Short News

14 december 2020

'Meer geld voor onderzoek nodig'

Het kabinet moet de uitgaven aan onderzoek en innovatie elk jaar laten groeien met 300 à 380 miljoen euro. Dit geld zou boven op de miljarden uit het aangekondigde Nationaal Groeifonds moeten komen. Zonder die extra investeringen raakt Nederland achterop bij landen als Duitsland en Denemarken, stellen bedrijven, universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen, onderzoeksinstituten en onderzoeksfinancier NWO, die zichzelf de Kenniscoalitie noemen.
Dankzij dat extra overheidsgeld zal ook het bedrijfsleven dieper in de buidel tasten, is de verwachting van deze coalitie. De voorspellingen daarover zijn vaag, laat staan dat er harde toezeggingen zijn.

Basis
De leden van de coalitie hebben hun ideeën in acht pagina’s samengevat. Het extra geld zou voor het grootste deel naar de ‘basis’ van onderzoek en innovatie moeten gaan, oftewel naar ongebonden onderzoek. De rest is bedoeld voor ‘thematisch’ onderzoek. Zo geeft de coalitie tegenwicht aan het Nationaal Groeifonds, dat juist projecten wil bekostigen die goed zijn voor het ‘groeivermogen’ van Nederland. Dat is dus vooral thematisch onderzoek.

Als het kabinet (of de volgende coalitie) ernaar luistert, komen de Nederlandse uitgaven rond het jaar 2030 in de buurt van drie procent van het bruto binnenlands product (een percentage dat de Europese landen twintig jaar geleden met elkaar als streefcijfers hebben afgesproken).

Tien jaar is ver weg, dus het is afwachten of de voorspellingen uitkomen. Hoe dan ook zijn investeringen in kennis en innovatie goed voor het herstel van de economie na de coronacrisis, meent de coalitie. (HOP, Bas Belleman)

 

10 december 2020

Dogterom interim-decaan bij TNW

English version

Het college van bestuur benoemt professor Marileen Dogterom per 1 januari 2021 als interim-decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW). Daarmee volgt ze tijdelijk professor Lucas van Vliet op, die decaan wordt bij de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI).

Prof.dr. Marileen Dogterom is bekend door haar biofysisch onderzoek naar het ‘geraamte’ van cellen en staat aan het hoofd van het nationale consortium BaSyC (Building a Synthetic Cell). Dat is het samenwerkingsverband van Nederlandse onderzoeksgroepen die een synthetische cel willen maken. Daarnaast is ze een van de initiatiefnemers van het European Synthetic Cell Initiative.

In 2014 kwam ze naar de TU Delft als hoogleraar bionanoscience en voorzitter van de afdeling bionanoscience. Zij is ook verbonden aan de Universiteit Leiden, sinds 2016 met een dubbelaanstelling als Medical Delta-hoogleraar.

10 december 2020

Prijs voor Delftse online cursus

English version 

Andy van den Dobbelsteen, Eric van den Ham en Tess Blom (faculteit Bouwkunde) hebben de 2020 edX Prize for Exceptional Contributions in Online Teaching and Learning in de wacht gesleept. Ze krijgen de prijs voor hun online cursus (mooc) ‘Zero-Energy Design: an approach to make your building sustainable’.

De mooc (dat staat voor massive online open course)  helpt deelnemers om uit te zoeken welke energiemaatregelen zij kunnen toepassen om hun gebouwen duurzamer en energiezuiniger te maken. In de online cursus is ook een documentaire opgenomen: Energieslaven

Het is al de tweede keer dat de TU Delft deze prijs wint. In 2016 won Arno Smets de prijs met zijn mooc Solar Energy. De universiteit heeft meer dan 120 moocs geproduceerd en is onlangs de drie miljoen inschrijvingen gepasseerd.

09 december 2020

Koraalredders winnen ruimteprijs

Read in English

De Delftse start-up Reef Support heeft de Europese hoofdprijs gewonnen in een competitie voor innovatie in aardobservatie. Ze kregen de Copernicus Masters award van de Europese ruimteorganisatie ESA voor hun plan om satellietbeelden in te zetten voor de beschermning van koraalriffen. Oprichters Marcel Kempers en Yohan Runhaar kwamen daarmee tijdens een hackathon in juli, en kregen daar in september de Europese Copernicus award voor toegekend.

Reef support combineert satellietdata met andere datasets om de gezondheid van koraalriffen te monitoren en voorspellen. “Wij kunnen met een algoritme voorspellen hoe de gezondheid zich gaat ontwikkelen en wanneer ingrijpen vereist is”, vertelt Runhaar aan de NOS. Dat kan bijvoorbeeld door toerisme stil te leggen of actiever te handhaven op vervuiling. “Het is een soort waarschuwingssysteem voor lokale autoriteiten.”

Behalve koraalriffen houdt de start-up ook viskwekerijen en stranden in de gaten om te waarschuwen voor te sterke vervuiling of erosie. Aqua culture, Beaches en Coral reefs zijn het economische ABC van veel tropische kustlanden. Het behoud daarvan is in ieders belang.

09 december 2020

Delfts informaticus en pianist bij Jonge Akademie

Read in English 

De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft tien nieuwe leden bekend gemaakt. Eén van hen komt uit Delft: dr. ir. Cynthia Liem (Elektrotechniek, Wiskund en Informatica). Zij is naast informaticus ook pianist. Ze werkt aan vraagstukken rond informatiefiltering in zoekmachines en aanbevelingssystemen en aan overkoepelende vraagstukken rond resultaatvalidatie en -validiteit. Binnen de Jonge Akademie wil Liem zich gaan inzetten voor verbeterde digitale geletterdheid, en nuances achter datagedreven wetenschap en besluitvorming toegankelijker maken voor verschillende disciplines en een breder publiek. Ze wordt officieel aangesteld in maart 2021. Delta sprak eerder met Liem over haar promotieonderzoek en haar grote passies: muziek en techniek.

De Jonge Akademie is het KNAW-platform voor jonge communicatieve topwetenschappers. Het kiest ieder jaar tien nieuwe, talentvolle onderzoekers om zijn gelederen te versterken. Tijdens hun vijfjarige lidmaatschap maken zij zich sterk voor projecten in wetenschap, wetenschapsbeleid en -communicatie.

08 december 2020

Vier Lichtjesavond online

Read in English

Dinsdag 8 december starten de Donkere Dagen van Delft volgens traditie met Lichtjesavond. Dit jaar geen geslenter over de kerstmarkt, maar een drie kwartier durende live uitzending met muziek en andere acts. De show is vanaf 20:00 uur, direct na de corona-persconferentie van premier Rutte, te bekijken via TV West of YouTube.

Direct daarna organiseren de studenten van 5 voor 12 een meer stuko variant. Tijdens de Schitterende Studentenlivestream treden verschillende Delftse acts op én is er een glühwein-workshop. Het evenement is vanaf 21:00 uur live te volgen via Twitch. (MvdV)

08 december 2020

Onderwijsaward voor Van Valkenburg

Read in English

Willem van Valkenburg, executive director van de TU Delft Extension School, heeft een Surf Onderwijsaward gewonnen voor zijn bijdrage aan onderwijsvernieuwing. Hij kreeg de prijs maandag toegekend in een online ceremonie.

De jury prijst Van Valkenburg om zijn onvermoeibare inzet voor open onderwijs. “Willem is een grote drijvende kracht geweest achter het openstellen van het onderwijs van de TU Delft. Mede dankzij hem is de TU Delft een enorme voorloper op dit gebied. Hij is altijd bereid om geleerde lessen te delen met iedereen die daarvoor belangstelling heeft”, schrijft de jury onder meer. “Heel mooi om die waardering te krijgen”, zei Van Valkenburg tijdens de uitreiking. “Ik doe het voor de studenten en voor het goede doel, maar het is altijd leuk om hier erkenning voor te krijgen.”

