Overslaan en naar de inhoud gaan

Short News

16 april 2020

TU leidt waterproject van 17 miljoen

De Europese Commissie heeft 17 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het project Mining Water dat innovatieve oplossingen belooft voor de winning van grondstoffen uit afvalwater. Het publiek-private consortium telt 38 partners in twaalf landen, en wordt geleid vanuit de TU Delft. Onderzoeksleider prof.dr.ir Mark van Loosdrecht (environmental biotechnology, TNW) zegt daarover: “Water is essentieel voor de gezondheid, zeker in steden. Afvoer van sanitair afval is een belangrijke functie van het riool. Dit programma gaat helpen om afvalwater herbruikbaar te maken, en om afvalcomponenten om te zetten in grondstoffen als bijdrage naar een circulaire economie.” Het programma Mining Water gaat per 1 september 2020 van start met demonstratieprojecten in Cyprus, Spanje, Portugal, Italië en Nederland. (JW)

16 april 2020

Nieuw bestuur voor LSVb

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft een nieuw bestuur, dat eind juni zal aantreden. Het is voor een nieuw LSVb-bestuur, op zijn zachtst gezegd, een bijzonder moment om gekozen te worden. “De financiële positie van studenten stond al erg onder druk en de coronacrisis maakt dit nog veel erger”, zegt kandidaat-voorzitter Lyle Muns (26, politicologie aan de Universiteit van Amsterdam). “Hoog tijd om het leenstelsel eindelijk af te schaffen en ervoor te zorgen dat studenten zich niet nog dieper in de schulden hoeven te steken.”
Het huidige LSVb-bestuur bestaat alleen uit universitaire studenten, maar komend jaar zit er ook weer een hbo-student bij: secretaris Eline Terpstra (23) rondde begin dit jaar haar pre-master bouwtechniek aan de ArtEZ Academie van Bouwkunst af.  Het nieuwe bestuur bestaat verder uit vicevoorzitter Freya Chiappino (22) van de Universiteit van Amsterdam, penningmeester Sam Buisman (21) van Wageningen Universiteit en algemeen bestuurslid Esma Kendir (21) van de Universiteit Utrecht. (HOP, Evelien Flink)

15 april 2020

Geen aparte regeling voor studenten

Minister Koolmees van Sociale Zaken vindt financiële steun aan studenten en andere ‘sympathieke groepen’ belangrijk, maar kan op korte termijn geen aparte regeling voor hen maken. Dat zei hij dinsdag tijdens een Kamerdebat waarin politieke partijen aandacht vroegen voor de financiële situatie van studenten. De coronacrisis raakt veel studenten in de portemonnee. Ze werken op nulurencontracten of als uitzendkracht en zijn nu hun bijbaan kwijt. Tijdens het Kamerdebat eiste de SP dat ook studenten met tijdelijke contracten tijdens de crisis in dienst blijven. Van minister Van Engelshoven mogen studenten meer lenen, maar daar zit niet iedereen op te wachten. GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders: “Het is te makkelijk om te zeggen: leen maar wat bij.” Hoewel minister Koolmees studenten vooralsnog niet financieel tegemoet wil komen, wil hij wel op aandringen van de Tweede Kamer kijken hoe flexwerkers die niet profiteren van de huidige maatregelen uit het noodpakket toch gecompenseerd kunnen worden. Mogelijk zullen ook studenten hiervan de vruchten plukken. (HOP)

15 april 2020

Rutte: TU-studenten leveren ‘ongekende prestatie’

