt voorzien van elektromagneten, terwijl de pod permanente magneten heeft. De capsule hangt dus onder de baan, maar de ophanging zweeft erboven om wrijving te elimineren. (JW)

  • Eind juli doet het Delft Hyperloop team samen met 24 andere mee aan de European Hyperloop Week die dit jaar tussen 18 en 24 juli plaatsvindt in Delft en Hilversum.

Presentatie gemist? Kijk ‘m hier terug.

25 februari 2022

Oorlog: X opent woonkamer voor steun

Read in English

Het sport- en cultuurcentrum van de TU Delft, X, stelt vrijdagavond 25 februari tussen 20 uur en 22 uur zijn woonkamer open als ‘veilige ruimte om gedachten en emoties te delen over de huidige situatie in Oekraïne’. Studenten en medewerkers kunnen binnenlopen wanneer ze willen. Een student-assistent van het international office en een X-docent die tevens werkt als psycholoog zijn aanwezig om hen op te vangen. Zij hebben warme chocolademelk klaarstaan om het ‘hart te verwarmen, al is het maar voor even’. 

De studentenpsychologen van de TU plannen ook extra ondersteuning voor alle studenten die daar behoefte aan hebben. Aankomende week hebben ze tijdens de reguliere inloopspreekuren op werkdagen tussen 12:45 en 13:45 uur niet één maar twee psychologen klaarstaan. Aanmelden kan dezelfde dag nog, tot 11 uur. Lees hier hoe dat kan.

25 februari 2022

Engelstalig debat gemeenteraadsverkiezingen

Read in English

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Op woensdag 16 maart mogen alle Europese burgers van 18 jaar of ouder en niet-EU-burgers die minimaal vijf jaar in de gemeente staan ingeschreven, stemmen.

Maar wat staat er in die Nederlandstalige verkiezingsprogramma’s en op wie stem je als internationale student? DISS en Lijst Bèta organiseren op woensdag 2 maart samen met Studium Generale een Engelstalig debat. Het debat vindt plaats in het Auditorium van de Aula, waar ruimte is voor vijfhonderd mensen. Voor thuisblijvers is een livestream beschikbaar. De verschillende partijen en hun aanwezige leden worden later bekendgemaakt.

"Een groot deel van de internationale studenten is stemgerechtigd. Wij vinden het belangrijk dat ook zij een live debat kunnen volgen”, legt een van de organisatoren uit. “Internationale studenten in Delft moeten net als Nederlandse burgers hun mening kunnen geven over de stad." (MvdV)

  • Het verkiezingsdebat vindt plaats op woensdag 2 maart van 20.00 tot 22.00 in de Aula. Toegang is gratis, aanmelding verplicht.

25 februari 2022

‘Bijbanen leiden tot integriteitsproblemen’

Read in English

Vrijwel alle hoogleraren belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben een nevenfunctie bij grote advocaten- of belastingadvieskantoren, schrijft universiteitsblad Folia. Die oefenen soms invloed uit op hun wetenschappelijke publicaties.

Meerdere docenten fiscaal recht van de UvA meldden dat zij de artikelen die zij als wetenschapper schrijven moeten voorleggen aan het kantoor waar ze de rest van de week werken, en dat zij aanpassingen moeten doorvoeren.
Sommigen kregen van hun kantoor een verbod om met bepaalde media te praten, en mochten zich op bepaalde thema’s niet langer als wetenschapper in het maatschappelijk debat mengen. Anderen moesten hun spreekteksten aan hun kantoor voorleggen en kregen deze met aanpassingen terug.

Flagrante schending
Decaan André Nollkaemper van de UvA-rechtenfaculteit noemt deze berichten in Folia schokkend en belooft onderzoek. “Het zou onaanvaardbaar zijn, een botte en flagrante schending van de wetenschappelijke integriteit.” (HOP, HC)

24 februari 2022

Compensatie pechstudenten blijft miljard

Op dit moment is het kabinet niet van plan om de compensatie te verhogen voor studenten zonder basisbeurs, zegt minister Sigrid Kaag van Financiën tegen de Tweede Kamer. Maar ze gooit de deur niet helemaal dicht.
Woensdag sprak de Tweede Kamer met de minister van Financiën over het nieuwe regeerakkoord. Daarbij vroeg SP-Kamerlid Mahir Alkaya naar de tegemoetkoming aan studenten die de basisbeurs misliepen.

Alle begrip
“Het is een lastige”, erkende Kaag. Ze wees op andere keuzes van het kabinet, zoals het herinvoeren van de basisbeurs en het bijna gratis maken van de kinderopvang. Ze onderstreepte ook dat hoogopgeleiden “in principe zijn voorgesorteerd voor een betere baan”, zeker op een krappe arbeidsmarkt. “We moeten naar het hele plaatje kijken.”

Ze snapt “als geen ander” het ongenoegen van studenten en oppositiepartijen, zei ze. “Daar heb ik alle begrip voor, maar ik weet ook dat minister Dijkgraaf nu in gesprek is met studentenorganisaties om te kijken wat er op een andere manier gedaan kan worden als tegemoetkoming richting de studenten.”

“Op dit moment is het kabinet niet van plan om de compensatie op te hogen”, voegde ze eraan toe. “Dat is voorlopig niet voorzien.” (HOP, BB)

23 februari 2022

Onderzoek compensatie pechstudenten

Read in English

De Eerste Kamer wil dat het kabinet onderzoekt hoe studenten zonder basisbeurs beter gecompenseerd kunnen worden. Veel fracties in de Eerste Kamer vinden een tegemoetkoming van zo’n duizend euro per pechstudent te karig. Een meerderheid van de senaat ondertekende daarom een motie van de PvdA die het kabinet opriep “om andere mogelijkheden voor compensatie voor deze studenten te onderzoeken, en daarover de Kamer binnen drie maanden te informeren”. 

Schadeloos
Een verdergaande motie van de Partij voor de Dieren, die het kabinet opriep om de ‘pechstudenten’ volledig schadeloos te stellen en te compenseren met een gift ter hoogte van de niet-ontvangen basisbeurs, haalde het niet. (HOP, HC)

21 februari 2022

Studentenprotest: 1 cent naar DUO

Read in English

Meer dan 1.700 studenten hebben een symbolisch bedrag van één cent overgemaakt naar DUO. Daarmee vragen ze aandacht voor de “te lage compensatie” voor de misgelopen basisbeurs.

De actie is op touw gezet door protestbeweging #nietmijnschuld. Daar zitten de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United achter.

“Studenten voelen zich machteloos en willen wat van zich laten horen”, zegt LSVb-voorzitter Ama Boahene over het protest. De bond wil laten zien hoeveel studenten ontevreden zijn over de kabinetsplannen. In het coalitieakkoord is 1 miljard euro opgenomen voor de “tegemoetkoming” van de leenstelselgeneratie. Dat komt neer op zo’n duizend euro per student, terwijl een (uitwonende) ‘pechstudent’ minstens 14 duizend euro aan basisbeurs misloopt.

Het is de bedoeling dat DUO door de actie wordt overstelpt met werk, omdat de één cent die studenten overmaken van hun uitstaande schuld moet worden afgetrokken. “We hopen dat DUO bij het ministerie aan de bel moet trekken en dat onze zaak op die manier op de agenda blijft staan bij de mensen die erover gaan”, aldus Boahene. (HOP, JvE)

(Photo:Justyna Botor)

21 februari 2022

Hulp voor Caribische studenten

Read in English

Het kabinet wil hindernissen wegnemen voor studenten uit het Caribische deel van het koninkrijk. Ze krijgen straks sneller een burgerservicenummer (bsn) als ze hier gaan studeren en misschien komt er ook een beurs voor uitwisseling.

Dat bleek deze week tijdens een debat in de Tweede Kamer. Studenten van de eilanden lopen tegen allerlei problemen aan. Ze hebben bijvoorbeeld geen bsn en dus ook geen DigiD, wat gedoe oplevert met bijvoorbeeld de inschrijving in het hoger onderwijs en het openen van een bankrekening. Zulke zorgen hinderen hun studieprestaties.

Er komt een wetswijziging om het burgerservicenummer ook op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba in te voeren (de BES-landen) maar dat kan nog jaren duren en is ook geen oplossing voor de zelfstandige landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Is er niet iets snellers te verzinnen, vroegen PvdA en D66 in een motie, en dat lijkt inderdaad te kunnen.

SnellerOnderwijsminister Dijkgraaf kijkt met staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties of DUO misschien, als ‘aangewezen bestuursorgaan’, bsn-nummers kan geven aan alle Caribische studenten. In mei weet hij meer, zei hij, en in juni kan de beslissing vallen. Het zou dan via een maatregel van bestuur gaan: veel sneller dan via een wetswijziging. (HOP/BB)

(Foto: Marjolein van der Veldt)