Short News

16 maart 2022

TU-escaperoom gaat weer open

Read in English

De escaperoom Missie naar Mars van het TU Delft Science Centre gaat op 22 maart weer open voor het publiek, op een nieuwe locatie in de binnenstad. De escaperoom is uitgebreid met een aantal spellen en is volgens het Science Centre uitdagender dan voorheen. In een nagebootste testlocatie worden deelnemers ‘uitgedaagd om met technische en wetenschappelijke raadsels te testen of zij als team geschikt zijn voor de eerste bemande ruimtereis naar Mars’.

De escaperoom moest verhuizen omdat het Science Centre als geheel weg moest uit het markante Mijnbouwgebouw. Het Science Centre is nu te vinden aan de Van der Burghweg, verderop op de campus. In het tweede kwartaal van 2022 zal het voor een deel open gaan. De escaperoom is juist naar het centrum verhuisd en zit nu boven Stadscafé Barbaar aan het Sint Agathaplein.

Het spel is in het Nederlands en in het Engels beschikbaar en vanaf mei kunnen er kinderfeestjes voor kinderen vanaf 12 jaar plaatsvinden. (SB)

15 maart 2022

Activisten legden site universiteitskrant plat

Read in English

De website van Observant, het onafhankelijke universiteitsblad van de Universiteit Maastricht, was in januari een paar dagen onbereikbaar door een aanval van radicale activisten. Ze beschuldigen het blad van ‘transfoob’ taalgebruik.

Observant stapte naar de politie met een anonieme mail waarin de cyberaanval wordt opgeëist. Het politieonderzoek is inmiddels stopgezet, schrijft het universiteitsblad dinsdag 15 maart. Het is niet duidelijk geworden wie er achter de aanval zit.

(Foto: Justyna Botor)

In de mail beschuldigen anonieme daders Observant van “valse journalistieke en hatelijke opinieartikelen”. Ze zien steeds vaker racisme en transfobie op de site, schrijven ze. Bovendien dreigen ze de site opnieuw uit de lucht te halen als er iets wordt gepubliceerd dat hun niet zint.

Gemeenschap mobiliserenObservant werd voor de aanval al “transfobie” verweten door de studentengroep Feminists of Maastricht (FOM). De actievoerders waren van mening dat het blad in een nieuwsbericht over gratis tampons en maandverband op de campus moest spreken van ‘mensen’ die menstrueren in plaats van ‘vrouwen’ die menstrueren.

Als dat bericht niet werd aangepast, zou de groep hun “gemeenschap mobiliseren”. Is de cyberaanval daar het gevolg van? “Daar valt geen zinnig woord over te zeggen”, schrijft Observant. FOM weigert vragen van het blad te beantwoorden.

Collegevoorzitter van de Universiteit Maastricht Rianne Letschert noemt de cyberaanval “shocking”. Het raakt de vrijheid van pers en van meningsuiting, zegt ze. “Als je het ergens niet mee eens bent, als je van mening verschilt, dan voer je op een respectvolle manier het debat.” Ze hoopt dat “organisaties die verbonden zijn aan de UM zich nooit verlagen tot zulke acties”. (HOP, JvE)

15 maart 2022

(Nog) geen zwangerschapsverlof studenten

Read in English

Zwangere mbo-studenten hebben sinds dit studiejaar recht op zwangerschapsverlof, maar voor studenten van universiteiten en hogescholen is zo’n wettelijke bepaling er niet. Waarom niet, vragen PvdA en SP zich af. Minister Dijkgraaf ziet vooralsnog geen reden om zwangerschapsverlof voor hbo- en wo-studenten in de wet te verankeren. Er zijn andere regelingen waar deze studenten een beroep op kunnen doen, meent hij.

Dat staat ook in een speciale handreiking voor zwangere studenten en studerende ouders. Ze kunnen bijvoorbeeld uitstel krijgen van het bindend studieadvies en hun studiepunten mogen langer geldig blijven. Ook kunnen ze bij studievertraging een beroep doen op financiële steun uit het zogeheten ‘profileringsfonds’.

Maar universiteiten en hogescholen zijn zelf verantwoordelijk voor zulke regelingen. “Hierdoor is het per onderwijsinstelling verschillend welke voorzieningen er zijn”, staat in de handreiking.