‘Een ongekende prestatie’ twitterde minister-president Mark Rutte vanochtend over zijn bezoek aan de faculteit 3mE waar vele tientallen studenten en medewerkers aan corona-gerelateerd onderzoek werken. Communicatiemedewerker Céline Bovy (3mE) vertelt dat Rutte een bezoek bracht aan OperationAir, waar studenten onder leiding van prof.dr.ir. Jaap Harlaar een prototype van een beademingsapparaat hebben gebouwd (zie foto). Ook bezochten ze prof.dr. Heike Valery en dr.ir. Gerwin Smits die het ondezoeksteam Project Inspiration leiden. Hun prototype beademingsmachine is gebaseerd op een mechanische machine uit de vorige eeuw.  Rutte sprak ook dr.ir. John van den Dobbelsteen over zijn ProjectMask dat het mogelijk maakt mondkapjes te steriliseren om ze te hergebruiken. Onder hetzelfde dak werkt ook prof.dr. Amir Zadpoor. Met zijn team heeft hij een beademingsapparaat gemaakt van standaard onderdelen die vrijwel overal verkrijgbaar zijn. Rutte vatte op Twitter zijn indruk als volgt samen: ‘Om ook andere landen te helpen met de ontwikkeling van beademingsapparatuur, wordt het ontwerp van de TU-studenten wereldwijd beschikbaar gesteld. Onze technische universiteiten tonen eens te meer hun innovatiekracht,  ook bij de aanpak van het coronavirus’.

EVozU3bX0AEO1wr.jpg

Mark Rutte bekijkt prototype beademingsapparaat van ProjectAir. (Foto: Twitteraccount Mark Rutte)

14 april 2020

Studenten mogen OV-chipkaart langer gebruiken

Studenten mogen vanwege de coronacrisis drie maanden langer gebruikmaken van hun ov-studentenkaart. Dat heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekendgemaakt. Nu onderwijs op afstand is georganiseerd en er minder treinen rijden, maken studenten nauwelijks gebruik van het openbaar vervoer. Afhankelijk van het verloop van de coronacrisis wordt de periode van drie maanden mogelijk verlengd. De verlenging geldt voor studenten die een opleiding volgen aan een hogeschool of universiteit en in maart recht hadden op een studentenreisproduct. De extra maanden gaan automatisch in. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de afgelopen tijd veel extra vragen gekregen over het tijdelijk stopzetten van het reisrecht, maar dit kan alleen als de hele studiefinanciering wordt stopgezet. (HOP)

14 april 2020

Vandersypen new Director QuTech

Liever Nederlands

Professor Lieven Vandersypen will be QuTech’s new Director of Research starting on 1 September 2020. That will also make him Chair of the Management Board of QuTech. He will succeed Professor Ronald Hanson who filled this post from the end of 2016. The Executive Board of TU Delft announced the appointment last week.

“I feel honoured, and simultaneously I feel a heavy responsibility,” said Vandersypen in a telephone interview. “What makes QuTech so special is that it is a young institution that regularly reinvents itself. At the same time, we’re working in a field of research (the development of the quantum computer, eds.) that is extremely international and competitive.” Another feature that sets QuTech apart is its status as collaboration between TU Delft and TNO. This construction gives the Director more freedom but less certainty than research groups within TU Delft . Vandersypen does not foresee major changes in direction, partly because as the Roadmap Director he co-authored the current research agenda. To make time for the directorship and his research (he was recently awarded EUR 2.5 million in an ERC research grant), he will withdraw from the physics table at NWO and reduce the numbers of lectures he will give. The appointment is for a period of four years. In that time, QuTech will grow to some 350 employees - about 100 more than today.

14 april 2020

Vandersypen nieuwe directeur QuTech

Read in English

Professor Lieven Vandersypen wordt  per 1 september 2020 directeur research  en directievoorzitter van QuTech. Hij volgt prof.dr.ir. Ronald Hanson op, die de functie sinds eind 2016 vervult. Dat maakte het college van bestuur afgelopen week bekend.

