Short News

30 maart 2022

Petitie schuldenvrij studeren

De activisten van #NietMijnSchuld hebben op 29 maart een petitie aan de Tweede Kamer overhandigd. Eind 2019 ging deze al online. Initiatiefnemers de Landelijke Studentenvakbond en FNV Young & United verzamelden uiteindelijk 87.866 handtekeningen voor ‘schuldenvrij studeren’. Ze willen een hogere basisbeurs en volledige compensatie voor de pechstudenten die de beurs sinds 2015 zijn misgelopen.

Achter de petitieborden: Alina Danii Bijl (FNV Young & United) en Ama Boahene (LSVb). (Foto: HOP)

Er is de afgelopen jaren veel gebeurd, aldus Alina Danii Bijl van FNV Young & United. Veel partijen hebben hun standpunt over de studiefinanciering veranderd en de basisbeurs keert terug. “Maar eigenlijk is geen enkele van onze eisen echt vervuld.” Op maandag 4 april praat de Tweede Kamer met minister Dijkgraaf van Onderwijs over het onderwerp. Met het aanbieden van de petitie willen de actievoerders nog één keer druk uitoefenen. (HOP, BB)

30 maart 2022

Opleiding doet cum laude in de ban

Read in English

Masterstudenten geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam kunnen binnenkort niet meer cum laude afstuderen. De masteropleiding stopte vorig jaar ook al met het geven van cijfers, schrijft universiteitsblad Ad Valvas. Het is de eerste Nederlandse geneeskundeopleiding die dat doet. De masterstudenten geneeskunde krijgen nu feedback in plaats van cijfers. Aan het einde van het jaar wordt gekeken of ze daar voldoende mee gedaan hebben en of ze aan alle eisen voldoen.

Met het afschaffen van cum laude hoopt de VU dokters af te leveren die zijn ingesteld op een leven lang leren. “Wat we veel zagen, was dat studenten vooral bezig waren met het halen van een hoog cijfer, dus waar ze goed in waren, in plaats van met wat ze nog niet zo goed konden”, zegt het hoofd van de master geneeskunde Hester Daelmans tegen Ad Valvas. “We proberen onze studenten te leren om niet met elkaar in competitie te zijn, maar om samen te werken.”

(Foto: Online marketing/Unsplash)

Toch worden de ‘onderliggende problemen’ niet allemaal ondervangen door het afschaffen van cum laude. Al bij de selectie voor de geneeskundeopleidingen worden studenten eruit gepikt die ‘bereid zijn alles te doen en hun cv hebben uitgebreid met allerlei extra activiteiten’. Dat werkt de competitie in de hand. (HOP, JvE)

29 maart 2022

‘Onderwijs bleef overeind in coronatijd’

Accreditatieorganisatie NVAO en de Inspectie van het Onderwijs menen dat het hoger onderwijs zich in coronatijd voldoende staande heeft gehouden. “Door een uitzonderlijke inzet en samenwerking gedurende de pandemie is het hoger onderwijsveld erin geslaagd de kwaliteit van het onderwijs in grote lijnen overeind te houden”, schrijven NVAO-voorzitter Sander van den Eijnden en inspecteur-generaal Alida Oppers in hun rapport ‘De kwaliteit van het hoger onderwijs ten tijde van Covid-19’ dat vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Van onderwijskwaliteit hebben ze een “gemengd” beeld. “Voor een grote groep studenten kan het online onderwijs het reguliere onderwijs van voor de coronacrisis niet evenaren”, aldus het rapport dat is gemaakt op verzoek van het vorige kabinet. “We kunnen niet uitsluiten dat studenten door het online-onderwijs een achterstand hebben opgelopen in hun sociale en persoonlijke ontwikkeling. Ook verschraalde de leerervaring, bijvoorbeeld door gebrek aan praktijkoefening.”

“Het is van belang dat alle studenten de kans krijgen om de gemiste leerervaringen in te halen en dat actie ondernomen wordt om het studentenwelzijn te bevorderen”, voegen ze eraan toe. De overheid zou daaraan moeten bijdragen, mensen de organisaties. (HOP, BB)

25 maart 2022

‘Inkeerregeling’ bij toetsfraude Saxion

Read in English

Hogeschool Saxion heeft een ‘inkeerregeling’ opgezet voor (oud-)studenten die gestolen toetsvragen hebben gebruikt. Als studenten dit opbiechten, mogen ze hun toetsen ‘op rechtmatige wijze’ afronden en ziet de hogeschool af van sancties. In februari maakte de hogeschool bekend dat ze aangifte heeft gedaan van toetsdiefstal en de verkoop van toetsvragen aan studenten. De politie arresteerde drie verdachten, waaronder een Saxion-medewerker. Samen met het OM doet de politie onderzoek naar de zaak

Grote impact
Er mag geen enkele twijfel bestaan over de waarde van een Saxiondiploma, benadrukt college van bestuur-voorzitter Anka Mulder. Ze waarschuwt studenten die zich niet melden. “Als uit onderzoek blijkt dat iemand vooraf verkregen toetsvragen heeft gebruikt, dan volgen sancties.” Een student kan dan geschorst of uitgeschreven worden.

Met de inkeerregeling hoopt Saxion sneller in beeld te krijgen welke toetsvragen op een eerlijke manier zijn gemaakt en met welke toetsen is gefraudeerd. “Hierbij is het belangrijk dat studenten die toetsen naar eer en geweten hebben gemaakt zo min mogelijk worden gedupeerd.” Een woordvoerder laat weten dat er nog niemand een beroep heeft gedaan op de regeling. (Oud-)studenten hebben tot 15 april de tijd om zich te melden. (HOP, JvE)

24 maart 2022

Komt de autoloze zondag terug?

Read in English

Fietsen op de snelweg kon en mocht tijdens de tien autoloze zondagen in 1973 en 1974. (Foto: Rob Mieremet / Anefo, Nationaal Archief. Bewerking: Delta) 
Komt de autoloze zondag terug? Als het aan het Internationaal Energieagentschap (IEA) ligt wel, met name in steden. Het is een van de tien voorstellen die het agentschap doet om de (dreigende) energiecrisis het hoofd te bieden. Oudere mensen kennen de autoloze zondag nog uit 1973 en 1974 toen Nederland te maken kreeg met een Arabische olieboycot.

Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management, verklaart nu in het Noordhollands Dagblad dat autoloze zondagen in grote steden inderdaad effect kunnen hebben op het olieverbruik. Zeker als het om een langere periode gaat. Een paar zondagen zetten geen zoden aan de dijk, maar over een langere periode wel.” Hij snapt dat het IEA de pijlen richt op de steden. Daar zijn de effecten het grootst en zijn er goede vervoersalternatieven.”

Autoloze zondagen helpen niet alleen om de afhankelijkheid van Russische olie-import (een beetje) te verminderen, ze steunen ook de klimaatdoelstellingen, vinden zowel het IEA als Van Wee: “Er zijn steden in Latijns-Amerika waar ze ze hebben ingevoerd zonder dat er een aanleiding voor was, puur omdat het fijn is om in schone lucht te recreëren. Bovendien is het nu een goed moment om het te doen. Zei Churchill niet: never waste a good crisis?” 

23 maart 2022

Tienduizendste promotie aan TU Delft

Read in English

Annika Krieger was op 22 maart de tienduizendste promovendus van de TU Delft, reden voor de universiteit om haar te voorzien van extra bloemen en cadeaus. Krieger promoveerde aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen op het onderzoek Homogenous reduction by bifunctional manganese catalysis: a quantum chemical approach. Haar onderzoek richtte zich op de vraag hoe simulaties en modellen kunnen worden toegepast in homogene katalyse. (Een homogene katalysator is een stof die zelf aan de reactie deelneemt. Op die manier zorgt hij voor een alternatief reactiemechanisme waar minder energie voor nodig is.) De nadruk in Kriegers onderzoek lag op homogene katalytische systemen waarin mangaan is verwerkt. Haar dissertatie is te vinden in de TU Delft repository.
De 180-jarige TU ziet het aantal promoties de laatste jaren steeds sneller stijgen. Op 3 oktober 2019 vierde de universiteit nog de negenduizendste promotie. (SB)

Annika Krieger krijgt haar bul uit handen van haar promotor Evgeny Pidko. (Foto: Roy Borghouts)

23 maart 2022

Student wint rechtszaak van verhuurder

Read in English

Mag een verhuurder zomaar een eenmalige booking fee van 200 euro in rekening brengen, vroeg een Rotterdamse student zich af. Hij spande een rechtszaak aan en heeft die gewonnen. In 2018 kwam Joris Pijpers, student van het Erasmus University College, in het Rotterdamse complex Lucia wonen. Maandelijkse huur: 718 euro voor 18 vierkante meter. Maar vooraf moest hij een extra bedrag op tafel leggen, meldt Erasmus Magazine.

Die 200 euro is onder meer in rekening gebracht voor een bezichtiging, een kennismakingsgesprek, hulp bij het aanvragen van huurtoeslag, advertenties om studenten “vooraf te informeren over de woning”, drukwerkkosten en een portal voor het uploaden van de contractstukken.

De rechter maakt er korte metten mee. Alleen voor een sleutelhanger en het plaatsen van een naamplaatje op de brievenbus mocht de verhuurder een rekening sturen. Dat kostte nog geen acht euro. De rest krijgt de student nu met wettelijke rente terug, zodat het totale bedrag hoger is geworden: 232 euro. Het ging hem niet om het geld, maar om het principe, zegt hij tegen het AD. (HOP, BB)

(Foto: Dalia Madi)

23 maart 2022

Kunstverkoop voor Oekraïne

(Foto: Prinsenkwartier)

Read in English

Kunstenaars van Kadmium en de Kunstsuper hebben een kunstverkoop voor Oekraïne georganiseerd. Werk van meer dan dertig kunstenaars is te zien en te koop in een pop-up-tentoonstelling op de begane grond van het Prinsenkwartier in Delft. Bij verkoop doneren de makers tussen de 20 tot 100 procent van de verkoopprijs aan Giro 555 om getroffenen van de oorlog in de Oekraïne te steunen.

De tentoonstelling is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 11:00 tot 17:30 uur en op zaterdag en zondag van 11:00 tot 17:00 uur aan het Sint Agathaplein 4 te Delft.

 

 

17 maart 2022

OCW gaat mentale problemen studenten aanpakken

Read in English

De coronamaatregelen in het hoger onderwijs zijn geschrapt, maar daarmee zijn de mentale problemen van studenten niet verdwenen. Minister Dijkgraaf is bezig om ze aan te pakken, schrijft hij. De ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid werken volgens hem aan een ‘integrale aanpak’ van het welzijn van studenten. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar begeleiding bij klachten, maar ook naar preventie. Er is daarbij aandacht voor de achterliggende oorzaken van “stress en prestatiedruk die studenten ervaren”, net als voor fysieke gezondheid. (HOP, JvE)

16 maart 2022

Film over Delftse hoogleraar bekroond

Read in English

De minidocumentaire ‘A Story of Enlightenment’ over het werk van prof.dr. Miro Zeman aan zonne-energie is vorige week op de Avond van de Opdrachtfilm bekroond met De Groene Reiger. Dit is de hoofdprijs voor de beste jonge maker (onder de 27) van opdrachtfilms, in dit geval: Sven Peetoom, regisseur uit Rotterdam die het vak leerde bij TU Delft TV.

In de documentaire geeft hoogleraar Miro Zeman (faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, EWI) zijn visie op het versnellen van de energietransitie. “Een duurzame stroomvoorziening begint met het opwekken van voldoende groene stroom”, legt hij in de film uit. Daarbij speelt de zon, die in de documentaire als leidraad fungeert, een belangrijke rol.

“Ongelooflijk eervol dat onze wetenschappelijke documentaire een Groene Reiger heeft gewonnen”, reageert regisseur Peetoom. “Ik had nooit gedacht dat we daarmee überhaupt konden opboksen tegen een prachtige, waardevolle duurzaamheidsfilm van een bedrijf als Albert Heijn of een bewustwordingscampagne over eenzaamheid ten tijde van covid-19.”

De film over Miro Zeman is er een van drie die op initiatief van EWI-voorlichter Dave Boomkens werden gemaakt ter gelegenheid van de opening van het Electrical Sustainable Power (ESP) Lab in oktober 2021. De andere twee afleveringen gaan over Peter Palensky - Digital Technologies en Lucia Beloqui Larumbe - Power Electronics. (JW)