Short News

29 juni 2023

Bonden en universiteiten eens over nieuwe cao

Read in English

De vakbonden en de universiteiten hebben een voorlopig akkoord bereikt over een nieuwe cao. Als hun achterbannen het goedkeuren komt er per 1 augustus een structurele loonsverhoging van 9 procent en een eenmalige uitkering van maximaal 1.200 euro.

Vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek noemt het resultaat van de moeizame onderhandelingen “behoorlijk goed”. Volgens onderhandelaar Jan Boersma komt er “een stevige loonsverhoging die vooral ook voor werknemers in de lagere schalen hard nodig is om de almaar oplopende kosten van levensonderhoud te helpen dekken”.

In april eisten de FNV en de andere vakbonden nog een loonsverhoging van 14 procent, maar die “zat niet in het vat”. Volgens de FNV is het “net niet gelukt” om het verlies in koopkracht voor dit jaar voor de onderste schalen helemaal af te dekken.

Om deze werknemers tegemoet te komen krijgt het universitaire personeel met een minimum uurloon van 14 euro een eenmalige uitkering van 1.200 euro. Voor de schalen tot en met 9 is 1.000 euro afgesproken en voor de schalen 10 en hoger 800 euro.

Verder zal de flexibele schil van tijdelijke contracten voor het wetenschappelijk personeel in maximaal drie jaar tijd worden teruggedrongen naar 13,5 procent. De onderhandelaars gaan de afspraken voorleggen aan hun leden. Uiterlijk 26 juli wordt besloten of het akkoord wordt omgezet in een nieuwe cao. Die zal een looptijd van 15 maanden krijgen: van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2024. (HOP, HC)

28 juni 2023

TU Delft in top 50 QS-ranking

Read in English

Bijna alle Nederlandse universiteiten winnen terrein in de wereldranglijst van het Britse onderzoeksbureau QS. De TU Delft stijgt van plaats 61 vorig jaar naar 47 nu. Een van de oorzaken: de makers hebben hun methode op de schop genomen. De QS World University Rankings kijkt nu onder meer of universiteiten bijdragen aan de zeventien doelstellingen van de Verenigde Naties.

Het belangrijkste criterium in de ranglijst blijft de reputatie van de universiteit onder wetenschappers en werkgevers, maar daarin verschuift het evenwicht. De wetenschappers wegen nu iets minder zwaar, terwijl de mening van werkgevers meer nadruk krijgt. Andere criteria zijn de internationalisering van de staf en studenten, citatiescores van wetenschappelijke artikelen, het aantal studenten per docent en de prestaties van studenten op de arbeidsmarkt.

Aan de top verandert er weinig. Het Amerikaanse MIT staat voor de twaalfde keer bovenaan en de Britse universiteit van Cambridge is net als vorig jaar de nummer twee.

Universiteitenvereniging UNL maakt een kanttekening op haar website: ‘Een ranking schetst een onvolledig beeld van de werkelijkheid. De kracht van hogeronderwijsinstellingen is, bij uitstek, de onderlinge diversiteit. De valkuil van rankings is dat zij een globaal beeld schetsen waarbij er (te) weinig recht wordt gedaan aan de complexiteit van datgene wat wordt gemeten.’ (HOP, BB)

28 juni 2023

Kamer: spoedonderzoek naar DUO

Read in English

De Tweede Kamer heeft dinsdag met een ruime meerderheid een motie van DENK en D66 aangenomen: er moet met spoed een onafhankelijk, extern onderzoek komen naar de handhavingspraktijken van DUO.

De opsporing van fraude met de basisbeurs rammelt en vooral studenten met een migratieachtergrond komen in het vizier, meldden Hoger Onderwijs Persbureau, Investico en NOSop3 vorige week. DUO werkt met risicoprofielen en menselijke inschattingen om misbruik van de basisbeurs op te sporen. De Kamer vraagt expliciet aandacht voor het algoritme (wie komen er als verdachten in beeld?) en de persoonlijke beoordeling door handhavers (wie krijgen uiteindelijk een boete?).

Een motie van GroenLinks over het ‘omdraaien’ van de bewijslast haalde het net niet. Studenten komen nu weleens in de problemen omdat DUO alleen maar ‘aannemelijk’ hoeft te maken dat ze frauderen, terwijl studenten met hard bewijs moeten komen om de verdenking te weerleggen. Waarom hoeft DUO niet zelf met bewijs te komen? Minister Dijkgraaf wil eerst onderzoek doen voordat hij zulke veranderingen doorvoert.

Stopgezet 
Hij heeft DUO’s algoritme overigens al laten stopzetten. Voorlopig mag de studiefinancier alleen met aselecte steekproeven werken. Die zullen minder effectief zijn, voorspelde hij, “maar gezien de omstandigheden lijkt het me het meest verstandige wat we kunnen doen”. (HOP, BB)

28 juni 2023

Ontslag Utrechtse hoogleraar na klachten

Read in English

Een Utrechtse hoogleraar klinische psychologie is ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. De Universiteit Utrecht kreeg zeventien meldingen, die soms ook blijken te gaan over zijn tijd aan de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam.

De drie onafhankelijke media van die universiteiten hebben rondvraag gedaan naar ervaringen met de hoogleraar, van wie ze de naam niet noemen. Oud-studenten en medewerkers blijken ‘heel voorzichtig en terughoudend’ te zijn, schrijven ze.

Toch kregen ze enkele reacties. In Maastricht zou de hoogleraar de reputatie van een womanizer hebben gehad, die weleens een studente mee uit vroeg, schrijft Observant. Ook zou hij studenten in een opdracht hebben gevraagd hun seksuele fantasieën te beschrijven.

Aan Ad Valvas van de VU Amsterdam vertelde een hoogleraar: “Wij waren beiden nieuw op de VU en gingen wat drinken met ook een jonge promovenda erbij. Ik stond werkelijk met mijn oren te klapperen van het expliciete seksuele taalgebruik in ons bijzijn.” Hij diende een klacht in bij zijn leidinggevende.

De zaak komt niet voor de rechter, want de hoogleraar heeft zijn ontslag geaccepteerd. Volgens de Universiteit Utrecht wordt er geen ontslagvergoeding betaald. In een verklaring laat de ontslagen hoogleraar aan DUB weten: “Ik betreur de situatie die is ontstaan. Het is nooit mijn bedoeling geweest om mensen een ongemakkelijk gevoel te geven.” (HOP, BB)

23 juni 2023

Algoritme DUO buiten werking

Read in English

In de strijd tegen fraude met de basisbeurs mag studiefinancier DUO voorlopig geen algoritme gebruiken, vindt minister Robbert Dijkgraaf. Hij wil eerst laten uitzoeken of dat algoritme niet per ongeluk discrimineert. 

“Ik wil tot nader order dat er alleen gecontroleerd wordt via een willekeurige steekproef van uitwonende studenten, zonder enige andere zoekcriteria”, zei Dijkgraaf donderdagavond in de Tweede Kamer. Aanleiding was het nieuws van het HOP, Investico en NOSop3 dat studenten met een migratieachtergrond sneller bij DUO in het vizier komen. 

Kamerlid Jeanet van der Laan (D66) had hierom gevraagd in een motie. Ook GroenLinks en DENK hadden moties ingediend over de opsporing van fraude met de basisbeurs. Ook de SP had de minister gevraagd om het algoritme voorlopig uit te zetten.

Dijkgraaf herhaalde dat hij geschrokken is van de berichtgeving: “Het kan niet zo zijn dat bepaalde specifieke groeperingen er bij controles worden uitgepikt, zelfs als dat onbedoeld is. De pijnlijke lessen van de kinderopvangtoeslagaffaire maken dat het kabinet en DUO het aan hun stand verplicht zijn om elk signaal van discriminatie tot op de bodem te onderzoeken.” 

Eventuele fouten uit het verleden wil hij niet direct goedmaken. Ook wil hij niet toezeggen dat de bewijslast weer bij DUO komt te liggen. Eerst laat hij onderzoek doen, pas daarna wil hij nadenken over een wijziging van het beleid. 

Dinsdag stemt de Tweede Kamer over de moties. (HOP, BB) 

23 juni 2023

‘Studenten met huisgenoten gelukkiger’

Read in English

Het is voor studenten beter om in een kamer met een gedeelde keuken en douche te wonen dan in een zelfstandige studio, menen de sociale studentenhuisvesters, verenigd in Kences. Dat zou eenzaamheid en stress tegengaan. Toch worden er steeds meer studio’s gebouwd omdat die dankzij de huurtoeslag veel lucratiever zijn voor verhuurders. Door ook studenten in gedeelde studentenhuizen recht te geven op financiële compensatie, zou het aantrekkelijker worden om onzelfstandige kamers te bouwen, aldus Kences.

Het is volgens Kences niet goed dat het aandeel kamerbewoners de afgelopen acht jaar afnam van 58 naar 52 procent, terwijl het aandeel studenten met een zelfstandige studio steeg van 12 naar 23 procent.

Studenten op kamers zijn aanmerkelijk gelukkiger, stelt Kences op basis van een nadere analyse van de laatst verschenen Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Daarin zei 75 procent van de ondervraagde kamerbewoners dat ze een goede band hadden met hun huisgenoten. Van de studenten in een studio – zonder huisgenoten dus – zei maar 42 procent dat over zijn buren. De kans is groter dat ze in een sociaal isolement komen, benadrukte Kences-directeur Jolan de Bie eerder al. (HOP, HC)

22 juni 2023

Anton de Kom-leerstoel aan VU

Read in English

Het kabinet gaat een leerstoel financieren die is vernoemd naar de Surinaams-Nederlandse verzetsheld en schrijver Anton de Kom. De leerstoel richt zich op onderzoek naar de koloniale geschiedenis, het slavernijverleden en de gevolgen ervan. 

