Overslaan en naar de inhoud gaan

Short News

21 februari 2020

TU Delft lowers its application fee

TU Delft will lower its application fee for international students from EUR 110 to EUR 100, in line with other Dutch universities. This is at the request of the Student Council last November in a meeting with the TU Delft Executive Board. During the meeting, the students also asked TU Delft to specify the costs the fee covers. Vice Chair of the Executive Board Rob Mudde could not meet the request, because the departments involved have many other tasks. He did inform the Student Council, though, that the fee is not just to cover expenses. “We also use it to make sure that only students who are seriously interest in TU Delft apply.” (SB)

21 februari 2020

Proefschriftkunst: is dat een Van Gogh?

Neem een stapel proefschriften en de opmerkelijke covers springen er snel uit. Wat is het verhaal achter het Van Gogh-achtige schilderij op de thesis over synthetische cellen van Federico Fanalista?

  Cover Fanalista kopie.jpgLinks: Omslag PhD-thesis Federico Fanalista. Rechts: Bolvormige FtsZ-eiwitten op pagina 57 van de thesis vormden de inspiratie voor de omslag.

  Jacob Kerssemakers, schilder en collega-wetenschapper in het Cees Dekker Lab blijkt deze omslag gemaakt te hebben. Rode bolvormige eiwitbundels onder de microscoop van Fanalista vormden zijn inspiratie. Deze FtsZ-eiwitten spelen een rol bij de celdeling. Ze deden de wetenschappers denken aan de typische graslandschappen van Van Gogh. De man op de omslag symboliseert Fanalista, die het landschap voor hem heeft georganiseerd in rode eiwitbundels. Kijkt hij uit over zijn werk, of is hij nog bezig? In de velden achter hem (op de achterkant van het proefschrift) zien we andere wetenschappers staan, allemaal op hun eigen berg. Dat is dan ook de titel van het schilderij: “Iedere man heeft zijn eigen berg om te beklimmen.” Het schilderij is geïnspireerd op Van Gogh’s ‘Korenveld met maaier’. (SvdB)

  21 februari 2020

  Leenstelsel treft studenten uit gezinnen met middeninkomens

  Studenten uit gezinnen met middeninkomens worden het hardst geraakt door het leenstelsel, blijkt uit onderzoek. Onderzoeksbureau I&O Research keek in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) naar de financiële bijdrage van ouders aan hun studerende kinderen. Studenten uit gezinnen waar het gezamenlijk inkomen tussen 49 duizend en 69 duizend euro ligt, zijn het slechtst af – nog slechter dan gezinnen met een laag inkomen. De aanvullende beurs die zij ontvangen is zeer beperkt en de ouderlijke bijdrage is te laag om dat goed te maken.

  TabelHOP_Inkomen_Beurs.JPG

  Volgens ISO-voorzitter Kees Gillesse is de aanvullende beurs na het afschaffen van de basisbeurs weliswaar verhoogd, maar zijn uitwonende studenten er flink op achteruit gegaan. “Er wordt te makkelijk aangenomen dat de ouderlijke bijdrage dit wel compenseert.”
  Het ISO pleitte vorig jaar al voor een ruimere aanvullende beurs, maar minister Van Engelshoven vond dat niet nodig. Het onderzoek bewijst het tegendeel volgens Gillesse. “Een spoedige verhoging en verbreding van de aanvullende beurs is volgens ons het minste wat er binnen het huidige leenstelsel moet gebeuren. Uiteindelijk willen we dat de basisbeurs opnieuw wordt ingevoerd.” (HOP, Hein Cuppen)

  20 februari 2020

  Extinction Rebellion Delft protests on campus

  During an hour-long protest on campus the newly formed Delft branch of Extinction Rebellion (XR Delft) presented itself to the TU Delft community.
  With lunch hour at its peak, XR Delft climbed the picnic tables behind the Aula. Armed with protest signs the group of nearly fifteen people presented five demands of action they believe the university should take to combat climate and ecological change.

  XRDelft_Demands_Protest_MvdV.jpg
  The five demands were written on cardboards: declare a climate emergency, tell the truth, implement ethics and climate change in all curriculums, carbon neutral by 2025 and citizens climate assembly. (Photo's: Marjolein van der Veldt)

  Despite the small group of protesters, there were many enforcers on the ground. Delta counted two policemen, two local enforcers, and three campus security guards. All in all the peaceful protest took up no more than one hour and ended with a march through the Mekelpark. (MvdV)

  XRDelft_Enforcement_MvdV.jpg

  20 februari 2020

  Geen Vici-beurs naar Delft

  Quantumzwaartekracht en de expansie van ons universum, het temmen van chemische reacties, vrouwen en migraine en nog veel meer: NWO beloont 32 onderzoeksvoorstellen van topwetenschappers met een Vici-beurs van 1,5 miljoen euro. 
  Van de 242 aanvragen zijn er 85 ingediend door vrouwen en 157 door mannen. In totaal kregen achttien vrouwelijke kandidaten en veertien mannelijke kandidaten een beurs. Van alle aanvragen samen werd dertien procent gehonoreerd, evenveel als vorig jaar. De Radboud Universiteit sleepte de meeste beurzen (vier) in de wacht, gevolgd door het Radboud UMC (drie), het UMC Utrecht (drie), de Universiteit Leiden (drie) en de Rijksuniversiteit Groningen (drie). De TU ontbreekt op de lijst. Vorig gingen gingen er nog vijf Vici-beurzen naar Delft.
  De Vici-beurs is een van de grootste persoonsgebonden onderzoekspremies van Nederland. Met de beurs van wetenschapsfinancier NWO kunnen onderzoekers in vijf jaar tijd een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep opbouwen, voor zover ze die niet al hadden. (HOP, Evelien Flink)