Volgens Dijkgraaf blijken de studentendecanen goed bekend met de mogelijkheden, terwijl er maar weinig studenten voor zulke kwesties bij hen aankloppen. Toch serveert hij het idee niet af, want op verzoek van de Tweede Kamer buigen ambtenaren zich over de voor- en nadelen van zwangerschapsverlof en andere ouderschapsrechten voor studenten in het hoger onderwijs. Die ‘verkenning’ is nog niet afgerond. (HOP, BB)

14 maart 2022

The Rights Forum wil geen half antwoord

Read in English

Het kenniscentrum The Rights Forum houdt vol dat de Nederlandse universiteiten correspondentie met onder meer het Centraal Joods Overleg en de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding openbaar moeten maken. Het kenniscentrum op het gebied van de Palestijns-Israëlische kwestie heeft in januari een Wob-verzoek ingediend bij de Nederlandse universiteiten. Het wil onder meer documentatie verkrijgen over hun banden met organisaties die “steun voor de staat Israël propageren”.

Het leidde tot ophef en verwijten van antisemitisme. Uiteindelijk willen de universiteiten maar deels aan het verzoek voldoen. Ze zullen inzage geven in hun institutionele contacten met organisaties in Israël –  waar het Forum eveneens om vroeg – maar niet in hun banden met “Nederlandse en internationale organisaties die zich bezighouden met religie, herdenking of de bestrijding van antisemitisme”.

Afgelopen week noemde The Rights Forum het besluit van de universiteiten “onacceptabel”. Het centrum meent dat ze zijn gezwicht voor een “smaad- en lastercampagne” waarin kritiek op Israël wordt gelijkgesteld aan antisemitisme. De kans is nu groot dat het op een rechtszaak gaat uitlopen. De rechter zal dan moeten bepalen of de universiteiten een beroep mogen doen op de uitzonderingsgronden in de Wet openbaarheid van bestuur. (HOP/BB)

14 maart 2022

Veel hobbels voor studenten met long covid

Read in English

Universiteiten en hogescholen moeten van het kabinet ‘maatwerk’ leveren aan studenten met long covid. Maar dat gaat nog niet overal goed, stelt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).Het is niet bekend hoeveel studenten langdurig ernstige klachten hebben na een coronabesmetting, schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken in antwoord op vragen van D66. LSVb-voorzitter Ama Boahene vermoedt dat het om “een grote groep” gaat.

Die studenten worden geholpen bij studievertraging en ze kunnen financiële ondersteuning krijgen uit het profileringsfonds.  Volgens de LSVb gaat dit niet overal goed. “Het is zorgelijk dat het afhankelijk is van wáár je studeert hoe goed je geholpen wordt”, zegt Boahene. Volgens haar moeten studenten “door veel hoepels springen” om de juiste ondersteuning te krijgen. “Studenten worden niet altijd serieus genomen. Ze moeten bijvoorbeeld bewijzen dat ze ziek zijn, terwijl dat niet altijd goed zichtbaar is.”

Daarnaast weten studenten vaak niet dát er hulp is, ziet ze. “Maar 5 procent van de studenten weet van het bestaan van het profileringsfonds af.” De instellingen moeten studenten volgens Boahene beter voorlichten over welke hulp ze kunnen krijgen. (HOP, JvE)

11 maart 2022

Niet terug naar ‘normaal’ na corona

Read in English

Niks terug naar het ‘oude normaal’ na de coronapandemie: het hoger onderwijs kan en moet toegankelijker worden voor studenten met een beperking, bepleit belangenbehartiger Ieder(in). Tijdens de coronapandemie sloot het standaard – online – onderwijsaanbod ineens aan bij de behoefte van veel studenten met een beperking. “Dat zegt wat over de toegankelijkheid van het onderwijs vóór corona en daar moeten we dus niet naar terug”, vindt Lydia Vlagsma van Ieder(in). Nu de meeste maatregelen zijn verdwenen, stelt de belangenbehartiger vast dat het onderwijs weer weinig flexibel is.

Dat moet anders, vindt Vlagsma. Volgens haar moeten docenten hulp krijgen bij het bieden van hybride onderwijs. “In het VN-verdrag Handicap staat dat mensen met een beperking recht hebben om op gelijke voet mee te doen aan het onderwijs. Onderwijsinstellingen zijn verplicht om dat mogelijk te maken, tenzij het buitenproportioneel veel moeite vraagt”, licht ze toe.

Een structurele regeling lijkt nog niet in zicht. De koepelvereniging van universiteiten (UNL) wil ‘waar mogelijk maatwerk’ bieden en de vereniging van hogescholen (VH) wil studenten ‘proberen individueel tegemoet te komen’. Ze zijn het erover eens dat het ‘erg ingewikkeld’ is om al het onderwijs zowel fysiek als online te geven. (HOP, JvE)

08 maart 2022

Energietransitie als bordspel

Read in English

Een creatief spel dat je op een compleet nieuwe manier betrekt bij de energietransitie.