“Ik ben vereerd en voel tegelijk een grote verantwoordelijkheid”, zegt Vandersypen in een telefonische reactie. “Wat QuTech bijzonder maakt, is dat het een jong instituut is, dat zichzelf regelmatig opnieuw uitvindt. Tegelijkertijd werken we in een onderzoeksveld (de ontwikkeling van de quantumcomputer, red.) dat erg internationaal en competitief is.” TNO en de TU Delft werken binnen QuTech samen. Die constructie geeft de directeur research meer vrijheid, maar ook minder houvast dan binnen de universitaire kaders. Koerswijzigingen voorziet Vandersypen vooralsnog niet, mede omdat hij als ‘directeur roadmap’ al medeverantwoordelijk is voor het huidige onderzoek. Hij moet voor het directeurschap in combinatie met zijn onderzoek (hij won onlangs nog 2,5 miljoen euro onderzoeksgeld) andere taken laten vallen, zoals zijn plek in de Tafel Natuurkunde binnen NWO. Ook zal hij minder onderwijs gaan geven. De benoeming van Vandersypen is voor vier jaar. In die tijd zal QuTech naar verwachting groeien naar 350 werknemers, zo’n honderd meer dan nu.

14 april 2020

TU-professoren kritisch over corona-apps

Vijf hoogleraren en professoren van de TU Delft hebben zich aangesloten bij de groep wetenschappers die het kabinet oproept om kritisch te kijken naar het nut en de noodzaak van corona-apps. In een open brief legt de groep van ruim 60 wetenschappers vooral nadruk op de sociaal-maatschappelijke en juridische impact van de apps.
De inzet van de door het kabinet beoogde trackingapps en apps voor gezondheidsmonitoring is volgens de wetenschappers erg ingrijpend. Ook denken de wetenschappers dat de apps een precedent scheppen voor toekomstig gebruik. Ze hebben impact op meer dan (data)privacy alleen. Ze raken aan de vrijheid van vereniging, het recht op veiligheid, gezondheid en non-discriminatie.
Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zei vorige week dat het kabinet twee apps wil uitbrengen die moeten helpen bij het controleren van verdere verspreiding van het coronavirus.

14 april 2020

Onderzoekers vragen om ‘coronaontheffing’ voor tijdelijke contracten

Door de coronacrisis zijn veel laboratoria gesloten en ligt veldwerk stil. Als dit nog lang duurt, kunnen vooral onderzoekers met een tijdelijk contract in de problemen komen. De Vereniging van Universiteiten (VSNU), het Promovendi Netwerk Nederland, PostdocNL, ziekenhuisfederatie NFU en wetenschapsfinanciers NWO en ZonMw vragen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom om een tijdelijke ‘coronaontheffing’ van bepaalde regels in het Burgerlijk Wetboek. Op die manier kunnen tijdelijke contracten van onderzoekers langer dan vier jaar duren of kan hun aanstelling meer dan twee keer worden verlengd.
De partijen vinden het daarnaast belangrijk dat internationale wetenschappers lang genoeg in Nederland kunnen blijven om hun onderzoek af te ronden. Ze vragen de Immigratie- en Naturalisatiedienst daarom zich soepel op te stellen. (HOP, Evelien Flink)

09 april 2020

Onderzoek naar studentenstress uitgesteld door corona

Een grootschalig RIVM-onderzoek naar studentenstress moet vanwege de coronacrisis nog een jaar wachten, meldt minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Wel komt er dit jaar onderzoek naar het vermeende gebruik van zogenaamde ‘studiedrugs’ onder jongeren, zoals adhd-medicijn ritalin. 
Terwijl organisaties regelmatig de noodklok luiden over toegenomen stress en burn-outklachten onder studenten, tonen de statistieken geen stijging in het aantal psychisch ongezonde jongeren.
Op aandringen van de Tweede Kamer zou het RIVM daarom dit jaar een grootschalig inventariserend onderzoek uitvoeren naar psychische problemen onder studenten in het hoger onderwijs. Op basis van de resultaten van dit onderzoek, die ze eind 2021 verwacht te kunnen presenteren, zal minister Van Engelshoven eventueel aanvullende maatregelen nemen. (HOP, Evelien Flink)

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe