Short News

20 maart 2023

Celstraf voor oud-rector hogeschool

Read in English 

De oud-rector van de voormalige Islamitische Hogeschool Europa is veroordeeld tot 28 maanden celstraf. Hij verkocht duizenden vervalste kwitanties van giften, waarmee donateurs belastingaftrek konden claimen.

De fraude kwam in 2016 aan het licht. De rector en een boekhouder werden in december opgepakt na een inval van de fiscale opsporingsrecherche. Ze verstrekten donateurs van de imamopleiding van de hogeschool valse betaalbewijzen waarop stond dat ze tienmaal zoveel geld hadden geschonken. Daarmee konden ze in totaal zo’n 8,5 miljoen euro méér aftrekken van de belasting dan waar ze recht op hadden.

De oud-rector werd na enkele maanden vrijgelaten. Hij wachtte het proces niet af, maar vertrok naar Turkije, waar hij nog altijd woont. De Rechtbank Rotterdam heeft hem woensdag tot 28 maanden celstraf veroordeeld. Als hij weer naar Nederland komt moet hij die uitzitten. (HOP, HC)

20 maart 2023

Wegsturen geneeskundestudent was terecht

Read in English 

Een student geneeskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam is terecht uit de opleiding gezet toen ze tijdens de coschappen ongeschikt bleek voor het beroep. Dat staat in een vonnis van de Raad van State. 

De student begon in 2007 aan haar opleiding geneeskunde en behaalde haar bachelordiploma in 2014. Datzelfde jaar begon ze aan de master, waarin studenten geneeskunde ‘coschappen’ lopen. Haar eerste coschap werd voortijdig afgebroken. Er zou sprake zijn van “verregaand onprofessioneel gedrag” dat de onderlinge communicatie verstoorde en zelfs de patiëntenzorg zou bedreigen. Ze ging bij een psychiater in behandeling om te kijken hoe ze kon omgaan met haar “onderliggende gekrenkte gevoelens en verontwaardigde houding”. 

Maar het kwam niet meer goed, ook al ging ze door met haar studie en was ze inmiddels in de eindfase van haar opleiding beland. Ze hoefde alleen nog het afsluitende coschap van de opleiding te behalen. 

Per 1 mei 2022 is de student uitgeschreven van de opleiding geneeskunde. De student verzette zich tegen die beslissing, maar de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de opleiding in het gelijk gesteld. Het is de vierde keer sinds 2010 dat een student geneeskunde van de opleiding is weggestuurd. (HOP, BB) 

15 maart 2023

Brieven van TU-student in het verzet

Read in English 

Op 1 mei komt een nieuw boek uit over voormalig TU-student Piet Groenewege. Hij zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet en werd op 22-jarige leeftijd geëxecuteerd.

In het boek ‘Boerenzoon in het verzet’ staan brieven centraal die Groenewege in zijn studententijd schreef aan het thuisfront. Hij beschreef onder meer dat hij moest wennen aan het leven op kamers in de stad en dat zijn studie veel van hem vergde. Tot diep in de nacht doorhalen op de sociëteit met andere studenten hield hij niet vol en hij kwakkelde met zijn gezondheid.

Groenewege ging in 1938 chemie studeren aan de TU, dat toen nog Technische Hogeschool Delft heette. In 1940 wisselde hij die opleiding in voor een studie mijnbouwkunde. Hij werd aan het begin van de Tweede Wereldoorlog actief  bij de ‘Binnenlandsche Strijdkrachten’ (O.D./ ‘Ordedienst’) in Amsterdam. Op 4 juli 1941 werd hij gearresteerd, en in april 1942 ter dood veroordeeld waarna hij werd gefusilleerd. Zijn naam is sinds 2020 te vinden op een gedenksteen bij de faculteit Civiele Techniek en Wetenschappen, samen met die van andere TU’ers in het verzet.

De Ordedienst hield zich onder meer bezig met sabotage van Duitse treinverbindingen en telefoonkabels. “De belangrijkste taak was echter het verzamelen van inlichtingen over de vijand, om die naar het Engeland te kunnen sturen. Daar hadden de Nederlandse regering en koningin Wilhelmina zich in ballingschap gevestigd”, is te lezen in een eerdere uitgave van de TU over Groenewege en andere TU’ers in het verzet. Het boek komt op 1 mei uit bij Kick Uitgevers.

15 maart 2023

Leraaropleiding volgen wordt makkelijker

Read in English 

Op de valreep heeft het kabinet een wetsvoorstel verbeterd waarmee wo-studenten na hun bachelor snel leraar kunnen worden. De wijziging is ook goed nieuws voor studenten van premasters.

De educatieve module is een lesprogramma van een half jaar, waarmee je na je bachelor leraar kunt worden. De korte module is natuurlijk niet hetzelfde als een volledige lerarenopleiding, dus je krijgt dan een ‘beperkte tweedegraads bevoegdheid’. Je mag voor de klas binnen het vmbo-t en de onderbouw van havo en vwo.

Er liep een ‘experiment’ sinds 2016, maar deze snelle route naar het leraarschap komt nu in de wet te staan. Want alle beetjes helpen in de strijd tegen het lerarentekort. Het is een hamerstuk: de Tweede Kamer gaat er niet eens meer over praten.

‘Computer says no’
Klein praktisch probleempje: een programma van een half jaar past niet zo goed in de systemen van studiefinancier DUO. En dat kan financiële gevolgen hebben voor studenten die het collegegeld voor deze module willen lenen.

Daarom staat er nu een aparte voorziening in het wetsvoorstel. Studenten kunnen DUO verzoeken om het bedrag in zes maanden tijd te verstrekken. Het is ‘uitvoeringstechnisch’ niet mogelijk om de DUO-systemen op korte termijn zo te veranderen dat dit niet nodig is. (HOP, BB)

14 maart 2023

Hoogleraar meldde sponsoring niet

Read in English

De Delftse ‘waterstofhoogleraar’ prof.dr. Ad van Wijk heeft destijds niet gemeld dat hij tussen 2016 en 2021 voor twee dagen in de week werd gesponsord door Netbeheer Nederland, de belangenorganisatie van netbeheerders in Nederland. Ook de TU Delft heeft dit niet gemeld. Dat schrijft het Financieele Dagblad (FD). 

Dergelijke financiële constructies horen openbaar te zijn, volgens Nederlandse Wetenschappelijke Gedragscode Integriteit. Transparantie is in dit geval belangrijk omdat bij Netbeheer Nederland aangesloten bedrijven als Gasunie baat zouden hebben bij waterstof, waarvan Van Wijk warm pleitbezorger is. Hun gasnetwerken zouden daarmee een tweede leven kunnen krijgen.

Volgens Van Wijk heeft hij de financiering niet gemeld omdat hij niet wist dat dat moest, zegt hij in het FD. Een TU-woordvoerder voegt daaraan toe dat de kans op belangenverstrengeling beperkt was omdat de financiering door een brancheorganisatie niet gauw ten goede zal komen aan individuele bedrijven.

Rob van Eijbergen, hoogleraar integriteit aan de Vrije Universiteit, noemt dat in het FD ‘onzin’. Op zich is er volgens hem niks mis met de financiering, maar moet die wel vermeld worden zodat de lezer van een publicatie van Van Wijk weet ‘dat er een mogelijk belang achter zit’.

De TU Delft heeft tegenwoordig een lijst van 48 gesponsorde leerstoelen online staan. In heel Nederland betreft het een op de vijf hoogleraren. (SB)

14 maart 2023

AccessAbility Week op de TU

Read in English

Studeren met een functiebeperking brengt veel uitdagingen met zich mee. Student Onbeperkt, het platform voor TU-studenten met een functiebeperking, organiseert in samenwerking met ondersteuningsloket Horizon daarom van 20 tot en met 24 maart de AccessAbility Week.

Met een serie lezingen en workshops wil het platform studeren met een handicap, chronische ziekte, psychische problemen of een andere ondersteuningsvraag onder de aandacht brengen. Zo kun je een workshop spellingvaardigheid volgen of ervaren hoe het is om te leven met een visuele beperking.

  • Kijk voor een compleet overzicht van alle activiteiten op de website. Workshops en lezingen zijn – op inschrijving - gratis toegankelijk voor studenten, promovendi, medewerkers en geïnteresseerden van buiten de TU. (MvdV)

13 maart 2023

TU’ers planten bomen op campus

Read in English

Om de biodiversiteit op de campus te verhogen, zullen studenten en medewerkers  er op woensdag 15 maart 45 meerstammige bomen planten. Dat gebeurt langs de oostzijde van de TU Delft Library, aan de Schoemakerstraat. Er komen onder andere esdoorns, lijsterbessen en sierappels.

Studenten en medewerkers van de TU konden zich in groepjes van drie personen aanmelden om te helpen bij het planten van de bomen. Inmiddels zijn beschikbare plekken gevuld, meldt Green TU, de duurzaamheidsorganisatie van de universiteit die de actie coördineert. Wie zich nu nog aanmeldt, komt op een wachtlijst (Delta, RvdW).

De bomen liggen al klaar om op 15 maart te planten. (Foto: Rob van der Wal)

13 maart 2023

Utrechtse hoogleraar weg om klachten

Read in English

De Universiteit Utrecht wil een hoogleraar ontslaan om grensoverschrijdend gedrag. En aan de Hogeschool Rotterdam stapte een directeur op na onderzoek naar sociale veiligheid.

Een Utrechtse hoogleraar van de faculteit Sociale Wetenschappen is op non-actief gesteld na zeventien meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Vanwege de ‘ernst, aard en de omvang’ van de signalen wil het college van bestuur de hoogleraar ontslaan, meldt universiteitsblad DUB. De naam van de hoogleraar wordt niet genoemd. Vertrouwenspersonen hebben vorig jaar meldingen over de hoogleraar doorgegeven aan het bestuur. Een onafhankelijke commissie heeft vervolgens onderzoek gedaan. Er is niet bekendgemaakt wat er precies is voorgevallen.

Aan de Hogeschool Rotterdam is een kritisch onderzoek naar sociale onveiligheid op de Willem de Kooning Academie directeur Jeroen Chabot fataal geworden. Hij vertrok vorige week na een kritisch rapport naar sociale veiligheid op de kunstacademie. In dat rapport wordt een beeld geschetst van een hiërarchische organisatie waarin het management en de directeur allerlei kwesties afschuiven op de medewerkers onder het mom van ‘sturen op autonomie’. Medewerkers voelden zich niet gerespecteerd, niet gewaardeerd, niet gezien en niet gehoord, merken de onderzoekers op. (HOP/BB, PvT)

13 maart 2023

Scientist Rebellion ook op A12

Read in English

81 wetenschappers van Scientist Rebellion hebben zaterdag 11 maart samen met Extiction Rebellion de A12 in Den Haag bezet in actie tegen de jaarlijkse miljardensubsidies voor de fossiele industrie. Gehuld in witte labjassen behoorden de wetenschappers tot de klimaatactivisten die op de weg bleven zitten totdat er een waterkanon op ze gericht werd. In een persbericht laat Scientist Rebellion weten dat er daarna meer dan 37 wetenschappers zijn gearresteerd.  

(Foto: Scientist Rebellion)

“Om een leefbare toekomst veilig te stellen, moeten we naar een crisismodus overschakelen”, zegt de Nijmeegse microbioloog Marjan Smeulders in een persbericht. “Wetenschappers hebben artikelen en rapporten geschreven brieven gestuurd, petities ondertekend en marsen gelopen om dit duidelijk te maken aan politici. Maar zij behandelen de klimaatcrisis niet als de existentiële bedreiging die het is. Daarom hebben wij ons aangesloten bij het protest van Extinction Rebellion.” (SB)

Lees ook: ‘Zonder confrontatie gaat er weinig veranderen’

10 maart 2023

‘Meat shaming’ tegen vleesverkoop

Read in English

Plak een foto van een kip in een veel te klein hok of een ander afschrikwekkend beeld van dieren in de bio-industrie op een vleesverpakking en mensen zullen het minder snel kopen. Dat blijkt uit onderzoek naar zogeheten ‘meat shaming’ door TU-onderzoeker Rick Schifferstein (directeur van het Food & Eating Design Lab bij de faculteit Industrieel Ontwerpen) en voormalig TU-onderzoeker Anne-Madeleine Kranzbühler (nu Brand University of Applied Sciences). (lees verder onder de foto)

Het nieuws over het onderzoek naar meat shaming viel samen met de Nationale week zonder vlees, waaraan de TU Delft meedeed. Hier een aankondiging in de kantine van Civiele Techniek en Geowetenschappen. (Justyna Botor)

In een groep van meer dan vijfhonderd respondenten experimenteerden de onderzoekers met de inhoud van tekst en beeld op waarschuwingsstickers. Zo waren er labels met boodschappen over milieuschade, dierenleed en de eigen gezondheid. Daarmee wilden ze negatieve emoties prikkelen, omdat die volgens de onderzoekers een groter effect hebben op gedragsverandering dan positieve emoties. Vooral dierenleed wakkert het schaamtegevoel aan, ontdekten ze, wat volgens hen een remmend effect kan hebben op het kopen van vlees.

Als de overheid zou overwegen om waarschuwingslabels op vleesverpakkingen in te voeren, kan deze studie helpen bij de beslissingsvorming, aldus Schifferstein. “Met de voorwaarde dat elke vleesverpakking een sticker heeft, anders mist het zijn effect.”

  • Lees meer over het onderzoek op de website van Industrieel Ontwerpen.