  20 februari 2020

  Delft Design Guide updated and improved

  A revised version of the Delft Design Guide has been released in the Netherlands. The first copies were recently distributed among the many Industrial Design Engineering (IDE) researchers and teachers who contributed to the new 2.0 edition.
  The first edition of the ‘Blue Book’ was composed of years of experience of design students, professionals, researchers and lecturers of the IDE faculty. Since its introduction in 2013, the guide has been part of the faculty's identity, used in design programmes and translated into Chinese and Japanese. The book provides an overview of perspectives on design and 68 design methods.
  It will be on sale internationally from 30 March. (MvdV)

  DDG3.jpg
  Annemiek Van Boeijen, who edited and wrote part of the new edition, recently distributed some freshly printed copies to IDE staff who contributed to the revised guide. (Photo: Faculty of Industrial Design Engineering)

  20 februari 2020

  Arbeidsinspectie aan de slag met rapport WOinActie

  De arbeidsinspectie gaat dit jaar onderzoek doen naar de werkomstandigheden aan Nederlandse universiteiten. De collectieve klacht van protestbeweging WOinActie en vakbond FNV is officieel in behandeling genomen.
  De protestbeweging stapte vorige maand naar de arbeidsinspectie met meer dan 700 meldingen van structureel overwerk aan de universiteiten. De klachten varieerden van lichamelijke aandoeningen tot psychische en relationele problemen.
  Wanneer het onderzoek van start gaat en hoe het vorm krijgt, is nog niet besloten. (HOP, Evelien Flink)

  19 februari 2020

  Primeur QuTech: een koude chip

  Tijdens de ISSCC conferentie in San Francisco, het belangrijkste forum over solid-state circuits, hebben medewerkers van het DelftseQuTech een besturingschip gepresenteerd die werkt bij extreem lage temperaturen. Ze noemen de chip Horse Ridge, naar de koudste plek in Oregon, Verenigde Staten. 
  De chip kan tot 128 spin qubits aansturen, een veelbelovende kandidaat voor de quantumcomputer in ontwikkeling. Tot nu toe vindt de aansturing plaats met gewone elektronica via een lange draad, maar met meer actieve qubits tegelijk wordt dat bezwaarlijk. Dan is directe sturing vanuit de cryostaat - het apparaat waarin extreem lage temperaturen mogelijk zijn - aantrekkelijker. 
  De aansturing van een spin qubit door de Horse Ridge-chip is aangetoond. Er is alleen nog een klein temperatuurverschil te overbruggen, aldus onderzoeksleider dr. Fabio Sebastiano: “Ons circuit werkt nu bij 3 Kelvin, spin qubits bij maximaal 1,5 Kelvin. Als we dit temperatuurverschil kunnen overbruggen, kunnen we qubits en hun besturingselektronica in hetzelfde pakket of op dezelfde chip integreren. Dit levert een uiterst compact systeem op.” (JW)

  Team-picture_Ernst-de-Groot-for-QuTech-scaled.jpg
  Het Horse Ridge team in het lab. Van boven naar beneden, van links naar rechts: Bishnu Patra, Jeroen van Dijk, Xiao Xue, Fabio Sebastiano (met de qubits), Lieven Vandersypen, Masoud Babaie (met Horse Ridge). (Foto: Ernst de Groot / QuTech).

  19 februari 2020

  Mekelpark to be renovated

  The Mekelpark will be undergoing renovation, writes TU Delft. During a period of two weeks, at the end of February, 76 trees will be replaced by new ones. Some of the trees are sick or damaged by storms, other are showing signs of stunted growth and will never fully mature the way the architect originally intended. All the old trees will be recycled: the wood chips will be used as ground cover for the survival trail at X and the riding school adjacent to TU Delft. The renovation will develop the park according its original design. (MvdV)

  IMG_20200219_093519.jpg
  The current sight of the Mekelpark with daffodils in bloom. (Photo: Marjolein van der Veldt)

  18 februari 2020

  Ook Kamer ziet loting weer zitten

  Als het aan de Tweede Kamer ligt, keert loting terug als selectie-instrument bij opleidingen met een capaciteitsfixus. Een meerderheid stemde dinsdag 18 februari in met een opheffing van het verbod.
  Sommige opleidingen laten een beperkt aantal eerstejaars studenten toe, bijvoorbeeld omdat er niet genoeg docenten of voorzieningen zijn. Vroeger mocht voor deze studies worden geloot, maar sinds 2017 is dat verboden.
  Studenten die nu willen starten met een opleiding met een numerus fixus moeten eerst worden geselecteerd. Dit gebeurt niet zonder bezwaren: zo zou selectie de prestatiedruk onder scholieren verhogen. Ook zou het leiden tot ongelijke kansen, bijvoorbeeld voor jongeren met een migratieachtergrond of jongeren die uit gezinnen komen met weinig geld.
  D66-Kamerlid Jan Paternotte stelde daarom vorige week tijdens een Tweede Kamer-debat voor het verbod op loting te schrappen bij opleidingen met een capaciteitsfixus. Zijn partij diende hiertoe samen met CDA een motie in. Die motie kreeg vandaag inderdaad een meerderheid. Regeringspartijen VVD en ChristenUnie stemden tegen. (HOP, Evelien Flink)

  Krijg Delta updates

  Click here to unsubscribe