Short News

03 juni 2022

Nieuw TU-festival op 4 en 5 juni

Read in English

De TU Delft is een nieuw festival rijker: de Maker Faire Delft. Op zaterdag 4 en zondag 5 juni kunnen bezoekers van jong tot oud creaties bekijken van studenten, ingenieurs, ontwerpers, ambachtslieden en kunstenaars. Ook zijn er optredens, exposities, workshops, discussies en lezingen. Zo zal ‘Macgyver-professor’ Rolf Hut samen met bezoekers een lichtkunstwerk in elkaar zetten. Ook kunnen bezoekers meebouwen aan een nieuw project van TU-alumnus Jerry de Vos, die eerder in de prijzen viel met zijn plasticscanner voor mensen in ontwikkelingslanden. Beide dagen worden afgesloten door LED Rebel, een Vlaamse producer en muziekkunstenaar, die met LED’s een audiovisuele show zal geven. (Lees verder onder de afbeelding)

  • De Maker Faire Delft is een initiatief van het Science Centre Delft en vindt plaats in cultuurcentrum X aan de Mekelweg.
  • Kijk voor meer informatie en kaartjes op de website van Maker Faire Delft.

02 juni 2022

Marsbewoners gaan ondergronds

Read in English

De eerste Marsbewoners zullen ondergronds wonen. Dit is althans de gedachte achter het Mars habitat project Rhizome. Woensdag 1 juni vond de afsluiting van het project plaats waarbij studenten hun ideeën presenteerden.

Ondergronds bouwen is een logische keuze, vindt dr. Henriette Bier (faculteit Bouwkunde). Ondergrondse verblijven bieden bescherming tegen kosmische straling en thermische isolatie. Lege lavatunnels dienen als startpunt. Constructies worden gemaakt door een 3D-printer met cement en zand van de Marsbodem. De geprinte structuren zijn geoptimaliseerde poreuze structuren die maximaal bijdragen aan de isolatie. De benodigde energie komt uit een combinatie van vliegerturbines en zonnepanelen.

Bekijk de video voor een snelle indruk. (Lees verder onder de afbeelding)

 

In dit project werkte de TU Delft samen met Vertico (concrete 3D printing) en de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

02 juni 2022

Caribische studenten hebben hogere schuld en betalingsachterstand

Read in English

Studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk kampen met hoge studieschulden én betalingsachterstanden. Ze krijgen als ze in Nederland studeren dezelfde studiefinanciering als Nederlandse studenten. Maar na afloop komen ze vaker in financiële problemen, staat in een brief van minister Dijkgraaf aan de Tweede Kamer. De nationale ombudsman kaartte het probleem in 2020 al aan in het rapport Kopzorgen van Caribische studenten.

De zes eilanden tellen bijna tienduizend oud-studenten met een betalingsachterstand. De gemiddelde achterstand is het hoogst op Sint Maarten: 13.630 euro. Daar heeft bovendien 75 procent van alle debiteuren een betalingsachterstand. Op de andere eilanden gaat het om 62 à 70 procent. Ter vergelijking, slechts 16 procent van de Nederlandse debiteuren loopt achter met terugbetalen.

Wat gaat er dan mis? Oud-studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk doen maar zelden een beroep op de ‘draagkrachtberekening’. Als je weinig verdient, hoef je minder af te lossen. Die berekening moeten ze wel zelf aanvragen. In Nederland kijkt DUO automatisch naar de draagkracht, omdat DUO de inkomensgegevens via de Belastingdienst krijgt.

Minister Dijkgraaf denkt dat veel debiteuren eigenlijk minder of zelfs helemaal niets terug hoeven te betalen op basis van hun inkomen. Daarom zet DUO er ook vol op in om mensen te informeren en te stimuleren om de draagkrachtberekening aan te vragen, schrijft hij. DUO stuurt de (oud-)studenten brieven en mails, en houdt onder meer voorlichtingsbijeenkomsten op de eilanden. Die handreikingen blijken niet altijd effectief.

Lees hier meer over de problemen waar Caribische studenten in Nederland mee kampen. (HOP/JvE)

 

01 juni 2022

Collegegeld mag met 212 euro omhoog

Read in English

Door de hoge inflatie stijgt het collegegeld voor universiteiten en hogescholen vanaf september 2023 naar verwachting met 212 euro. Oppositiepartijen wilden het tarief bevriezen, maar kregen woensdag geen meerderheid.

