Short News

16 november 2020

Oud leent meer dan jong

English version 

Welke studenten steken zich het diepst in de schulden? De Volkskrant vroeg gegevens op bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over de leningen van studenten, uitgesplitst per studierichting. Wat blijkt: economie- en rechtenstudenten, die later een goede boterham denken te verdienen, lenen aanzienlijk meer dan studenten met pedagogische of taalkundige studies.
Wat ook opvalt: studenten gaan meer lenen naarmate ze ouder worden. Heel gek is dat niet, stelt hoogleraar Wilco Van Dijk in de krant. Hij is hoogleraar psychologische determinanten van economisch keuzegedrag aan de Universiteit van Leiden. Hun levens worden duurder. Een aanzienlijke groep studenten gaat pas later in de studietijd op kamers. Dahran Çoban, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), wijst ook op ‘slecht betaalde stages’ als een mogelijke reden. Naast je coschappen kun je echt geen bijbaan doen, dus dan worden ze gedwongen om bij te lenen.

© HOP. Bron: DUO (leenbedragen, peildatum 1 februari 2020) en VSNU (top-10 opleidingen, peildatum 1 oktober 2019).

13 november 2020

2500 euro tegen eenzaamheid

English version

De Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft (VSSD) lanceert een campagne en richt een commissie op om eenzaamheid onder studenten te bestrijden. De commissie krijgt een budget van 2500 euro.
Veel studenten voelen zich op dit moment eenzaam of hebben depressie-gerelateerde klachten. De VSSD wil hier verandering in brengen en gaat een commissie opzetten die zich inzet voor de mentale gezondheid van studenten tijdens deze langdurige lockdown, schrijft de belangenbehartiger. Het is de bedoeling dat de commissie concrete oplossingen van studenten gaat uitwerken in een plan. De VSSD zoekt niet alleen naar goede ideeën, maar ook naar studenten die zitting willen nemen in de commissie.

Aanmelden of ideeën insturen kan via een online formulier.

 

12 november 2020

KNAW-advies tegen ongewenst gedrag

Englis version

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gaat een advies opstellen over hoe de wetenschap een sociaal veiliger werkomgeving kan worden. Voor het opstellen van de adviezen gebruikt de Akademie onder meer het rapport van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, waaruit blijkt dat wangedrag en intimidatie ook in de Nederlandse wetenschap regelmatig voorkomt. Eind 2021 zal het advies naar buiten komen.

12 november 2020

‘Beperk academisch vliegen’

English version 

Universiteiten moeten beter hun best doen om hun CO2-uitstoot door vliegen terug te dringen, stelt De Jonge Akademie. Leer van de coronacrisis en investeer in digitale congressen en goede webcams, adviseert het genootschap in een woensdag gepubliceerd rapport over de ecologische voetafdruk van academisch vliegen.
Het ontbreekt bij universiteiten vaak niet aan goede bedoelingen met hun green offices en ambitieuze beleidsplannen over duurzaamheid. Maar het beleid dat de onderwijsinstellingen voeren om hun uitstoot door vliegen terug te dringen, is volgens de schrijvers nu nog ‘versnipperd, krachteloos en ineffectief’.
Het genootschap heeft een schatting gemaakt van de totale CO2-uitstoot van universiteiten. De ecologische voetafdruk van de TU Delft is laag in vergelijking met andere universiteiten. Een kanttekening: de precieze getallen en vergelijkingen van de CO2-uitstoot ontbreken volgens de opstellers van het rapport, omdat de meetmethoden per universiteit sterk verschillen.

© HOP. Bron: De Jonge Akademie. Cijfers overige universiteiten niet bekend.
(Hoger Onderwijs Persbureau, Evelien Flink)

12 november 2020

Website tegen stagediscriminatie

English version 

Het ministerie van Onderwijs is een nieuwe online campagne begonnen tegen stagediscriminatie, meldt de NOS. Het initiatief is vooralsnog gericht op mbo-onderwijs, maar in een later stadium wil onderwijsminister Ingrid van Engelshoven ook het hoger onderwijs betrekken in de aanpak van stagediscriminatie. 
De website, ‘Kies Mij’ moet de stap stagediscriminatie te melden, kleiner maken. De site roept studenten op om stagediscriminatie te melden bij het meldpunt en om erover te praten met stagebegeleiders of mentoren. Ook zijn er trainingen en webinars om bedrijven voor te lichten over hoe ze hun stagiairs zo onbevooroordeeld mogelijk kunnen selecteren.
Het ministerie nam al eerder maatregelen tegen stagediscriminatie en noemt het probleem hardnekkig. Eerder dit jaar becijferde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat ongeveer een op de tien stagezoekende studenten vermoedt gediscrimineerd te zijn.

09 november 2020

VVD wil leenstelsel houden

English version

Als het aan de VVD ligt, komt er geen nieuwe basisbeurs in het hoger onderwijs. In haar conceptverkiezingsprogramma pleit de partij voor het behoud van het leenstelsel.
Vier partijen steunden het schrappen van de basisbeurs in 2015. Dat waren de toenmalige regeringspartijen VVD en PvdA samen met oppositiepartijen D66 en GroenLinks. Drie van de vier hebben inmiddels een draai gemaakt.
Maar de VVD niet, blijkt uit het concept verkiezingsprogramma. Met het sociaal leenstelsel en de aanvullende beurs blijft het hoger onderwijs volgens de liberalen “laagdrempelig én toegankelijk voor iedereen.”
De verkiezingen zijn in maart. In de huidige peilingen is de VVD met afstand de grootste partij. Andere partijen pleiten voor het invoeren van een nieuwe studiebeurs, maar ze zullen vermoedelijk een compromis moeten sluiten met een partij die daar niets in ziet. (Hoger Onderwijs Persbureau
 

06 november 2020

Minister over medezeggenschap

De coronacrisis vraagt veel van medezeggenschappers, zei minister Van Engelhoven op de Dag van de Medezeggenschap, maar goed overleg is belangrijker dan ooit.

Ze praatte met studenten over de vierde landelijke medezeggenschapsmonitor, een initiatief van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) uit de pre-coronatijd. Toch zijn de resultaten van de monitor relevant, vindt Van Engelshoven. Ze vermoedt dat de tijdsbesteding voor veel raadsleden het afgelopen jaar alleen maar “groter en intensiever” is geworden.

Volgens het ISO ligt de medezeggenschap op koers, maar is er ook nog werk aan de winkel. Tussen 2015 en 2018 waren studenten en medewerkers in de medezeggenschap steeds tevredener over de beschikbaarheid van faciliteiten: denk aan notulisten, ambtelijke ondersteuning of een eigen budget. Maar die stijging zet niet door, meldt de nieuwste monitor. Ook de tevredenheid over de invloed van de raad, het eigen functioneren en de verhoudingen met bestuurders, is niet toegenomen. (HOP, Evelien Flink)

05 november 2020

Fotoboek Delft in coronatijd

Foto uit boek. (Foto Herman Zonderland)

Read in English

Fotograaf Herman Zonderland heeft het dagelijks leven in Delft vastgelegd tijdens en na de eerste golf van de coronacrisis. Aanvankelijk liep hij met camera en notitieboekje door een verlaten stad en hield als een chroniqueur bij wat dat met hem deed. Vanaf Pasen kwam er meer leven op straat, zij het niet meer zoals vroeger. Zonderland legt bekende plekken vast in een nieuwe tijd. Wordt dit het nieuwe normaal, of zien we dit boek straks als verslag van een raar jaar? Het boek Delft anders dan anders – een stad in lockdown met 250 foto’s en verhalen van gewone Delftenaren is vanaf maandag 9 november te koop bij boekhandel De Omslag, Paagman of online.

04 november 2020

Medewerkersdag digitaal werken

Read in English

Sinds maart lijkt niets meer zoals het was. Dat geldt ook voor TU-medewerkers die opeens alles op afstand moesten organiseren: onderwijs, academische plechtigheden, promoties en congressen. Voorlopig blijft de anderhalvemeter-samenleving nog wel even. Dus namen medewerkers van het TU Delft evenementenbureau samen met collega’s uit Tilburg het initiatief voor een Digital University Day op 26 novemberTijdens dit virtuele evenement kun je leren van best practices en sparren met collega’s, belooft de flyer. Het middagprogramma (van 12 tot 17 uur) biedt lezingen, nevensessies, een bedrijvenmarkt en een netwerkcarrousel. Voor TU-medewerkers zijn er beperkt gratis kaarten beschikbaar. Gratis registreren kan met een TU Delft e-mailadres en een kortingscode. Nog geen kortingscode ontvangen in de interne nieuwsbrief? Stuur dan een mailtje naar DUD@tudelft.nl om de code te ontvangen. (JW)

04 november 2020

Griepprik voor studenten

Read in English

De Studentenpraktijk Delft roept studenten die in aanmerking komen voor de griepprik op zich te melden. Voor de meeste mensen verloopt griep zonder complicaties, maar voor sommigen zijn de risico’s iets groter. De griepprik beschermt tegen de ernstige gevolgen van de meest voorkomende griepvirussen. De kans op het krijgen van de griep wordt daarmee veel kleiner. Tegen “gewone” verkoudheden of een Covid-19-infectie beschermt de griepprik niet. Mensen die in aanmerking komen voor de griepprik zijn: 

  • Mensen met een hartziekte 
  • Mensen met een longziekte (oa astma, waarbij dagelijks medicatie wordt gebruikt)  
  • Mensen met suikerziekte 
  • Mensen met een nierziekte met een verminderde nierfunctie 
  • Mensen met een verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling (bijvoorbeeld recente beenmergtransplantatie, HIV, leukemie, chemotherapie) 

Studenten die patiënt zijn bij de Studentenpraktijk Delft en binnen de bovengenoemde groep vallen kunnen een mail sturen naar spd@sgz.nl. Dan krijg je een reply met een tijdstip waarop je langs kunt komen voor vaccinatie. Ga niet gewoon naar de praktijk, maar stuur een mail of bel 015-7999050 .