Short News

20 september 2021

Verkrachting studenten: geen overheidsingrijpen

Read in English

Er is ‘geen noodzaak’ voor overheidsingrijpen in het hoger onderwijs om studenten te beschermen tegen aanranding en verkrachting, schrijft demissionair minister Van Engelshoven. Ze wijst naar ombudsfunctionarissen, waar studenten al terecht kunnen.

Uit recent onderzoek van mensenrechtenorganisatie Amnesty blijkt dat ongeveer één op de tien vrouwelijke studenten in haar studententijd is verkracht en één op de honderd mannelijke studenten. Veel studenten weten niet bij wie ze aan moeten kloppen als er iets gebeurt.

KNAW-advies
Minister Van Engelshoven was ‘geschrokken’ van de bevindingen, maar dat leidt vooralsnog niet tot politiek handelen. Wel vraagt ze de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) advies over de aanpak van ongewenst gedrag in de academische wereld. Dat wordt voor het einde van het jaar verwacht.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is teleurgesteld. “Je zou willen dat de minister niet alleen schrikt, maar ook iets onderneemt”, zegt voorzitter Ama Boahene. Wat de minister kan doen? De LSVb verwijst naar een manifest van Amnesty. Daarin staan aanbevelingen zoals workshops voor studenten, scholing van medewerkers, campagnes tegen schadelijke mythes rond verkrachting en betere informatie over ‘hulp- en meldingsvoorzieningen’.

Amnesty vraagt deze week opnieuw aandacht voor seksueel geweld in het hoger onderwijs, ook in Delft. (HOP, JvE/BB)

20 september 2021

Meisjes en techniek: elders kan het

Read in English

In Duitsland, Italië en Griekenland kiezen bijna twee keer zoveel meisjes voor een studie in bèta, techniek of ict als in Nederland. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport Education at a glance van de economische samenwerkingsorganisatie OESO over de verschillen tussen de onderwijssystemen van de aangesloten landen. Omdat de onderzoekers data uit alle windstreken moeten verzamelen, loopt het rapport altijd een paar jaar achter. De effecten van recent beleid zijn niet zichtbaar.

Vrouwen
De cijfers over vrouwen in bèta en techniek zijn bijvoorbeeld van 2019. Maar interessant zijn ze wel. Nederland doet al jaren zijn best om studiekiezers voor bèta en techniek te interesseren, en speciaal voor meisjes zijn er gerichte wervingscampagnes, zoals girls’ dayDat lijkt enig effect te hebben: in 2013 ging 8,3 procent van de vrouwelijke studenten naar zulke opleidingen en zes jaar later is dat 11,5 procent. Toch bungelt Nederland nog altijd vrijwel onderaan.

© HOP. Bron: OESO, Education at a Glance 2021, tabel. Stipjes: stand in 2013.

Hoeveel procent van de mannen en vrouwen behaalt een eerste diploma in het hoger onderwijs vóór de leeftijd van dertig jaar? In alle landen behalen vrouwen eerder hun diploma dan mannen, maar in Nederland valt het verschil relatief mee. (HOP, BB)

© HOP. Bron: OESO, Education at a Glance 2021. Excl. internationale studenten.

15 september 2021

Delft domineert ideeënlijst KIJK

Read in English

Iedereen kan nu een stem uitbrengen op de lijst van twintig beste tech-ideeën van het wetenschapsblad KIJK Magazine. “Er zitten elk jaar wel twee of drie Delftse inzendingen bij”, zegt redacteur Laurien Onderwater. “Maar dit jaar zijn het er wel heel veel.” Ruim een derde van de lijst bestaat uit Delftse onderwerpen: zes van de TU en één start-up.

De lijst is op 14 september online gegaan en blijft tot 5 oktober open voor stemmen. Daarna zal een jury bestaand uit redacteuren en wetenschappers zich over de uitslag buigen om een top 10 samen te stellen. Die tien ideeën worden in het novembernummer van het blad gepresenteerd. Ook wordt dan bekendgemaakt wie het allerbeste tech-idee van het afgelopen jaar heeft ingediend. De betreffende editie is op 18 november verkrijgbaar.

Schermafbeelding met Delftse innovaties. (Website: kijkmagazine.nl)

14 september 2021

Flauwgevallen eerstejaars bij ontgroening

Bij de Groningse studentenvereniging Albertus Magnus zijn studenten flauwgevallen bij de ontgroening. Dat heeft het bestuur aanvankelijk niet bij de universiteit en hogeschool gemeld. In het gebouw van de vereniging moesten aankomende leden, volgens Albertus Magnus zelf, maximaal twintig minuten voorovergebogen zitten wachten. Bij het opstaan zijn toen vier meisjes flauwgevallen. Na een nacht slapen was er klaarblijkelijk weinig meer aan de hand en hebben de nuldejaars weer meegedaan aan de activiteiten. Er waren nog vijfentwintig aspirant-leden die zich niet lekker voelden, maar medisch onderzoek wees uit dat ze niets mankeerden.

Bij het Groningse studentencorps Vindicat was in 2016 sprake van mishandeling en volgden er nog enkele voorvallen. De universiteit en hogeschool in Groningen besloten strenger op te treden. De verenigingen moeten problemen in hun ontgroeningen voorkomen en als er toch iets misgaat, moet het meteen worden gemeld. Dat is bij het flauwvallen niet gebeurd. “Dit had wel gemoeten”, erkent de vereniging op haar website, “maar door interne miscommunicatie heeft dit niet plaatsgevonden.” Nu het voorval in de Volkskrant staat, is er alsnog een melding gemaakt.
Onlangs kwam een Amsterdams studentencorps in het nieuws wegens geweld bij de dispuutsontgroeningen. Ook dat was niet op tijd bij de onderwijsinstellingen gemeld. Het geduld met gewelddadige en vernederende introductieperiodes lijkt te slinken, maar aan de populariteit van de vereniging is dat niet te merken: een recordaantal nieuwe leden heeft zich aangemeld.

HOP, Bas Belleman

14 september 2021

CDA-leden: leenstelsel breekpunt

Het leenstelsel moet verdwijnen en de pechgeneratie moet compensatie krijgen, anders kan het CDA niet in het volgende kabinet stappen. Dat vindt 70 procent van de partijleden. De CDA-jongeren (CDJA) hadden daarvoor een motie ingediend. Vanaf nu moet het afschaffen van het leenstelsel een breekpunt zijn, stond erin. Ook moet er compensatie komen voor studenten die de basisbeurs zijn misgelopen.

De partijtop ontraadde de motie. Ze willen in onderhandelingen geen breekpunten formuleren, was het argument. Na de vorige verkiezingen (2017) bleek het leenstelsel inderdaad geen breekpunt. CDA en ChristenUnie wilden de basisbeurs terug, maar VVD en D66 niet. Het compromis was een halvering van het collegegeld in het eerste studiejaar.

De partijtop lijkt het onderwerp nog altijd minder belangrijk te vinden dan de leden. In het verkiezingsprogramma voor 2021 stond aanvankelijk alleen de terugkeer van de basisbeurs voor bachelorstudenten. Masterstudenten zouden achter het net vissen en over compensatie voor de huidige studenten repte de partij niet. Het CDJA wist het programma aangepast te krijgen, maar maakte zich zorgen over eventuele compromissen in de coalitieonderhandelingen. Vandaar de motie. (HOP, Bas Belleman)

13 september 2021

Geschiedenislezing op de campus

Read in English

Wat kunnen de ingenieurs van nu leren van de geschiedenis van wetenschap en technologie? In een serie van vier Lipkenslezingen duikt Studium Generale samen met het Academisch Erfgoed Team van de TU Library de geschiedenis in. De naamgever van de lezing, Antoine Lipkens, is grondlegger van de TH Delft, de voorloper van de Technische Universiteit Delft.

Prof.dr. Erik van der Vleuten (Technische Universiteit Eindhoven) verzorgt de eerste Lipkenslezing op donderdag 16 september. Aan de hand van voorbeelden uit de recente geschiedenis bespreekt hij de rol van technologie in ‘grote uitdagingen', 'maatschappelijke uitdagingen' en 'duurzaamheid’.

  • De eerste Lipkenslezing ‘Technology, Societal Challenges and Global Sustainability in Historical Perspective’ vind plaats op donderdag 16 september van 16.00-17.30 uur in de centrale hal van de TU Library. Meld je hier aan om de lezing bij te wonen of kijk mee via YouTube.

 

13 september 2021

TU'ers ontwikkelen forensische camera

De FreeRef bestaat uit een opzetstuk met lasers en beeldverwerkingsprogrammatuur. (Foto: Arjo Loeve/TU Delft)

Read in English

Met een opzetstuk met laserstralen wordt een fotocamera tegelijk een meetinstrument. Met deze uitvinding wonnen TU-onderzoekers onder leiding van dr.ir. Arjo Loeve (faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen - 3mE) de startup-competitie van het Q-lab van de Rotterdamse politie. De FreeRef wordt in de praktijk reeds getest.

In CSI-series op de televisie leggen forensisch onderzoekers op het plaats delict een zwart-wit meetbalkje naast wapens, bloedsporen en andere aanwijzingen. Die methode heeft nadelen, aldus Loeve: “Met een liniaal moet je erg oppassen dat je geen dna verspreidt of sporen beschadigt als je de liniaal bij een nieuw spoor neerlegt.” Daar komt bij dat je sporen soms lastig recht kunt fotograferen. In overleg met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) werd daarom de FreeRev ontwikkeld.  

Het opzetstuk schijnt laserstralen waarvan een aantal lichtvlekken binnen het kader van de foto komen. Fotosoftware kan hieruit de afstand en de hoeken berekenen, waardoor de grootte van een spoor exact bepaald kan worden. Ook als het schuin loopt.

Het prototype wordt momenteel door Forensische Opsporing van de eenheid Rotterdam getest waarna het nog bijgesteld kan worden. Daarna kunnen andere eenheden er ook gebruik van maken.

