Short News

16 januari 2023

Geen korting collegegeld voor vluchtelingen

Read in English

Onderwijsminister Dijkgraaf gaat het collegegeld voor vluchtelingstudenten voorlopig niet verlagen. Hij is bang dat de druk op het hoger onderwijs dan te groot wordt, laat hij de Tweede Kamer weten.

Vluchteling-studenten zijn in principe het dure instellingscollegegeld verschuldigd. Maar hogescholen en universiteiten mogen zelf besluiten om hun een lager tarief te vragen. Deze aanpak werkt goed, schrijft Dijkgraaf.

De studenten worden bovendien ondersteund door de Stichting voor vluchteling-studenten UAF, die op haar beurt subsidie ontvangt van het ministerie van OCW. “Omdat het vooralsnog om een beperkt aantal studenten gaat, is de druk op het stelsel, zowel financieel als kwantitatief, beperkt”, schrijft Dijkgraaf.

Generieke steunmaatregelen voor deze doelgroep, waar GroenLinks en D66 tijdens een Kamerdebat om vroegen wijst Dijkgraaf af. Hij acht de kans aanwezig dat dit “een aanzuigende werking heeft, mede door een groot aanbod Engelstalig onderwijs in Nederland”, en dat staat haaks op de wens van de Tweede Kamer om de internationale studentenstroom te beheersen. (HOP, HC)

 

16 januari 2023

‘Studentengegevens veilig in cloud VS’

Read in English

Van veel Nederlandse studenten zijn persoons- en studiegegevens opgeslagen in datacentra van Amerikaanse techbedrijven. Volgens het kabinet zijn er maatregelen genomen om lekken te voorkomen. 

Volgens een recente studie staat zou driekwart van de persoonsgegevens van Nederlandse studenten in clouds van Amerikaanse bedrijven als Microsoft en Amazon staan. Daar is in principe weinig mis mee, stelt staatssecretaris Digitalisering Alexandra van Huffelen in haar antwoord op Kamervragen van het CDA. Ze ziet het niet als haar verantwoordelijkheid, want universiteiten en hogescholen moeten de data zelf beheren volgens de privacywet (AVG).

Nederlandse universiteiten en hogescholen werken samen bij het beoordelen van de veiligheid van softwareproducten en clouds. Deze toetsing, de Data Protection Impact Assessment, wordt in die gevallen gecoördineerd door Surf, de ict-vereniging voor onderwijs- en onderzoek.

Voor Google ligt dat anders, meldt Van Huffelen nu. Vooral aan de manier waarop het bedrijf omgaat met metadata zouden gevaren kleven. Er zijn volgens haar nu afspraken gemaakt om de privacy-risico’s te verkleinen. (HOP, PvG)

16 januari 2023

Actie End Fossil op 181ste Dies Natalis

Read in English

De 181ste Dies Natalis van de TU Delft is afgelopen vrijdag gevierd. De verjaardag van de universiteit stond in het teken van de 17e-eeuwse Delftse wetenschapper Antoni van Leeuwenhoek. Een cartoonversie van Van Leeuwenhoek praatte de Dies aan elkaar, begeleid door experimentele gitaarmuziek.

De Delftse hoogleraren Bernd Rieger en Sjoerd Stallinga vertelden over de moderne microscopie, waarna hoogleraar microbiologie Mike Jetten van de Radboud Universiteit Nijmegen een eredoctoraat kreeg voor zijn nieuwe ontdekkingen op het gebied van micro-organismen. Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW pleitte voor meer ingenieurs in Nederland, waarna rector Tim van der Hagen de ceremonie afsloot.

Eerder die dag gingen 36 TU-hoogleraren op de fiets en per tuktuk langs bij Delftse basisscholen. Onder de naam Meet the Professor gaven zij – in toga - gastlessen aan kinderen van groep 7 en 8. De kinderen speelden bijvoorbeeld (veilig) met hoogspanning en hielpen met het ontwerpen van de ideale vliegtuigstoel. (lees verder onder de foto)

Hoogleraar ergonomie Peter Vink beantwoordt vragen van een schoolklas. (Foto: Fred Ernst)

Vlak vóór de Dies vroeg actiegroep End Fossil TU Delft opnieuw om de banden van fossiele bedrijven met de universiteit te verbreken. Om hun verzoek kracht bij te zetten, overhandigden zij een stapel van 21 wetenschappelijke papers en krantenartikelen over het gedrag van de fossiele industrie aan vice rector Rob Mudde. Na de Dies deelden ze flyers met hun actiepunten uit aan het publiek. (lees verder onder de foto)

End Fossil-lid Emre Gökalan overhandigt de stapel artikelen aan vice rector Rob Mudde. (Foto: End Fossil)

Mudde benadrukte dat End Fossil en de TU het eens zijn over het einddoel om fossielvrij te worden, maar alleen niet over de te nemen route. De TU blijft samenwerken met de fossiele industrie, meldde Mudde eerder aan Delta.

13 januari 2023

Verplichte gedragstraining studenten

Read in English

In de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag wil de Universiteit Maastricht alle nieuwe bachelorstudenten vanaf volgend collegejaar verplichten om een training te volgen. Collegevoorzitter Rianne Letschert maakte dit voornemen deze week bekend tijdens een vergadering van de Maastrichtse universiteitsraad, meldt universiteitsblad Observant. Het is nog niet duidelijk of de trainingen alleen over seksueel wangedrag gaan of over sociale veiligheid in het algemeen. En ook niet wie ze zal geven.

Ruim een jaar geleden tekende de Universiteit Maastricht een manifest van Amnesty International. Ze zou meer gaan doen tegen seksueel wangedrag. Maar ook de gesprekken die zijn gevoerd met studentengroep Feminists of Maastricht (FoM) en verontruste stafleden hebben bijgedragen aan het nieuwe plan, vertelde Letschert tijdens de raadsvergadering. 

FoM beschuldigde het universiteitsbestuur afgelopen oktober op sociale media en tijdens een protest van het in stand houden van een ‘verkrachtingscultuur’. Een slachtoffer van seksueel geweld zou volgens FoM tevergeefs bij de universiteit hebben aangeklopt voor hulp. Letschert hoopt aan het begin van het nieuwe academisch jaar te starten met de verplichte trainingen, tekende Observant op. Desnoods alleen met een informatiesessie over waar studenten naartoe kunnen binnen en buiten de universiteit. (HOP, HC

12 januari 2023

Franse studenten in rij voor voedselbank

Read in English

In Frankrijk zijn de voedselpakketten voor studenten niet aan te slepen. Een vijfde van hen zou onder de armoedegrens leven. Franse studentenbonden willen dat de overheid meer hulp biedt.

In november trok de Franse regering 10 miljoen euro uit voor 300 duizend voedselpakketten aan studenten. Maar er is meer nodig, stelt de Franse koepel van studentenverenigingen bij het Franse nieuwsplatform Euronews. Elke dag gaat het alleen al in Parijs om minstens vijfhonderd pakketten. Volgens de hulporganisatie Linkee blijkt uit een recente rondvraag dat 55 procent van de studenten in nood te weinig eet. 

Volgens de koepel van studentenverenigingen zijn studenten de helft van hun inkomen kwijt aan huisvesting en hebben ze te lijden onder de grote prijsstijgingen. Een op de vijf leeft onder de armoedegrens, en onder uitwonenden zou dat aandeel nog hoger zijn. 

In Nederland kregen de landelijke studentenorganisaties LSVb en ISO ook al signalen dat studenten voor hulp naar de voedselbank gaan. Maar volgens de criteria van Voedselbanken Nederland komen zij niet in aanmerking omdat “ze geacht worden zichzelf te kunnen bedruipen met studiefinanciering, hun bijbaan en/of een geldelijke ondersteuning van hun ouders”. Wel worden er soms uitzonderingen gemaakt, bijvoorbeeld voor studenten met kinderen. (HOP, PvT)

11 januari 2023

Derde eredoctoraat voor viroloog Van Ranst

Read in English

De Belgische viroloog Marc van Ranst krijgt een derde eredoctoraat in Nederland. Na de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam volgt in oktober de Radboud Universiteit Nijmegen.

De Leuvense hoogleraar adviseerde de Belgische regering over coronamaatregelen en streed onvermoeibaar tegen desinformatie. Hij kreeg veel bedreigingen te verduren en moest met zijn gezin onderduiken toen een zwaarbewapende, extreemrechtse beroepsmilitair hem wilde vermoorden. De extremist werd ondanks een klopjacht niet gevonden (en werd later dood aangetroffen in een bos).

Toch klinkt Van Ranst meestal laconiek en geestig. Over de militair, die in zijn straat had gestaan, zei hij tegen dagblad NRC: “Ik weet niet wat hij van plan was, maar iemand met een bazooka zal er niet staan voor een vriendelijke babbel.” (HOP, BB)

11 januari 2023

Mikken op hoogopgeleiden mag

Read in English

Verzekeringen speciaal voor hoogopgeleiden? Van minister Kaag mag het, staat in haar antwoorden op Kamervragen, zolang het voor anderen maar niet tot “onwenselijk hoge premies” leidt.

Iedereen zal de reclames van Promovendum weleens hebben gehoord, een verzekeringsmaatschappij “alleen voor hoger opgeleiden”. Het idee is dat hoogopgeleiden daar minder premie hoeven te betalen dan bijvoorbeeld mbo’ers.

Het is verzekeraars verboden om te kijken naar bijvoorbeeld godsdienst, politieke kleur, geslacht of seksuele voorkeur, maar ze mogen hun tarieven wel variëren aan de hand van kenmerken als leeftijd, beroep, postcode of opleidingsniveau.

Mag een verzekeraar dan wel onderscheid maken naar opleiding, wilde de PvdA van minister Sigrid Kaag (Financiën) weten. En hoe kijkt de minister hiernaar “in het licht van de kloven in de samenleving”? Ze beantwoordde de vragen vlak voor de kerstvakantie.

Om de markt te beteugelen, is er onder meer een acceptatieplicht voor de basiszorgverzekering: wie je ook bent, de verzekeraars moeten je als klant aannemen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft daarom afspraken met Promovendum gemaakt dat de slogan ‘alleen voor hoger opgeleiden’ niet zal worden gebruikt bij reclames voor de basiszorgverzekering, meldt Kaag.

Voor de aanvullende zorgverzekering mogen de verzekeraars wel nadere eisen stellen, net als voor andere verzekeringen. Gaan hoogopgeleiden voor die verzekeringen dan massaal naar Promovendum? Kaag ziet het niet gebeuren. “Consumenten laten zich bij de keuze voor een verzekeraar leiden door een grote verscheidenheid aan factoren, bijvoorbeeld de polisvoorwaarden.” (HOP, BB)

09 januari 2023

Te weinig banen voor mensen met beperking

Read in English 

Hogescholen en universiteiten hebben te weinig banen gecreëerd voor mensen met een beperking. Ze lopen ver achter op andere instellingen in de publieke sector, blijkt uit een nieuwe telling.

In 2026 zouden er in de publieke sector 25 duizend banen moeten zijn gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Uit een recente meting blijkt dat de plekken er maar mondjesmaat bij zijn gekomen in het hoger onderwijs en onderzoek. Overheidstakken als gemeenten en de politie zitten tot wel 10 procent boven hun doel.

De universiteiten schiepen iets meer dan de helft van de 1886 banen waar ze uiteindelijk op mikken. Bij de universitaire medische centra is 30 procent van de nagestreefde 2264 plekken behaald. Onderzoeksinstituten konden nog maar de helft van de 110 beloofde plekken garanderen.

Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL) noemt als belangrijkste redenen voor het niet behalen van de doelen “de coronapandemie, de krapte op de arbeidsmarkt en de hoge werkdruk”. (HOP, PvT)

09 januari 2023

‘Studentenhuisvestingsregisseur’ moet kamertekort oplossen

Read in English 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een landelijke ‘Studentenhuisvestingsregisseur’ aangesteld. De regisseur - Ardin Mourik -  heeft als taak om het nijpende tekort aan studentenkamers op te lossen, wat betekent dat er uiterlijk in 2030 60 duizend betaalbare studenteneenheden moeten zijn bijgebouwd.

Het cijfer van 60 duizend komt uit het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het samenwerkingsverband van sociale studentenhuisvesters Kences in september 2022 presenteerden. De aanstelling van een regisseur was een van de afspraken uit dit actieplan.

De studentenhuisvestingsregisseur volgt op meerdere bestuursniveaus de voortgang van bouwprojecten, neemt belemmeringen weg waar mogelijk en spreekt verantwoordelijken aan op de voortgang, schrijft Kences in een persbericht. Ook moet Mourik gaan zorgen voor meer onzelfstandige studentenkamers. Hoe hij dat precies zal doen, is nog niet duidelijk. (AdB)

09 januari 2023

Nieuw ontwerp waterstofboot

Read in English

Eind december presenteerde het TU Delft Hydro Motion Team een nieuw ontwerp voor een waterstofboot. Daarmee hopen ze deze zomer in Monaco op open zee te winnen. Een lichter en betrouwbaarder elektrisch systeem, maximale gewichtsbesparing en een beter draagvleugelsysteem zijn de belangrijkste verbeteringen ten opzichte van het vorige ontwerp. (Lees verder onder de foto)

De waterstofboot steunt op drie draagvleugels. (Foto: Hydro Motion Team)

In juli 2022 eindigde de vorige Delftse waterstofboot op draagvleugels op de tweede plaats van de Open Sea Challenge van de negende editie van de Monaco Energy Boat Challenge. Het team deed het uitstekend op de onderdelen manoeuvreerbaarheid en uithoudingsvermogen, maar bij de snelheidsrace moesten ze afhaken vanwege een technische storing. 

“Het foilen ging vorig jaar niet goed”, vertelt operations manager Mandy Vermeijs. “De romp kwam niet echt los van het water.” Daarom is er dit jaar veel aandacht voor het draagvleugelsysteem. Onder andere door zoveel mogelijk gewicht te besparen en door een lange proeftijd in te plannen (vanaf april tot juli 2023) voor de afregeling van de draagvleugels.