Short News

02 mei 2022

142 miljoen euro aan ‘zwaartekrachtsubsidies’

Read in English 

Zeven wetenschappelijke samenwerkingsverbanden hebben elk tussen de 15 en 22 miljoen euro aan ‘zwaartekrachtsubsidies’ gekregen voor onderzoek dat afzonderlijke universiteiten nooit zelf zouden kunnen betalen. Dat heeft het kabinet maandag bekendgemaakt. 

Het gaat om consortia van Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit, Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit van Amsterdam, TU Eindhoven en de Vrije Universiteit Amsterdam. Onderzoeksfinancier NWO heeft het geld verdeeld.

Een van de zeven uitgekozen consortia brengt biologen en technologieontwikkelaars samen om lichaamscellen te kunnen bestuderen (en manipuleren) in ziek en gezond weefsel. Het moet tot betere behandeling van ziekten leiden. Een ander consortium wil bestuderen hoe jongeren opgroeien en zich ontwikkelen in het onderwijs en hun sociale omgeving. In dat project werken neurowetenschappers en gedragswetenschappers samen.

Met het geld (142,7 miljoen euro) gaan de consortia tien jaar lang onderzoek doen. Het komt dus neer op zo’n twee miljoen euro per jaar. De Zwaartekrachtsubsidies zijn in 2012 voor het eerst toegekend. In totaal zijn er nu vijf rondes geweest en aankomend collegejaar komt er een zesde ronde. (HOP, BB)

29 april 2022

Harvard geeft geld voor slavernijverleden

Read in English

De Amerikaanse universiteit Harvard stopt 100 miljoen dollar, zo’n 94 miljoen euro, in een fonds voor het slavernijverleden. Het geld wordt bijvoorbeeld besteed aan onderwijs en onderzoek.
Het fonds komt niet uit de lucht vallen: de universiteit kwam deze week ook met een interne evaluatie over de rol van het prestigieuze instituut tijdens de slavernij. Daaruit bleek dat medewerkers van Harvard, onder wie vier voormalige presidenten, ten minste zeventig mensen tot slaaf maakten.

Profiteren
De onderzoekers concluderen dat de universiteit ook na de afschaffing bleef profiteren van de slavernij. Er werden bijvoorbeeld giften aangenomen van donateurs die hun rijkdom via de slavenhandel hadden vergaard.

“Het onderzoek legt een stevige basis voor onze volgende fase: het proces van rekenschap en herstel”, schrijft de universiteit. Het geld uit het fonds gaat onder meer naar onderwijs en onderzoek en wordt gebruikt om de “educatieve en sociale achterstanden te helpen aanpakken die veroorzaakt zijn door de erfenis van de slavenhandel en racisme”. (HOP, JvE)

29 april 2022

Roeispektakel op de Schie

Read in English

Zin in wat roeispektakel? Studentenroeivereniging Proteus-Eretes organiseert, zoals elk voorjaar, op 30 april en 1 mei één van de grootste competitiewedstrijden van Nederland. Studenten uit het hele land komen dit weekend naar Delft om deze wedstrijd te verroeien op de Delftse Schie. Zoals gewoonlijk vinden de wedstrijden plaats op het stuk tussen de Doenbrug en de Abtswoudsebrug. De roeiers staat een afstand van 4500 meter en/of 450 meter te wachten. Na afloop van de wedstrijden is er op het terrein veel gezelligheid te vinden van supporters en roeiers die bijkomen van de wedstrijd. (KW)

Meer weten? Kijk op peil.proteus-eretes.nl

Roeiers van Proteus in actie. (Foto: Proteus-Eretes)

28 april 2022

Daten in de corpsballenbak

Corpsleden en reünisten hebben nu een eigen datingplatform. Daar kunnen ze potentiele partners zoeken met een “gemeenschappelijke achtergrond”.
Er is volgens de oprichter van Corematching Aileen Croll, zelf reünist van Minerva, een duidelijke behoefte aan een dergelijk platform. “Als je lid bent heb je toch bepaalde overeenkomende kernnormen en -waarden die zorgen voor een vertrouwde basis voor een relatie”, zegt ze tegen Quote. Het gaat volgens haar om de “gemeenschappelijke achtergrond” en “niet om het elitaire ervan”.

In de eerste paar dagen kwamen er zo’n tien aanmeldingen binnen. Goedkoop is het allemaal niet: een inschrijving kost 275 euro en als er een relatie ontstaat, wordt er een ‘succesfee’ van 2.150 euro in rekening gebracht. (HOP, JvE)

26 april 2022

Lintjes voor TU’ers

Read in English

Vice rector magnificus Rob Mudde is dinsdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Mudde ontving de onderscheiding van burgemeester Marja van Bijsterveldt, die zijn inzet voor het onderwijs en welzijn van studenten prees. “Hij laat zich niet inperken door bestaande kaders en conventies. Hij is een onderwijsdenker én -vernieuwer”, aldus de burgemeester.

Tijdens de traditionele lintjesregen ontvingen nog acht Delftenaren een koninklijke onderscheiding. Zo werd oud TU-medewerker Gerard van der Veen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van der Veen kreeg de onderscheiding voor zijn werk bij de Botanische Tuin, waar hij ruim vijftig jaar actief was als educatief medewerker, organisator van tentoonstellingen en festivals en rondleider. Na zijn pensioen is hij nog altijd vrijwilliger. Collega’s noemen hem een ‘onmisbare kracht’.

Ook Bouwkunde alumni Peter Jonquière (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) en Do van Eijs (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) kregen een koninklijke onderscheiding opgespeld. (MvdV)

26 april 2022

Weer Majorana-publicatie teruggetrokken

Read in English

Nadat vorig jaar de publicatie over de waarneming van majoranadeeltjes werd ingetrokken volgde afgelopen week de intrekking van een eerder artikel, eveneens in Nature.  

In het artikel uit 2017 beschrijven prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven (QuTech, Microsoft) en prof.dr. Erik Bakkers (TU/e) een door hen ontwikkeld netwerk van nanodraadjes waarin ze majoranadeeltjes wilden opwekken als stabiele basis voor een quantumcomputer. In het (teruggetrokken) artikel concluderen ze dat het nanomateriaal daar erg geschikt voor is.

Nu schrijft Bakker met een medeauteur dat ze bij het verzamelen van onderliggende data voor publicatie erachter kwamen dat een deel van de data uit 2017 selectief verwijderd of bijgeknipt is. Ze stelden Nature daarvan in kennis, evenals hun 23 medeauteurs, onder wie ook Kouwenhoven. Daarop werd unaniem besloten de publicatie terug te trekken.

Meer achtergrond in dit NRC artikel

21 april 2022

Expo: internationals ontwerpen polders

Read in English

In het Stadskantoor van Delft zijn vanaf vrijdag 22 april ontwerpen te zien van internationale masterstudenten voor de toekomst van de polders in Midden-Delfland. De tentoonstelling duurt tot 23 mei 2022.

Internationale studenten schetsten het landschap van Midden-Delfland. (Foto: Ben Kuipers)

Hoogleraar landschapsarchitectuur Eric Luiten deed een beroep op zijn kantoorgenoot en polderarchitect Ben Kuipers om een groep van 45 internationale studenten te laten denken over en ontwerpen aan de toekomst van Midden-Delfland. Het gebied heeft te maken met tal van strijdige belangen zoals het gebruik als waterbuffer, natuurgebied, voor voedselproductie en recreatie.

“Door de ogen van de studenten zag ik weer hoe complex ons watersysteem eigenlijk is”, vertelt Kuipers. Het viel hem op dat de internationale studenten soms rigoureuze maatregelen niet schuwden en boeren (van hun eigen land) lieten verkassen. Dat zou een Nederlandse polderarchitect niet snel in z’n hoofd halen.

Originele ideeën waren er ook, zoals het houden van waterbuffels wanneer een weide te drassig is. Daarmee kun je immers uitstekende mozzarella produceren. Alle tekeningen over het verleden en de toekomst van het gebied Midden-Delfland zijn verzameld in een boekwerk dat op de tentoonstelling verkrijgbaar is. (JW)

21 april 2022

‘Vergoeding medezeggenschap moet gelijk zijn’

Read in English

Waarom krijgt een student in de medezeggenschap bij de ene instelling een hogere vergoeding dan bij de ander? Daar moeten landelijke richtlijnen verandering in brengen, stellen GroenLinks en de PvdA in een gezamenlijk ingediende motie. Daar staat minister Dijkgraaf wel voor open, bleek woensdag 20 april tijdens een kort debat. “Ik denk dat we meer evenwicht in het systeem moeten krijgen. Het voorstel voor landelijke richtlijnen lijkt me een goed instrument”, zei hij.

GroenLinks en de PvdA vroegen de minister in een andere motie ook of hij kan nagaan waarom studenten die fulltime actief zijn in de medezeggenschap vaak geen vrijstelling van het collegegeld krijgen. Het is “eigenlijk aan de instelling” of dat wel of niet gebeurt, reageerde hij. Maar hij kon zich ook “geen goede reden voorstellen” waarom ze dat niet zouden doen. Hij was bereid om waar mogelijk eventuele obstakels weg te nemen. Beide moties worden op 10 mei, na het reces, in stemming gebracht. (HOP, JvE)

21 april 2022

Docent van het Jaar van TU/e

Reinoud Lavrijsen is gekroond tot Docent van het Jaar 2022. Hij krijgt een beurs van 25 duizend euro die hij kan besteden aan onderwijsinnovatie. “Ik ben ontzettend blij dat ik verkozen ben tot vakidioot”, zegt Lavrijsen, universitair hoofddocent bij de opleiding Applied Physics van de TU Eindhoven (TU/e). De jury was onder de indruk van zijn heldere communicatie richting studenten, zijn humor en de vertaalslag die hij maakt tussen vakinhoudelijke informatie en de belevingswereld van de student. De jury prees ook de brug die hij probeert te slaan tussen het onderwijs in het hbo en het wo.

Lisanne de Roos (voorzitter ISO), Reinoud Lavrijsen (Docent van het Jaar 2022, in het midden) en Gerard Baars (directeur Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek). (Foto: ISO)

Het is de achtste keer dat het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de verkiezingen organiseert “om goed docentschap te vieren”. De andere drie finalisten gingen niet met lege handen naar huis. Ze worden net als de Lavrijsen lid van het ComeniusNetwerk. Dat geldt als spreekbuis van docenten en voert regelmatig overleg met het ministerie van OCW. (HOP, JvE)

19 april 2022

‘Neem besluit over studenten Oekraïne’

Read in English

De universiteiten en hogescholen ontvangen veel signalen van vluchteling-studenten uit Oekraïne die in september aan een Nederlandse instelling willen studeren. Als zij een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen, zoals de Tweede Kamer in een motie vroeg, hoeven zij niet langer het torenhoge instellingscollegegeld van duizenden euro’s te betalen en komen ze bovendien in aanmerking voor studiefinanciering. 

Zolang het besluit daarover nog niet is genomen, weten de vluchtelingen niet of ze een studie in Nederland wel kunnen betalen, staat in een brief die de Stichting voor vluchteling-studenten UAF, samen met de universiteiten en hogescholen, heeft gestuurd aan minister Dijkgraaf van OCW en staatssecretaris Van den Burg van Justitie en Veiligheid. Het is daarom van belang dat op zeer korte termijn een besluit wordt genomen over de voorzieningen die voortvloeien uit de status, schrijven ze. Te hoge kosten mogen nooit een barrière zijn voor gevluchte studenten om hun studie voort te zetten.

Het kabinet stelde in maart 1 miljoen euro beschikbaar voor noodsteun aan de huidige studenten en medewerkers van Nederlandse universiteiten en hogescholen, en begin april nog eens 2,3 miljoen euro. (HOP, HC)