Short News

28 juni 2022

Celstraf voor oplichting DUO

Read in English

Een 33-jarige man heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs voor zo’n 250 duizend euro opgelicht. De rechter heeft hem veroordeeld tot een celstraf van 20 maanden en een taakstraf van 240 uur. Zijn drie medeverdachten zijn veroordeeld tot taakstraffen. De straf van de hoofddader valt hoog uit, omdat het niet zijn eerste veroordeling was voor een vermogensdelict.

De man vroeg studiefinanciering aan op naam van personen die helemaal niet gingen studeren. Hij heeft daarvoor hun DigiD-gegevens gebruikt. In het vonnis blijft de gang van zaken onduidelijk, maar deze mensen (‘katvangers’) hadden volgens de rechter een “sociaal-maatschappelijk zwakke positie”.

“De katvangers zijn opgezadeld met een behoorlijke schuld”, staat in het vonnis. “Hoewel het zeer onverstandig is om persoonsgebonden gegevens aan een ander toe te vertrouwen, doet dit niets af aan de ernst van de door verdachte gepleegde feiten.”

Zeven ‘aanvragers’ gingen zogenaamd studeren aan de hbo-opleiding sport, management & ondernemen aan de University of the Dutch Caribbean. Ze hadden daarvoor niet de benodigde vooropleiding. Een ander studeerde volgens een vervalste verklaring aan de particuliere Capabel Hogeschool.

De veroordeelde man zou zelf toegepaste psychologie hebben gestudeerd. Hij is gokverslaafd en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Met het geld heeft hij online gegokt, maar ook twee dure puppy’s gekocht. Zijn ex-partner is een van de medeverdachten. Wat er met de schulden van de katvangers gebeurt, kan DUO nog niet zeggen. (HOP, BB)

27 juni 2022

Meer eerstejaars verwacht

Read in English

De bacheloropleidingen van universiteiten blijven groeien, terwijl de hogescholen waarschijnlijk met krimp te maken krijgen. Dat blijkt uit de voorlopige aanmeldingen voor het hoger onderwijs. 105 duizend aspirant-studenten hebben zich inmiddels aangemeld voor de bacheloropleidingen. Dat is 4,7 procent meer dan vorig jaar om deze tijd.

Aanmeldingen zijn overigens niet hetzelfde als echte inschrijvingen. Van de 100 duizend aanmelders gingen er vorig jaar maar 63 duizend van start. Soms tellen de universiteiten iets meer vooraanmeldingen en krijgen ze toch iets minder eerstejaars. Maar de cijfers geven een idee van de trend. Die groei van 4,7 procent zegt: de instroom gaat niet sterk dalen.

© HOP. Bron: Universiteiten van Nederland.

Overigens bleek eerder deze week dat de wo-masteropleidingen juist tien procent in de min staan, maar die vooraanmeldingen zijn minder betrouwbaar. Het kan zomaar iets met verschoven deadlines te maken hebben.

HboBij de hogescholen hebben zich 142 duizend potentiële studenten aangemeld en dat is 1,7 procent minder dan vorig jaar. Geen enorm verschil, maar de pijl wijst toch naar beneden. Hogescholen voorzien de komende jaren een krimp van het aantal studenten. Het is een van de redenen om zich op hun rol te beraden. Een speciale commissie van lectoren komt dit najaar met een analyse.

HOP, Bas Belleman

22 juni 2022

‘Slim’ fietspad voorspelt drukte

TU-onderzoekers kunnen met data uit een ‘slim’ fietspad op de campus in combinatie met eenvoudiger sensoren in de buurt verkeersdrukte een half uur vooruit voorspellen. Omleidingen kunnen dan helpen om de druk te verminderen. Inmiddels zijn er praktische toepassingen in voorbereiding in Rotterdam (veiligheid van schoolkinderen op de fiets) en Scheveningen (beheersing van drukte aan het strand). Dat vertelde dr.ir. Sascha Hoogendoorn-Lanser, directeur van het Delftse Mobility Innovation Centre Delft (MICD), op 20 juni in het radioprogramma BNR mobility.

Foto: Marjolein van der Veldt

Het slimste fietspad van Nederland ligt sinds een half jaar voor het gebouw van Civiele techniek en Geowetenschappen. Het wegdek is gemaakt van gerecycled plastic, eronder zit een waterberging voor regenwater, maar het belangrijkst zijn nog wel de talloze sensoren op, onder en rond het fietspad.

21 juni 2022

Fred van Keulen nieuwe decaan 3mE

Read in English

Professor Fred van Keulen wordt per 1 juli 2022 decaan van de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE). De hoogleraar structural optimization and mechanics is al sinds zijn studententijd verbonden aan de TU Delft. In 1987 studeerde hij af aan de faculteit waarover hij nu de leiding krijgt. Daarna volgden zijn promoveren en tal van functies.

In 2016 ontving Van Keulen de Leermeesterprijs, die jaarlijks wordt uitgereikt aan een hoogleraar die uitblinkt in onderwijs én onderzoek en de wisselwerking daartussen. In een interview met Delta adviseerde hij eerstejaars studenten destijds om binnen hun studie op zoek te gaan naar onderwerpen waar ze het meeste plezier aan beleven. “Die gaan je het makkelijkste af en daar kun je het verst mee komen. Wát het ook is: ga er voor! In het leven moet je al zo veel, zorg er dan voor dat je het met een beetje lol kunt doen.”

Voor 3mE ziet Van Keulen de komende jaren wel wat uitdagingen, zegt hij in een bericht aan TU-medewerkers. “Ik denk dan onder andere aan het onderwijs, het onderzoek en de huisvesting.” Hij volgt professor Theun Baller op, die de faculteit tien jaar lang heeft geleid. Volgende week publiceert Delta een afscheidsinterview met Theun Baller. (SB)

Fred van Keulen. (Foto: 3mE)

20 juni 2022

Ingrijpen overheid bij wanbeheer onderwijs

Read in English

Het kabinet wil sneller ingrijpen bij wanbeheer in het onderwijs. Dat is iets anders dan de academische vrijheid inperken, zei minister Wiersma op 16 juni tegen een kritische Tweede Kamer.

De twee christelijke coalitiepartijen CDA en CU plaatsen grote vraagtekens bij een wetsvoorstel dat het kabinet meer macht geeft om wanbeheer in het onderwijs aan te pakken. Het is de vraag of dit wetsvoorstel ongewijzigd door de Tweede Kamer komt. Maar ook de oppositie plaatst vraagtekens: gaat dit niet te ver?

Het wetsvoorstel is er gekomen na een reeks incidenten in met name het voortgezet onderwijs en mbo. De Tweede Kamer moest steeds weer van de minister horen dat er nauwelijks iets te doen viel tegen de bestuurders. Maar het voorliggend voorstel gaat voor het hele onderwijs gelden en de Kamer heeft nu bedenkingen: hoe zit het met alle vrijheden in het onderwijs en onderzoek?

Het is dus de vraag hoe het af zal lopen. De Kamerleden gaan schriftelijke vragen indienen. Het is de bedoeling om het wetsvoorstel nog vóór de zomer te behandelen. (HOP, BB)

20 juni 2022

Zes onderzoekers krijgen hoge onderscheidingen

Read in English

Zes Nederlandse wetenschappers ontvingen dit jaar de Spinoza- en Stevinpremies van 2,5 miljoen euro. Ze doen onderzoek naar verre planeten, microben, Parkinson, fundamentele fysica, humanitaire rampen en de balans tussen werk en privé. De premies worden op 5 oktober uitgereikt. Dan maken de winnaars bekend waar ze het geld precies voor willen gebruiken.

De premies worden toegekend door wetenschapsfinancier NWO en staan te boek als de ‘Nederlandse Nobelprijzen’. In Delft ontvingen onder meer Nynke Dekker, Lieven Vandersypen en Mark van Loosdrecht eerder deze onderscheiding.

Vier onderzoekers krijgen de Spinozapremie.

  • Thea Hilhorst van de Erasmus Universiteit Rotterdam krijgt de onderscheiding voor haar onderzoek naar humanitaire hulp en wederopbouw. De hoogleraar is gespecialiseerd in noodsituaties die ontstaan na rampen en gewapende conflicten.
  • Corné Pieterse, hoogleraar plant-microbe-interacties aan de Universiteit Utrecht, doet volgens de jury baanbrekend onderzoek en kijkt hoe planten zich verweren tegen ziekten en plagen. Hij levert daarmee een bijdrage aan meer voedselzekerheid voor de groeiende wereldbevolking.
  • Ignas Snellen werkt als hoogleraar observationele astrofysica aan de Universiteit Leiden. Hij duidt de sterrenkunde ook voor een breed publiek door het geven van lezingen en mediaoptredens. De derde Spinozalaureaat is een “pionier in het onderzoek naar planeten die om een andere ster draaien dan onze zon”, schrijft NWO.
  • Klaas Landsman, hoogleraar mathematische fysica aan de Radboud Universiteit Nijmegen, doet “op een unieke manier” onderzoek op het grensvlak tussen de wiskunde en de natuurkunde. Dat leidt volgens de jury tot “diepe inzichten in de fundamenten, geschiedenis en filosofie van de fysica”. Daarmee zet hij mensen aan het denken over de fundamenten onder ons bestaan.

De Stevinpremie is in 2018 in het leven geroepen om de maatschappelijke impact van wetenschap te waarderen. Dit jaar krijgen twee onderzoekers deze premie:

  • Tanja van der Lippe, hoogleraar sociologie in Utrecht, maakt de uitkomsten van een onderzoek naar een gezonde werk-privébalans praktisch inzetbaar en zo levert ze volgens de jury een grote bijdrage aan het welzijn van werknemers.
  • Bas Bloem, hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen aan het Radboud UMC, is volgens de jury wereldwijd de nummer één op het gebied van de ziekte van Parkinson. Hij is een “out-of-the-box-denker” en werkt onder meer met technologiebedrijven samen om de zorg te verbeteren.

Dit jaar werden per premie zo’n 25 onderzoekers voorgedragen bij wetenschapsfinancier NWO. Twee commissies met leden uit verschillende landen en wetenschapsdisciplines kozen de winnaars. De teller staat nu op 105 Spinozalaureaten in Nederland en op tien Stevinlaureaten. (HOP, JvE)

17 juni 2022

‘Studenten, vraag energietoeslag aan’

Read in English

Als het aan het kabinet ligt, krijgen studenten geen energietoeslag. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) adviseert om die toch aan te vragen. Het kan ze mogelijk 800 euro opleveren. De energietoeslag is bedoeld om mensen met een kleine beurs te helpen met het betalen van de oplopende energierekening. Het kabinet adviseerde gemeenten om studenten deze 800 euro niet te geven, omdat ze als groep, onder meer qua woonsituatie, te divers zouden zijn.

Het leidt tot onbegrip bij de LSVb en ook juristen trekken in twijfel of dat besluit standhoudt bij de rechter. Studenten zouden volgens hen als groep niet zomaar uitgesloten kunnen worden.  Vraag de toeslag daarom  aan bij je gemeente, adviseert LSVb-voorzitter Ama Boahene de studenten, want pas als het verzoek is afgewezen kun je uiteindelijk in beroep gaan bij de rechter. De studentenvakbond wil individuele studenten graag te hulp schieten. “Al is het maar één student die een rechtszaak aanspant en gelijk krijgt, dan schept dat een precedent voor anderen”, verwacht ze. Een groepsproces sluit de LSVb ook niet uit.

In Groningen heeft een groep van twintig studenten de gemeente alsnog om de toeslag gevraagd, schrijft universiteitsblad UKrant. Als de gemeente dat weigert, overwegen ze een rechtszaak aan te spannen.

(HOP, Josefine van Enk)

15 juni 2022

Onderwijs zo lang mogelijk open in nieuwe coronagolf

Read in English

Het onderwijs ligt onderop de stapel als de overheid nieuwe maatregelen moet treffen tegen het coronavirus, schrijven de ministers van Volksgezondheid, Economische Zaken en Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. Hetzelfde geldt overigens voor de kinderopvang.

Het kabinet spreekt van een (gedeeltelijke) sluiting van het onderwijs als het echt niet anders kan, maar de minister willen zo’n sluiting te allen tijde voorkomen, staat in de brief.

Ook wil het kabinet ‘wachttijdstudenten geneeskunde’ inzetten tijdens een coronagolf. Het gaat om studenten die op de wachtlijst staan voor coschappen. Zij moeten er zelf ook iets aan hebben: ze moeten bij dit werk zeggenschap hebben en eigen wensen kunnen inbrengen. (HOP, BB)

15 juni 2022

Woningbouw terwijl de zeespiegel stijgt

Waterbouwkundige en TU-onderzoeker Ties Rijcken zwengelt het debat aan over woningbouw en zeespiegelstijging. Die twee actuele Nederlandse uitdagingen staan namelijk met elkaar op gespannen voet. Zo schreef Vrij Nederland onlangs: ‘Als je ver onder NAP bouwt, zeg er dan bij dat die huizen maar vijftig jaar meegaan’.

Rijcken schreef in de Correspondent het artikel ‘Het water komt, maar wees niet bang’ waarin hij pleit voor meer vertrouwen in de ‘watermachine’ die Nederland nu eenmaal is. Daarop kwamen veel reacties.

Aanstaande dinsdagavond 21 juni is Rijcken een van de deelnemers in het debat over ‘Bouwen in overstromingsgebied’ in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Andere deelnemers zijn onder anderen Pieter Grinwis (Tweede Kamer) en Alex Hekman (Ingenieursbureau Sweco).

15 juni 2022

TU-logo weer compleet

Read in English

“Staat-ie recht zo?” Twee medewerkers van Kunstwacht Delft waren afgelopen dinsdagochtend bezig met het terugplaatsen van de blauwe U en de kleine t van het TU Delft-logo voor de Aula. De letters worden intensief gebruikt en beklommen. Kunstwacht Delft, dat openbare kunst in de gemeente beheert, had ze vrijdag weggehaald voor wat broodnodig onderhoud. (KW)

TU logo Aula

(Foto: Katja Wijnands)