Lees verder in het TU Delft persbericht

13 september 2021

Kippenhok huren: 750 euro

Read in English

Ruim 15 duizend mensen, onder wie veel studenten, deden zondagmiddag mee aan een woonprotest in Amsterdam. Ruim tweehonderd organisaties steunen het protest tegen de “kolossale wooncrisis”. Op 17 oktober volgt een protestdemonstratie in Rotterdam. (HOP)

10 september 2021

113 Zelfmoordpreventie start campagne

Read in English

113 Zelfmoordpreventie lanceert vrijdag 10 september, op Wereld Suïcide Preventiedag, de landelijke publiekscampagne ‘1K Z1E J3’. Hiermee wil 113 de omgeving van mensen met gedachten aan zelfdoding stimuleren om het moeilijke, maar belangrijke, gesprek over zelfdoding aan te gaan. Dat is hard nodig. Uit recent onderzoek blijkt dat bijna de helft van de mensen met suïcidale gedachten hier met niemand over heeft gepraat. (Lees verder onder de foto)

113 deed vorige maand samen met DirectResearch onderzoek onder 1.013 Nederlanders naar praten over zelfdoding. Drie op de tien ondervraagden waren in de afgelopen twee jaar bang dat iemand in de directe omgeving een eind zou maken aan het eigen leven. Zes procent heeft het afgelopen jaar zelf aan suïcide gedacht. Bijna de helft van hen heeft hierover met niemand gepraat.  

Uit het onderzoek blijkt ook dat de meeste Nederlanders een gesprek over mentale gezondheid met een bekende starten als daar aanleiding toe is. Meer dan de helft zegt dit echter niet te zullen doen bij minder bekende of onbekende mensen. Een derde van de Nederlanders wil graag leren wat je kunt doen als in zo’n gesprek zelfdoding aan de orde komt. Doel van 1K Z1E J3 is dat meer mensen een gesprek aanknopen als daar aanleiding toe is en dat meer mensen leren hoe je over zelfdoding praat.  Om dit gesprek te leren voeren, heeft 113 onder andere een online training ontwikkeld.  

Op 113.nl/ikzieje vind je meer informatie over de campagne en wordt uitgelegd hoe je mee kunt doen. 

Heb jij hulp nodig?

  • Je kunt de studentpsychologen van de TU Delft bereiken via psychologen@tudelft.nl. De wachttijd is momenteel acht tot tien weken, maar er is ook een dagelijks inloopspreekuur.
  • Online hebben de studentpsychologen tips en tools gepubliceerd over studeren tijdens de coronacrisis, waaronder een pagina over hoe je psychische problemen herkent.
  • Motiv biedt zelfhulpgroepen en individuele gesprekken en een student support-lijn.
  • Je kunt contact opnemen met Slachtofferhulp op 0900-0101.
  • Denk je aan zelfmoord en wil je nu contact? Bel of chat anoniem met 113
  • Maak je je zorgen om iemand in je omgeving? Neem dan contact op met ‘Meldpunt Bezorgd’, via 0900 040 040 5 of de website. Deze zorg is bestemd voor mensen die in Delft wonen. Maak je je zorgen om iemand van buiten Delft? Neem dan contact op met 112 of 113.
  • X biedt sinds maart online inloopsessies aan voor TU Delft studenten die zo nu en dan een nieuw gezicht willen zien. Elke werkdag kun je om 18.00 uur inschakelen op een online meeting. Aanmelden is niet verplicht. 

 

10 september 2021

Bezetting Academiegebouw Groningen voorbij

Read in English

De bezetting van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen is donderdagavond beëindigd. De bezetters wilde meer woonruimte voor studenten afdwingen en hebben daarover nieuwe afspraken gemaakt. Het protest van actiegroep Shelter Our Students (S.O.S.) begon gistermiddag met een ‘Mars der Daklozen’ door de stad waarna tientallen studenten de hal van het Groningse Academiegebouw bezetten.

S.O.S. ging in overleg met het bestuur van de universiteit, de Hanzehogeschool en de gemeente. De partijen schrijven in een gezamenlijk statement dat ze overeen zijn gekomen dat de huidige huisvestingssituatie voor internationale studenten een maatschappelijk probleem is. “Het staat nu eindelijk zwart op wit dat dit niet langer zo door kan gaan”, zegt woordvoerder Marinus Jongman van S.O.S.

Er zal ‘stevig gelobbyd’ worden in de landelijke politiek om gemeenten en onderwijsinstellingen meer mogelijkheden te geven de instroom van studenten beter af te stemmen op de capaciteit van het onderwijs én de woningmarkt. Verder is afgesproken dat er in Groningen meer noodopvang komt en dat de prijs daarvoor omlaag gaat.

S.O.S. noemt de actie een “zwaar middel” en zegt dat het nooit de bedoeling is geweest om colleges te blokkeren. Met de bezetting wilde de actiegroep ook de landelijke woningnood onder de aandacht brengen. Zondag wordt er in Amsterdam een groot woonprotest’ gehouden.

HOP, Josefine van Enk

Lees ook: Te weinig kamers, maar geen extra geld voor oplossingen