Short News

10 november 2022

‘Verdediging proefschrift moet formaliteit zijn’

Read in English

De regels van promotietrajecten zijn niet altijd duidelijk, met soms pijnlijke gevolgen. Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) vergeleek de promotieregels van vijftien Nederlandse universiteiten met elkaar. Daaruit blijkt dat er naast de centrale promotiereglementen allerlei decentrale regels bestaan, die niet goed vindbaar zijn. Daardoor weten promovendi niet precies waar ze aan moeten voldoen.

Zo kon het vorig jaar gebeuren dat een Tilburgse promovendus op mocht gaan voor de openbare verdediging van haar proefschrift, en desondanks geen doctorsbul kreeg. Na een herkansing ontving ze die alsnog. Het incident leidde tot veel ophef.

Het PNN wil nu dat universiteiten de decentrale regels en beoordelingscriteria opnemen in hun centrale promotiereglement. Ook zouden ze moeten vastleggen dat de openbare verdediging van het proefschrift alleen ceremonieel is en niet het moment waarop de beoordeling plaatsvindt. Een universiteit die vindt dat een promovendus toch kan zakken, moet dat duidelijk vermelden en bovendien aangeven welke vervolgstappen de kandidaat kan ondernemen. (HOP, PvT)

10 november 2022

Samenwerking uni’s niet primair economisch

De VVD ziet graag dat de miljoenen voor samenwerkingsplannen tussen universiteiten bijdragen aan het “toekomstig verdienvermogen” van Nederland. Maar volgens minister Dijkgraaf is dat niet het hoofddoel van de zogenaamde ‘sectorplannen’. Die zijn volgens hem vooral bedoeld om de slimme samenwerking tussen universiteiten te stimuleren, én om ‘rust en ruimte’ te creëren via verlaging van de werkdruk en meer vaste contracten.

Hij wijst erop dat de bèta- en technische wetenschappen sinds 2018 het meeste geld hebben ontvangen voor hun sectorplannen: jaarlijks 150 miljoen euro, tegen 80 miljoen voor de sociale- en geesteswetenschappen en (vanaf 2023) 40 miljoen euro voor de medische wetenschappen. De sectorplannen gaan het onderwijs en de wetenschap versterken, verwacht Dijkgraaf, en op de langere termijn zal dat een impuls geven aan de arbeidsmarkt en “de uitdagingen van de toekomst”. (HOP, HC)

10 november 2022

Maquettetentoonstelling bij Bouwkunde

Read in English

Hoe sorteer en organiseer je maquettes? Op kleur, grootte of in chronologische volgorde? In de tentoonstelling ‘The sorting Act: Endless ways of organizing the Architecture Collections’, ontdek je aan de hand van verschillende maquettes die studenten door de jaren heen hebben gemaakt, de manieren waarop dat mogelijk is.  De tentoonstelling is tot 30 november te zien bij Bouwkunde. (MvdV)

(Foto: Bouwkunde)

 

  • De tentoonstelling is tot 30 november te bezichtigingen in de Oostserre. De toegang is gratis.

09 november 2022

Fietsactie tegen rente op studieschuld

Read in English

Tientallen studenten fietsten maandag 7 november door de binnenstad van Den Haag om te protesteren tegen de stijgende rente op studieschulden. Bij de Tweede Kamer riepen ze slogans en overhandigden ze een petitie die bijna 112 duizend keer is ondertekend.

Zo’n 150 fietsers “verstoorden het verkeer”, aldus de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United, die het protest organiseerden. In een filmpje fietsen de demonstranten met vlaggen door de binnenstad, terwijl ze met hun fietsbel rinkelen en scanderen: “Rente op nul, rente op nul! Rente, rente, rente op nul!”

Toch gaat minister Dijkgraaf van Onderwijs de rentestijging niet tegenhouden. De economische situatie verandert en daardoor verandert ook de rente. Van nieuw beleid is geen sprake, is zijn stelling. De rente van nul procent, die sinds 2017 gold, was uitzonderlijk.

“Voor studenten betekent dat niets”, reageert LSVb-voorzitter Joram van Velzen. “Zij voelen het gewoon in hun portemonnee. Hun schulden worden hoger.” En daar kan de politiek volgens hem iets aan doen. (HOP, BB)

09 november 2022

Wetenschappers vaker in nieuws

Read in English

Sinds de coronapandemie is de rol van wetenschappers veranderd. Ondanks online pesterijen nemen ze vaker deel aan het publieke debat om foutieve informatie te bestrijden, blijkt uit een wereldwijde, maar kleine steekproef.

Wetenschappers zijn sinds 2020 meer in de schijnwerpers getreden. Dat staat in een dinsdag gepubliceerde studie van Economist Impact en uitgeverij Elsevier gebaseerd op surveydata van meer dan 3.100 wetenschappers in 111 landen van wie 253 uit Nederland.

Wereldwijd zijn het vooral geneeskundigen en sociale wetenschappers die publiekelijk de strijd aanbinden tegen foutieve informatie. Ze komen daardoor ook vaker in aanvaring met online pestkoppen. Uit de gegevens blijkt dat een derde van de Europese wetenschappers en bijna de helft van de Noord-Amerikaanse wetenschappers online gepest en soms zelfs bedreigd is, of dat heeft zien gebeuren bij een naaste collega.

Overigens relativeren de onderzoekers hun eigen onderzoek. Vanwege de lage respons (0,8%) zijn geen uitspraken te doen over afzonderlijke landen. (HOP, PvT)

04 november 2022

CDA wil stijging collegegeld intomen

Read in English

Het CDA vraagt minister Dijkgraaf om het collegegeld voor het hoger onderwijs te beperken, omdat de inflatie vermoedelijk lager is dan de officiële cijfers aangeven.

Regeringspartij CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over een artikel van het HOP. Daarin staat dat het collegegeld eigenlijk minder snel zou hoeven stijgen dan nu is aangekondigd. Statistiekbureau CBS gaat namelijk de berekening van de inflatie aanpassen.

Het collegegeld (nu 2.209 euro) groeit elk jaar met de inflatie mee. Komend jaar komt er 105 euro bovenop. Dat zou eerst nog meer zijn (212 euro), maar minister Dijkgraaf heeft de regeling aangepast om uitschieters te dempen. Het CBS wil echter de berekening van de inflatie aanpassen. De snel stijgende energieprijzen krijgen dan minder invloed op de ‘consumentenprijsindex’, zoals de CBS-tabel met de inflatiecijfers heet. Volgens die nieuwe berekening, die nog uitgewerkt wordt, zou het collegegeld eigenlijk maar 67 à 85 euro hoeven stijgen. (HOP, BB)

02 november 2022

‘Verlaag huur van kamers met enkel glas’

Read in English

Eén op de vijf uitwonende studenten heeft ramen van enkel glas, met een hogere energierekening tot gevolg. Milieuorganisaties en studentenvakbond LSVb willen dat hun huur vanaf 2024 wordt verlaagd.

Van de naar schatting 409 duizend studenten die niet meer bij hun ouders wonen hebben er zo’n 80 duizend ramen met enkelglas. Dat blijkt uit onderzoek van ABF Research in opdracht van de stichting Natuur en Milieu. Studentenwoningen hebben vaker enkel glas: gemiddeld 19 procent tegen 11 procent van alle woningen in Nederland. Van de grotere studentensteden telt Arnhem verhoudingsgewijs de meeste studentenwoningen met enkel glas (40 procent) en Almere de minste (6 procent).

De stichting Natuur & Milieu voert al langer campagne tegen ramen van enkel glas. Samen met de Jonge Klimaatbeweging en de Landelijke Studentenvakbond overhandigen ze vandaag een manifest aan de Tweede Kamer waarin ze pleiten voor een verbod op enkel glas in huurwoningen per 2029. Om verhuurders eerder tot actie aan te zetten willen ze dat enkel glas vanaf 2024 meeweegt in het woonwaarderingsstelsel zodat de huur omlaag gaat.

