Short News

15 december 2022

2,8 miljoen erbij voor kennisveiligheid

Read in English 

De Tweede Kamer wil dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in totaal 2,8 miljoen euro extra reserveert voor verbetering van kennisveiligheid bij universiteiten. Dat voorstel is vorige week aangenomen met een ruime Kamermeerderheid.

De universiteiten krijgen het speciale budget vanaf 2024 in drie jaar uitbetaald. Per instelling is er dan gemiddeld 67 duizend euro per jaar beschikbaar. Het extra budget is een idee van VVD, CDA en ChristenUnie. Eerder al besloot het kabinet om vanaf 2023 structureel 12 miljoen euro per jaar opzij te zetten voor kennisveiligheid. Daar komt straks dus eenmalig 2,8 miljoen bij.

De TU Delft heeft tot en met 2023 zes projecten lopen op het gebied van kennisveiligheid. Zo heeft de universiteit onlangs een risicoscan, waaruit blijkt dat 40 procent van de Delftse wetenschappelijke publicaties over sleuteltechnologieën gaan. Dat zijn technologieën die door de Nederlandse overheid van economisch en geopolitiek belang worden gezien, zoals quantumtechnologie.

In januari 2021 kwam de Nederlandse overheid met de Leidraad Kennisveiligheid en het Loket Kennisveiligheid. Beiden zijn bedoeld om universiteiten en andere kennisinstellingen te helpen op het gebied van kennisveiligheid. (HOP, PvT / Delta)

14 december 2022

‘Rusland ronselt uitwisselingsstudenten’

Read in English

De rekrutering van Afrikaanse uitwisselingsstudenten in Rusland komt op dit moment steeds vaker voor en de gastuniversiteiten spelen daarbij een belangrijke rol, schrijft onder meer Times Higher Education. Zo zou de Zuidelijke Federale Universiteit in de plaats Rostov aan de Don, nabij Oekraïne, 2.500 Afrikaanse uitwisselingsstudenten hebben gerekruteerd. De universiteit dreigde hun beurzen in te trekken en hun collegegeld op te hogen als ze niet zouden gaan vechten. De studenten, die het vaak niet breed hebben, zouden zijn omgekocht met bedragen tot vierduizend dollar.

In november sneuvelde de eerste uitwisselingsstudent in de Donbas tijdens een slag tegen Oekraïne. Volgens Times Higher Education ging het om een 23-jarige Zambiaan die twee jaar geleden nog nucleaire technologie in Moskou studeerde. Hij werd om onduidelijke redenen opgepakt en veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. In de gevangenis is hij gedwongen om zich in te schrijven bij het leger waarna hij per direct naar het front werd gestuurd.

Russische studenten en uitwisselingsstudenten worden volgens de afgekondigde gedeeltelijke mobilisatie tot hun zevenentwintigste niet opgeroepen, maar mogen zich wel opgeven voor de militaire dienst. Op zo’n honderd universiteitscampussen zouden nu militaire trainingscentra zijn geopend waar rekruten worden opgeleid. Veel Russische universiteiten verspreiden de oorlogspropaganda van president Vladimir Poetin. Ze verplichten studenten om lezingen bij te wonen en ontslaan kritische academici. (HOP, PvT)

14 december 2022

‘Wakkerschudder’ voor Van den Dobbelsteen

Read in English

Op LinkedIn deelde TU Delft duurzaamheidscoördinator prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen deze week een brief van vier pagina’s van een anonieme afzender: ‘Vandaag vond ik fanmail van een aanhanger van de ‘echte professor’ Guus Berkhout (die antropogene klimaatverandering ontkent). Heel dapper om dit soort papierwerk vol totale onzin anoniem naar mijn werkadres te sturen.’

Wakkerschudder voor alle (politieke) klimaatgekkies‘, begint de brief. ’STOP met je gedram en leugens. Het ongrijpbare klimaat trekt zich niks van je aan. (…) Dat de mens oorzaak van klimaatverandering zou zijn is een verzonnen geloof.’

Een dag later telde Van den Dobbelsteens bericht 53 steunbetuigingen en meer dan 250 reacties. Marcel Collignon (vriend van Van den Dobbelsteen en oud-huisgenoot) zocht de nuance in het debat: “Laat een twijfelaar aan warmtepompen vooral je warmtepomp zien en ervaren. Doen! Maar dan uit vriendelijkheid en behulpzaamheid, en niet vanuit rancune of vermeend superioriteitsgevoel.”

