Short News

22 september 2020

‘Iedereen een week per jaar bijscholing’

Het vervolgonderwijs presenteerde deze week een nieuw idee aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: geef elke werkende Nederlander het recht op minstens één week bijscholing per jaar. Dan komt ‘een leven lang leren’ eindelijk van de grond.  
Eigenlijk zouden mensen zich gedurende hun werkzame leven moeten blijven scholen, meent de politiek al een poosje. Dan zijn ze flexibeler als de economie tegenzit of als er juist nieuwe kansen liggen. Maar dat komt niet erg van de grond, mede doordat er geen geld voor is vrijgemaakt.
Daar zou verandering in moeten komen, vinden de koepels van mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. De leerrechten (vanaf 27 jaar gedurende 40 jaar) verdienen zichzelf terug, argumenteren ze. Geschoolde mensen raken immers minder snel werkloos of zijn productiever in hun werk. Dat scheelt uitkeringen en levert hogere belastinginkomsten op. 

21 september 2020

Wat zoeken werkgevers?

Read in English

Welke studies zijn het meest gevraagd onder werkgevers? Carrièreplatform magnet.me onderzocht dat door over het afgelopen jaar te analyseren welke afgestudeerden het vaakst benaderd werden door werkgevers. Dat kon gaan om een stage, een startersbaan of een traineeship. In de top vijftig van meest populaire studierichtingen komt de TU Delft zes keer voor, maar de Erasmus Universiteit is met vijftien vermeldingen hofleverancier aan het bedrijfsleven. De meest gevraagde diploma’s komen uit Tilburg: met de universitaire studie economie op de eerste en de hbo-opleiding TIAS School for Business and Society op de tweede plaats. De hele top vijftig staat hier als pdf. (JW)

21 september 2020

HR vervangt software per 2021

Read in English

TU-medewerkers zijn bekend met het veelzijdige gezicht van ict-oplossingen voor verlofaanvragen, ziekmelding of declaraties indienen. Per 1 januari 2021 zijn alle arbeidsgerelateerde zaken ondergebracht in één systeem. Dat is althans de streefdatum voor softwarebedrijf AFAS dat al vier universiteiten en vijftig ziekenhuizen van een vergelijkbaar systeem heeft voorzien.
Volgens Job Wessel, marketingmanager zorg, overheid en onderwijs bij AFAS, omvat het systeem zaken als verlofaanvragen, ziekmeldingen, adreswijzigingen, declaraties, urenregistratie en reiskosten. Of het IKA-systeem er ook in komt, is nu nog niet bekend. Medewerkers hebben toegang tot het systeem via een mobiele app en via een webportal.
Ingrid Halewijn, hoofd human resources (HR) bij de TU Delft, zegt erover: “We zijn in ons onderzoek met de meest geavanceerde technologieën bezig, een modern softwaresysteem voor medewerkers kan dan niet ontbreken.” Wessel: “HR heeft er voordeel bij omdat processen efficiënter en geïntegreerd verlopen, en medewerkers krijgen een directere en eenvoudigere toegang tot hun gegevens.” (JW)

18 september 2020

Oost, west, thuisbesmet.nl

Read in English

Een website met belangrijke informatie en tips over het coronavirus moet het stijgende aantal besmettingen onder studenten bestrijden.
Op thuisbesmet.nl, een initiatief van de Delftse Kamer van Verenigingen (VeRa), de gemeente, TU Delft en de GGD worden Delftse studenten opgeroepen het tij te keren. “Het is 5 voor 12 in Delft”, schrijven de initiatiefnemers. “Als we nu drastische veranderingen aanbrengen in ons gedrag is een Delftse lockdown nog te voorkomen.” 

Op de website vinden studenten algemene informatie over het coronavirus (wat te doen als je in thuisisolatie zit) en dringende adviezen (kom niet bij andere huizen binnen, tenzij het niet anders kan). Ook wordt hen gevraagd om tussen 8 uur ’s ochtends en 12 uur ’s middags niet in de supermarkt te komen, zodat mensen in risicogroepen veilig boodschappen kunnen doen.

Om de oproep kracht bij te zetten schetsen de initiatiefnemers wat er kan gebeuren als studenten zich niet aan de regels houden “Op het moment dat Delftenaren in een lokale lockdown moeten is het onder andere afgelopen met het fysieke onderwijs, sporten en pakken van terrasjes op de Beestenmarkt. Reden te meer om jezelf, vrienden en huisgenoten te stimuleren om je echt aan de maatregelen te houden.”

18 september 2020

Dyson Award naar Delft

Read in English

Studenten uit Delft hebben de James Dyson Award 2020 gewonnen met een audiosysteem dat glas gebruikt om muziek te streamen en dat in zijn geheel recyclebaar is. Ammos heet de uitvinding van de studenten van Industrieel Ontwerpen. Ammos produceert muziek door een dunne glasplaat te laten trillen met behulp van actuatoren. Het glas wordt gebruikt om midden- tot hoge frequenties van 200 tot 20.000 Hz te produceren. De actuatoren worden onzichtbaar dicht bij de rand van het glas geplaatst, waardoor er voldoende kracht op wordt uitgeoefend.
Om een volledig geluidsspectrum te verkrijgen is er een kleine sub woofer in de behuizing geplaatst die lage frequenties van 20 en 200 Hz produceert. Op het voorpaneel, gemaakt van bamboe, is een haptisch aanraakoppervlak waarmee de gebruiker het product kan bedienen.
Dit jaar organiseren 22 landen wereldwijd de James Dyson Award. Elke nationale winnaar wint 2200 euro. De Delftenaren kunnen door naar de volgende ronde.  De hoofdprijs van 33.500 euro is weggelegd voor één internationale winnaar.

18 september 2020

Komt de basisbeurs terug?

Enkele partijen pleitten tijdens de algemene politieke beschouwingen voor een nieuwe basisbeurs, met name voor studenten die net geen recht hebben op een aanvullende beurs, omdat hun ouders een middeninkomen hebben. De studieschulden stapelen zich op en lang niet alle partijen vinden dat wenselijk. D66, ooit een voorvechter van het huidige leenstelsel, wil er inmiddels vanaf. Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie pleiten altijd al voor de terugkeer van de basisbeurs. En de SGP nu ook. Fractievoorzitter Kees van der Staaij diende een motie in: geef meer studenten het recht op een aanvullende beurs. D66 ging daar alleen niet in mee. D66-voorman Rob Jetten wil eerst verder werken ‘aan dit wel heel verstandige plan voor studenten uit middeninkomensgezinnen’. In de loop van deze kabinetsperiode keerden GroenLinks, D66 en PvdA zich van het leenstelsel af. Zij hebben samen met de VVD van Mark Rutte in 2015 de basisbeurs afgeschaft. Alleen deze partij staat daar nog steeds achter. (HOP, Bas Belleman)

18 september 2020

‘Toch avondklok voor horeca in Randstad’

In zes regio’s in het westen van het land moeten cafés straks om 01.00 uur de deuren sluiten. Dat bevestigen Haagse bronnen aan diverse nieuwsmedia. Het kabinet maakt de nieuwe maatregel vanavond bekend.
Het coronavirus grijpt weer om zich heen in Nederland. Vooral onder jonge mensen neemt het aantal besmettingen toe, zien het RIVM en de GGD’en. Jongeren brengen meer tijd door in groepen en lopen daardoor het meeste risico. Dat geldt ook voor studenten, die zich niet altijd aan de regels houden. Het kabinet komt daarom met nieuwe, regionale maatregelen om het virus terug te dringen.
Cafés en andere horecagelegenheden moeten hun klanten voortaan vanaf middernacht aansporen om naar huis te gaan. De lampen gaan dan aan en de muziek uit, schrijft de NOS. Een uur later moet de zaak leeg zijn.

Naar verwachting wordt ook het maximale aantal mensen dat aanwezig mag zijn in een zaal teruggeschroefd. Nu mogen er tijdens een familiefeest of bruiloft nog honderd mensen naar binnen. Dat worden er voortaan vijftig. De nieuwe regels gelden voor zes regio’s waar het aantal besmettingen de laatste dagen flink oploopt: Amsterdam Amstelland, Rotterdam Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden.
RIVM-voorman Jaap van Dissel pleitte vorig weekend al voor een avondklok voor studentensociëteiten en horeca. Zowel de Landelijke Studentenvakbond als de Landelijke Kamer van Verenigingen zagen daar toen geen heil in. “Hoe meer er op slot zit, hoe meer excessen we zullen zien”, waarschuwde LSVb-voorzitter Lyle Muns. (HOP, Evelien Flink)

18 september 2020

Klimaatbestendig pleintje

Read in English

De timing was top. Op een uitzonderlijk warme dag, maandag 14 september, opende op de campus het HittePlein. Hier worden technieken getest die moeten helpen om steden koel te houden. Het plein ligt in The Green Village, een proeftuin voor stedelijke innovaties. Onder het plein ligt een opvangreservoir dat bij hevige buien regenwater tijdelijk opslaat. Door dit water in periodes van hitte te laten verdampen, loopt de temperatuur minder hoog op. Een ander beproefd concept dat nog wat meer aandacht verdient, is het ‘natuurinclusieve schuurtje’. Dit schuurtje met groen dak is fijn voor insecten en houdt regenwater vast. Er worden op het plein ook planten gedemonstreerd die water zuiveren. Het HittePlein sluit mooi aan op de WaterStraat, een proeftuin die The Green Village twee jaar geleden startte om te onderzoeken hoe om te gaan met overtollig regenwater in steden.

15 september 2020

Gecomposteerd na de dood

Read in English

Begraven worden in de natuur in een volledig afbreekbare kist kon al. Ingenieurs achter de Delftse start-up Loop doen er nog een schepje bovenop.  Ze hebben een ‘levende doodskist’ ontwikkeld van mycelium, de Living Cocoon. Mycelium is een schimmel en groeit normaal gesproken onder de grond in de complexe wortelstructuur van bomen, planten en paddenstoelen. Volgens de bedenkers draagt de Living Cocoon bij aan efficiënte compostering van het lichaam, ruimt het giftige stoffen op en levert het een verrijkte voedingsbodem voor (nieuwe) bomen en planten, zo stellen zij in een persbericht. Vorig week is de eerste persoon in de schimmelkist begraven.

15 september 2020

Beter inzicht in scheurvorming Antarctische gletsjers

Read in English

Als de Pine Island Glacier en de Thwaites Glacier op West-Antarctica afbrokkelen en in zee storten leidt dat tot fikse zeespiegelstijging. Dat de gletsjers piepen en kraken is al jaren bekend. Maar wetenschappers snappen nu beter hoe de scheuren ontstaan. Onderzoekers, waaronder Stef Lhermitte van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, hebben satellietbeelden uit diverse bronnen gecombineerd om een beter beeld te krijgen van de snelle ontwikkeling van schade in de afschuifzones (shear zones) van de ijsplaten. Deze schade bestaat uit gletsjerspleten en -scheuren, en zijn de eerste tekenen dat de afschuifzones aan het verzwakken zijn. Onderzoek met modellen laat zien dat het ontstaan van dergelijke schade een feedbackproces in gang zet, waardoor scheurvorming en verzwakking versnelt. De onderzoekers delen hun bevindingen deze week in tijdschrift PNAS. Lhermite toont het afkalvingsproces ook op zijn eigen pageflowpagina.