Overslaan en naar de inhoud gaan

Short News

12 mei 2020

Nieuwe cao: loonsverhoging en bonus

Universitaire medewerkers krijgen een loonsverhoging van 3 procent plus een bonus van 750 euro. Tenminste, als de achterban het akkoord van de onderhandelaars goedkeurt. De nieuwe cao gaat tot 1 januari 2021 gelden. De loonsverhoging geldt vanaf 1 juni. Wie op dat moment aan de universiteit werkt, krijgt bovendien een eenmalige uitkering van 750 euro bruto (of voor de deeltijders: een deel daarvan). De onderhandelaars zien de gevolgen van de coronacrisis voor het tijdelijke personeel en reserveren daar geld voor: 0,45 procent van de ‘loonruimte’. Daarmee bedoelen ze 0,45 procent van de totale loonkosten aan de universiteiten.
Uiterlijk 5 juni moet bekend zijn of de werkgevers (verenigd in de VSNU) en de leden van de vakbonden (FNV, CNV Overheid, AOb en AC/FBZ) instemmen met het akkoord. (HOP, Bas Belleman)

Read in English

12 mei 2020

Studenten lenen meer

Volgens het zojuist gepubliceerde onderzoek ‘Effect Wet studievoorschot op toegankelijkheid en leengedrag’ heeft het afschaffen van de basisbeurs in 2015 nauwelijks effect gehad op het gedrag van studenten. Ze lenen alleen meer. Het onderzoek werd uitgevoerd door  het Centraal Planbureau (CPB) in samenwerking met DUO.
Sinds het wegvallen van de basisbeurs zijn de studenten vaker (en meer) gaan lenen bij DUO. Bij vwo’ers steeg dit aandeel van 18 naar 57 procent, zij lenen nu  600 euro per maand. Afschaffing van de basisbeurs kostte hen 125 euro, terwijl ze 280 euro extra gingen bijlenen.
Bestuurslid Eline van Hove (Interstedelijk Studentenoverleg, ISO) vindt het logisch dat studenten tegenwoordig meer lenen. “Het leven is gewoon duurder geworden”, stelt ze. Ze vindt het nog altijd een slecht idee om jongeren met hoge schulden aan hun werkende leven te laten beginnen. Ze krijgen toch al minder snel een vast contract of een hypotheek dan eerdere generaties. “Wij zijn bang dat de coronacrisis er nog een schep bovenop doet.” (HOP, Hein Cuppen)

Read in English

11 mei 2020

Grote brand in Haagse studentenflat

In Den Haag heeft zondag een grote brand gewoed op de zestiende verdieping van een studentenflat. Drie mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Sommige bewoners van de flat konden niet vluchten omdat de vluchtwegen vol rook stonden, meldt Omroep West. De brandweer heeft hen uit het gebouw gehaald.
Studentenhuizen zijn niet allemaal even brandveilig: er staan weleens oude fietsen of lege bierkratten voor de vluchtwegen, de batterijen van de rookmelders zijn op of een huisgenoot legt een telefoon in bed aan de oplader. Elk jaar ontstaan er wel een paar brandjes in studentenhuizen en soms loopt het slecht af. De bewoners kunnen zelf iets verbeteren aan de veiligheid. De Landelijke Studentenvakbond heeft een checklist gemaakt. (HOP)

Read in English

11 mei 2020

Nog geen coronacompensatie

Twee weken geleden maanden D66 en het CDA minister Van Engelshoven nog tot steunmaatregelen voor studenten. De minister zegde die toe, maar ze wilde eerst zeker weten welke studenten vertraging oplopen door de coronacrisis. Op voorhand zei ze dat vooral laatstejaars studenten voor financiële compensatie in aanmerking komen, maar verder wilde ze er niet op vooruitlopen.
Bij een debat over de steunmaatregelen vorige week donderdag haalde geen van de ingediende voorstellen van SP, GroenLinks en PvdA een Kamermeerderheid. D66-Kamerlid Paul van Meenen had eerder laten weten dat hij het onderzoek van de minister wilde afwachten. Het lijkt hem “vrij merkwaardig” om alvast voor te schrijven welke compensatiemaatregelen er moeten worden genomen terwijl de minister de problemen nog niet eens in kaart heeft gebracht. Zijn collega’s van CDA, VVD en ChristenUnie spraken dat niet tegen. Maar Kirsten van den Hul, die de PvdA-motie had ingediend, vond het helemaal niet zo merkwaardig: het reisrecht is onlangs toch ook voor alle studenten met drie maanden verlengd? “Dat is gedaan omdat veel studenten zich begrijpelijkerwijs zorgen maken over hun financiële positie.” (HOP)

Read in English

06 mei 2020

Live debate Oras vs. Lijst Bèta

On Wednesday 13 May and Thursday 14 May, all students are invited to vote for a candidate for the central student council and one for the faculty student council. Since the university is closed, all campaigning is being done online. Together with Oras, Lijst Bèta and the New Media Centre, TU Delft is hosting a live debate on Monday 11 May at 8 PM. Delta has provided input by asking students to submit topics and questions. You can tune in via YouTube. If you have any questions or subjects that should be discussed, let us know via Instagram or send an email to delta@tudelft.nl. Happy voting!
Lees in het Nederlands

05 mei 2020

Universiteiten willen van Zoom af

Steeds meer universiteiten stoppen met videoconferentie-app Zoom omdat computers makkelijk gehackt kunnen worden via de app. Ook de TU Delft wil er vanaf. De TU telt ongeveer zesduizend Zoom-gebruikers, meldt ze op intranet. “In veel gevallen waren de licenties individueel aangeschaft om te voorzien in de acute [onderwijs]- behoefte”, staat in het bericht. “Ict heeft daarom besloten Zoom tijdelijk centraal beschikbaar te stellen.” De ict-afdeling kijkt nu naar een ander programma: Teams, een communicatieplatform van Office 365. Er loopt een proef bij de directie ICT/FM. Mogelijk komt Teams binnenkort ook voor rest van de TU beschikbaar. (TvD)

05 mei 2020

Vier nieuwe Delftse KNAW-leden

De KNAW heeft achttien nieuwe leden gekozen. Vier zijn afkomstig van de TU Delft: Frans van der Helm, Ibo van de Poel, Jack Pronk en Barbara Terhal. Leden van de KNAW worden gekozen op grond van hun wetenschappelijke prestaties.
Prof. Frans van der Helm, expert in biomechatronica, slaat met zijn onderzoek een brug tussen biomedische wetenschappen en werktuigbouwkunde. Zijn werk is breed toepasbaar, van robotica en semi-autonoom rijdende auto’s tot blessurepreventie in sport.
Hoogleraar ethiek & technologie Ibo van de Poel helpt ingenieurs waarden zoals veiligheid, duurzaamheid en rechtvaardigheid in hun ontwerpen te verwerken.
Microbioloog prof. Jack Pronk onderzoekt en modificeert micro-organismen. Hij slaagde erin om bakkersgist om te vormen waardoor het bio-ethanol kan maken uit suikers in landbouwreststromen.
Hoogleraar quantuminformatica Barbara Terhal promoveerde in 1999 als allereerste in Nederland op het gebied van quantumrekenen. Ze introduceerde het concept van entanglement witnesses, waarmee een verstrengelde quantumtoestand van een niet-verstrengelde toestand kan worden onderscheiden.

24 april 2020

Two TU Delft employees awarded with Royal decoration

This year His Majesty the King awarded nine Delft inhabitants a royal decoration. Among them are two TU Delft employees: Ted Barendse (Information Management) and Professor Klaas van Breugel (Civil Engineering & Geosciences).
Due to the coronation measures, mayor Marja van Bijsterveldt was unable to present the awards during the traditional Lintjesregen (literally Ribbon Rain). Therefore, the mayor informed the decorated people by phone on Friday morning. The presentation of the decorations will take place later this year. The date for that festive gathering is not yet known.

24 april 2020

Lintje voor twee TU-medewerkers

Dit jaar is aan negen Delftenaren een koninklijke onderscheiding toegekend. Onder hen zijn twee medewerkers van de TU Delft: Ted Barendse (informatiemanagement) en professor Klaas van Breugel (Civiele Techniek & Geowetenschappen).
Vanwege de coronamaatregelen kon burgemeester Marja van Bijsterveldt de onderscheidingen niet tijdens de traditionele Lintjesregen uitreiken. De burgemeester informeerde de gedecoreerden op vrijdagochtend via de telefoon. De uitreiking van de versierselen zal later dit jaar plaatsvinden. De datum voor die feestelijke bijeenkomst is nog niet bekend. (MvdV)

21 april 2020

Boelhouwer: ‘Woningnood is onderschat’

Het aantal Nederlandse dak- en thuislozen is in de afgelopen tien jaar verdubbeld tot 40 duizend, meldt NRC Handelsblad. Onder jongeren van 18 tot 30 jaar is het aantal zelfs verdrievoudigd. Deels kan dit worden toegeschreven aan de woningnood. Zo loopt de wachttijd voor sociale huurwoningen in sommige grote steden al op tot tien jaar of langer en voor studentenkamers zijn prijzen als vijfhonderd euro geen uitzondering.
De krant analyseert hoe de Nederlandse overheid zelf een woningnood creëerde en spreekt verschillende experts, onder wie TU-hoogleraar Peter Boelhouwer. Hij laat optekenen dat ‘als het gaat om het vinden van een passende woning, we een hele generatie aan het afschrijven zijn’. Ook merkt Boelhouwer op dat het volkshuisvestingsbeleid van de afgelopen decennia de ‘woningnoodramp’ sterk heeft bevorderd. “Beleidsmakers hebben het aantal te bouwen woningen onderschat.”
Inmiddels is er in Nederland een tekort van 315 duizend woningen. Jaarlijks moeten er 80 duizend nieuwe woningen worden opgeleverd om tegemoet te komen aan de bevolkingsgroei. In 2019 werden er 71 duizend woningen gebouwd. Lees het volledige artikel.

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe