Short News

19 september 2023

Evenement opgedragen aan Daphne Stam

Read in English

Dewis, het vrouwennetwerk aan de TU Delft, draagt zijn jaarlijkse evenement op aan planeetwetenschapper Daphne Stam. Zij bracht eind augustus naar buiten dat zij de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek had verlaten om wat zij aanduidde als de ‘machocultuur’. In een interview met Delta vertelde Stam een week later hoe haar carrière was stukgelopen op de ongelijke machtsverhoudingen waar ze mee te maken had.

“Ze voelde zich niet gehoord, ze voelde zich niet goed behandeld”, schrijft Dewis in een korte verklaring. Het vertrek van Stam laat volgens het vrouwennetwerk zien ‘dat er nog een weg te gaan is om een veilige omgeving te creëren die ervoor zorgt dat vrouwen aan de universiteit willen blijven en eerlijke en gelijke kansen hebben om te groeien in hun academische carrière’. Dewis pleit voor een versnelling van cultuurverandering aan de TU.

In de verklaring zegt Dewis Stam het beste te wensen en het evenement aan haar op te dragen. Desgevraagd zegt Stam dat zij hiervan niet op de hoogte is gesteld. “Ik las het toevallig op LinkedIn en vind het vreemd, omdat ze nooit iets voor me hebben kunnen doen. Ik vind dat ze mijn naam niet zouden moeten gebruiken.”

  • Het Engelstalige evenement ‘Genderdiversiteit, werk en zorg: Wat de academische wereld kan leren van het bedrijfsleven’ vindt plaats op 5 oktober in de aula van de TU Delft. Meer informatie vind je hier.

18 september 2023

Kinetisch kunstenaar exposeert bij Icke thuis

Read in English

Uitvinder, TU-docent en kunstenaar dr.ir. Volkert van der Wijk exposeert op 23 en 24 september acht bewegende sculpturen als onderdeel van de Kunstroute Leiden. Zijn werk is ondergebracht in de Alien Artgallery, tevens het woonhuis van kunstenares Charlotte Icke en emiritus hoogleraar astronomie Vincent Icke, aan de Vlietweg 16 in Leiden. Van der Wijk is er zaterdag en zondag aanwezig tussen 12 en 18 uur. 


 

Een voorbeeld van recent werk is ‘Geen Tijd ‐ Compositie met 2 parallellogrammen’, een gebalanceerd mechaniekje van roestvast staal dat met de hand naar verschillende standen kan worden gebracht en vanwege de balans in elke stand in evenwicht blijft. De achtergrond is een ronde schijf van 40 cm diameter waarmee het aan de muur kan hangen.

  • Delta volgt Van der Wijk al sinds zijn studententijd. Lees ook: Verliefd op mooie machines – portret van Volkert van der Wijk uit 2009
  • Download de flyer van de kunstroute

14 september 2023

Studenten met beperking lopen geld mis

Read in English

Veel gemeenten bieden nog steeds slechte informatie over de studietoeslag voor studenten met een beperking. Aanvragers krijgen niet altijd de financiële steun waar ze recht op hebben. 

Studenten die vanwege hun beperking niet kunnen werken naast hun studie, hebben recht op studietoeslag. Dat bedrag kan oplopen tot ruim driehonderd euro per maand. Maar die toeslag aanvragen is nog niet zo gemakkelijk. Twee op de drie gemeenten informeren de studenten onvoldoende: op hun website is weinig of niets te vinden over de toeslag, blijkt uit onderzoek van Ieder(in), een belangenorganisatie voor mensen met een beperking. Soms geven ze zelfs onjuiste informatie.

Sinds vorig jaar is de informatievoorziening volgens de onderzoekers wel verbeterd. Nu hebben 123 van de in totaal 342 gemeenten hun informatie op orde. Vorig jaar waren het er 63. (HOP, PvT)

14 september 2023

Steun na aardbeving Marokko

Read in English

Veel Nederlandse hogescholen en universiteiten proberen medewerkers en studenten die te maken hebben met de gevolgen van de aardbeving in Marokko bij te staan. Ze organiseren bijeenkomsten en bieden psychologische ondersteuning aan. De TU Delft laat in een kort bericht op de website weten dat studieadviseurs en begeleiders (voor personeel) klaarstaan voor mensen die hulp nodig hebben.

Ook de studenten zelf zijn in actie gekomen. De Rotterdamse islamitische studentenvereniging IQRA en de medische multiculturele studentenvereniging Avicenna bijvoorbeeld zamelen samen geld in.

Voor sommige Marokkaanse studenten heeft de aardbeving in desastreuze gevolgen. Bij twee studentenhuizen in Marrakesh zijn de bewoners samen 37 familieleden kwijtgeraakt, meldt dagblad NRC. De Cadi Ayyad Universiteit in Marrakesh heeft onder meer haar toelatingsexamens uitgesteld. (HOP, PvT)

13 september 2023

Verkenners voor TU in Rotterdam

Read in English

Met de aanstelling van een programmateam gaat een nieuwe fase in voor het nieuwe TU Delft kennisecosysteem in Rotterdam, meldt het college van bestuur (cvb) op 13 september in een bericht aan medewerkers. Caspar Chorus (decaan van de faculteit Industrieel Ontwerpen) en Han Derkx (voormalig directeur ICT) gaan het team als respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter leiden. Zij zullen nieuwe opleidingen en de daarmee verweven onderzoeks- en innovatieactiviteiten gaan verkennen, als basis voor een TU Delft vestiging in Rotterdam.

De Rotterdamse vestiging maakt deel uit van het plan Contouren 2030 dat groei van de TU Delft en minder drukte op de Delftse campus combineert.

“Ik kijk er erg naar uit om samen met Han en alle betrokkenen te gaan bouwen aan een Delftse campus in Rotterdam”, zegt Chorus in het cvb-bericht. “Dit is een uitgelezen kans om vernieuwend transdisciplinair onderzoek, onderwijs en innovatie op de kaart zetten en om nieuwe studentenpopulaties de weg te helpen vinden naar de TU Delft. De komende periode gaan we uitgebreid in gesprek met belanghebbenden, om goed te luisteren naar ieders wensen en ambities.”

Han Derkx zegt in het bericht enorm blij’ te zijn om bij te dragen aan de grote maatschappelijke rol waar de TU voor staat: het creëren van impact voor een betere samenleving. Met de collega’s van de faculteiten en directies gaan we hier invulling aan geven op de bekende manier: met energie, in samenwerking en met focus op het resultaat’. (JW)

13 september 2023

CDA stemde verkeerd over bsa

Read in English

Het CDA heeft in de Tweede Kamer verkeerd gestemd over de plannen voor het bindend studieadvies. Dat onderwerp had tóch ‘controversieel’ moeten zijn, menen de christendemocraten. Aan dagblad Het Parool bevestigt Tweede Kamerlid René Peters dat hij een fout heeft gemaakt. “Ja, dat klopt, ik heb dat verkeerd gedaan.” Hij wil het zo snel mogelijk rechtzetten.

De Kamer stemde op 12 september over de lijst met onderwerpen die voor de verkiezingen van 22 november niet meer behandeld gaan worden. De onderwijscommissie van de Tweede Kamer had de plannen voor versoepeling van het bsa ook op die lijst gezet. Maar vooraf opperde D66 om het bsa toch niet ‘controversieel’ te verklaren, zodat het wetsvoorstel geen vertraging oploopt. De meningsverschillen komen in debatten toch wel aan bod, was de redenering.

Onverwacht kreeg dat voorstel een meerderheid, mede dankzij het CDA. Maar dat was dus een vergissing. Donderdag wil Peters zijn fout rechtzetten in de onderwijscommissie. Als die daarmee akkoord gaat, moet de Tweede Kamer er opnieuw over stemmen. (HOP, BB)

In de verte doet dit nieuws denken aan een beroemde CDA-stemming in 2011. Verwarring alom, maar uiteindelijk kwam het goed.

12 september 2023

Klimaatprobleem in TU Library

Plastic folie moet de computers beschermen tegen vallende druppels. (Foto: Jos Wassink)

Read in English

De hitte van de afgelopen week leidde zondag tot sluiting van de Glass Room en de Blue Room van de TU Delft Library. Gebouwbeheer verklaart daarover: ‘Door de warmte van de afgelopen dagen is in de glazen zaal van de Library condens ontstaan op de koelleidingen in het plafond. Dit heeft ervoor gezorgd dat de plafondplaten enigszins nat zijn geworden. Vanwege de veiligheid voor medewerkers en studenten is de ruimte gesloten, zodat we de elektriciteit en verlichting kunnen afsluiten en kunnen werken aan een oplossing.’

Nu de buitentemperatuur gezakt is zal er minder condens ontstaan, maar daarmee is het vocht nog niet verdwenen uit de plafondplaten. Daarom is nog niet te zeggen wanneer de zaal weer opengaat, zegt Ria Hueber, communicatieadviseur bij gebouwbeheerder CREFM.

07 september 2023

Kamertekort slinkt voor even

Read in English

Voor het eerst in jaren is het kamertekort kleiner. Maar dat is maar tijdelijk, waarschuwen studentenhuisvesters. Nu de basisbeurs terug is, zullen meer studenten op kamers willen wonen.

Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 is het aandeel uitwonende Nederlandse studenten afgenomen van 53 naar 44 procent. Voor bijna de helft van de thuiswonende studenten zijn de hoge kamerhuren de belangrijkste reden om niet op kamers te gaan, blijkt uit de nieuwe Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Maar nu de basisbeurs weer is ingevoerd zal de vraag snel groeien, verwacht Kences, de brancheorganisatie van sociale studentenhuisvesters.

Het tekort aan studentenwoningen is sinds vorig jaar gedaald van 27.000 naar 23.700, maar in 2030 zal het naar verwachting weer zijn opgelopen naar 39.700 à 56.800. Alle reden dus om flink te blijven bouwen, vindt Kences.

Internationals
Het totale aantal uitwonende studenten in Nederland is overigens wel gestegen ten opzichte van 2015-2016. Dat komt doordat Nederland nu veel meer internationale studenten telt, die bijna allemaal op kamers wonen. Van alle 754.500 studenten in Nederland, dus inclusief internationals, zijn er nu 400 duizend uitwonend.

In Amsterdam, Delft, Eindhoven, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Den Bosch, Utrecht en Zwolle is de woningmarkt voor studenten momenteel het krapst. (HOP, HC)

06 september 2023

Nieuw lid raad van toezicht

Read in English

De raad van toezicht van de TU Delft heeft een nieuw lid: Paul Verhagen, hoofd financiën en bestuurslid bij chipproducent ASM International. Verhagen studeerde in de jaren tachtig van de vorige eeuw aan de Universiteit Tilburg en werkte voor Philips en Fugro. Hij is zoals gebruikelijk benoemd door de minister van Onderwijs voor een periode van vier jaar. 

Het college van bestuur van de TU Delft denkt dat Verhagens ‘financiële expertise en managementervaring in het bedrijfsleven in voor TU Delft relevante sectoren’ een ‘waardevolle toevoeging’ is voor de raad van toezicht. 

Naast Verhagen zitten daarin: Tijo Collot d’Escury (voorzitter), Luc Soete, Heleen Wachters en Manon van Beek. Het is onder meer hun taak leden van het college van bestuur aan te stellen en de begroting, het jaarverslag en het instellingsplan goed te keuren. (SB

06 september 2023

Bij één odc verkiezingen, wel meer kandidaten

Read in English

Er zullen op 3 en 4 oktober maar bij één onderdeelcommissie (odc, de lokale ondernemingsraden van de TU Delft) verkiezingen plaatsvinden en wel bij QuTech. Daar zijn evenveel zetels als kandidaten, maar omdat één zetel standaard wordt bezet door een lid van de centrale ondernemingsraad zal er toch een kandidaat moeten afvallen.

Bij de negen andere odc’s – die van de acht faculteiten en van de universiteitsdienst – hoeven er dus geen verkiezingen te zijn. Bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen is het tekort het grootst. Daar zijn slechts zes kandidaten voor dertien zetels. De ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad (or) laat weten dat er wellicht nog één persoon bij komt.

Update: Bij EWI zijn er geen 10 maar 9 kandidaten, omdat uit controle van de lijst bleek dat 1 persoon korter in dienst is dan reglementair is vastgelegd. De grens is 3 april 2023.

Drie jaar geleden, tijdens de laatste medezeggenschapsverkiezingen op de TU Delft, lukte het ook niet overal om genoeg kandidaten te vinden om verkiezingen. Toen waren er op twee faculteiten odc-verkiezingen. Volgens Menno Blaauw, voorzitter van de or, is er toch reden voor optimisme. Er zijn dit keer namelijk op drie faculteiten (BK, LR en TBM) twee zetels extra en het tekort aan kandidaten is desondanks afgenomen.

Voor de ondernemingsraad gaan de verkiezingen net als drie jaar geleden door, zo werd eerder al duidelijk. Net zoals toen zijn er ook ditmaal 36 kandidaten voor 25 zetels. Er zijn vier lijsten: FNV, Democratisch Beleid, Academisch Belang en de nieuwe lijst Young Researchers’ Impact. Blaauw verwacht veel van de verkiezingen. "Ik denk dat de nieuwe lijst flink campagne zal voeren en ik verwacht ook een forse opkomst." (SB)