Volgens het onderzoek is er jaarlijks een gemiddelde besparing mogelijk van 217 m3 aardgas per studentenwoning, als de woning dubbel glas krijgt. “Veel studenten hebben dus te maken met een energierekening die honderden euro’s te hoog is en kunnen daar zelf niets aan veranderen. Met de stijgende energieprijzen is dat volstrekt onhoudbaar”, vinden de organisaties. (HOP, HC)

02 november 2022

Fontys wist niet van wangedrag hoogleraar

Read in English

Bij Fontys Hogescholen is vooralsnog geen wangedrag gemeld van de Vlaamse hoogleraar van de KU Leuven. Hij werd onlangs tot 4,5 jaar celstraf veroordeeld wegens de verkrachting van een studente in 2016. De man werd de afgelopen jaren regelmatig ingehuurd door verschillende instituten en diensten van Fontys, ook nog nadat hij in 2018 geschorst was door de KU Leuven.

Een tijdelijk crisisteam van Fontys ontving nog geen meldingen dat iemand binnen de hogeschool op de hoogte was van de schorsing en de verdenking van verkrachting, meldt BRON, het onafhankelijke nieuwsmedium van Fontys. Ook zijn er tot nog toe geen signalen ontvangen dat mensen zich onveilig hebben gevoeld in zijn nabijheid. Het team gaat bespreken hoe in de toekomst kan worden voorkomen dat iemand met een bedenkelijke reputatie actief is bij de hogeschool. (HOP, HC)

02 november 2022

Lagere stijging collegegeld mogelijk?

Read in English

Het collegegeld zou eigenlijk maar met 67 à 85 euro hoeven stijgen, in plaats van de aangekondigde 105 euro. De inflatie is waarschijnlijk lager dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) denkt. Afgelopen augustus meldde minister Dijkgraaf dat het collegegeld per september 2023 met 105 euro zou stijgen. Eerder leek het tarief zelfs met 212 euro omhoog te gaan, maar het ministerie heeft de berekening aangepast.

Die 212 euro waarmee het collegegeld aanvankelijk zou stijgen, was gebaseerd op de inflatie van de maand april en die was volgens het CBS 9,6 procent. Maar het statistiekbureau twijfelt onderhand aan zijn eigen cijfers. De torenhoge inflatie van de afgelopen maanden lijkt een overschatting te zijn geweest. Met de nieuwe methode zou dat percentage tussen de 5,6 en 7,3 uitkomen.

67 euro
Toch gaat het collegegeld, zoals aangekondigd, met 105 euro omhoog. Want het ministerie kijkt voortaan naar de gemiddelde inflatie over een periode van twaalf maanden. Dat geeft minder schommelingen. Zou het CBS zijn inflatieberekening aanpassen, dan zou het collegegeld met slechts 67 à 85 euro omhoog hoeven. Het is nog niet bekend of het ministerie hier iets mee gaat doen. Het nieuwe tarief voor studiejaar ’23/’24 is al vastgesteld en het statistiekbureau verwacht de nieuwe methode pas medio 2023 te kunnen invoeren. (HOP, BB)

02 november 2022

Dijkgraaf aan studiekiezer: ga doen wat bij je past

Read in English

Studiekiezers moeten zich niet blindstaren op de ‘hoogte’ van een opleiding en vooral kijken welke opleiding goed bij hen past. Dat schrijft minister Dijkgraaf in een open brief in het AD. Vwo’ers hoeven niet per se naar de universiteit te gaan. Als zij liever de beroepspraktijk in willen, dan kan dat ook gewoon. Omgekeerd kunnen mbo’ers ook gerust doorstuderen aan het hbo. Onze huidige prestatiecultuur schaadt volgens hem “de gezondheid van ons onderwijssysteem”.

Jonge mensen, hun ouders en begeleiders staren zich bij een keuze voor een studie vaak blind op de ‘hoogte’ van een opleiding en het hardnekkige waardeoordeel dat daaraan lijkt te kleven. Maar hoger, redeneert Dijkgraaf, is niet per se beter. Want de nood is hoog. 1 op de 4 Nederlandse studenten switcht momenteel van studie en zat dus kennelijk niet op de goede plek. Jongeren zouden maar beter een studie kunnen kiezen waar ze voldoening en plezier uit halen.

Studiekiezers zouden zowel naar praktische als theoretische richtingen moeten kijken. “Maak van de ladder een waaier. Een waaier van mogelijkheden met gelijke waarderingen, waarin je in alle richtingen altijd verder kunt gaan.” (HOP, PvT)