Studenten gaan dus 2.421 euro collegegeld per jaar betalen. Tenminste, als het kabinet het nieuwe tarief op dezelfde manier vaststelt als in eerdere jaren: op basis van de inflatie. Gezien de snelle prijsstijgingen voorspelde het HOP eind maart dat het tarief flink zou stijgen. Maar het kabinet gebruikt altijd de maand april als ijkpunt en toen was de inflatie nóg hoger: 9,6 procent.

Bevriezen
Begin april vroeg oppositiepartij Volt aan minister Robbert Dijkgraaf (OCW) om het collegegeld te bevriezen, maar dat wilde de minister niet. Er zou geen ‘dekking’ voor zijn, was zijn verklaring. Volt diende daarop samen met BoerBurgerBeweging een motie in, maar regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie stemden tegen, samen met de SGP. Alle andere partijen waren voor, maar zij hebben geen meerderheid.

In september 2023 keert toevallig ook de basisbeurs terug. Daardoor krijgen studenten meer geld, maar het hogere collegegeld neemt daar meteen een hap uit: de stijging van 212 euro staat ongeveer gelijk aan twee maanden basisbeurs voor thuiswonende studenten. (HOP, BB)

01 juni 2022

NSE: ‘groene’ studies uitblinkers

Read in English

Aan de universiteit is 79 procent van de studenten tevreden of zeer tevreden met de opleiding in het algemeen. In het hbo is dat 66 procent. Dat blijkt uit de Nationale Studenten Enquête 2022.

Hoe die aantallen in verhouding staan tot eerdere jaren is eigenlijk niet te zeggen, aldus stichting Studiekeuze123, die de enquête in opdracht van het ministerie van Onderwijs organiseert. De vragenlijst is dit jaar namelijk anders dan voorgaande jaren.

Er zijn dit jaar wel flinke verschillen tussen de sectoren. Van de wo-studenten in de ‘landbouw en natuurlijke omgeving’ is 88,4 procent tevreden, terwijl slechts 3 procent ontevreden is. Bij rechten en economie is zo’n 75 procent tevreden, met 7,5 procent ontevreden studenten.

In het hbo is het patroon vergelijkbaar. Ook daar steken de ‘groene’ opleidingen erbovenuit met een tevredenheid van 76,6 procent en 6,3 procent die van de opleiding baalt. Maar de tevredenheid zinkt onder de 60 procent bij studenten van juridische hbo-opleidingen en daar is maar liefst 12,3 procent ontevreden. (HOP, BB)

(Foto: Justyna Botor)

31 mei 2022

Energiearmoede bij studenten

Read in English

Tientallen studenten hebben zich gemeld bij de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vanwege hun stijgende energierekening. Ze kunnen geen aanspraak maken op compensatie door de overheid en komen in de financiële problemen.

Eind april opende de LSVb het Meldpunt Energiearmoede, waar studenten hun verhaal kwijt konden. Van de 150 studenten die zich tot nog toe meldden betalen de meesten tussen de 50 en 80 euro per maand meer voor hun energie, schat de LSVb.

Een beroep op individuele bijzondere bijstand bij hun gemeente is de enige optie voor deze studenten, zegt LSVb-voorzitter Ama Boahene. “Alleen hebben gemeenten als Utrecht, Amsterdam en Den Haag – en het zijn er vast meer – al laten weten dat studenten die bijstand niet krijgen. Sommige willen wel, maar laten ons weten dat ze de middelen er niet voor hebben.”

Minister Carola Schouten van Armoedebeleid schreef de Tweede Kamer twee weken geleden dat gemeenten altijd de mogelijkheid hebben om in schrijnende situaties individuele bijzondere bijstand toe te kennen aan studenten. Maar ze erkende ook dat deze vaak uitgezonderd zijn van het lokale minimabeleid. Aanstaande dinsdag neemt ze de verzamelde meldingen van de LSVb in ontvangst. (HOP, HC)

Bij de Green Village op de campus wordt geëxperimenteerd met energiepositieve woningen. (Foto: Marjolein van der Veldt)

31 mei 2022

Miljoenen voor betere wetenschapscommunicatie

Read in English

Minister Dijkgraaf van Onderwijs wil een “stevig fundament” leggen onder de wetenschapscommunicatie in Nederland. Een nieuw nationaal centrum moet bijdragen aan het vertrouwen in de wetenschap.

Het nieuwe centrum gaat expertise verzamelen en delen om wetenschapscommunicatie doeltreffender te maken. Voor het centrum, dat samen met wetenschappers zal worden ingericht, stelt minister Dijkgraaf ruim 10 miljoen euro beschikbaar voor de komende tien jaar. Bij de inrichting wordt gekeken naar soortgelijke initiatieven in Duitsland (‘Wissenschaft im Dialog’) en Engeland (‘National Center for Public Engagement’).

In maart hield Dijkgraaf al een lezing in Leiden waarin hij inging op het belang van goede wetenschapscommunicatie en het verkleinen van de kloof tussen wetenschap en samenleving. “De opdracht aan de wetenschap is zichtbaarder en toegankelijker te worden.” (HOP/HC)

Minister Dijkgraaf van Onderwijs (Foto: Martijn Beekman/Rijksoverheid)

30 mei 2022

Zelftesten blijven gratis voor onderwijs

Read in English

Studenten en docenten van universiteiten en hogescholen kunnen nog altijd gratis coronazelftests bestellen bij de landelijke website zelftestonderwijs.nl. Eerder was het plan om de site per 1 juni te sluiten.

Dat laat het ministerie van Onderwijs weten. De site zelftestonderwijs.nl werd een jaar geleden gelanceerd. Hoelang hij nog in de lucht blijft, is onduidelijk.

Het is onbekend hoeveel studenten en medewerkers nog gebruik maken van de mogelijkheid om gratis zelftests te bestellen. Afgelopen november, ruim voor de versoepelingen, bleek dat slechts drie op de tien studenten en zes op de tien medewerkers de zelftests bestelden.

Met de verspreiding van de tests zijn enkele honderden miljoenen euro’s gemoeid. De vorige minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, meldde twee maanden later dat de gratis zelftests nauwelijks hielpen om meer fysiek onderwijs mogelijk te maken. (HOP/BB)

zelftest

(Foto: Unsplash)

30 mei 2022

Prinses Amalia gaat in Amsterdam studeren

Read in English

Kroonprinses Amalia breekt met een familietraditie en gaat niet in Leiden studeren. Ze kiest voor een bachelor aan de Universiteit van Amsterdam: politics, psychology, law and economics.

Dat heeft de voorlichtingsdienst van het Koninklijk Huis bekendgemaakt. Voor de opleiding moeten studenten geselecteerd worden. De prinses heeft deze selectie in zijn geheel doorlopen, staat in het bericht. Ze gaat in Amsterdam wonen, samen met enkele medestudenten.

Haar vader, oma en overgrootmoeder studeerden allemaal in Leiden. Ook koning Willem III studeerde aan de Leidse Hoogeschool, zoals de universiteit toen heette (HOP/BB)

Amalia Foto RVD

Prinses Amalia  (rechts) met haar vader. (Foto: RVD)

25 mei 2022

UvA wil geen draaideurdocenten meer

De Universiteit van Amsterdam wil alle startende docenten een tijdelijke aanstelling voor vier jaar geven en meer ervaren docenten een vast contract. Afgelopen najaar kwamen voorzitter Geert ten Dam en HR-directeur Robert Grem al tot de conclusie dat het aantal tijdelijke docenten zonder onderzoekstaken in korte tijd gigantisch gegroeid was, zeggen ze. “We zeiden toen: dit kan zo niet langer, deze docenten zijn niet alleen voor ‘piek en ziek’.”

De stap van de UvA kan landelijk grote gevolgen hebben. Vakbonden en actiegroepen strijden al jaren voor een vermindering van het aantal tijdelijke contracten, maar in de nieuwe cao ontbreken voorstellen daarvoor. Er is wel studie aangekondigd naar hoe het in de volgende cao-periode beter kan.

Ten Dam zegt dat onderzoek niet nodig te hebben. Binnen een week hoopt zij overeenstemming te bereiken met de vakbonden en de ondernemingsraad. Startende docenten zonder onderzoekstaken worden dan voor vier jaar aangesteld, net zoals dat nu gebeurt bij postdocs en promovendi. Ze krijgen volwaardige banen van vier of vijf dagen in de week, tenzij ze zelf minder willen werken.

Vorige week voegde Ten Dam al de daad bij het woord. Een paginagrote personeelsadvertentie waarin de faculteit geesteswetenschappen ongeveer vijftien tijdelijke docenten wierf is op haar initiatief teruggetrokken. (HOP, HC)