Overslaan en naar de inhoud gaan

Short News

04 juni 2020

Onderzoek energie gebouwen gebundeld

Read in English

De TU bundelt per 1 juni al het onderzoek naar klimaatneutrale gebouwde omgeving in het Urban Energy Institute. Bij energie denken veel mensen aan stroom, maar in huishoudens gaat driekwart van het energiegebruik op aan warmte - meestal uit aardgas. Afbouw van gaswinning en klimaatdoelstellingen zetten druk op grootschalige ontwikkeling van klimaatneutrale bouw.
Energie-expert prof.dr. Kornelis Blok is benoemd als directeur. “Het instituut betekent vooral dat de onderzoekers van de zes betrokken faculteiten veel intensiever gaan samenwerken en de krachten kunnen bundelen“ , zegt hij. “Ook zorgt het voor een herkenbaar gezicht naar de buitenwereld, waarmee we het belang van een klimaatneutrale gebouwde omgeving nog duidelijker kunnen maken.“ Opvallend is de rol van ict en kunstmatige intelligentie binnen het instituut. Men wil daarmee bouwprocessen versnellen en de warmtevraag slimmer regelen.
Het Urban Energy Institute is een van de vier pijlers van het Delft Energy Initiative. (JW)

04 juni 2020

TU zoekt veel AI talent

Read in English

Kan kunstmatige intelligentie (artificial intelligence of AI) wetenschappelijke vooruitgang versnellen? De TU gaat dat onderzoeken op een groot aantal terreinen met evenzovele TU Delft AI-Labs. Het onderzoek begint met acht onderzoeksgroepen op het gebied van onder meer materiaalkunde, stedelijke omgeving, watermanagement, computervisie, biomedische toepassingen, en mens-computer interactie. In de komende twee jaar komen er nog 16 onderzoeksgroepen bij, zodat er totaal 24 AI Labs zullen komen. Daarvoor zijn veel onderzoekers nodig: 24 nieuwe faculteitsleden en 96 promovendi die het leuk vinden om in een interdisciplinair team de toepasbaarheid van AI te verkennen.

 

02 juni 2020

Leuven: tentamen in een brouwerij

English version

Vlaamse studenten doen nu al met honderden tegelijk tentamen op de campus. De Universiteit Gent, bijvoorbeeld, organiseert tot begin juli maar liefst 143 duizend tentamens in tweehonderd verschillende zalen, meldt Het Laatste Nieuws. Verreweg de grootste locatie is het speciaal gehuurde evenementencomplex Flanders Expo. Daar is plek voor tweeduizend studenten. Om te zorgen dat alles volgens de regels verloopt, zet de universiteit maar liefst zevenduizend surveillanten in. Daarnaast zijn looproutes afgezet met plaklint, is er volop handgel en krijgen alle studenten een mondkapje. Ook de KU Leuven vult online toetsing (bijvoorbeeld via Skype) aan met fysieke tentamens, die verspreid zijn over verschillende stadsdelen en campussen. Per dag mogen hooguit 4500 studenten op de campus aanwezig zijn. Indien nodig wijkt de universiteit uit naar externe locaties, waaronder een concertzaal, sporthallen en zelfs een oude brouwerij. (HOP)

29 mei 2020

Studenten voorlopig zonder ombudspersoon

Read in English

Door de pensionering van Niek Graafland zitten de studenten van de TU Delft momenteel zonder ombudspersoon. Zo iemand kan als onafhankelijke partij bemiddelen bij geschillen en, indien nodig, decanen en het college van bestuur (cvb) adviseren. Een wervingsprocedure voor een vervanger is nog niet begonnen, bleek donderdag 28 mei tijdens een vergadering van de studentenraad met het cvb. Dat laatste liet weten dat nu wordt eerst onderzocht of de ombudspersoon voor medewerkers een dubbele rol kan vervullen. (MvdV)

28 mei 2020

Project March produceert podcast

Read in English

Ondanks de coronacrisis zitten de Dreamteams niet stil. Zo bedacht en produceerde Project March de podcast MARCH On Air. In de tweewekelijkse podcast praten teamleden Stijn van Weegberg en Margriet Klinckhamers met een gast over verschillende onderwerpen, van het ontstaan van Project March tot de toekomst van de biomedische technologie. De eerste aflevering, waarin fixture engineer Nadine de Jong vertelt over haar ervaringen als teamlid van Project March, luister je hier. (MvdV)

28 mei 2020

1,4 miljoen voor online onderwijs

Het ministerie van Onderwijs stelt 1,4 miljoen euro beschikbaar voor online onderwijs. De toekenningen voor projecten kunnen oplopen tot 175 duizend euro. Het is geen bliksemsnelle regeling. De deadline voor de projectvoorstellen ligt in december en het duurt nog tot mei 2021 voordat het ministerie het geld daadwerkelijk verdeelt. Toch zal deze regeling van ict-stichting SURF en het ministerie van OCW, die al sinds 2014 bestaat, meer aandacht trekken dan voorheen. Heel het hoger onderwijs moet immers de overstap maken naar een variant van afstandsonderwijs. (HOP)

28 mei 2020

Gespot: zomerpracticum op de campus

HolleSpiegel_8233_WEB.jpg

Werktuigbouwstudenten Sweder Reuchlin (l) en Daan Kerssenmakers werken aan een mooi zomers project: de zonneboiler. De parabolische spiegel concentreert zonlicht op de buis in het brandpunt en warmt het water op dat erdoor loopt. Per uur levert dat 9 liter water op van 55 graden Celsius. Samen met David Breedijk en Stijn de Wilt werken ze aan hun bachelor eindproject als een van de 14 groepen bij de afdeling proces & energy van de faculteit 3mE. In de huidige opstelling wordt zo’n 45% van het zonlicht omgezet in warmte. Met een tweede reflector over de buis en een coating hopen ze tot 55 of 60% rendement te komen. Want dat is wat ingenieurs doen: analyseren en verbeteren. (Foto: Sam Rentmeester)

Read in English

28 mei 2020

Blijven Europese onderzoeksmiljarden overeind?

Read in English

Als het aan de Europese Commissie ligt, heeft de coronacrisis de komende zeven jaar geen invloed op het budget voor onderzoek en innovatie van de EU. Woensdag presenteerde de Europese Commissie haar nieuwe begrotingsvoorstel van 1100 miljard euro, samen met het wederopbouwprogramma van 750 miljard vanwege de coronacrisis.
In de begroting zit ook 94,4 miljard voor Horizon Europe. Dat geld moet volgens de commissie vooral worden besteed aan gezondheidsonderzoek, aan de “veerkracht van Europa”, en aan de digitale en groene transities. Het is nu de vraag of de lidstaten, met
‘gierige’ landen als Nederland voorop, en het parlement akkoord gaan. (HOP)

26 mei 2020

Afvalstations voor Bouwkunde en Aula

Read in English

Op de faculteit Bouwkunde en in de Aula wordt afval per 1 juni gescheiden ingezameld. Tijdens een zes maanden durende pilot worden alle losse afvalbakken op deze locaties vervangen door afvalstations waar papier, PMD (plastic, metaal en drankkartons) en restafval apart wordt ingezameld. Ook worden er in de restaurants groene bakken voor voedselresten geplaatst. “De afvalstations staan op strategische plekken zodat je er nooit meer dan 30 seconden van verwijderd bent”, schrijft de universiteit in een nieuwsbericht.
Door het scheiden van afval wil de universiteit de CO2-uitstoot verminderen en de campus duurzamer maken.  (MvdV)

26 mei 2020

Sebastiaansbrug 12 juni weer open

Read in English

Op vrijdag 12 juni gaat de nieuwe Sebastiaansbrug open voor voetgangers, fietsers, automobilisten en het openbaar vervoer. Tram 19 zal voorlopig nog niet rijden. Dit schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.
De vertraging komt door een herziening van het ontwerp voor het elektromagnetische compensatiesysteem, het systeem dat hinder voor onderzoekslaboratoria op de campus minimaliseert. Omdat er een nieuw soort tram zal rijden, die meer compensatie vraagt, is aanpassing van het plan nodig. De TU Delft en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken samen aan een oplossing, maar laten weten dat dit nog zeker enkele maanden gaat duren.  (MvdV)

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe