Short News

23 januari 2023

Aanvraag vernieuwing onderwijs anders

Read in English

Als universiteiten of hogescholen een nieuwe opleiding willen starten, dan moeten ze hiervoor een verzoek indienen bij de commissie doelmatigheid hoger onderwijs (CDHO). Minister Dijkgraaf wil dat de regels voor zo’n aanvraag veranderen.

Dijkgraaf stelt een internetconsultatie voor. Universiteiten en hogescholen krijgen voortaan het verzoek om hun plannen voor een nieuwe opleiding te melden voordat ze een aanvraag indienen. Iedereen die wil, mag kritiek leveren en verbeteringen voorstellen. Op deze manier kunnen instellingen eerder met elkaar in gesprek en dat zou de samenwerking ten goede komen.

De aanvraagprocedure zelf verandert ook. Voorheen konden alleen instellingsbesturen reageren op de aanvraag van een andere universiteit of hogeschool. Straks mogen ook werkgevers, studentenorganisaties en andere belanghebbenden hun mening geven.

Het onderwijs vernieuwen kan ook door een bestaande opleiding om te vormen. Maar waar ligt de grens? Mag je, om maar iets te noemen, een bestaande ict-opleiding omvormen tot een opleiding kunstmatige intelligentie?

“Waar sommige instellingen ruimte zien om te vernieuwen binnen het bestaande opleidingsaanbod, wensen andere instellingen voor grofweg dezelfde ontwikkeling een nieuwe opleiding te starten”, schrijft Dijkgraaf. Daarom wil hij instellingen beter voorlichten over de ruimte die ze hebben voor vernieuwing van het onderwijs binnen het bestaande aanbod. (HOP, BB)

20 januari 2023

Utrecht trekt doctorstitel hoogleraar in

Read in English

Een medisch proefschrift uit 2008, dat goeddeels bestond uit eerder gepubliceerde wetenschappelijke artikelen, is onder vuur komen te liggen. Twee artikelen zijn ingetrokken en bij twee andere staat een ‘expression of concern’, schrijft het Utrechtse universiteitsblad DUB. De betreffende auteur zou data hebben gemanipuleerd en gefabriceerd. Daarom heeft de Universiteit Utrecht de doctorstitel van deze ‘buitenpromovendus’ (iemand die niet in dienst is terwijl hij promoveert) ingetrokken. Deze persoon werkt naar eigen zeggen al jaren als hoogleraar en voelt zich beledigd door de klachten over zijn proefschrift. 

In augustus 2020 hoorde het Utrechtse bestuur van mogelijke problemen, staat in een geanonimiseerde uitspraak van de Utrechtse commissie wetenschappelijke integriteit. De ruwe data waarop de toenmalige promovendus zijn artikelen zou hebben gebaseerd, zijn niet meer te achterhalen. Ze zijn niet elektronisch opgeslagen en dat hoefde destijds ook nog niet, is het verweer. Bijna een jaar later volgde toch een formele klacht tegen de onderzoeker. 

De beklaagde trekt overigens de motieven van de klager in twijfel, omdat die een persoonlijke wrok tegen hem zou koesteren. Maar de universiteit is niet overtuigd. Het bestuur stort de promotiebonus van 93 duizend euro terug naar het ministerie van Onderwijs, staat in een verklaring. “Ook hebben we ons afgevraagd hoe dit heeft kunnen gebeuren”, zegt rector Henk Kummeling daarin. “We willen dit soort ondeugdelijke promoties niet hebben. In geen enkel vakgebied.” (HOP, BB

20 januari 2023

Geldbedragen energiesteun bekend

Read in English

In november besloot minister Jetten dat ook huurders die één aansluiting delen compensatie krijgen voor hun hoge energierekening. Woensdag maakte hij de bedragen bekend. Huurders van ‘zelfstandige’ appartementen met een blokaansluiting voor zowel gas als elektriciteit krijgen ten minste 1598 euro, studenten zonder eigen voordeur 670 euro.

Eigenaren of beheerders van wooncomplexen met blokaansluiting kunnen het geld waarschijnlijk vanaf februari in twee rondes aanvragen bij de Belastingdienst. De studentenhuisvesters weten nog niet hoe en wanneer ze de bedragen precies verrekenen met de maandelijkse servicekosten. Afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijzen gaan de bedragen in de tweede ronde misschien nog iets omhoog.

Het kabinet had in december al aangegeven dat ook huishoudens met blokaansluitingen gecompenseerd worden voor de gemiste eenmalige tegemoetkoming van tweemaal 190 euro. Als ze blokelektriciteit hebben dan krijgen huurders van zelfstandige wooneenheden 380 euro. Bij onzelfstandige eenheden zal dat bedrag waarschijnlijk lager uitvallen. (HOP, PvT)

19 januari 2023

‘Hoger onderwijs: bankier duurzaam’

Read in English

Actiegroep Scientists for Future, Studenten voor Morgen, de Jonge Akademie en de lokale Young Academies willen dat hun hogescholen en universiteiten overstappen naar financiële dienstverleners die meer oog hebben voor het klimaat. Dat staat in een brief die ze dinsdag naar alle hogeronderwijsinstellingen stuurden.

De instellingen moeten volgens de briefschrijvers het voortouw nemen op het gebied van duurzaamheid en benadrukken dat er wetenschappelijke consensus is over het belang daarvan. Universiteiten en hogescholen committeerden zich aan het Parijsakkoord van 2015. Zij beschreven wat ze daar zelf aan kunnen bijdragen. 

Zeven jaar na dat Parijsakkoord zijn alle banken en verzekeraars waarmee kennisinstellingen in Nederland werken volgens de activisten nog steeds grote kredietverleners aan de fossiele brandstoffensector, een sector waarvan de plannen in tegenspraak zijn met de doelstelling.

Zo staat in de brief dat ING de fossiele sector in 2021 voor 10,7 miljard dollar financierde. Bij de andere banken zijn dat kleinere maar nog altijd substantiële bedragen. Alleen Triodos Bank, de Volksbank en Bunq investeren hoofdzakelijk in duurzame energie. Ook verzekeraars investeren volgens de briefschrijvers in fossiele bedrijven. Van de negen grootste verzekeraars die in Nederland actief zijn zou er geen een zijn die fossiele investeringen uitsluit.

Pensioenfonds ABP veranderde haar investeringsbeleid al eerder. Na aanhoudende kritiek vanuit de universiteiten en hogescholen besloot het in 2021 niet meer te investeren in fossiele energie. (HOP, PvT)

19 januari 2023

Uitwisselingsbeurs Cariben in de maak

Read in English

Voor studenten uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten is het soms moeilijk om naar Nederland te komen voor een opleiding of uitwisseling. Daarom komt er een ‘koninkrijksbeurs’, vergelijkbaar met de beurzen van het Europese Erasmus-programma. Het plan was al eerder aangekondigd en wordt nu bevestigd. Dat gebeurde tijdens het jaarlijkse vierlandenoverleg tussen minister Dijkgraaf in het Caribische deel van het koninkrijk. 

“Een student uit Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden (Bonaire, Saba, Sint Eustastius) kan nu met een beurs van Erasmus+ naar alle Europese landen, behalve Nederland”, staat in een verklaring. “De vier landen willen deze situatie rechttrekken.” De koninkrijksbeurs moet mobiliteit in het mbo, hbo, en wo mogelijk maken. 

Er is nog een afspraak gemaakt: voor een betere overstap naar het hbo of universitaire onderwijs willen de vier landen initiatieven voor een ‘pre-academic year’ bundelen en verder uitwerken in een ‘Caribbean academic orientation year’. 

Het idee is dat de drie universiteiten in het Caribisch gebied een gezamenlijk voorbereidend programma gaan aanbieden, “waar gewenst in samenwerking met Nederlandse hogescholen en universiteiten”. Ook moet het voortgezet onderwijs in die delen van het koninkrijk worden versterkt om de overstap naar het vervolgonderwijs te verbeteren. (HOP, BB) 

18 januari 2023

Ov staakt, minder bussen

Read in English

Wie donderdag en vrijdag met het openbaar vervoer naar de campus wil, moet opletten. Vakbond FNV roept het personeel op om op 19 en 20 januari te staken voor een hoger loon. Daardoor rijdt er minder openbaar vervoer. Dat geldt ook voor de bussen van EBS in Delft, waaronder lijn 69 naar de campus.

Omdat waarschijnlijk slechts een deel van het personeel staakt, is nu nog niet bekend welke bussen er precies uit zullen vallen. Dat wordt donderdag laat bekendgemaakt en vervolgens verwerkt in de reisplanners en op 9292.nl. Het advies is om je reis zo laat mogelijk te plannen, of om met alternatief vervoer te reizen.

De treinen van NS, trams en bussen van de HTM (Den Haag) en de metro's en trams van de RET (Rotterdam) rijden wel, net als de tram in Delft. Het personeel van deze vervoerders valt onder een andere CAO en staakt dus niet. (Delta, RvdW)

Deze bus rijdt donderdag en vrijdag misschien niet. (Foto: Justyna Botor)

 

18 januari 2023

Genderneutrale toiletten bij X

Read in English 

In sport- en cultuurcentrum X zijn vanaf donderdag 19 januari meerdere genderneutrale toiletten te vinden. Genderneutrale kleedruimtes zijn er al iets langer: die deden half december 2022 hun intrede. “Met deze aanpassing hopen we een volgende stap te zetten in het bieden van een veilige en inclusieve plek voor iedereen”, schrijft X in een persbericht.

Donderdag leggen medewerkers van X de laatste hand aan de bewegwijzering en de bordjes op deuren. De toiletten zelf worden niet ingrijpend aangepast, wel worden hygiëneboxen bijgeplaatst.

Momenteel hebben alle Nederlandse universiteiten genderneutrale toiletten, bleek eind vorig jaar uit onderzoek van samenwerkende universiteits- en hogeschoolmedia. Ook Delta deed aan dit onderzoek mee. De toiletten op de TU Delft zijn er gekomen op initiatief van Oras en Lijst Bèta, de  twee partijen in de centrale studentenraad. Het is de bedoeling dat uiteindelijk elk TU-gebouw een blok genderneutrale toiletten krijgt.   

Waar je de genderneutrale kleedkamers en toiletten kunt vinden, is te zien in deze plattegrond van X:

18 januari 2023

Calvin Rans interviewt ChatGPT

Read in English

Niet alleen is dr. Calvin Rans een van de beste docenten van de TU Delft (Docent van het Jaar 2019), hij zit ook bovenop de laatste informatietechnologie. In onderstaande video interviewt Rans de AI-tekstgenerator ChatGPT over diens toepassingen en zwakheden in het onderwijs.

Rans maakte de video met Vyond animatiesoftware, die geschreven tekst omzet in gesproken woord. Hij zette ook zijn eigen avatar in die zijn studenten inmiddels wel kennen. De montage beperkte zich tot het terugbrengen van veel voorbeelden en aan het wegsnijden van de herhaling van de vraag aan het begin van ieder antwoord.

“Het is net Wikipedia”, zegt Rans over ChatGPT. “Het geeft je een berg ideeën om mee te beginnen, maar je moet alles natrekken.” Anders dan Wikipedia heeft ChatGPT een framing bias, merkte Rans. De robot geeft vooral informatie waarvan hij ‘denkt’ dat je dat wilt horen.

Aan zijn eerstejaarsvakken gaat Rans een appendix toevoegen waarin studenten gevraagd worden hoe ze kunstmatige intelligentie gebruikt hebben en wat ze gedaan hebben om de uitkomst te verifiëren.

17 januari 2023

Vrouwelijke rector voor TU/e

Read in English

De Vlaamse hoogleraar Silvia Lenaerts wordt op 11 mei rector magnificus van de TU Eindhoven. Ze is de eerste vrouw die deze functie bekleedt bij een technische universiteit in Nederland.

Lenaerts bekleedt een groot aantal bestuurlijke functies in de academische wereld en daarbuiten. Ze zit onder meer in het bestuur van het European Institute of Innovation and Technology. Bij de Universiteit Antwerpen was Lenaerts (1966) hoofd van de door haar opgerichte groep Duurzame energie- en lucht- en watertechnologie. Sinds 2016 was ze bovendien vicerector valorisatie & ontwikkeling. (HOP, HC)

Siliva Lenaerts. (foto: Marco Martens)

16 januari 2023

Rubiconbeurs voor vijftien wetenschappers

Read in English

Onderzoeksfinanciers NWO en ZonMw geven vijftien pas gepromoveerde wetenschappers een Rubiconbeurs om ervaring op te doen bij een buitenlandse kennisinstelling. Onder hen zijn twee Delftse onderzoekers.

Ruim een derde van de aanvragen werd gehonoreerd. Vrijwel alle laureaten gaan voor twee jaar naar het buitenland. Zeven kiezen voor de Verenigde Staten, twee voor Duitsland, twee voor het Verenigd Koninkrijk en de rest voor Frankrijk, België, Zwitserland en Japan.

NWO selecteerde twee TU-wetenschappers. Postdoc-onderzoeker Talieh Ghiasi onderzoekt het gebruik van magnetisch grafeen om daarmee snellere, kleinere en energiezuinige apparaten te maken. Daarvoor vertrekt zij naar Harvard in de Verenigde Staten. Postdoc Alessio Fragasso doet onderzoek naar de effectiviteit van antimicrobiële eiwitten aan de Amerikaanse Stanford University. Deze zogenaamde peptiden zijn een veelbelovend alternatief voor antibiotica.

Voor deze tweede ronde Rubiconbeurzen van 2022 waren veertig aanvragen ingediend, waarvan 37,5 procent werd gehonoreerd. In april volgt de uitslag van de derde ronde van 2022. NWO en ZonMw kennen er jaarlijks ongeveer zestig toe. (HOP, HC / Delta, RvdW).