De energietransitie staat op het spel. Letterlijk, bij het nieuwe bordspel GigaWatt. Zes Europese regio zijn met elkaar in competitie om als eerste vrij te zijn van kolen en gas en toch aan de energievraag te blijven voldoen. Daarbij krijgen de 1-6 spelers te maken met wisselvalligheid van zon en wind, protesten van bewoners, en lokale verschillen. Het spel GigaWatt werd ontwikkeld door consultants Wouter Vink en Jöbke Janssen. Het bordspel staat deze maand bij Kickstarter voor crowdfunding. Het basisbedrag is al ruim gehaald, maar hoe meer budget, hoe mooier het spel wordt.

‘Ons voornaamste doel met GigaWatt is enthousiasme en bewustzijn over de energietransitie te creëren’, schrijven Vink en Janssen. ‘De manier waarop we dat denken te doen is door een heel leuk en goed werkend spel te maken, zodat mensen het graag vaker willen spelen (zoals ook met Risk, Catan, Monopoly etcetera het geval is). Het bewustzijn over de energietransitie komt dan vanzelf. We willen voorkomen dat het té educatief overkomt – duurzaamheid moet mainstream worden.’

De Nederlandse New Scientist schreef: ‘Gigawatt is met zijn verschillende spelmechanismen geen spel voor wie eens per jaar Scrabble uit de kast haalt. Maar voor bordspelfanaten is het een creatief spel dat je op een compleet nieuwe manier betrekt bij de energietransitie. (...) Daarmee bereikt Gigawatt iets dat zelfs de beste klimaatboeken maar zelden lukt.’

Een promotiefilmpje vind je hier.

07 maart 2022

Russische rectoren steunen oorlog

Read in English

De vereniging van rectoren van Russische universiteiten steunt het besluit van Poetin “om eindelijk een einde te maken aan de acht jaar durende confrontatie tussen Oekraïne en de Donbas, om de demilitarisering en denazificatie van Oekraïne tot stand te brengen en zich zo te beschermen tegen de toenemende militaire dreigingen”.

Het platform University World News wijst erop dat de rectoren daarmee een duidelijk hardere lijn kiezen dan in een eerdere verklaring op 2 maart. Daarin benadrukten ze vooral dat de Russische universiteiten hun internationale banden niet moeten verbreken.

Diezelfde week bevroren de Europese Unie en verschillende landen, waaronder Nederland, de formele samenwerking met Russische universiteiten. (HOP, HC)

De universiteit van Moskou. (Foto: Snowscat/ Unsplash)

07 maart 2022

CBS: beperking voel je ook in hoger onderwijs

Read in English

Mensen met een psychische of lichamelijke beperking gaan minder vaak naar het hoger onderwijs en behalen ook nog eens minder vaak een diploma. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Van de mensen zonder beperking heeft 54 procent een studie in het hbo of wo gevolgd en uiteindelijk heeft 41 procent van hen daadwerkelijk het diploma behaald. Onder mensen met een beperking begon 48 procent aan een studie, van wie 36 procent de eindstreep haalde.

Zo’n twee miljoen mensen in Nederland hebben een beperking. Nederland heeft in 2016 het VN-verdrag handicap geratificeerd. Dat moet ervoor zorgen dat de maatschappij geen onnodige hindernissen opwerpt. (HOP, BB)

03 maart 2022

ABP verkoopt Russische beleggingen

Read in English

Vanwege de Russische inval in Oekraïne gaat pensioenfonds ABP alle resterende beleggingen in Russische bedrijven verkopen. Investeren in Russische staatobligaties deed het ABP al niet. Het ABP had per 24 februari 2022 voor circa 520 miljoen euro aan beleggingen in Rusland, iets minder dan 0,1 procent van het totale belegde vermogen. De afgelopen jaren waren de beleggingen in Rusland al flink afgebouwd meldt het bestuur. Recentelijk heeft het pensioenfonds voor de overheid en het onderwijs nog een deel van de beleggingen in Russische olie- en gasbedrijven verkocht. Dat besluit werd genomen na aanhoudende protesten van klimaatactivisten en aangesloten werknemers.

Wapenembargo
Beleggen in Russische staatsobligaties deed het ABP niet. In verband met een EU-wapenembargo stonden die al op de uitsluitingslijst van het pensioenfonds. De verkopen van de resterende beleggingen kan volgens het bestuur enige tijd kosten. Ze zullen plaatsvinden “zodra deze verantwoord mogelijk zijn”. Ook het Nederlandse pensioenfonds bpfBouw stopt al zijn beleggingen in Rusland. Meerdere pensioenfondsen in de Verenigde Staten, Noorwegen en Denemarken besloten daar eerder deze week al toe. (HOP/HC)