Anton de Kom (1898-1945) had als communist veel kritiek op de koloniale Nederlandse regering in Suriname. In de jaren dertig schreef hij een boek over de Nederlandse onderdrukking van Surinamers en adviseerde hij arbeiders over hun rechten. Hij werd gevangengezet en vertrok later noodgedwongen naar Nederland. In de oorlog sloot hij zich aan bij het Nederlandse verzet en stierf hij in een Duits concentratiekamp. 

Om hem te eren financiert het ministerie van Buitenlandse Zaken een leerstoel die “het geschiedenisonderwijs en de trans-Atlantische academische samenwerking” bevordert, meldt de Vrije Universiteit (VU). Volgend academisch jaar wordt een hoogleraar aangesteld. (HOP

22 juni 2023

Hydro Motion Team naar Monaco

Read in English

De 23 studenten van het TU Delft Hydro Motion Team gaan op weg naar Monaco waar ze tussen 5 en 8 juli zullen deelnemen aan de Monaco Energy Boat Challenge. Ze zijn daar een beetje vreemde eend in de bijt als enige studententeam omgeven door bedrijven uit de hele wereld.

Teamleden bespreken de proefvaart. (Foto: Hydro Motion Team)

Het team verklaart ‘vastberaden te zijn om de voordelen van hun innovatieve technologie te tonen en een positieve impact te hebben op de toekomst van duurzame scheepvaart’. De technologie houdt in: elektrische aandrijving, actieve draagvleugels en waterstof voor de brandstofcel.

Vanaf 25 kilometer per uur komt de boot los van het water. Hij steunt dan op de draagvleugels waardoor de wrijving zeer laag wordt en de boot veel sneller kan varen. Tijdens de proefvaarten lukte dat nog niet. Operations Manager Mandy Vermeijs heeft goede hoop dat de automatische bediening van de draagvleugels (twee voor, een achter) op tijd onder controle gebracht wordt. In Monaco zal de boot beoordeeld worden op snelheid, wendbaarheid en uithoudingsvermogen. (JW)

Volg het team op Instagram.

21 juni 2023

‘Meer internationals naar elders in EU’

Read in English

Andere Europese lidstaten zouden meer Engelstalig onderwijs moeten aanbieden om internationale studenten te trekken, schrijft onderwijsminister Dijkgraaf aan de Europese Commissie. Hij hoopt dat er dan meer ‘balans’ komt.

De groei van het aantal internationale studenten in Nederland leidt tot zorgen over de bekostiging van het onderwijs, de teruglopende toegankelijkheid voor Nederlandse studenten en een tekort aan studentenhuisvesting. Dat constateert onderwijsminister Robbert Dijkgraaf in een position paper aan de Europese Commissie.

Een deel van de oplossing ligt volgens hem in Europa. Sommige landen zouden best behoefte hebben aan internationale studenten, maar bieden weinig Engelstalig onderwijs aan. Hij hoopt dat ze daar iets aan gaan veranderen en zo populaire landen als Nederland kunnen ontlasten.

Eerder deelde hij zijn eigen plannen om grip te krijgen op de internationalisering. Zo zouden buitenlandse studenten een beetje Nederlands moeten leren. Ook zou er een numerus fixus kunnen komen voor Engelstalige trajecten binnen een opleiding.  (HOP, PvT)

20 juni 2023

Run op nieuwe basisbeurs

Read in English

Enkele tienduizenden studenten en aankomende eerstejaars hebben de basisbeurs al aangevraagd, meldt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Maandag was de eerste dag dat het kon. 

Vanaf deze week kunnen studenten zich bij studiefinancier DUO melden voor de nieuwe basisbeurs. Ze krijgen hem niet automatisch en moeten de beurs zelf aanvragen als ze er recht op hebben. 

Als ze dat voor 1 september doen, krijgen ze de eerste betaling al in september, belooft DUO. Veel studenten hebben er vaart achter gezet. Maandagmiddag om vier uur stond de teller op 33.500 aanvragers en dinsdagmorgen waren dat er al 61 duizend, meldt DUO. 

Vanaf september kunnen studenten 110 euro per maand krijgen als ze bij hun ouders wonen en 275 euro als ze op kamers gaan. Die laatste groep krijgt er komend studiejaar bovendien nog 164 euro bovenop vanwege de inflatie. De basisbeurs is aanvankelijk een lening, die pas kwijtgescholden wordt als je binnen tien jaar afstudeert. Anders moet je alles terugbetalen. Meer informatie op de website van DUO(HOP, BB)