(verder onder de foto)

Andy van den Dobbelsteen schuwt de sociale media niet. (Foto: Roos van Tongeren, 2018)

Van den Dobbelsteen gelooft daar niet meer in: “Op Twitter heb ik eindeloze discussies met deze lui gehad, in alle openheid, om erachter te komen dat ze die discussies niet doen om de waarheid te achterhalen, alleen om hun ongenoegen te uiten. En dan houdt het een keer op. Dit is gelukkig geen dreigbrief, zo lijkt het, maar die heb ik ook. De polarisatie komt niet van ons. Laat dat duidelijk zijn.” (JW)

14 december 2022

Iets meer opleidingen met fixus

Read in English

De lijst van universitaire bacheloropleidingen met een beperkt aantal eerstejaars is komend studiejaar langer dan vorig dit jaar. Er gaan er drie af en er komen er vijf bij. Dit jaar stonden er 59 fixusopleidingen op de lijst en dat worden er 61. Nieuw is bijvoorbeeld de opleiding politicologie van de Universiteit van Amsterdam. Die had eigenlijk alleen de toestroom van internationale studenten willen beperken, maar dat is wettelijk nog niet mogelijk. De nieuwe fixus geldt dus voor buitenlandse én Nederlandse studenten.

Andere nieuwkomers op de lijst zijn de bèta-opleidingen biomedische wetenschappen van de Universiteit Maastricht, farmacie van de Rijksuniversiteit Groningen en computer science en gezondheid & leven van de Vrije Universiteit Amsterdam. Opgeheven zijn de numeri fixi bij de opleiding artificial intelligence in Nijmegen, biofarmaceutische wetenschappen in Leiden en industrial design in Eindhoven.

Bouwkunde is een van de zes TU-bachelors met een numerus fixus. (Foto: Justyna Botor)

De TU Delft heeft net als dit collegejaar zes bacheloropleidingen met een numerus fixus. De aantallen kunnen wel wisselen. Zo liet bouwkunde dit collegejaar maximaal 400 studenten toe. Dat worden er komend jaar 450. Ook technische informatica laat komend studiejaar 50 studenten meer toe dan dit jaar; van 500 naar 550. Industrieel ontwerpen (350), klinische technologie (100), luchtvaart- en ruimtevaarttechniek (440) en nanobiologie (120) blijven gelijk. (HOP, HC)

14 december 2022

Bezetters TU/e voorlopig tevreden

Read in English

De klimaatactivisten die twee kamers bezet hielden aan de TU Eindhoven hebben hun protest gestaakt. Het universiteitsbestuur heeft de studenten een rapport toegezegd waarin staat hoe duurzaam het wetenschappelijke onderzoek in Eindhoven is. Ook wordt er in de jaarrekening vanaf nu meer openheid gegeven over de geldelijke steun van bedrijven aan de universiteit. “We zijn nog niet klaar”, zegt activist Liz van der Jagt tegen universiteitsblad Cursor. “Maar we zien dit zeker als overwinning en we zijn hiermee verder dan andere universiteiten.”

(Foto: Bridget Alcione Spoor/Cursor)

De elf activisten van actiegroepen University Rebellion en End Fossil Occupy hielden vanaf vorige week maandag twee kamers van de TU Eindhoven bezet. Ze hadden drie eisen: de universiteit moest alle banden verbreken met de fossiele industrie, de klimaatnoodtoestand uitroepen en meer openheid geven over haar financiële banden met bedrijven.

De activisten hebben op 12 april met het bestuur een “vervolgmeeting over de conceptversie van de jaarrekening”, zegt Van der Jagt tegen Cursor. “Dan kunnen we vooraf inzien of het college zich aan de beloftes houdt”. Vrijdag erkende het bestuur al dat er sprake is van een klimaatcrisis met allerlei verwoestende gevolgen. Ook dat zagen de bezetters als een overwinning. (HOP, PvT)

13 december 2022

Delftse student naar rechter om energietoeslag

Read in English

In vijf gemeenten stappen studenten naar de rechter om een energietoeslag van 1300 euro af te dwingen. Deze studenten uit Delft, Rotterdam, Groningen, Leiden en Vijfheerenlanden (een gemeente nabij Utrecht) krijgen hulp van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).  

Meer dan duizend studenten zouden zich bij de bond hebben gemeld. De LSVb heeft nu besloten vijf studenten in vijf verschillende gemeenten te steunen. Voorzitter Joram van Velzen legt uit dat dat komt doordat alleen individuen een zaak bij de bestuursrechter kunnen starten. “Wij als LSVb schrijven hun verweer, beroepschriften en doen hun communicatie.” De Delftse student heeft hem laten weten niet met de pers te willen praten.

Delft is één van de weinige gemeenten die wel een energietoeslag aan studenten geeft. Veel van hen vallen alleen buiten de boot, omdat de gemeente als voorwaarde stelt dat een student een energiecontract op eigen naam heeft. Veel studenten hebben dat niet.

De LSVb hoopt met de rechtszaken landelijk beleid af te dwingen. “Want we kunnen niet iedere afzonderlijke student bijstaan”, zegt Van Velzen. Gemeenten dringen ook aan op landelijk beleid. Overigens is het kabinet wel een klein beetje in beweging gekomen.

Het heeft 35 miljoen euro uitgetrokken voor studenten die in serieuze problemen komen en een beroep doen op de ‘individuele bijzondere bijstand’. Deze studenten moeten minstens 21 jaar oud zijn en aan bepaalde voorwaarden voldoen. (HOP, BB/Delta, SB)

13 december 2022

Bezetting TU/e alleen overdag

Read in English

Twee actiegroepen houden al een week twee kamers van de TU Eindhoven bezet. Ze willen dat de universiteit de banden met de fossiele industrie verbreekt. Met de universiteit hebben ze afgesproken dat ze er niet meer overnachten. 

“De sfeer is opgewekt hier, we ruimen wat op en slapen de komende twee nachten in ons eigen bed”, zeiden studenten van de actiegroep End Fossil Occupy vrijdag tegen universiteitsblad Cursor. Het afgelopen weekend lastten de actievoerders een pauze in en gingen ze naar huis. Maandagochtend ging de bezetting verder. 

Aan het Eindhovens Dagblad lieten de bezetters weten een deal te hebben gesloten met het universiteitsbestuur. Als ze in het weekend weg gingen, mochten ze hun spullen achterlaten op voorwaarde dat ze doordeweeks alleen tussen 7 uur ’s ochtends en 11 uur ‘s avonds aanwezig zouden zijn. De universiteit zou zo geen boete voor illegale overnachtingen riskeren. 

Vrijdag erkende het bestuur de klimaatcrisis, evenals de oneerlijke schade die die crisis veroorzaakt, meldt Cursor. De actievoerders zeiden dankbaar te zijn, maar nog niet tevreden. De bestuurders moeten van hen meer transparantie bieden over de financiële banden van de TU/e met de fossiele industrie en die banden verbreken. (HOP, PvT

12 december 2022

Miljoen extra voor studentenwelzijn

Read in English

Op initiatief van de Tweede Kamer stelt minister Dijkgraaf een miljoen euro beschikbaar voor de versterking van kennis en expertise over studentenwelzijn in het hoger onderwijs en mbo. De Tweede Kamer stemde op vrijdag 9 december unaniem voor.

De regeringspartijen ChristenUnie, VVD, CDA en D66 dienden samen een amendement in dat op brede steun politieke steun kan rekenen. Onderwijsinstellingen hebben volgens de partijen behoefte aan meer kennis en kunde over het signaleren van mentale problemen van studenten en het vinden van oplossingen. Ook pleiten ze voor een landelijke conferentie. 

De minister had al jaarlijks 15 miljoen euro gereserveerd waarmee universiteiten en hogescholen problemen met de mentale gezondheid van studenten kunnen aanpakken. De regeringspartijen willen daarnaast dat er een “nationale handreiking” komt voor hogescholen, universiteiten en mbo-instellingen waarin expertise wordt uitgewisseld en goede voorbeelden worden gedeeld. 

Onderwijsminister Dijkgraaf ziet het amendement als een goede aanvulling op de bestaande plannen. Hij noemt het van groot belang om middelen vrij te maken voor studentenwelzijn omdat onderzoeken daarnaar “zorgelijke signalen” laten zien en er “grote urgentie is om actie te ondernemen”. Deskundigen en studentenverenigingen wordt gevraagd om mee te denken over hoe het extra miljoen het best te besteden is. (HOP, PvT) 

Het Torentje in Den Haag. (Foto: Ellen26 / Pixabay)

  12 december 2022

  Vrouwelijke hoogleraren luiden alarmbel

  Read in English

  Het gaat niet snel genoeg met de toename van het aantal vrouwen aan de top van de wetenschap. Dat staat in de nieuwe Monitor Vrouwelijke Hoogleraren, die op donderdag 8 december is gepresenteerd.

  In 2021 nam het aandeel vrouwelijke hoogleraren met 1 procent toe. Dat is de kleinste groei in de afgelopen vijf jaar, onderstreept het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Het zal nog tot 2041 duren voordat er onder hoogleraren een evenredige man-vrouwverdeling zal zijn bereikt. Aan de TU Delft is het aantal vrouwelijke hoogleraren zelfs gedaald: van 17,9 procent in 2020 tot 17,7 procent vorig jaar.

  Verder blijken vrouwen lager ingeschaald dan hun mannelijke collega’s: ze krijgen dus minder loon. Onder hoogleraren is dat verschil toegenomen. Vrouwelijke wetenschappers hebben bovendien vaker een tijdelijk contract dan hun mannelijke collega’s. Bij de universitair docenten is dat verschil het grootst: 4,4 procentpunt.

  Een glazen plafond is er ook nog steeds. Met name de stap van universitair docent naar hoofddocent lijkt moeilijker voor vrouwen dan voor mannen. Het LNVH pleit voor nieuwe impulsprogramma’s en het “herpakken van de focus op de doorstroom van vrouwen”, staat in hun persbericht.

  Overigens zijn er ook een paar lichtpuntjes. Zo nam het percentage vrouwelijke universitair hoofddocenten aanzienlijk toe, aldus de monitor, en er zijn ook meer vrouwen in het academisch management.

  Op de iets langere termijn lijkt het juist sneller te gaan met de toename van het aandeel vrouwelijke hoogleraren. De laatste tien jaar is het percentage vrouwelijke hoogleraren met 12 procentpunt toegenomen. In de tien jaar ervoor was dat 8 procentpunt. (HOP, BB)

  Een vrouwelijke hoogleraar aan de TU Delft. (Foto: Sam Rentmeester)

   12 december 2022

   TU-rector veroordeelt geweld in Iran

   Read in English

   De Delftse rector Tim van der Hagen heeft zich solidair verklaard met ‘studenten en academici in Iran en alle studenten en academici ter wereld die banden hebben met de regio en bezorgd zijn over hun families en vrienden’.

   Hij heeft net als vijf collega’s (uit Nijmegen, Rotterdam, Twente en de Universiteit van Amsterdam) en meerdere Nederlands-Iraanse en Iraanse academici een statement ondertekend. Daarin veroordelen zij het geweld tegen studenten en academici in Iran. ‘We staan achter onze verantwoordelijkheid voor het beschermen van de vrijheid van meningsuiting van studenten en academici uit Iran op onze campussen en die van vrouwen, studenten en academici in Iran en overal ter wereld’, schrijven zij.

   Tussen de ondertekenaars staat ook Behnam Taebi, TU-hoogleraar energie en klimaatethiek. Het statement staat op de website van het international solidarity network for Iranian people, dat mede is opgericht door Farah Kamiri, Eerste Kamerlid van GroenLinks.

   Op 2 december was er een Iran-demonstratie voor de aula van de TU Delft. (Foto: Justyna Botor)

   In het begin van de gewelddadigheden in Iran riepen verschillende Iraanse studenten en medewerkers de TU Delft op om een standpunt in te nemen, nadat hun aanvraag voor een herdenking op de campus in eerste instantie was afgewezen. Zij weken toen uit naar de Markt in Delft. Snel daarna volgde alsnog een kleine herdenking op de campus. Begin december was er weer een bijeenkomst, ditmaal vóór de aula, in aanwezigheid diversity officer David Keyson. (SB)