Short News

08 juni 2021

Karin Sluis alumnus van het jaar 2021

Karin Sluis, senior-adviseur en voormalig directeur bij Witteveen+Bos, is verkozen tot alumnus van het jaar 2021 van de TU Delft. Maandagavond 7 juni 2021 overhandigde rector magnificus Tim van der Hagen haar de onderscheiding.

(Foto: Roy Borghouts, TU Delft)

Karin Sluis studeerde civiele techniek en specialiseerde zich in waterbouwkunde. Na haar afstuderen in 1989 trad ze in dienst bij Witteveen+Bos als specialist stedelijke waterhuishouding. In de loop der jaren vervulde zij verschillende leidinggevende functies bij het internationaal advies- en ingenieursbureau op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw; in 2013 werd ze er algemeen directeur. Ook in die rol was ze dagelijks betrokken bij projecten, zoals gebruikelijk in het bedrijf waarvan de aandelen in handen van de gezamenlijke werknemers zijn. Zo was Sluis als projectdirecteur verantwoordelijk voor de werkzaamheden die Witteveen+Bos uitvoert voor de grootscheepse vernieuwing van de Afsluitdijk. Ze trad af als directeur in het jaar dat ze 55 werd, een stelregel bij het bedrijf. Als senior adviseur blijft zij nauw betrokken bij de koers van de onderneming, zoals door het ontwikkelen van nieuwe projecten rond duurzame beleggingen. 

Naast haar werk bij Witteveen+Bos was Sluis lid van het Topteam van de Topsector Water & Maritiem. Ze is momenteel onder meer lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, bestuurslid van het domein Toegepaste en Technische Wetenschappen van NWO en lid van de Raad van Toezicht Saxion Hogescholen. Sluis werd al vaker geëerd voor haar werk. In 2015 werd ze tijdens de InfraTech beurs voor infrastructuur door vakgenoten uitgeroepen tot meest krachtige persoon in de infrasector. In 2018 kreeg ze de titel European CEO of the Year 2018, onder meer vanwege haar inzet voor de duurzame ontwikkelingsdoelen in alle projecten en activiteiten van Witteveen+Bos. (JW)

07 juni 2021

Elsevier: arbeidsmarkt verrassend goed

De crisis heeft de baankansen voor hbo- en wo-afstudeerders vorig jaar nauwelijks verkleind, schrijft Elsevier. Na een korte ‘coronadip’ in het voorjaar hadden zij aan het einde van de zomer zelfs iets meer kans op werk dan in het jaar daarvoor.

Ieder jaar neemt Elsevier Weekblad samen met onderzoeksinstituut SEO de baankansen voor hoogopgeleiden onder de loep. Er wordt gekeken naar de tijd tussen afstuderen en het vinden van een baan, het salaris en de kans op een vast contract.

Hoe stond het met de werkgelegenheid in het bijzondere coronajaar 2020? De arbeidsmarkt voor pas afgestudeerden kwam in maart “tot stilstand”, zoals het CBS al eerder constateerde. Maar in juli hadden hoogopgeleiden alweer evenveel kans op een baan als de lichting die een jaar eerder afstudeerde. In augustus verging het starters gemiddeld zelfs iets beter dan in 2019.

HOP, Evelien Flink

03 juni 2021

Druk op ABP neemt toe

Read in English

Wetenschappers zijn het er al lange tijd over eens: om klimaatverandering te bestrijden, moet pensioenfonds ABP, waar zij allen bij zijn aangesloten, meer doen om het gebruik van fossiele energie terug te dringen. Universiteiten en onderzoekers trokken de laatste tijd geregeld aan de bel. Zo is een Delftse petitie uit maart, die het ABP ertoe oproept de investeringen in de fossiele industrie terug te schroeven, inmiddels al door bijna 500 Delftse onderzoekers ondertekend. Diezelfde maand stuurde actiegroep Scientists4Future, de zelfverklaarde ‘coalitie van bezorgde wetenschappers’ samen met alle Nederlandse Young Academies een brief naar de besturen van 45 hogescholen en universiteiten.

De oproep: help ons met druk uitoefenen op ABP om te ‘divesteren’ uit de fossiele industrie. De actievoerders willen daarnaast dat een onafhankelijke commissie controleert of de investeringsportefeuille van ABP in lijn is met de klimaatdoelen. Op die brief heeft 55 procent van de aangeschreven instellingen inmiddels positief gereageerd, melden de wetenschappers in een persbericht.

HOP/Delta

03 juni 2021

Coronaproof studeren bij Sint Jansbrug

Read in English 

Even genoeg van je kamer of de campus? Sinds 1 juni biedt studentenvereniging DSV Sint Jansbrug weer twintig studieplekken aan. Ook niet-leden kunnen de plekken reserveren.

De plekken zijn gecreëerd met hulp van en in overleg met de TU Delft, legt commissaris extern Sophie Wentink uit. “We hebben bijvoorbeeld een extra bureau van de universiteit kunnen lenen. Alles voldoet aan de meest recente RIVM-richtlijnen. Vorige week is iemand van integrale veiligheid van de TU langs geweest om alles te controleren. Gelukkig zijn de ruimtes goedgekeurd en kunnen we dus sinds deze week open.” De vereniging bood in november vorig jaar ook al studieplekken aan.

Studeren op Sint Jansburg betekent studeren aan de gracht. (Foto: Sophie Wentink)

Vooralsnog is het rustig. “Gisteren hebben er zes mensen gestudeerd, dat is dus al heel mooi. Ik verwacht dat het in de week voor de tentamenperiode storm gaat lopen.”

Wie gebruik wilt maken van de plekken moet – net als voor de studieplekken op de campus – reserveren in het online reserveringssysteem van de TU. De plekken zijn geopend van dinsdag tot en met vrijdag en er zijn dagelijks twee shifts: van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur. En er is een voordeel, meldt Wentink: “Je kunt op een dag beide shifts reserveren.” (AdB)

02 juni 2021

Hoofdkwartier quantumtech in Delft

Read in English

Het visitekaartje van quantumtechnologie Europa verrijst binnenkort op de TU-campus. Vlakbij het nieuwe gebouw van de faculteit Technische Natuurwetenschappen start de bouw van het zogenoemde House of Quantum. Dat zal vanaf 2024 onderdak bieden aan startups die in de quantumtechnologie actief zijn. Ook komen er laboratoria in het gebouw.

De locatie is logisch. Onderzoeksinstituut QuTech is op een steenworp afstand. Natuurkundigen en ingenieurs van TU Delft en TNO werken daar samen aan quantumtechnologie. Al met al ontstaat er een soort ‘quantum-campus’. Het House of Quantum wordt het hoofdkwartier daarvan.

Het project vloeit voort uit het Quantum Delta NL-programma dat begin april 615 miljoen euro ontving van het Nationale Groeifonds. De verwachtingen zijn hooggespannen. House of Quantum wordt – zo staat in een persbericht – “een plek waar bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, wetenschappers en burgers samenkomen om met quantumtechnologie de maatschappij verder te helpen door gezamenlijke ethische, wettelijke en maatschappelijke normen te ontwikkelen.” (TvD)

02 juni 2021

TU peilt: hoe werken na corona?

Read in English

Hoe voel je je? Wat mis je het meest van voor de coronacrisis? Welke veranderingen wil je behouden? Met een enquête over welbevinden, stress, gezondheid en visie op werk tijdens en na corona wil de TU Delft polsen hoe met medewerkers gaat en hoe hun werk kan worden vormgegeven na Covid-19. Alle vaste medewerkers hebben van het cvb een mail ontvangen met het verzoek deze de werk- en welzijnsenquête in te vullen. “Met de huidige en nog komende versoepelingen, is er steeds meer ruimte om vooruit te kijken”, staat erbij. “We gaan ervan uit dat we mede door de ervaring met Covid-19 meer thuis zullen blijven werken. We hopen dat jij middels deze enquête wilt laten weten hoe jij daarnaar kijkt.” Invullen van de enquête duurt ongeveer tien minuten en is anoniem. (TvD)

01 juni 2021

Studenten doen minder bestuurs- en vrijwilligerswerk

Het aantal uren dat studenten in Nederland besteden aan bestuurs- of vrijwilligerswerk is in de periode 2019-2020 opnieuw gedaald ten opzichte van de jaren daarvoor, meldt banenplatform Magnet.me.

Onderzoekers hebben 27.809 Magnet.me-profielen onder de loep genomen. Zij turfden hoeveel uren ‘nevenactiviteiten’ studenten hebben ingevuld en hoe vaak zij zijn benaderd door werkgevers.

Studenten die in 2005 begonnen met studeren besteedden naast hun studie gemiddeld ruim 600 uur aan bestuurs- of vrijwilligerswerk. Voor studenten die in 2015 startten met studeren en afstudeerden in 2019 of 2020, ligt dit cijfer op 116 uur. Het aantal uren bestuurs- of vrijwilligerswerk daalt al jaren achtereen:

Magnet.me peilde studenten die in 2019 en 2020 zijn afgestudeerd en koppelde dit aan startjaar 2015. Alle cijfers van de afgelopen elf jaar zijn weergegeven in zogenoemde startjaren. 

Magnet.me wijt de afname onder meer aan toegenomen studiedruk. Het banenplatform vindt de trend zorgwekkend, omdat werkgevers juist waarde hechten aan activiteiten naast de studie.

01 juni 2021

Delta zoekt student-fotograaf

Read in English

Heb jij ervaring als fotograaf, ben je in het bezit van een goede camera en wil je je (verder) bekwamen in journalistieke fotografie? Kom dan fotograferen voor Delta, de nieuwswebsite van de TU Delft!

Deze foto is gemaakt door student Dalia Madia, die sinds september 2020 voor ons het leven op en rond de campus vastlegde.

Wij zoeken een student met lef, die graag op mensen afstapt en die voor onze website ‘stock’-materiaal wil maken op de campus van de TU Delft. Wat wij onder ‘stock’-materiaal verstaan? Foto’s van gebouwen, van studenten en medewerkers in verschillende hoedanigheden, van volle collegezalen (of lege, in tijden van corona) en van alles wat je verder tegenkomt als je er voor ons op uit gaat. Wij gebruiken die foto’s bij onze nieuwsberichten en achtergrondverhalen.

De persoon die voor ons komt werken, heeft oog voor compositie en detail, maakt superscherp beeld en houdt zich aan afspraken. Heb je interesse? Stuur ons dan drie van je allerbeste foto’s en wie weet kun jij voor ons aan de slag, te beginnen met een dagdeel op proef (uiteraard tegen betaling).   

31 mei 2021

3x3-basketballers naar Spelen

Read in English 

De Nederlandse 3x3-basketballers hebben zich op het kwalificatietoernooi in Graz (dat op zaterdag 29 en zondag 30 mei plaatsvond) geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokyo. Het team versloeg concurrent Frankrijk met 21-13. TU Delft-student Jan Driessen zit als een van de vier reserves van de Oranje-selectie nog steeds in de wachtkamer. Delta interviewde hem in april over de Spelen en zijn sportcarrière. “Ik denk dat deze sport enorm gaat verrassen, dat gaat heel populair worden.” (JT)

  • Lees de serie Onderweg naar Tokio, waarin onze sportverslaggever Jimmy Tigges TU-studenten interviewt die naar de Olympische Spelen in Tokio gaan, of die er kans op maken.

31 mei 2021

Intimidatie met privégegevens strafbaar

Read in English

Van stickers op huizen plakken tot het online hengelen naar privégegevens: dat soort intimidatie moet strafbaar worden, vindt de Tweede Kamer. Demissionair minister Grapperhaus van Justitie wil nog vóór de zomer een wetsvoorstel schrijven, zei hij vorige week.

In maart stapte de Leidse geschiedkundige Nadia Bouras naar de politie nadat ze op haar voordeur een sticker aantrof van het radicaal-rechtse platform VizierOpLinks. Haar huis zou door de volgers van het platform worden “geobserveerd”.

Meerdere Kamerfracties hebben al vragen gesteld over VizierOpLinks. Minister Grapperhaus van Justitie benadrukte vorige week in de Kamer dat hij doxing “echt strafwaardig” vindt. Het is ‘walgelijk fenomeen’, besloot hij, ‘dus we moeten daar snel mee aan de slag’. (HOP, EF)