Short News

03 september 2020

Meer coronabesmettingen tijdens introductieweken

Sinds de start van de introductieweken neemt het aantal besmette studenten in verschillende steden weer toe. Toch valt de instellingen niets te verwijten: volgens de lokale GGD’s liepen de studenten het virus op tijdens privéfeestjes. Een overzicht:

  • In Tilburg zijn zo’n veertig studenten positief getest. Het gaat om “meerdere clusters van grotere en kleinere groepen studenten die waarschijnlijk besmet zijn geraakt tijdens verschillende privéfeestjes rond de introductieweek”, schrijft de GGD Hart voor Brabant. Uit bron- en contactonderzoek blijkt vooralsnog dat de studenten het virus niet hebben opgelopen tijdens introductieactiviteiten op de campus van Tilburg University en van Fontys Hogescholen. De positief geteste studenten zitten in quarantaine.
  • In Maastricht stond de teller maandag op achttien positief geteste studenten, meldt Observant. De alarmbellen gingen af nadat vorige week twee studenten van de universiteit besmet bleken. Zij hadden meegedaan aan de Maastrichtse introductieweek. Ook hier gaat het volgens de GGD Zuid Limburg om besmettingen “in de ‘huiselijke sfeer’, tijdens feestjes of borrels”. Het lijkt er niet op dat de studenten het virus hebben opgelopen tijdens officiële introductieactiviteiten. Regionale omroep 1Limburg gaf gisteren een nieuwe tussenstand: dertig studenten zijn besmet.
  • In Wageningen werden eind augustus zeventien studenten positief getest. Nog eens zeventig moesten in quarantaine. Die piek viel precies samen met de introductieperiode. Toch zijn de besmettingen volgens de GGD “allemaal ontstaan in de huiselijke sfeer van studentenhuizen”, schrijft Resource. Een voordeel: studenten in Wageningen die zich willen laten testen, hoeven niet ver te reizen. Er is inmiddels een permanente corona-teststraat geopend op de universiteitscampus, die overigens niet alleen voor studenten is bedoeld. (HOP, Evelien Flink)

01 september 2020

Betere batterijen komen eraan

Read in English

Met een minpool van lithium kan een Li-ion batterij twee tot drie keer meer lading opslaan dan de huidige generatie batterijen. Een goed idee dus, al lukte het tot dusver niet om dat voor elkaar te krijgen, omdat de huidige elektrolyten (het geleidende spul tussen de plus- en minpool) dan te snel afbreken. En ophoping van de afvalproducten zorgt ervoor dat de batterij steeds slechter functioneert.
Onderzoekers onder leiding van TU-hoogleraar prof.dr.ir. Marnix Wagemaker hebben nu een elektrolyt ontwikkeld op basis van amiden die daar geen last van heeft. Ze publiceerden hun onderzoek in Nature. “Er is wel verval”, zegt Wagemaker, “maar het gaat heel gecontroleerd.” Afvalstoffen staan daardoor de werking van de batterij niet in de weg.
Voordat de vinding echt toepasbaar is, moet wel de reactie aan de andere kant, de pluspool, verbeterd worden. Volgens Wagemaker is dat geen onoverkoombaar obstakel. “Ik denk dat het binnen afzienbare tijd gaat lukken om op labschaal een batterij te maken met een twee tot drie keer hogere energiedichtheid dan onze huidige batterijen. Weliswaar nog niet met een levensduur van duizenden laad-ontlaadcycli, maar wel met honderden.”  

01 september 2020

Ruim 3000 TU’ers spelen OAY-game

Read in English

Ruim drieduizend studenten en medewerkers hebben het Opening Academic Year-spel gespeeld. 2099 studenten en 1074 medewerkers verzamelden op een virtuele campus zoveel mogelijk blauwe vlammetjes om kans te maken op een van drieduizend limited edition TU Delft hoodies.

spel.png

In het spel bezochten deelnemers de Aula, de Library en bedwongen ze de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Infomatica (EWI). Uiteindelijk beslechtten 1133 studenten en 742 medewerkers met een TU e-mailadres de magische grens van 500 punten. (MvdV)

01 september 2020

Van Engelshoven wil meer vaste contracten

Een volgend kabinet moet honderden miljoenen euro’s extra steken in het hoger onderwijs en onderzoek, aldus minister Van Engelshoven bij de opening van het academische jaar in Nijmegen. 
Volgens haar heeft het huidige kabinet ook honderden miljoenen extra aan hoger onderwijs en onderzoek besteed en moet een volgend kabinet “minimaal hetzelfde doen”. Ze noemt extra investeringen “noodzakelijk”. Maar in deze kabinetsperiode gaat het niet meer gebeuren, liet ze vorig jaar al weten. Het geld zal bij de onderhandelingen voor het volgende kabinet bevochten moeten worden. 

Jaren ‘80 
De minister sprak aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar ze zelf in de jaren tachtig ook heeft gestudeerd. Toen was er, net als nu, een economische crisis en er waarde ook een “raadselachtige ziekte” rond, vertelde ze. Dat was aids.  
“Na de malaise van de jaren ’80 dienden de jaren ’90 zich aan”, voegde ze eraan toe. “Als die geschiedenis zich herhaalt, dan hebben we dat te danken aan de volharding van ons allemaal.” 
Maar intussen ziet de studententijd er anders uit dan je zou willen. De minister deed een oproep aan iedereen, maar specifiek aan de eerstejaars. “Jullie zijn nu begonnen aan het academische leven. Het kloppend hart van dat leven is het contact met je medestudenten en docenten.”

Bij elkaar 
Daarom moeten de studenten manieren verzinnen om toch bij elkaar te komen, “binnen de kaders van wat mag”, zei ze.  
Wat zijzelf gaat doen tot aan de verkiezingen? Ze werkt nog altijd aan een voorstel voor “stabielere financiering” van het hoger onderwijs, zodat hogescholen en universiteiten minder op studentenaantallen hoeven te concurreren.  
Die stabielere financiering moet “hand-in-hand gaan met meer vaste contracten”, zei ze in haar toespraak. “Corona heeft nog maar eens bevestigd dat het grootste kapitaal van de Nederlandse wetenschap, haar mensen, jarenlang te weinig zekerheid is geboden.”  (HOP, Bas Belleman)

31 augustus 2020

Studeren bij Huszár

Read in English

Het nieuwe collegejaar gaat beginnen, maar studeren op de campus zit er voorlopig niet in. Door beperkt beschikbare studieplekken zijn studenten ook de komende periode veroordeeld tot hun kamer of studio.
Wie er toch uit wil, kan sinds kort terecht bij Huszár. De brasserie aan de Hooikade (op de fietsroute naar het station) biedt de mogelijkheid om iedere werkdag een rustige werkplek te reserveren. Voor €4,50 heb je van 9 tot 12 uur een coronaproof tafel met stroom en wifi, een kop koffie of thee met een huisgemaakte brownie of baklava en onbeperkt water.

Screenshot_20200828-140421_0.jpg

Toen eigenaren Marieke en Pascal ter Laak het concept bedachten, verwachtten ze niet dat het direct storm zou lopen. “Maar het werd al snel zo populair dat onze wifi eruit klapte, die was natuurlijk niet ingesteld op zoveel drukte”, vertelt Marieke. “Toen hebben we een professional ingehuurd en nu beschikken we over supersnelle wifi.”
De twee genieten van de levendigheid die studenten brengen. Marieke: “Vooral voor Pascal is het bijzonder. Hij studeerde zelf aan de TU Delft en checkt regelmatig hoe het met hen gaat. Zelf vind ik juist de bedrijvigheid heel leuk. Normaal zien we hier eigenlijk nooit studenten, maar nu bruist de zaak.”

  • Werk- en studieplekken zijn op werkdagen van 9 -12 uur beschikbaar. Reserveren is verplicht.

28 augustus 2020

Nieuw steunpakket slaat studenten over

Read in English

Nog negen maanden blijft het kabinet de economie steunen. Maar studenten met tijdelijke banen vallen buiten de boot in het nieuwe steunpakket dat het kabinet onlangs heeft aangekondigd. 
Nog tot halverwege 2021 kunnen noodlijdende bedrijven financiële steun krijgen voor hun loonkosten. Vanaf oktober is de steun 80 procent van alle salarissen, vanaf januari 70 procent en vanaf april 60 procent. Hier is 5,4 miljard euro mee gemoeid. 
Dat is goed nieuws voor studenten met een vaste bijbaan. Maar veel studenten zijn flexwerkers. Voor die groep haalt het pakket weinig uit. De regeling voor flexwerkers is 27 juli gesloten en krijgt geen vervolg.

Weinig aandacht 
De landelijke studentenorganisaties ISO en LSVb balen ervan dat er in het nieuwe pakket weinig aandacht voor studenten is, laten ze desgevraagd weten. Jongeren worden hard getroffen door de economische crisis, dus die verdienen naar hun mening meer hulp. 
Het kabinet beschouwt studenten kennelijk niet als risicogroep. Ze kunnen tegen goede voorwaarden lenen bij DUO, was eerder het argument. Als ze eenmaal hoogopgeleid zijn, is hun kans op een baan groot. Dat ligt bijvoorbeeld anders voor ‘kwetsbare schoolverlaters’, een groep die het kabinet expliciet noemt. 
In het nieuwe ‘steun- en herstelpakket’ zit wel geld voor omscholing. Zelfstandig ondernemers kunnen daar bijvoorbeeld een beroep op doen, als hun onderneming niet overeind blijft. Ook wil het kabinet de jeugdwerkloosheid aanpakken. 

28 augustus 2020

Anoniem inchecken met campuskaart

Read in English

De TU Delft neemt verschillende maatregelen in de openbare ruimte om de gezondheid van de studenten, medewerkers en bezoekers te beschermen. Een van deze maatregelen is het inchecken met je campuskaart. De studentenraad maakt zich zorgen over de privacy van studenten. Want, wat gebeurt er met de verzamelde data? Tijdens het maandelijkse overleg met het college van bestuur vroeg ze om opheldering.
“De beschikbare rapporten geven alleen cijfers over het aantal aanwezige personen”, verzekerde beleidsmedewerker Danko Roozemond. Persoonsgegevens zijn niet zichtbaar. Deze gegevens staan wel in het systeem, maar niemand heeft toegang tot deze informatie.”

28 augustus 2020

Studenten demonstreren bij DUO

Read in English

Studenten gaan maandag 31 augustus in Groningen actievoeren op de stoep van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Ze knippen een lintje door en dopen DUO om tot het ‘Ministerie van Schuld’. Het protest is een idee van de Landelijke Studentenvakbond en FNV Young & United. Onder de noemer #NietMijnSchuld voeren de twee vakbonden al een jaar campagne tegen hoge studieschulden.
De opening van het academisch jaar is traditiegetrouw hét moment waarop studenten en vakbonden protesteren. Zo houden wetenschappers maandag een fietstour uit onvrede over de vele tijdelijke contracten aan universiteiten. In Utrecht krijten studenten tienduizend rode vierkantjes op de grond uit solidariteit met hun overwerkte docenten. (HOP)

 

 

27 augustus 2020

Hoe te leren van de coronacrisis

De coronacrisis is nog niet voorbij, maar de eerste evaluaties van het coronabeleid verschijnen al in de pers, onder wetenschappers en bij beroepsverenigingen. Dat constateren de hooglerarenbestuurskunde  Hans de Bruijn (TU Delft) en Martijn van der Steen (Erasmus Universiteit Rotterdam). Zij schreven het rapport Leren van Covid-19 voor de Nederlandse School Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag. De auteurs stellen vast dat evaluaties vaak uitgaan van onbewuste opvattingen over hoe het virus bestreden had moeten worden. Heeft een commissie bijvoorbeeld oog voor de gebrekkige inschatting van benodigde IC-capaciteit vooraf, of vooral voor de flexibele opschaling die daarna volgde? Evaluatiecommissies moeten hun perspectief motiveren, betogen de auteurs, en liefst meerdere perspectieven hanteren. Dat kan leiden tot instemming of kritiek, maar in elk geval tot een volgende stap in het leren van de crisis.

26 augustus 2020

Nieuwe leden studentenraad

Read in English

TIjdens het laatste maandelijkse overleg met het college van bestuur, wisselde de studentenraad van samenstelling. Nieuwe leden afkomstig uit de fracties van Oras (7) en Lijst Bèta (3) stelden zich voor aan vice rector magnificus Rob Mudde en andere (virtueel) aanwezigen.
Sinds twee jaar is Engels de voertaal tijdens de vergaderingen. Of dat zo blijft is de vraag. Komend collegejaar zit er geen internationale student meer in de raad. Tijdens zijn afscheid sprak Nima Salami (Lijst Bèta) daarom de wens uit dat de raad ook de komende jaren voor alle studenten en andere geïnteresseerden toegankelijk blijft.
In 2020/2021 bestaat de studentenraad uit:

Oras:
Job Vlak
Pepijn van Sabben
Benjamin Witmer
Caroline van Winkel
Maud Adams
Guus Gorsse
Charlotte Eijkelkamp  

Lijst Bèta
Eva Slingerland
Sam Vijlbrief
Marijn Roelvink