Overslaan en naar de inhoud gaan

Short News

11 mei 2020

Nog geen coronacompensatie

Twee weken geleden maanden D66 en het CDA minister Van Engelshoven nog tot steunmaatregelen voor studenten. De minister zegde die toe, maar ze wilde eerst zeker weten welke studenten vertraging oplopen door de coronacrisis. Op voorhand zei ze dat vooral laatstejaars studenten voor financiële compensatie in aanmerking komen, maar verder wilde ze er niet op vooruitlopen.
Bij een debat over de steunmaatregelen vorige week donderdag haalde geen van de ingediende voorstellen van SP, GroenLinks en PvdA een Kamermeerderheid. D66-Kamerlid Paul van Meenen had eerder laten weten dat hij het onderzoek van de minister wilde afwachten. Het lijkt hem “vrij merkwaardig” om alvast voor te schrijven welke compensatiemaatregelen er moeten worden genomen terwijl de minister de problemen nog niet eens in kaart heeft gebracht. Zijn collega’s van CDA, VVD en ChristenUnie spraken dat niet tegen. Maar Kirsten van den Hul, die de PvdA-motie had ingediend, vond het helemaal niet zo merkwaardig: het reisrecht is onlangs toch ook voor alle studenten met drie maanden verlengd? “Dat is gedaan omdat veel studenten zich begrijpelijkerwijs zorgen maken over hun financiële positie.” (HOP)

Read in English

06 mei 2020

Live debate Oras vs. Lijst Bèta

On Wednesday 13 May and Thursday 14 May, all students are invited to vote for a candidate for the central student council and one for the faculty student council. Since the university is closed, all campaigning is being done online. Together with Oras, Lijst Bèta and the New Media Centre, TU Delft is hosting a live debate on Monday 11 May at 8 PM. Delta has provided input by asking students to submit topics and questions. You can tune in via YouTube. If you have any questions or subjects that should be discussed, let us know via Instagram or send an email to delta@tudelft.nl. Happy voting!
Lees in het Nederlands

05 mei 2020

Universiteiten willen van Zoom af

Steeds meer universiteiten stoppen met videoconferentie-app Zoom omdat computers makkelijk gehackt kunnen worden via de app. Ook de TU Delft wil er vanaf. De TU telt ongeveer zesduizend Zoom-gebruikers, meldt ze op intranet. “In veel gevallen waren de licenties individueel aangeschaft om te voorzien in de acute [onderwijs]- behoefte”, staat in het bericht. “Ict heeft daarom besloten Zoom tijdelijk centraal beschikbaar te stellen.” De ict-afdeling kijkt nu naar een ander programma: Teams, een communicatieplatform van Office 365. Er loopt een proef bij de directie ICT/FM. Mogelijk komt Teams binnenkort ook voor rest van de TU beschikbaar. (TvD)

05 mei 2020

Vier nieuwe Delftse KNAW-leden

De KNAW heeft achttien nieuwe leden gekozen. Vier zijn afkomstig van de TU Delft: Frans van der Helm, Ibo van de Poel, Jack Pronk en Barbara Terhal. Leden van de KNAW worden gekozen op grond van hun wetenschappelijke prestaties.
Prof. Frans van der Helm, expert in biomechatronica, slaat met zijn onderzoek een brug tussen biomedische wetenschappen en werktuigbouwkunde. Zijn werk is breed toepasbaar, van robotica en semi-autonoom rijdende auto’s tot blessurepreventie in sport.
Hoogleraar ethiek & technologie Ibo van de Poel helpt ingenieurs waarden zoals veiligheid, duurzaamheid en rechtvaardigheid in hun ontwerpen te verwerken.
Microbioloog prof. Jack Pronk onderzoekt en modificeert micro-organismen. Hij slaagde erin om bakkersgist om te vormen waardoor het bio-ethanol kan maken uit suikers in landbouwreststromen.
Hoogleraar quantuminformatica Barbara Terhal promoveerde in 1999 als allereerste in Nederland op het gebied van quantumrekenen. Ze introduceerde het concept van entanglement witnesses, waarmee een verstrengelde quantumtoestand van een niet-verstrengelde toestand kan worden onderscheiden.

24 april 2020

Two TU Delft employees awarded with Royal decoration

This year His Majesty the King awarded nine Delft inhabitants a royal decoration. Among them are two TU Delft employees: Ted Barendse (Information Management) and Professor Klaas van Breugel (Civil Engineering & Geosciences).
Due to the coronation measures, mayor Marja van Bijsterveldt was unable to present the awards during the traditional Lintjesregen (literally Ribbon Rain). Therefore, the mayor informed the decorated people by phone on Friday morning. The presentation of the decorations will take place later this year. The date for that festive gathering is not yet known.

24 april 2020

Lintje voor twee TU-medewerkers

Dit jaar is aan negen Delftenaren een koninklijke onderscheiding toegekend. Onder hen zijn twee medewerkers van de TU Delft: Ted Barendse (informatiemanagement) en professor Klaas van Breugel (Civiele Techniek & Geowetenschappen).
Vanwege de coronamaatregelen kon burgemeester Marja van Bijsterveldt de onderscheidingen niet tijdens de traditionele Lintjesregen uitreiken. De burgemeester informeerde de gedecoreerden op vrijdagochtend via de telefoon. De uitreiking van de versierselen zal later dit jaar plaatsvinden. De datum voor die feestelijke bijeenkomst is nog niet bekend. (MvdV)

21 april 2020

Boelhouwer: ‘Woningnood is onderschat’

Het aantal Nederlandse dak- en thuislozen is in de afgelopen tien jaar verdubbeld tot 40 duizend, meldt NRC Handelsblad. Onder jongeren van 18 tot 30 jaar is het aantal zelfs verdrievoudigd. Deels kan dit worden toegeschreven aan de woningnood. Zo loopt de wachttijd voor sociale huurwoningen in sommige grote steden al op tot tien jaar of langer en voor studentenkamers zijn prijzen als vijfhonderd euro geen uitzondering.
De krant analyseert hoe de Nederlandse overheid zelf een woningnood creëerde en spreekt verschillende experts, onder wie TU-hoogleraar Peter Boelhouwer. Hij laat optekenen dat ‘als het gaat om het vinden van een passende woning, we een hele generatie aan het afschrijven zijn’. Ook merkt Boelhouwer op dat het volkshuisvestingsbeleid van de afgelopen decennia de ‘woningnoodramp’ sterk heeft bevorderd. “Beleidsmakers hebben het aantal te bouwen woningen onderschat.”
Inmiddels is er in Nederland een tekort van 315 duizend woningen. Jaarlijks moeten er 80 duizend nieuwe woningen worden opgeleverd om tegemoet te komen aan de bevolkingsgroei. In 2019 werden er 71 duizend woningen gebouwd. Lees het volledige artikel.

16 april 2020

TU leidt waterproject van 17 miljoen

De Europese Commissie heeft 17 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het project Mining Water dat innovatieve oplossingen belooft voor de winning van grondstoffen uit afvalwater. Het publiek-private consortium telt 38 partners in twaalf landen, en wordt geleid vanuit de TU Delft. Onderzoeksleider prof.dr.ir Mark van Loosdrecht (environmental biotechnology, TNW) zegt daarover: “Water is essentieel voor de gezondheid, zeker in steden. Afvoer van sanitair afval is een belangrijke functie van het riool. Dit programma gaat helpen om afvalwater herbruikbaar te maken, en om afvalcomponenten om te zetten in grondstoffen als bijdrage naar een circulaire economie.” Het programma Mining Water gaat per 1 september 2020 van start met demonstratieprojecten in Cyprus, Spanje, Portugal, Italië en Nederland. (JW)

16 april 2020

Nieuw bestuur voor LSVb

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft een nieuw bestuur, dat eind juni zal aantreden. Het is voor een nieuw LSVb-bestuur, op zijn zachtst gezegd, een bijzonder moment om gekozen te worden. “De financiële positie van studenten stond al erg onder druk en de coronacrisis maakt dit nog veel erger”, zegt kandidaat-voorzitter Lyle Muns (26, politicologie aan de Universiteit van Amsterdam). “Hoog tijd om het leenstelsel eindelijk af te schaffen en ervoor te zorgen dat studenten zich niet nog dieper in de schulden hoeven te steken.”
Het huidige LSVb-bestuur bestaat alleen uit universitaire studenten, maar komend jaar zit er ook weer een hbo-student bij: secretaris Eline Terpstra (23) rondde begin dit jaar haar pre-master bouwtechniek aan de ArtEZ Academie van Bouwkunst af.  Het nieuwe bestuur bestaat verder uit vicevoorzitter Freya Chiappino (22) van de Universiteit van Amsterdam, penningmeester Sam Buisman (21) van Wageningen Universiteit en algemeen bestuurslid Esma Kendir (21) van de Universiteit Utrecht. (HOP, Evelien Flink)

15 april 2020

Geen aparte regeling voor studenten

Minister Koolmees van Sociale Zaken vindt financiële steun aan studenten en andere ‘sympathieke groepen’ belangrijk, maar kan op korte termijn geen aparte regeling voor hen maken. Dat zei hij dinsdag tijdens een Kamerdebat waarin politieke partijen aandacht vroegen voor de financiële situatie van studenten. De coronacrisis raakt veel studenten in de portemonnee. Ze werken op nulurencontracten of als uitzendkracht en zijn nu hun bijbaan kwijt. Tijdens het Kamerdebat eiste de SP dat ook studenten met tijdelijke contracten tijdens de crisis in dienst blijven. Van minister Van Engelshoven mogen studenten meer lenen, maar daar zit niet iedereen op te wachten. GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders: “Het is te makkelijk om te zeggen: leen maar wat bij.” Hoewel minister Koolmees studenten vooralsnog niet financieel tegemoet wil komen, wil hij wel op aandringen van de Tweede Kamer kijken hoe flexwerkers die niet profiteren van de huidige maatregelen uit het noodpakket toch gecompenseerd kunnen worden. Mogelijk zullen ook studenten hiervan de vruchten plukken. (HOP)

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe