Short News

13 oktober 2023

Avans en VIAA beste hogescholen

Read in English

Opnieuw heeft de Keuzegids het Brabantse Avans uitgeroepen tot beste grote hogeschool van Nederland. Van de middelgrote hogescholen is de christelijke hogeschool VIAA uit Zwolle wederom de nummer één. 

Voor de twaalfde keer in veertien jaar voert Avans de ranglijst van grote hogescholen aan. Ze dankt haar toppositie vooral aan haar goede opleidingen in de sector gedrag & maatschappij. In totaal mogen zestien Avans-studies zichzelf ‘topopleiding’ noemen. 

Bij de middelgrote instellingen, die over het algemeen beter scoren dan de reuzen in het hbo, valt op dat de Christelijke Hogeschool Ede naar de vierde plaats is gezakt. Hogeschool VIAA, die Ede vorig jaar van de troon stootte, is opnieuw de winnaar. HZ university of applied sciences (Middelburg) en Driestar Educatief uit Gouda zijn de nieuwe nummers twee en drie.

De Keuzegids hbo baseert zich op de oordelen van studenten in de Nationale Studenten Enquête die dit voorjaar is afgenomen. Ook weegt mee of en hoe snel studenten hun diploma behalen. (HOP, HC)

12 oktober 2023

TU-alumnus wint Huygensprijs

Read in English

Nico Hendrickx, gepromoveerd aan de TU Delft op 12 juli 2021, ontving de Christiaan Huygens wetenschapsprijs uit handen van juryvoorzitter prof.dr. Maria Antonietta Loi in de Oude Kerk in Voorburg. (Foto: Stichting Christiaan Huygensprijs)

De Delftse alumnus Nico Hendricks heeft de Christiaan Huygensprijs gewonnen. “Nico was de eerste die een vlakke germanium-quantumdot construeerde en de eerste die een qubit bediende op basis van een enkel elektronengat en universele quantumlogica met gaten demonstreerde. Zijn proefschrift is een standaard geworden in de gemeenschap van halfgeleiderquantumtechnologie”, aldus de juryvoorzitter.

Na zijn promotie bij prof.dr. Lieven Vandersypen (faculteit Technische Natuurwetenschappen) werkt Hendrickx als postdoc bij IBM Research in Zürich. Het onderzoek daar richt zich op het verbeteren van de quantumcoherentie en de ontwikkeling van hybride supergeleider-halfgeleidersystemen. Als onderzoeker in het quantumtechnologieteam leidt hij daar de ontwikkeling van germaniumqubittechnologie.

De prijs, die bestaat uit 10 duizend euro, een oorkonde en een bronzen beeld van Christiaan Huygens, wordt sinds 1998 jaarlijks toegekend aan een onderzoeker die in een recent verdedigde dissertatie een belangrijke en maatschappelijk relevante bijdrage aan de wetenschap heeft geleverd.

De andere genomineerden waren dr. Elham Mohamed Tawfik Fadaly (TU/e) en dr. Loreta Angela Muscarella (RU Groningen).

11 oktober 2023

Prijs voor Van den Dobbelsteen

Read in English

Coördinator duurzaamheid van de TU Delft Andy van den Dobbelsteen is uitgeroepen tot manager verantwoord ondernemen (MVO) van het jaar. Hij kreeg de prijs uitgereikt op woensdag 10 oktober tijdens de Dag van de Duurzaamheid in het Amersfoortse theater de Flint.

Van den Dobbelsteen is sinds januari 2021 naast hoogleraar climate design & sustainability ook coördinator duurzaamheid bij de TU. In deze functie kijkt hij kritisch naar zaken als nieuwbouw en renovatie van universiteitsgebouwen, het internationale reisbeleid en plantaardige catering.

In het juryrapport is te lezen dat Van den Dobbelsteen bezig is om van de TU de duurzaamste universiteit ter wereld te maken. Ook prijst de jury zijn manier van werken, waarbij hij ‘de hele universiteit betrekt en duurzaamheid verbindt met onderwijs en wetenschap’.

Volgens Van den Dobbelsteen speelt de TU een belangrijke rol in het bestrijden van crises op het gebied van duurzaamheid. Op de campus werken wetenschappers samen met het bedrijfsleven en overheden om antwoorden te vinden op verschillende vraagstukken op dit gebied, zei hij tijdens de ceremonie. Het is de bedoeling dat de TU in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair opereert. Volgens Van den Dobbelsteen is dat jaar ver genoeg om veranderingen in gang te zetten en dichtbij genoeg om de urgentie te voelen. (BK)

11 oktober 2023

Verdubbeling totale studieschuld

Read in English

De totale studieschuld van (oud-)studenten is opgelopen naar 28,2 miljard euro, meldt statistiekbureau CBS. Dat is 1,7 miljard meer dan vorig jaar en ruim twee keer zo veel als vóór de invoering van het leenstelsel in 2015. Bovendien vervijfvoudigt de rente op studieschulden, zoals studiefinancier DUO vandaag bevestigt.

Begin 2023 hadden ruim 1,6 miljoen mensen een studieschuld. Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 is de gemiddelde schuld met 4.700 euro toegenomen tot ruim 17 duizend euro.

Ruim 330 duizend (oud)-studenten hadden in 2023 een studieschuld van meer dan 30 duizend euro. Dat zijn er 26 duizend meer dan in 2022 en 215 duizend meer dan voor het leenstelsel. Bijna tweeduizend studenten hebben meer dan een ton schuld. Maar er zijn ook (oud-)studenten met lagere schulden, al is het maar omdat ze al een deel hebben afgelost. Voor de helft van hen is de schuld lager dan 10 duizend euro.

Mensen tussen de 25 en 30 jaar, de zogenoemde ‘pechgeneratie’, hebben niet of nauwelijks geprofiteerd van de basisbeurs en konden alleen maar lenen. Ze hebben ook nog weinig tijd gehad om af te lossen. In die leeftijdsgroep is de schuld het hoogst: gemiddeld 22.900 euro.

Jonge studenten tot 20 jaar zijn klaarblijkelijk iets minder gaan lenen. Nu de basisbeurs terug is wordt dat nog minder. (HOP, PvT)

10 oktober 2023

Lezing over de Ecocampus

Dutch only

Landschapsarchitect en stadsecoloog Nico Tillie (faculteit Bouwkunde) geeft donderdag 12 oktober een lezing over de ecocampus, ofwel de campus van de TU Delft als groene proeftuin voor steden van de toekomst.

‘De stad heeft al veel natuurlijke systemen verstoord’, schrijft Tillie in het persbericht. ‘Bij het Urban Ecology Lab stellen we de vraag hoe steden zo natuurlijk mogelijk gemaakt kunnen worden. Van systeemniveau tot planten en vlinders. Hoe wil men leven over honderd jaar? Dat gaan we nu in Delft bouwen en testen!’

  • Lezing over de ecocampus, Papaver, Korftlaan 6, 2616 LJ Delft. Aanvang: 20.00 uur. Toegang is gratis. Vrijwillige bijdrage mogelijk. Zaal open om 19.40 uur.
  • De lezing is de eerste in een reeks van zes georganiseerd door IVN Delft, Vogelwacht Delft en Natuurlijk Delfland.

09 oktober 2023

Geen energietoeslag Rotterdamse student

Read in English

Een Rotterdamse student heeft vorige week in hoger beroep een rechtszaak om de energietoeslag verloren van de gemeente. Van de rechter mag de gemeente studenten uitzonderen van de regeling. 

De student ontving studiefinanciering, een eenoudertoeslag en enkele andere toeslagen, maar dreigde alsnog niet rond te komen door de stijgende energiekosten. Daarom zou ze 1.300 euro aan energietoeslag voor sociale minima moeten krijgen, vond ze zelf.

Maar de gemeente Rotterdam sluit studenten uit van deze toeslag. De vrouw stapte in juni naar de rechter, maar kreeg toen geen gelijk. Ook het hoger beroep verloor ze deze week.

De uitspraak van de Rechtbank Rotterdam is opmerkelijk. Al maanden proberen studenten in aanmerking te komen voor de extra steun, en vaak winnen ze hun zaak. Een Utrechtse student werd in april bijvoorbeeld in het gelijk gesteld. De gemeente heeft studenten ten onrechte als groep uitgesloten, oordeelde de Utrechtse rechter toen. Er was sprake van discriminatie. (HOP, PvT)

09 oktober 2023

Groeifonds of ‘Graaifonds’?

Read in English

De Tweede Kamer wil geld uit het Nationaal Groeifonds gebruiken om een verhoging van de brandstofprijzen voor automobilisten te voorkomen. Dat betekent een streep door verder onderzoek van het Nationaal Onderwijslab AI. Ook is er dan onder meer minder geld voor het bijscholen van leraren en de stimuleringsregeling Leven Lang Ontwikkelen. Die waarschuwing geeft de demissionair minister Dijkgraaf in antwoord op Kamervragen. 

Het Nationaal Groeifonds bedraagt 20 miljard euro en is bedoeld voor economische groei op de lange termijn, door middel van investeringen in onderzoek en onderwijs. Het is een bekend doelwit voor politici die elders financiële gaten willen dichten. Vorig jaar werd het geld gebruikt om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken. 

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans heeft 1,4 miljard euro nodig om een verhoging van de brandstofprijzen voor automobilisten te voorkomen. Ze opperde onder meer het fonds als dekking, maar het kabinet kan ook een andere keuze maken. Dijkgraaf laat doorschemeren een greep uit het Nationaal Groeifonds vervelend te vinden omdat er ‘wel verwachtingen zijn gewekt bij de indieners van projecten, waaronder onderwijsinstellingen’. 

Het VVD-voorstel heeft een meerderheid, maar kreeg ook kritiek. Zo grapte D66’er Jan Paternotte: “Het Groeifonds heeft de laatste jaren als bijnaam het ‘Graaifonds’ gekregen.” Ook demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag vindt dat het fonds niet bedoeld is voor het inperken van brandstofbelastingen, zei ze donderdag. In de Kamer stemden GroenLinks, PvdA, D66, PvdD, Volt en lid Gündoğan tegen de motie. (HOP, PvT

06 oktober 2023

Schadevergoeding vanwege datalek

Read in English

Een hacker stal persoonsgegevens van (oud)-studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Een van hen stelde de hogeschool aansprakelijk. De rechter geeft hem deels gelijk.

Emailadressen, burgerservicenummers en notities over functiebeperkingen en politieke voorkeuren: het is een greep uit de gegevens van 530 duizend mensen die een hacker buitmaakte bij de HAN. De hogeschool weigerde de hacker losgeld te betalen, waarna de data online werden gezet. Op 1 september 2021 meldde de hogeschool het lek.

Een van de oud-studenten stelde de HAN aansprakelijk voor de schade die hij heeft geleden door de hack. Hij eiste duizend euro vergoeding. Dat zijn medische gegevens op straat liggen vreet aan hem en maakt dat hij nu minder snel gegevens met hulpverleners deelt. Zijn vertrouwen is geschaad.

300 euro
De hogeschool ging niet in op zijn claim. De HAN wilde tijdens de zitting niet concreet ingaan op hoe de persoonsgegevens van de oud-student werden beveiligd. Ze gaf alleen aan welke algemene maatregelen er zijn getroffen om persoonsgegevens te beveiligen.

De kantonrechter oordeelde woensdag dat de student een schadevergoeding van 300 euro moet krijgen. Dat is minder dan hij eiste omdat de schade die hij opliep binnen de perken is gebleven; het lekken van zijn algemene persoonsgegevens heeft vooralsnog geen schade opgeleverd maar het lekken van zijn medische dossier wel.

Bij het lek kwamen de medische gegevens van 2.087 studenten met functiebeperking op straat te liggen. Als zij ook een schadevergoeding krijgen, gaat dat de hogeschool ruim zes ton kosten. (HOP, PvT)

05 oktober 2023

Nieuwe partij walst or binnen

Read in English

De nieuwe fractie Young Researchers’ Impact (YRI) komt met zes zetels in de ondernemingsraad (or). De huidige fracties – FNV, Democratisch Beleid (DB) en Academisch Belang (AB) – krijgen respectievelijk zes, elf en twee zetels. Dat is de voorlopige uitslag van de or-verkiezingen van 3 en 4 oktober.

Menno Blaauw, vertrekkend or-voorzitter en zelf van Democratisch Beleid, is blij met de winst van YRI. “Jonge onderzoekers zitten straks duidelijk aan tafel”, reageert hij, óók omdat DB en AB ook beide een promovendus in hun midden hebben. De samenstelling van de or wordt daarmee een betere weerspiegeling van het TU-personeelsbestand. Volgens YRI-voorzitter Rebekka van der Grift in een eerder interview met Delta beslaat de groep die haar fractie vertegenwoordigt ‘ongeveer de helft van alle werknemers’.

De opkomst van de verkiezingen was ditmaal lager dan drie jaar geleden: 25,8 procent tegen 28 procent in 2020. Blaauw kan ermee leven. “Ik had gehoopt op 30 procent, maar met 25 procent steken we ook goed af tegen andere universiteiten.” Hij wijst daarbij ook op de absolute aantallen stemmers: 1995 nu tegen 1707 in 2020.

Dit jaar waren er slechts voor één onderdeelcommissie verkiezingen, die van QuTech. Bij de andere negen odc’s waren er niet genoeg kandidaten. De opkomst bij QuTech, volgens Blaauw een plek ‘met veel jonge, enthousiaste onderzoekers’, was hoog: 61,7 procent.

05 oktober 2023

Nobelprijs voor ‘quantumstippen’

Read in English

Voor het maken van kleurige ‘quantumstippen’ krijgen drie wetenschappers dit jaar de Nobelprijs voor de scheikunde. Hun onderzoek is onder meer toegepast in Qled-beeldschermen.

Het onderscheiden onderzoek bevindt zich op het snijvlak van scheikunde en natuurkunde. De onderzoekers hebben ontdekt dat zeer kleine kristallen van kleur veranderen als ze iets groter of kleiner worden gemaakt.

In de scheikunde leer je normaal gesproken dat de eigenschappen van een stof, zoals de kleur en het smeltpunt, vastliggen. Via chemische reacties kun je nieuwe stoffen maken, met andere eigenschappen.
Maar de Rus Alexei Ekimov, de Amerikaan Louis Brus en de Fransman Moungi Bawendi veranderden de kleur op een andere manier: door iets grotere of kleinere ‘nanodeeltjes’ van een stof te maken. Op basis van de quantummechanica was dit effect al voorspeld.

Hun werk wordt onder meer toegepast in beeldschermen en led-licht. Er komen nog meer toepassingen aan, verwacht het comité, bijvoorbeeld voor ‘medische beeldvorming’ waarmee artsen beter in het lichaam van patiënten kunnen kijken. (HOP, BB)