De Surf Onderwijsawards werden dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt.

07 december 2020

Buitenlandse studenten in illegaliteit

Read in English

De Hogeschool Rotterdam vreest dat sommige buitenlandse masterstudenten in de illegaliteit verdwijnen. Hun Engels is eigenlijk niet goed genoeg en na een paar weken komen ze niet meer opdagen. De hogeschool heeft zelfs het “vermoeden van illegale immigratie” en wil daar niet aan meewerken, meldt hogeschoolblad Profielen. Aankomende studenten zullen daarom vaker een taaltest moeten doen voor ze van start mogen.
De Vereniging Hogescholen heeft nog niet van het probleem gehoord, zegt woordvoerder Jos Steehouder. “Voor ons is dit nieuw. Het is niet een beeld dat we breed herkennen.”
Elf jaar geleden heeft de Onderwijsinspectie wel voor het
risico gewaarschuwd dat studenten in de illegaliteit verdwijnen als ze uitvallen in hun studie.

“Het aantal studenten dat stopt en volledig van de radar verdwijnt groeit en is nu te groot om toe te kunnen schrijven aan de gebruikelijke oorzaken”, verklaart woordvoerder Carmen Ajok van de hogeschool desgevraagd. “Het vermoeden bestaat, met andere woorden, dat een aantal daarvan niet terugkeert naar het land van herkomst.(HOP)

07 december 2020

Hanson is Distinguished Professor

English version 

De TU Delft heeft vorige week prof.dr.ir. Ronald Hanson van de faculteit Technische Natuurwetenschappen en QuTech benoemd tot Distinguished Professor in Quantum Computing and Quantum Internet.

Ronald Hanson geldt als pionier in onderzoek naar quantumverstrengeling en wordt internationaal gezien als een van de toonaangevende quantumwetenschappers van zijn generatie. Onder zijn leiding werd in 2015 het bestaan van quantumverstrengeling voor het eerst onomstotelijk aangetoond. Quantumverstrengeling staat aan de basis van het onderzoek naar quantumnetwerken en quantumcomputers en de uiteindelijke ontwikkeling van een quantum-internet, een internet dat in principe niet is te kraken.

De titel Distinguished Professor is voorbehouden aan hoogleraren die op hun vakgebied een belangrijke voorbeeld- en boegbeeldfunctie vervullen binnen en buiten de universiteit.Hanson wordt de zesde Distinguished Professor, naast Inald Lagendijk (Computing-based Society), Serge Hoogendoorn (Smart Urban Mobility) Luuk van der Wielen (Biobased Economy), Sybrand van der Zwaag (Materials Science), en Rob Mudde (Science Education).

04 december 2020

Start-up test zonneluik op schip

Read in English

Sinds deze maand vaart binnenvaartschip De Oleander door Europa met een luik vol zonnepanelen. Startup Wattlab beschouwt het als praktijktest.

(Lees verder onder foto)

(Foto: Wattlab)

De oprichters van Wattlab kwamen als student met zonne-energie in aanraking door deelname aan het Nuon Solar Team in 2015-2016. Ze ontwikkelden een licht en buigbaar zonnepaneel met een hoog rendement waarvoor ze ook toepassingen zagen in de gebouwde omgeving, wegvervoer, en schepen. Hun bedrijf, Wattlab, legt zich sindsdien toe op maatwerk in zonne-energiesystemen.
De 48 zonnepanelen op een dekluik van De Oleander, het ‘solarluik’, is het resultaat van een samenwerking met Damen Shipyards en Blommaert Aluminium. Medewerker Kasper Keizer vertelt dat komend jaar duidelijk moet worden hoe men in praktijk omgaat met het luik, of de verbindingen allemaal intact blijven en of het speciale luik geen belemmering vormt bij laden en lossen. Een praktijktest kortom.

De opbrengst van één solarluik is naar verwachting voldoende om de generator minder te laten draaien. Als alle luiken vervangen worden door solarluiken zou bij een hybride aandrijving tien procent brandstof kunnen worden bespaard.