Short News

22 december 2022

Minister: richtlijnen voor steun medezeggenschap

Read in English 

Minister Dijkgraaf wil niet alleen landelijke richtlijnen voor de financiële vergoedingen van leden van medezeggenschapsraden, maar ook voor hun scholing en ondersteuning.

De minister reageerde deze week in de Tweede Kamer op vragen en moties naar aanleiding van de dit voorjaar verschenen monitor medezeggenschap. Lisa Westerveld (GroenLinks) wilde weten hoe het staat met het voornemen om de vergoedingen voor medezeggenschappers meer gelijk te trekken. Nu zijn er grote verschillen per instelling en per faculteit.

In een nieuwe motie, die op een meerderheid kan rekenen, wees Paul van Meenen (D66) erop dat er tussen 2022 en 2025 11,5 miljoen euro beschikbaar is voor de versterking van de medezeggenschap.

Over de vergoedingen worden volgens minister Dijkgraaf al gesprekken gevoerd met de studentenorganisaties en de instellingen. “Daar zijn we hard mee bezig. Ik denk er in het voorjaar meer over te kunnen zeggen.” Ook de facilitering van de medezeggenschap wil hij meenemen in die gesprekken. “Ik zeg dus ja tegen richtlijnen”, aldus de minister, op voorwaarde dat die flexibel kunnen worden ingevuld. (HOP, HC)

22 december 2022

Cappucino is duurder op de TU Delft

Read in English 

De cappuccino uit de koffieautomaten van TU Delft is duurder dan die op de meeste andere Nederlandse universiteiten. Dat blijkt uit een inventarisatie van Cursor, het journalistieke platform van de TU Eindhoven.

De koffie is het duurst op de Radboud Universiteit Nijmegen, waar je 1,20 euro kwijt bent voor een bakkie uit de automaat. Daarna volgen de Universiteit Utrecht (1,15 euro) en Erasmus Universiteit Rotterdam (0,86 euro). Met 0,71 euro voor een kopje, zijn de Delftse automaten goed voor een vierde plek.

Overigens valt de TU Delft het meest op om een andere reden: het is één van de weinige universiteiten waar je plantaardige cappuccino kunt krijgen. Voor een vegan cappu ben je 0,85 euro kwijt. (AdB)

 

22 december 2022

Datalek bij VU door diefstal laptops

Read in English 

Bij de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam zijn twee laptops gestolen waar persoonsgegevens op staan van alumni die er tussen 2003 en 2019 studeerden. De instelling heeft aangifte gedaan bij de politie.

Op de gestolen laptops stonden volgens universiteitsblad Ad Valvas onder meer kopieën van paspoorten en verblijfsvergunningen, cijferlijsten, diploma’s en gegevens over betalingsachterstanden. De VU meldt dat het gaat om zowel Nederlandse als internationale alumni die soms alleen een bijvak volgden.

De gebruikelijke IT-beveiliging was niet actief op de laptops en de gegevens waren niet versleuteld. De VU kan daarom niet uitsluiten dat de daders bij de persoonsgegevens kunnen. Er is melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De alumni zijn op de hoogte gebracht van het lek en er is aangifte gedaan bij de politie.

In 2020 kampte de TU Delft met een datalek door de diefstal van een laptop die niet was versleuteld. Op de gestolen laptop stonden de namen en adressen van 14 duizend studenten, personeelsgegevens van 1100 medewerkers en sollicitatiebrieven en cv’s van 200 sollicitanten. (HOP, PvT/ Delta, AdB)

 

21 december 2022

FNV hekelt besluit landsadvocaat energietoeslag

Read in English

Vakbond FNV is het oneens met een uitspraak van de landsadvocaat en vindt dat studenten in aanmerking moeten komen voor de energietoeslag van 1.300 euro.

Minister Carola Schouten van Armoedebeleid blijft volhouden dat studenten lang niet allemaal de energietoeslag van 1.300 euro hoeven te krijgen van hun gemeente. Ze vroeg de landsadvocaat om advies: is haar standpunt houdbaar? Ja, is het antwoord.

De landsadvocaat weegt de belangen af. Enerzijds wil de overheid pijlsnel veel geld geven aan mensen die door de hoge energierekening in acute problemen komen (de minima), anderzijds wil ze liever geen publiek geld verspillen. In de balans tussen snelheid en zorgvuldigheid is het volgens de landsadvocaat verdedigbaar om bepaalde groepen uit te sluiten, als daar te veel mensen toe behoren die de toeslag helemaal niet nodig hebben.

En dat zou voor studenten gelden. De ‘woonsituatie’ van studenten is te divers, vindt het kabinet. Maar studenten in nood, die wél tot de doelgroep behoren, moeten ergens terechtkunnen. Het kabinet heeft daarom 35 miljoen euro extra voor de ‘individuele bijzondere bijstand’ uitgetrokken.

FNV vindt het allemaal maar raar en wijst op het gelijkheidsbeginsel. Gelijke situaties vereisen gelijke behandeling. Dat je toevallig ‘student’ bent, verandert niets aan je lage inkomen.

Delft is één van de weinige gemeenten die wel een energietoeslag aan studenten geeft. Veel van hen vallen alleen buiten de boot, omdat de gemeente als voorwaarde stelt dat een student een energiecontract op eigen naam heeft. Veel studenten hebben dat niet. (HOP, BB/ Delta)

 

21 december 2022

Oud-lector Saxion doet zich voor als hoogleraar in Noorwegen

Read in English 

Een voormalig lector blockchaintechnologie die bij de Hogeschool Saxion moest vertrekken wegens ‘bedenkelijk gedrag’, geeft zich nu ten onrechte uit als hoogleraar van een Noorse universiteit.

In de vastgoedwereld, waarin de oud-lector van Saxion Jan Veuger werkt, stelt hij zich voor als ‘hoogleraar’ bij de Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim. Maar dat klopt niet, blijkt uit navraag van nieuws- en opinieplatform SaxNow.

Hoewel hij in Noorwegen enkele gastcolleges heeft verzorgd, ontbreekt zijn naam in het personeelsbestand. “Veuger moet onmiddellijk de link naar ons en ons logo van zijn website verwijderen”, zegt een woordvoerder van de NTNU tegen SaxNow. Ook mag hij geen gastcolleges meer geven.

Na diverse klachten over het werk van Veuger liet Hogeschool Saxion een extern integriteitsonderzoek instellen vanwege ‘bedenkelijk gedrag’. Daaruit bleek dat hij in vijf van de zes onderzochte gevallen slordig of nalatig handelde. In augustus vertrok Veuger bij de hogeschool. (HOP, PvT)

20 december 2022

Dreamteam Epoch bereikt top tien

Read in English

Dreamteam Epoch heeft de negende plek behaald in de CityLearn Challenge 2022, een artificial intelligence (AI)-competitie. De studenten ontwikkelden een nieuw AI-algoritme voor slimmere energiesystemen. Ze streden met 110 andere teams van over de hele wereld.

De CityLearn Challenge draaide om het optimaal gebruiken van de groene stroom van zonnepanelen. Kunstmatige intelligentie voorspelt de energieconsumptie van de consument. Het model maakt op elk moment de beste keuze over het opslaan of gebruiken van elektriciteit. Tegelijkertijd houdt het algoritme rekening met de energieprijzen en de uitstoot van broeikasgassen bij de opwekking van stroom. Op deze manier helpt artificial intelligence de consument om energie te gebruiken tegen de laagste prijs en met de minste uitstoot.

Chief Engineer van Epoch, Philip Tempelman: “De grootste uitdaging was aan het begin van de competitie. Voor het model wilden wij deep reinforcement learning gebruiken. Dit is een techniek om met machine learning in een complexe omgeving, zoals een stroomnetwerk, de optimale keuzes te maken aan de hand van een vooraf bepaald beloningsmechanisme. In dit geval zijn de keuzes dus het opladen of ontladen van de batterij, en is het beloningsmechanisme gebaseerd op de CO2-uitstoot en de prijs.”

De CityLearn Challenge is een goed voorbeeld van de competities waar Epoch aan meedoet. Het team kiest altijd competities die bijdragen aan de UN Sustainable Development Goals. De studenten dragen daarmee bij aan duurzaamheid, veiligheid en gezondheid.

19 december 2022

DUO: zo werkt ‘rentetruc’

Read in English

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) krijgt veel vragen over de truc waarmee studenten een deel van hun studielening kunnen vastzetten op de nieuwe rente van 0,46 procent. DUO heeft de uitleg op zijn website gezet.

Slimme studenten, onder wie de Delftse student Joep de Jong, verzonnen dit najaar een truc die duizenden euro’s rentevoordeel kan opleveren. Ze zetten hun studiefinanciering tijdelijk stop vanaf januari 2023 en laten die vanaf februari weer ingaan. Dankzij die onderbreking van een maand geldt voor hun eerste schuld – opgebouwd vóór 1 januari 2023 – vijf jaar lang het lage rentepercentage van 0,46 procent. De tweede schuld, opgebouwd vanaf 1 februari 2023, krijgt elk jaar een nieuw rentepercentage dat naar verwachting verder zal stijgen.

  • Lees hier hoe de truc van Joep de Jong precies werkt. Hij maakte een rekenvoorbeeld waarin je je eigen gegevens kunt invullen.

Op de website stelt DUO zich neutraal op: ‘DUO kan u niet adviseren of u dit moet doen. Wel leggen we u graag uit wat de ‘rentetruc’ is. En wat de gevolgen zijn.’ Wie van de truc gebruik wilt maken, moet dit op uiterlijk 1 januari regelen, schrijft DUO. (HOP, HC)

19 december 2022

Derde Leidse student mishandeld

Read in English

Een externe date van een lid van de Leidse roeivereniging Njord werd woensdag 14 december ernstig mishandeld tijdens een gala in een Limburgs kasteel. Volgens appjes in handen van universiteitsblad Mare lag het slachtoffer op de grond en bleef de dader ‘doorgaan met rammen’. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Het is het derde geweldsincident onder Leidse studenten sinds eind november. Tijdens een Halloween-feest werd op de sociëteit van Minerva een student mishandeld. Zijn keel werd zo lang dichtgeknepen, dat hij bewusteloos raakte. De dader moest door omstanders van het bebloede slachtoffer worden afgetrokken. De student werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt ook dit incident.

Een week later ging het weer mis. Volgens Mare had een bestuurslid van Minerva een ander lid meermaals geslagen. Volgens de voorzitter van het corps had het slachtoffer een schildje uit de sociëteit gestolen, “waar het betreffende bestuurslid agressief op heeft gereageerd”. Het bestuurslid is op non-actief gesteld. (HOP, PvT)

16 december 2022

23 instellingen tekenen Amnesty-manifest

Read in English

Drieëntwintig universiteiten en hogescholen zetten inmiddels hun handtekening onder een manifest van Amnesty International tegen seksueel geweld onder studenten. Sommige instellingen willen het manifest om praktische redenen niet ondertekenen. De TU Delft ziet bijvoorbeeld weinig in workshops voor alle studenten en de Universiteit Utrecht geeft de voorkeur aan een eigen actieplan.

In juni 2021 schreef de mensenrechtenorganisatie dat seksueel geweld onder Nederlandse studenten relatief vaak voorkomt: 1 op de 10 vrouwelijke studenten zou in de studietijd verkracht zijn. Sindsdien vraagt Amnesty International universiteiten en hogescholen om een manifest tegen seksueel geweld te onderschrijven, dat de organisatie samen met studenten heeft opgesteld. En 23 hebben dat nu gedaan, of gaan dat binnenkort doen.

Met hun handtekening beloven de onderwijsinstellingen dat ze maatregelen zullen treffen “om ervoor te zorgen dat iedereen binnen de onderwijsinstelling zich verantwoordelijk voelt voor een cultuur waarin seks gebaseerd is op gelijkwaardigheid en instemming”.Studenten moeten bijvoorbeeld workshops kunnen volgen, zoals een training waarbij omstanders leren hoe ze kunnen ingrijpen bij grensoverschrijdend gedrag. En medewerkers wordt geleerd hoe ze op een “trauma-sensitieve manier” kunnen omgaan met onderwerpen als seksueel geweld. Ook klachtenprocedures moeten op orde zijn.

Afgelopen donderdag overhandigde Amnesty 56 duizend steunbetuigingen voor een betere wet tegen verkrachting aan de Tweede Kamer. Deze wet is al aangenomen, maar wordt pas in 2024 van kracht. (HOP/PvT)

Een vrijwilliger plakt posters om de Let's Talk About Yes actieweek (september 2021) onder de aandacht te brengen. (Foto: Amnesty Delft)

16 december 2022

Meer straf voor oplichter TU Delft

Read in English

De Haagse rechtbank heeft Rotterdammer Keyvan A. (36) veroordeeld tot 220 uur taakstraf en negen maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor poging tot oplichting uit naam van de TU Delft. Het OM had A. veroordeeld willen zien tot een taakstraf van 140 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. Maar dat vindt de rechtbank gezien zijn rol als initiatiefnemer - en diens strafblad - te weinig.

Vanwege financiële problemen zocht A. een manier om aan geld te komen. Hij schakelde daarbij de hulp in van zijn destijds 19-jarige collega Levi van L. uit Den Haag die handig was met computers. A. nam vervolgens telefonisch contact op met Miele om een bestelling van tweehonderd robotstofzuigers te doen. Daarbij deed hij zich voor als een medewerker van TU Delft. Datzelfde deed hij bij Central Point Nijmegen, waar hij tweehonderd iPad Mini’s bestelde. De totale waarde van de bestellingen bedroeg twee ton.

A.’s computerhulpje Van L. maakte de domeinnaam tudelft-it aan waarmee hij bestelbonnen mailde naar de twee bedrijven. Om de levering op te halen vroeg A. zijn oude vriend Vincent S. (41) uit Wormerveer om hulp. Hij droeg een t-shirt met TU-logo. De daders hadden de spullen willen doorverkopen, maar bij de levering op 20 januari vorig jaar werden ze gepakt door de politie die door de argwanende bedrijven was ingeschakeld. Computerhulp Van L. die eveneens 140 uur werkstraf hoorde eisen, kreeg 120 uur werkstraf. ‘Koerier’ Vincent S. kreeg 70 uur werkstraf overeenkomstig de eis. (Cerberus/JJB)