Short News

15 juni 2021

Camelot levert 143 studentenstudio’s op

Read in English 

Mosaic World, voorheen bekend als Camelot Europe, legt momenteel de laatste hand aan 143 studentenstudio’s en 142 startersappartementen op het Pauwmolenterrein in Delft. Je kunt je sinds deze week als geïnteresseerde aanmelden voor de woningen, meldt de huisvester in een persbericht.

Het gaat om zogenoemde shortstay-woningen waar huurders maximaal zes maanden blijven. De kale huur van de studentenstudio’s begint bij 590 euro, die van appartementen bij 632 euro. Hier komen nog servicekosten en stofferings- en meubileringskosten bij. Bewoners van 23 jaar of ouders kunnen huurtoeslag aanvragen voor de woningen.

De huurt start 1 september. Inschrijven kan via de website Spots4You.com.

Camelot Europe is de afgelopen jaren meerdere keren in opspraak geraakt vanwege onder meer te hoog berekende servicekosten, onduidelijke afrekeningen en verplichte aansluiting bij de app MyCastle, . Onlangs maakte Youtube-programma BOOS een aflevering over de huisvester.

Huurders kunnen vanaf 1 september intrekken in de woningen. (Foto: Mosaic World)

14 juni 2021

Betere contracten voor promovendi?

Read in English 

Promovendi krijgen soms vreemde arbeidscontracten voorgelegd die eigenlijk niet mogen van de cao. De oplossing volgens demissionair minister Van Engelshoven: iedereen moet met elkaar om tafel.
Promovendi aan Nederlandse universiteiten horen vier jaar fulltime in dienst te zijn: dat is zo afgesproken in de cao. Maar vaak genoeg moeten ze in deeltijd werken, krijgen ze een jaartje minder de tijd of geven ze veel onderwijs ernaast.

Dubieus contract
Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) neemt ieder jaar de proef op de som door alle vacatureteksten voor nieuwe promovendi te analyseren. In die laatste Monitor Arbeidsvoorwaarden over het jaar 2019 stond dat veel vacatureteksten nogal vaag waren en dat bij zeker 12 procent kandidaten een “dubieus contract” werd aangeboden.
Aangespoord door de Tweede Kamer ging de minister erover in gesprek met de werkgevers: universiteitenvereniging VSNU, wetenschapsfinancier NWO, wetenschapsgenootschap KNAW en ziekenhuizenfederatie NFU. Maar wat helpen die gesprekken?

Meer gesprekken
Om de vinger aan de pols te houden, dienden meerdere politieke partijen een lijstje met vragen in, die de minister nu heeft beantwoord. De rode draad: er komen nog meer gesprekken aan. Iedereen praat met iedereen.Zo houdt de VSNU een ‘periodiek overleg’ met het PNN om “het promovendibeleid beter vorm te geven” en blijven NWO, KNAW en NFU graag praten over “uitzonderingen en verbeterpunten die uit de PNN-monitor voortvloeien”.
En dan is er nog de minister zelf. Die blijft met het PNN in gesprek over het fel bekritiseerde experiment met beurspromovendi (die buiten de cao vallen). Zelf praat ze daar ook over met de Rijksuniversiteit Groningen, die de meeste van deze promovendi heeft aangesteld.

Checklist
Leiden die gesprekken ergens toe? “Het gaat niet zo snel als we zouden willen”, zegt PNN-voorzitter Rosanne Anholt. “De problemen zijn niet weg: we worden als PNN nog steeds regelmatig gebeld door promovendi die zich afvragen of het wel normaal is dat ze een contract van 0,8 fte voor drie jaar hebben.”
Toch worden er wel stappen gezet. Het PNN heeft bijvoorbeeld een ‘checklist’ gemaakt die alle human resource-directeuren via de universiteitenvereniging hebben gekregen. “Daarin staat precies omschreven waaraan een PhD-vacature volgens het PNN moet voldoen”, legt Anholt uit. “Het is voor ons dan afwachten of en wanneer zoiets echt doorsijpelt naar de afdelingen.”
De werkgevers hebben de minister laten weten dat hun human resource-afdelingen de checklist gebruiken voor hun vacatureteksten, schrijft Van Engelshoven. Anholt hoopt dat promovendi er iets van gaan merken.

Deadlines
Een andere stap is dat de instellingen werk maken van hun loopbaanbegeleiding voor promovendi. De universiteiten gaan bovendien kijken of het aantal onderwijstaken kan worden beperkt. En daarover gaan ze praten met het PNN.
Van de PvdA mag het allemaal wat concreter. Zijn er ook deadlines waarop er iets verbeterd moet zijn, wil de partij van de minister weten. PNN-voorzitter Anholt ziet daar wel iets in. “Dan kun je toetsen of er echt iets verandert.”
De volgende PNN-monitor van de arbeidsvoorwaarden in vacatureteksten verschijnt in september. Die gaat over het afgelopen jaar, dus de invloed van de checklist is waarschijnlijk nog niet zichtbaar. “Misschien lukt dat volgend jaar”, zegt Anholt.

HOP, Evelien Flink

11 juni 2021

OCW schatte aantal studenten steeds te laag

Sinds 1995 onderschatte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) hoeveel studenten het hoger onderwijs zou tellen. Dat leidde telkens weer tot een gat op de begroting, en dat gat werd niet altijd gedicht. Dan moesten universiteiten en hogescholen bezuinigen.

Het kwam door een fout in de rekenmodellen, blijkt uit een toelichting waar de Algemene Onderwijsbond deze week de schijnwerper op heeft gezet. AOb-bestuurder Douwe van der Zweep vindt het pijnlijk: “Te lage ramingen zorgen ervoor dat je elk jaar achter de feiten aanloopt en dan is het maar afwachten of het kabinet achteraf wil bijpassen.”

De vergissing is nu rechtgezet, met een ‘trendbreuk’ tot gevolg. Voor het jaar 2026 voorspellen de rekenmeesters van het ministerie nu 27.500 extra hbo-studenten en 25.700 extra universitaire studenten. Het scheelt enkele honderden miljoenen euro’s. (HOP, BB)

10 juni 2021

Hoog aantal ‘no-shows’ TU Library

Read in English

De TU Delft Library baalt van het hoge aantal ‘no-shows’; studenten die een studieplek reserveren, maar vervolgens niet komen opdagen.
In de Library zijn dagelijks 220 studieplekken beschikbaar, die allemaal worden gereserveerd. Het aantal studenten dat vervolgens niet komt opdagen ligt volgens Sabine Kunst, head of open spaces, rond de dertig procent. Zonde, vindt ze. “Vanwege de grote aantallen studenten die graag komen studeren en zonde omdat het Library medewerkers veel tijd kost dit proces goed te laten verlopen.”

Inmiddels trof ze al verschillende maatregelen om het aantal ‘no-shows’ in te perken, allen zonder succes. “We mailen studenten om hen erop te attenderen en zijn zelfs zover gegaan dat we studieadviseurs betrokken om te voorkomen dat studenten een week lang geen plek mochten reserveren.”

Kunst zegt te begrijpen dat er iets tussen kan komen. “Maar het is niet sociaal naar je medestudenten om een plek bezet te houden die je niet gebruikt.” Kunst doet daarom een dringende oproep aan studenten om gebruik te maken van de reservering of om tijdig te annuleren via de website. (MvdV)

10 juni 2021

Yes!Delft en Erasmus maken verbinding

Read in English

Kweekvijvers voor startups Yes!Delft en het Erasmus Centre for Entrepeneurship (ECE) hebben het initiatief genomen voor Talents United om talenten uit verschillende disciplines samen te brengen. Het uitgangspunt is dat diversiteit een voorwaarde is om tot een multidisciplinair en succesvol team of bedrijf te komen.

De aanleiding voor dit initiatief is dat veel succesvolle beginnende ondernemingen uit beide centra ontwikkeld zijn voor een beperkte doelgroep, en dat er weinig wisselwerking is tussen startups uit de beide steden. De initiatiefnemers van Talents United gaan ervan uit dat een grotere diversiteit in vaardigheden essentieel is voor het oplossen van hedendaagse urgente en complexe problemen.

“Ik hoop dat over vijf jaar alle startups uit onze centra teamleden van andere studierichtingen en universiteiten bevatten”, zegt ECE-directeur Martin Luxemburg.

Zijn Delftse collega Evert Jaap Lugt zegt: “We willen startups in de gelegenheid stellen om talent uit onze universiteiten te rekruteren zodat ze in de regio blijven terwijl de onderneming groeit. Dat is cruciaal voor het competitieve ondernemersklimaat in Zuid-Holland.”

Evert Jan Lugt (links, Yes!Delft) en Martin Luxemburg (ECE) presenteren hun nieuwe plan: Talents United. (Foto: Yes!Delft)

10 juni 2021

Vertrouwen onderzoek voor overheid gedaald

Nederlanders hebben een rotsvast vertrouwen in de wetenschap. Maar als onderzoek in opdracht van de overheid gebeurt, is dat vertrouwen veel minder vanzelfsprekend, schrijft het Rathenau Instituut.

Het Rathenau sprak er uitgebreid over met 53 respondenten verdeeld over negen focusgroepen. Wat alle respondenten met elkaar gemeen hebben, is dat zij voorwaarden stellen aan hun vertrouwen, blijkt uit de gesprekken. Onafhankelijkheid is er daar een van. De overheid mag best meedenken met onderzoekers, maar beslist geen druk op hen uitoefenen om hun bevindingen aan te passen. Omgekeerd moeten de wetenschappers het maken van beleid volgens de ondervraagden juist weer aan de politiek overlaten.

Ook financiële onafhankelijkheid vinden ze belangrijk. Sommigen vrezen dat ‘wie betaalt, bepaalt’. In het groepje kritische burgers gingen stemmen op om universiteiten weer meer vaste financiering te geven voor onderzoek, “zodat zij onafhankelijker zijn van sturing vanuit de overheid”.

Daarnaast speelt transparantie een rol. Wetenschappers moeten heldere uitleg geven over hun onderzoek, vinden de respondenten, en het liefst in begrijpelijke taal. Ze willen niet het gevoel krijgen dat wetenschappers informatie “achterhouden, verzwijgen of verdraaien”. Bij onderzoek in opdracht van de overheid is het extra belangrijk dat onderzoekers de resultaten van hun onderzoek “ongehinderd en volledig vrij kunnen publiceren”.

Een andere bevinding van de gesprekken: mensen zijn niet alleen rationeel. Om te bepalen of ze een onderzoek betrouwbaar vinden of niet, laten ze zich ook leiden door hun intuïtie en door eerdere (negatieve) ervaringen met de wetenschap. Om die laatste reden kan het nuttig zijn om burgers vaker bij de wetenschap te betrekken, menen de onderzoekers.  (HOP, Evelien Flink)

10 juni 2021

CBS: Hoogopgeleiden vaker vega

Hoogopgeleiden eten vaker vegetarisch of veganistisch dan mensen met een lager opleidingsniveau, meldt statistiekbureau CBS. Het Centraal Bureau voor de Statistiek vroeg vorig jaar ruim 3600 volwassenen hoe vaak zij vlees of vis eten “bij de warme maaltijd, als broodbeleg, of als snack”.

Een op de vijf Nederlanders doet dat elke dag, blijkt uit de cijfers, maar zo’n 45 procent beperkt zich tot maximaal vier dagen vlees per week (de zogeheten ‘flexitariërs’). Een klein deel van de bevolking eet helemaal geen vlees of vis (1,7 procent) en een nog kleiner deel (0,4 procent) eet volledig plantaardig (vegan), dus ook geen dierlijke producten zoals zuivel, eieren, honing of gelatine.

(Illustratie: HOP | Bron: CBS)

Hoogopgeleiden kiezen minder vaak voor vlees of vis dan volwassenen met een lager opleidingsniveau, rapporteert het CBS. Aan universiteiten en hogescholen laten vegetarische en veganistische studenten steeds vaker van zich horen. Ze sluiten zich aan bij veganistische studentenverenigingen of starten petities om te zorgen dat de kantines van hun onderwijsinstellingen het vleesloze aanbod uitbreiden. De TU Delft ging vorige maand als eerste universiteit nog een stapje verder. In de kantine van de faculteit bouwkunde worden daar nu alleen nog maar vegetarische gerechten verkocht.

HOP, Evelien Flink

 

09 juni 2021

Onderlinge eco-race op liveblog

Studenten leggen de laatste hand aan hun Eco-Runner in voorbereiding op de race van vrijdag. (Foto: Team Eco-Runner Delft)

Read in English

Toen de jaarlijkse Shell Eco-marathon voor de meest zuinige stadsauto geannuleerd werd, besloten de drie studententeams met de beste papieren tot een onderling treffen. Dit gebeurt op Circuit Park Berghem op vrijdag 11 juni. Zonder publiek, maar met een liveblog. Race en prijsuitreiking vinden plaats tussen 16.15 en 17.30 uur.

Het Delftse Eco-Runner team rijdt tegen het Green Team van de TU Twente en de ploeg van HAN Hydromotive uit Arnhem. Niet de snelste wint – ze rijden allemaal ongeveer 30 kilometer per uur – maar de zuinigste. En zuinig zijn ze! Inge Schut, PR-manager van team Eco-Runner vertelt dat het record vorig jaar op 2.500 km/kg H2 lag – dat is 25 keer zuiniger dan Honda of Toyota waterstofauto’s die ongeveer 100 kilometer halen met 1 kg H2.

Uiteraard is het de bedoeling dat het record dit jaar nog scherper gesteld wordt. Als sterkste punten van het Delftse ontwerp noemt Schut de gunstige aerodynamica en het lage gewicht.

08 juni 2021

Boek: getuigenissen van wetenschappers

De verhouding tussen geloof en wetenschap blijft inspireren. Waar de een vindt dat geloof en wetenschap elkaar uitsluiten, daar getuigt een ander hoe christelijke en wetenschappelijke denkwijzen elkaar juist aanvullen.

Nanobioloog en evangelisch christen prof.dr. Cees Dekker schreef in 2008 zijn eigen verhaal in Geleerd en gelovig. Nu is hij terug met het boek Alle verstand te boven. Hierin stelt hij vragen aan andere bekende wetenschappers onder wie Heino Falcke (astronomie), Susanne van Veluw (neurowetenschappen), Marie-Eve Aubin-Tam (biofysica) en 19 anderen. Dekker vraagt hen naar hun drijfveer, hun geloofsgeschiedenis, en de verhouding tussen geloven en weten.

Op 17 juni vindt om 20.00 uur een digitale boekpresentatie plaats met medewerking van onder meer Ionica Smeets en Beatrice de Graaff. Belangstellenden kunnen de presentatie bijwonen via Zoom. Vraag daarvoor even een Zoomlink aan.

08 juni 2021

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Ir. Tijo J.G. Collot d’Escury is per 1 juli 2021 benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de TU Delft voor een periode van vier jaar. Hij volgt Jeroen van der Veer op, die deze positie heeft bekleed in de periode 2013-2021.

Collot d’Escury is alumnus van de TU Delft. Hij studeerde scheikundige technologie in Delft, waarna hij zijn studie voortzette aan de Harvard Business School en Stanford University. 

Hij startte zijn loopbaan in 1994 bij consultancybureau Arthur D. Little, waarna hij in 2002 als managing partner in dienst trad bij Roland Berger. Van 2003 tot 2010 was Collot d’Escury lid van de Supervisory Board van Roland Berger; tussen 2010 tot 2020 behoorde hij tot het Global Executive Committee van deze onderneming. (JW)