Short News

25 augustus 2023

Studentenpact tegen seksueel wangedrag

Read in English

Studentenverenigingen en -organisaties in Nederland moeten meer doen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, vinden ze zelf. Daarom lanceerden ze donderdag 25 augustus een studentenpact, een serie afspraken die ze samen met Amnesty International hebben gemaakt.

Bij de lancering was naast initiatiefnemer Mariëtte Hamer (regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld) een afgevaardigde van de Delftse studentenvereniging Virgiel aanwezig. Virgiel schreef als enige individuele studentenvereniging mee aan het pact. Andere auteurs zijn stichting ‘Lieve Mark’, stichting Gelijkspel, de Landelijke Kamer van Verenigingen, het Interstedelijk Studenten Overleg, de Nationale Jeugdraad en de Landelijke Studentenvakbond. 

Betrokkenen bij het studentenpact met Mariëtte Hamer (derde van rechts, voorste rij). (Foto: Studentenpact)  

Volgens een studie van Amnesty International wordt 1 op de 10 vrouwelijke studenten verkracht. De initiatiefnemers van het pact vinden dat ‘niet uit te leggen’. In workshops moeten studenten daarom leren hoe ze rekening moeten houden met elkaars grenzen, stelt het pact. Ze horen altijd te vragen om instemming, is het idee.  

Met het pact hebben de verenigingen en organisaties voor het eerst een landelijke aanpak met actiepunten en tips. Daarin staat onder meer wat er moet gebeuren na een incident en hoe meldprocedures beter kunnen. (HOP, PvT)

24 augustus 2023

UB ontruimd vanwege brandalarm

Read in English

Rond 12.00 uur ging de sirene af in de TU Delft Library. Aanwezigen in het pand werden gemaand het gebouw zo spoedig mogelijk te verlaten via de aangegeven uitgangen. Een kleine tien minuten later stond een brandweerwagen voor de nieuw aangebrachte slagboom op het parkeerterrein en reed na een kort oponthoud door naar de zijingang van de bibliotheek.

De brandweer hoefde niet in actie te komen. Er bleek een rookmelder geactiveerd, waarschijnlijk door een waterkoker die er te dichtbij stond. Kort daarna mochten medewerkers en bezoekers weer terug in de bibliotheek, voor zover ze er geen externe lunchpauze van gemaakt hadden.

Brandweer met zwaailicht onderweg naar de TU Delft Library. (Foto: Jos Wassink)

 

23 augustus 2023

Vijf miljoen dollar voor quantumtelecommunicatie

Read in English

De TU Delft en het Kavli Institute of Nanoscience hebben een subsidie van vijf miljoen dollar ontvangen van de Kavli Foundation voor de ontwikkeling van een quantumequivalent van telecommunicatie.  

Quantumfysici en biofysici van de TU Delft, QuTech en het Kavli Institute of Nanoscience Delft hebben een voorstel geformuleerd om op zoek te gaan naar breedband quantumcommunicatie. Dat viel samen met de instelling van de Kavli Foundation Innovation Award van 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro), vertelt projectcoördinator Mazhar Ali (faculteit Technische Natuurwetenschappen, TNW). 

De onderzoekers gaan ervanuit dat in de nabije toekomst werkende quantumsystemen steeds algemener zullen worden. Dat vraagt om een systeem dat quantuminformatie kan verzenden en ontvangen, vergelijkbaar met hoe ons huidige telecommunicatienetwerk dat doet voor computersignalen. 

“Huidige computers genereren informatie met een frequentie van een paar gigahertz, terwijl telecomsignalen duizend keer sneller trillen; met honderden terahertz”, legt Ali uit. “Maar qubits werken bijvoorbeeld bij 5 tot 10 gigahertz. Dat betekent dat we een brug moeten vinden van het qubitbereik van een paar gigahertz naar het telecombereik van honderden gigahertz.”

Maar anders dan hedendaagse computergegevens met een satelliet verbinden, is er de bijkomende uitdaging om quantummechanische informatie te behouden bij het delen van het signaal. Ali: “We zouden graag dezelfde vormen van communicatie gebruiken die we al hebben, met behoud van de informatie uit quantumdeeltjes en hun fase voor een breed frequentiebereik.”

Het is de bedoeling om rond 2028 minimaal één vorm van quantumtelecommunicatie te kunnen demonstreren.

Mazhar Ali over het quantumtelecommunicatie. (Video: The Kavli Foundation)

22 augustus 2023

Energietoeslag voor deel studenten

Read in English

Sommige studenten krijgen komend studiejaar toch een energietoeslag van het kabinet. Het gaat om 400 euro voor uitwonende studenten met een basisbeurs én een aanvullende beurs. 

Vanwege de hoge energiekosten kregen gezinnen met een laag inkomen afgelopen jaar een energietoeslag van 1.300 euro, maar gemeenten zouden studenten daarvan mogen uitzonderen. In allerlei rechtszaken gingen gemeenten echter onderuit en moesten ze studenten alsnog een toeslag toekennen. 

Bij de komende energietoeslag heeft minister Schouten van Armoedebeleid alsnog een regeling voor studenten voorzien. Als ze ervoor in aanmerking komen, krijgen ze 400 euro via studiefinancier DUO. 

Het kabinet geeft dat bedrag eenmalig aan uitwonende studenten met een basisbeurs die daarnaast – en dit is de crux – een aanvullende beurs krijgen. De gedachte: deze studenten kunnen minder op hun ouders terugvallen als ze in de problemen komen met hun energierekening. (HOP, BB

17 augustus 2023

OWee-bandje kwijt? Dan op gesprek

Read in English

Positieve blaastest en nog geen 18? Brutaal geweest tegen een bewaker? Uit een boom geplukt? Dronken bij de eerste hulp beland? Of je bandje doorgeknipt omdat het te strak zat? Het maakt allemaal niet uit. Je komt op gesprek bij de OWee-organisatie en de afdeling Integrale Veiligheid. Maandag waren er 4 van die gesprekken, dinsdag 10, woensdag 12 en donderdag 22. Het zijn de kleine lekjes in een verder waterdicht systeem om misdragingen te voorkomen, zegt OWee-coördinator Alex Lokhorst.

(Foto: Jos Wassink)

Zelfs de Cantus, traditioneel een emotioneel hoogtepunt, verliep woensdag uiterst gecontroleerd. Kleinere bekers, lager alcoholpercentage, waterpistooltjes als afleiding voor het bekergooien en een snack voor aanvang van de Cantus droegen er allemaal toe bij dat de sfeer goed bleef. Slechts twee OWee-deelnemers meldden zich duizelig van de drank bij de EHBO. Ook internationale instromers waren welkom bij het zangfestijn en keken hun ogen uit.

Lokhorst kijkt uiterst tevreden terug op de OWee. De cijfers moeten nog komen, maar het is zijn stellige indruk dat het aantal ongewenste incidenten tijdens de introductieweek een stuk lager ligt dan bij zijn aantreden acht jaar geleden. Een indicatie daarvoor zijn complimenten van bewonersverenigingen die voorheen grossierden in klachten. De sleutel tot het succes volgens hem? Intensieve samenwerking van organisatie met studentenverenigingen, bewoners en veiligheidsdiensten met het oog op preventie. En wie er dan toch nog de fout ingaat krijgt een ‘opvoedkundig gesprek’. (JW)

17 augustus 2023

Drie Nederlandse universiteiten in top honderd

Read in English

Drie Nederlandse universiteiten behoren tot de beste honderd van de wereld op de jaarlijkse Shanghai Ranking. Utrecht scoort het hoogst met plaats 51. Groningen en Rotterdam volgen op plaats 75 en 87. De TU Delft staat ergens tussen de 151 en 200. Nederlandse hekkensluiter is de Tilburg University op plek 700-800.

Hoeveel Nobelprijswinnaars hebben universiteiten in huis, en hoeveel winnaars van de Fieldsmedaille voor de wiskunde? Dat nemen de makers van de jaarlijkse Shanghai Ranking (officieel: Academic Ranking of World Universities) als criteria. Ook telt mee hoeveel artikelen de afgelopen jaren in de bladen Nature en Science zijn verschenen. De makers kijken tevens naar het aantal highly cited researchers: onderzoekers van wie de artikelen tot de één procent best geciteerde van hun vakgebied behoren.

Vorige maand nog maakten Nederlandse universiteiten bekend minder belang te hechten aan dergelijke ranglijsten, omdat die ten onrechte de prestaties van een universiteit in één enkel getal samenvatten. De ranglijsten staan bovendien op gespannen voet met het streven naar ‘erkennen en waarderen’: het idee dat medewerkers meer waardering moeten krijgen voor werkzaamheden die in de ranglijsten nauwelijks meewegen: maatschappelijke impact, onderwijs, leidinggeven enzovoorts. Met een onderzoek naar de aardbevingen in Groningen of sociale veiligheid in de Tweede Kamer ga je geen Nobelprijs winnen. (HOP, BB)

16 augustus 2023

Blaastest voor minderjarige OWee-deelnemers

Read in English

OWee-deelnemers met een 18-min bandje kunnen in de rij bij een aantal sport- en studentenverenigingen als DSC en Proteus worden onderworpen aan een blaastest. Wanneer blijkt dat minderjarige deelnemers alcohol hebben gedronken, wordt hun bandje doorgeknipt. Dit betekent dat zij niet meer kunnen meedoen met de activiteiten en dat er een gesprek volgt met de TU. “Binnen de OWee zijn er duidelijke afspraken over alcohol. Die zijn vastgelegd in het alcoholconvenant. Maar we kunnen niet zien wat er buiten het terrein gebeurt in de horeca of met alcohol uit de supermarkt”, aldus voorzitter van het veiligheidsoverleg Alexander Lokhorst. Hoeveel mensen er naar aanleiding van een blaastest zijn weggestuurd, is nog onduidelijk.

Het initiatief voor de testen komt vanuit de verenigingen zelf. “Het is een duidelijk signaal dat ze hun verantwoordelijkheid nemen”, aldus Lokhorst. Naast de blaastesten wordt gecontroleerd of mensen niet te dronken worden. “Bij de onderdelen waar de TU Delft verantwoordelijk is, staat professioneel barpersoneel. Zij kunnen goed beoordelen of iemand dronken is en zullen niet zomaar bier weggeven aan vrienden.” Lokhorst zegt trots te zijn op de manier waarop deze OWee verloopt op het gebied van alcoholgebruik. “We weten dat droogleggen geen optie is, maar we kunnen gezamenlijk wel een preventieve rol spelen.” (BK)

30 juni 2023

Duwo wijzigt hospiteerbeleid Stieltjesweg

Read in English

Duwo is een proef gestart voor de huidige bewoners van de flat aan de Stieltjesweg om het hospiteerbeleid te verbeteren. Op deze manier hoopt de studentenhuisvester het aantal gevallen van omkoping terug te dringen en de transparantie van het huisvestingsproces te vergroten. Dit naar aanleiding van een Delta-artikel over omkooppraktijken (in het Engels).


 

(Foto: Justyna Botor) 

Het hospiteerbeleid is er om de band tussen bewoners te versterken en iedereen een eerlijke kans op een kamer te geven, zegt een woordvoerder van Duwo. Het is daarom belangrijk dat de groep zorgvuldig beoordeelt of de nieuwe huurder binnen de groepsdynamiek past. We vragen vertrekkende huurders dringend niet in te gaan op verzoeken om iemand voor te dragen in ruil voor geld. We dringen er ook bij de huidige huurders op aan om actief hun stem te laten horen en genomineerde kandidaten serieus in overweging te nemen.

Inmiddels zijn ook de bewoners van de Stieltjesweg op de hoogte gesteld van de veranderingen. In een e-mail aan bewoners staat: Met deze pilot kan de keuze voor een nieuwe huisgenoot gemaakt worden uit kandidaten die al ingeschreven staan op ons woonplatform Room.nl. Hierdoor wordt het risico op misbruik geminimaliseerd. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen wij u hierover informeren. (GG)

30 juni 2023

Acht vidi-beurzen naar Delft

Read in English 

Onderzoeksfinancier NWO heeft 97 wetenschappers een Vidi-beurs van maximaal 800 duizend euro toegekend. Onder hen zijn acht wetenschappers van de TU Delft. Met het geld kunnen deze ervaren onderzoekers de komende vijf jaar hun onderzoeksgroep verder uitbouwen.

Met tien beurzen was de Universiteit Utrecht opnieuw het succesvolst. De TU volgt daarna met acht. Het gaat om:

  • Prof.dr. Mazhar Ali (Technische Natuurwetenschappen, TNW) voor onderzoek naar het ‘ontgrendelen van niet-wederkerige supergeleiding met behulp van quantummaterialen’.
  • Dr. Marianne Bauer (TNW) voor onderzoek naar het behouden van nauwkeurigheid in genregulatie en -ontwikkeling.
  • Dr.ir. Remco Hartkamp, (Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen, 3mE) voor het opschalen van elektrolyse.
  • Dr. Manuel Gnann (Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, EWI) voor onderzoek naar de wiskunde van grensvlakbeweging in vloeistofmechanica.
  • Dr. Carlas Smith (3mE) voor de ontwikkeling van een nieuwe microscoop die diep in de cel kan kijken.
  • Dr.ir. David Vermaas (TNW) voor het maken van groene brandstof met (nano-)dunne laagjes.
  • Dr.ir. Wouter Westerveld (3mE) voor het meten van ultrageluid met licht voor medische beeldvorming.
  • Dr.ir. Jun. Wu (Industrieel Ontwerpen, IO) voor ruimte- en tijdoptimalisatie voor additive manufacturing.

Lees hier meer over de plannen van deze acht onderzoekers.

Voor deze Vidi-ronde beoordeelde NWO de aanvragen van 551 onderzoekers: 304 mannen, 244 vrouwen en 3 genderneutrale aanvragers. Uiteindelijk kregen 54 mannen (56 procent) en 43 vrouwen (44 procent) een beurs. Dat is een honoreringspercentage van 18 procent. (HOP, PvT)

30 juni 2023

MeToo-lessen tijdens introweken

Read in English

Studenten moeten tijdens de introductieweken voorlichting krijgen over seksueel grensoverschrijdend gedrag, vindt de Tweede Kamer. Ook medewerkers zouden op cursus moeten. Dat blijkt uit een motie van de PvdA, die dinsdag met grote meerderheid is aangenomen. Als goed voorbeeld verwijst de motie naar de Universiteit Maastricht, die komend studiejaar MeToo-lessen gaat geven aan eerstejaarsstudenten. Volgens de motie is dit “cruciaal voor het vastleggen van gedragsnormen”.

Moet de overheid zulke voorlichting in de curricula verplichtstellen? Dat zou volgens minister Dijkgraaf indruisen tegen de academische vrijheid. Hij wilde de motie niet afkeuren “als u mij toestaat om op een andere manier uitvoering te geven aan deze motie, door in gesprek te gaan met de instellingen en dit initiatief onder de aandacht te brengen”.  

Uit onderzoek van Amnesty Internationaal blijkt dat 1 op de 10 vrouwelijke studenten tijdens de studententijd wordt verkracht. Na een reeks van spraakmakende incidenten bij studentenverenigingen hebben de verenigingen zich voorgenomen om seksueel overschrijdend gedrag te voorkomen. De besturen faciliteren workshops en cursussen. 

In juni zegde Dijkgraaf extra miljoenen toe om de sociale veiligheid aan universiteiten en hogescholen te verbeteren. (HOP, PvT)