Short News

24 november 2023

Activisten bezetten Leids gebouw

Read in English

Op de ochtend na de verkiezingen hebben klimaatactivisten twee lokalen van de Universiteit Leiden bezet. Zo’n vijftig studenten van de actiegroep End Fossil uit Leiden en Delft hingen spandoeken op en eisten dat de universiteit de banden met de fossiele industrie verbreekt, meldt universiteitsblad Mare.

Rector Hester Bijl is met de activisten in gesprek gegaan. De universiteit komt in februari met een verklaring over samenwerking met de fossiele industrie, dus ze kon de bezetters geen beloften doen. Aan het einde van de middag was het gebouw nog steeds bezet en moest de politie langskomen. De ontruiming verliep rustig. Niemand is aangehouden. (HOP, BB)

24 november 2023

NWO-beurzen gaan omhoog

Read in English

Vanwege gestegen salarissen en prijzen heeft wetenschapsfinancier NWO de Veni- en Vidi-beurzen voor toponderzoekers verhoogd. De wijziging gaat per direct in en geldt dus ook voor aanvraagrondes die nu lopen.

In de wetenschap werd al langer gevraagd om hogere onderzoeksbeurzen. Die waren steeds minder kostendekkend, zeker sinds de universitaire salarissen in augustus met 9 procent omhooggingen. NWO erkende het probleem en heeft besloten om de beurzen met extra geld van het ministerie van OCW beter kostendekkend te maken.

De Veni-beurs gaat van maximaal 280 duizend naar 320 duizend euro en de Vidi-beurs van 800 duizend naar 850 duizend euro. Bij de ruimere Vici-beurs is de verhoging minder urgent, volgens NWO. Daar blijft het maximale bedrag staan op 1,5 miljoen euro. (HOP, HC)

22 november 2023

AI hackathon op de campus

Read in English

Ruim honderd studenten hebben zaterdag 18 november meegedaan aan de kunstmatige intelligentie (AI)-hackathon van Dreamteam Epoch. Ze ontwikkelden een AI-model dat kan voorspellen hoeveel biomassa er in een boom is opgeslagen.

Team Epoch is een interdisciplinair en internationaal studenten-Dreamteam dat jaarlijks meedoet aan meerdere AI-competities. Met de hackaton van 18 november wilde het team studenten op een laagdrempelige manier kennis laten maken met hun werk. De opdracht vloeide voort uit de Biomasterscompetitie waar Epoch eerder dit jaar een prijs mee won. Hiervoor ontwikkelde het team een AI-model om de hoeveelheid biomassa in bosgebied in Finland te voorspellen. 

In de grote zaal van onderwijsgebouw Echo voltooiden veertig teams van zowel beginners als gevorderden de opdracht. Beginners volgden eerst een tutorial waar ze leerden over de verschillen tussen machine learning, deep learning en AI.

De winnaars van de hackathon. (Foto: Team Epoch)

Tijdens de wedstrijd gaven teamleden van Epoch waar nodig tips. Zo slaagden alle deelnemers erin een model te produceren. Team ‘Byteblades & wilderness wizard’ deed dat het beste en ging met de hoofdprijs van 200 euro aan de haal. (MvdV)

20 november 2023

Nodig een student uit met Kerst

Read in English

Heb je met kerst plek over aan tafel? Meld je dan aan voor de kerstlunch. Op dinsdag 26 en woensdag 27 december kunnen studenten die anders geen kerst vieren terecht bij medestudenten of Delftse families thuis. Op die manier hebben ze tijdens de feestdagen een feestelijke maaltijd, leren ze elkaar kennen en doen ze mee met lokale tradities.

Na aanmelding maakt de organisatie, bestaande uit MoTiv, studentenraad en de afdeling Education & Student Affairs (ESA), een match en krijgen gast en ontvanger elkaars contactgegevens. Op die manier kunnen ze elkaar leren kennen, afspreken wie voor welk onderdeel van de lunch zorgt en mocht het nodig zijn kan er een andere dag afgesproken worden. (BK)

20 november 2023

Korter zoekjaar stoot buitenlandse afgestudeerden af

Read in English

Internationale studenten vertrekken na het afstuderen sneller uit Nederland dan uit andere landen, blijkt uit recent onderzoek. Dat komt onder meer doordat ze hier minder lang de tijd krijgen een baan te zoeken.

Van de studenten die in 2010 van buiten Europa hierheen kwamen, woonde tien jaar later nog maar 12 procent in Nederland. Ter vergelijking: In Duitsland was dat 45 procent. Dat is wereldwijd het hoogste percentage. Ook veel andere landen weten deze groep expats langer aan zich te binden. Dat blijkt uit een recent Engelstalig rapport van de Duitse internationaliseringsorganisatie voor onderwijs Daad. 

Volgens Nuffic, de Nederlandse tegenhanger van Daad, blijven internationale studenten minder lang in Nederland omdat ze minder lang de tijd krijgen om na hun afstuderen passend werk te vinden. Ze krijgen een jaar de tijd om een baan te vinden voordat hun verblijfsvergunning verloopt. In Duitsland krijgen ze daar twee jaar voor.

Naast het kortere zoekjaar speelt de werkcultuur mee in de keuze om uit Nederland weg te gaan, licht Nuffic toe. “Werkgevers eisen vaak een goede beheersing van de Nederlandse taal en de concurrentie voor Engelstalige functies op instapniveau is vaak te groot.”

Verder laat de woningcrisis zich voelen. Voor buitenlandse starters is het volgens Nuffic nog moeilijker om aan een huis te komen dan voor Nederlanders. (HOP, PvT)

17 november 2023

‘Maak toegankelijk onderwijs de norm’

Read in English

Veel hogescholen en universiteiten onderschrijven dat een functiebeperking geen studiebeperking moet zijn. Toch lopen studenten nog steeds tegen praktische problemen aan.

Liften die door slechtzienden niet te bedienen zijn, ingangen waar een rolstoelgebruiker niet doorheen kan en onbruikbare websites of onderwijsapps. Het voornemen om het onderwijs voor iedereen toegankelijk te maken leeft breed. Maar “ondanks een toename in bewustzijn en draagvlak blijft de implementatie achter”, schrijft Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) in zijn donderdag 16 november verschenen Staat van Inclusief Onderwijs 2023.

Overweeg landelijke norm
ECIO baseert zich op bestaand onderzoek. De cijfers uit het rapport zijn daarom niet nieuw. Wel trekt het expertisecentrum er een nieuwe conclusie uit: misschien is het tijd dat er een landelijke norm komt voor toegankelijk onderwijs. Dan weet iedere student wat hij of zij minimaal kan verwachten – bijvoorbeeld “dat elk onderwijsgebouw ten minste één toegankelijke ingang of toilet heeft”. (HOP, OL)

16 november 2023

Wangedrag: waarschuwen mag niet zomaar

Read in English

Universiteiten zijn niet verplicht om elkaar te waarschuwen voor het wangedrag van een onderzoeker die ergens anders gaat werken. Dat zou op bezwaren van de privacywetgeving stuiten, legt demissionair minister Dijkgraaf uit.

Vorige maand schreef het Algemeen Dagblad over een hoogleraar die werd ontslagen bij de Universiteit Utrecht vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. De man zou zich al eerder hebben misdragen aan de Vrije Universiteit, de Maastricht University en de University of Pennsylvania.

Privacywetgeving
Het zou wenselijk zijn dat universiteiten elkaar over zulke kwesties kunnen informeren, zei de Universiteit Utrecht tegen het AD. Maar zulke gegevensuitwisseling druist al snel tegen de privacywetgeving in, stelt Dijkgraaf in zijn antwoord op Kamervragen van zijn eigen partij, D66.

Het zou ook moeilijk zijn om het te verplichten, legt hij uit. Volgens Dijkgraaf moet er iets uitzonderlijks aan de hand zijn voordat instellingen zulke gevoelige informatie onderling kunnen delen. Ze moeten altijd de afweging maken of het privacybelang niet zwaarder weegt. (HOP, PvT)

15 november 2023

Onderzoek naar taalgebruik op de TU

Read in English

Lijst Bèta wil meer te weten komen over hoe studenten en medewerkers het taalgebruik op de universiteit ervaren.

Welke taal spreek je bijvoorbeeld tijdens een evenement waar studenten en medewerkers van verschillende nationaliteiten aanwezig zijn. Nederlands of Engels? En moeten aantekeningen bij colleges en presentatieslides tweetalig beschikbaar zijn?

De studentenpartij vindt dat niemand gedwongen een bepaalde taal moet spreken en onderzoekt daarom mogelijkheden om inclusief taalgebruik te vergroten. Zoals het aanbieden van gratis Nederlandse en Engelse taalcursussen. Door middel van de enquête wil de partij meer ideeën opdoen. (MvdV)

  • Vul hier de vragenlijst in.

15 november 2023

ICT-prijs naar Delft

Read in English

Medewerkers van de TU Delft, de Thomas More Hogeschool en het Vista College krijgen de Surf Onderwijsaward voor hun bijzondere ict-bijdrage aan het onderwijs van hun instelling. De winnaars ontvingen de prijs voor onderwijsinnovatie dinsdag, tijdens de Surf Onderwijsdagen in Den Bosch.

Winnaars
Timon Idema, universitair hoofddocent en programmadirecteur voor de masteropleiding nanobiology aan de TU Delft, ontwikkelde voor zijn vakgebied een systeem waarmee docenten zoals hij zelf onderwijsliteratuur kunnen publiceren. Ze bouwen dan aan een soort webpagina met inhoud, makkelijk aan te passen grafieken, video’s, links en knoppen. Zo’n pagina kunnen docenten uit andere disciplines kopiëren en naar eigen inzicht verbouwen. Volgens de jury zijn deze zogenoemde open textbooks “een belangrijke innovatie om leerstof beter en breder toegankelijk te maken”.

Timon Idema neemt zijn prijs in ontvangst. (Foto: Sander Koning)

Docent Diana Molenschot van de Thomas More Hogeschool kreeg de prijs voor haar hulp aan basisscholen. Zij helpt hen met het verbeteren van de digitale geletterdheid.

Ict’er Leon Sprooten van het Limburgse Vista Collega verdient volgens Surf erkenning omdat hij “nieuwe ontwikkelingen echt aanjaagt”. Hij was onder meer actief betrokken bij een succesvolle proef met ‘edubadges’ in het mbo. (HOP, PvT)

  • Meer informatie over het open publiceren van interactieve tekstboeken vind je hier.

15 november 2023

Medical Delta-netwerk breidt uit

Read in English

De elf nieuwe gezichten in het Medical Delta netwerk. Zie link voor namen en onderzoeksveld. (Foto: Medical Delta)

De inauguratie van negen Medical Delta-hoogleraren en twee Medical Delta-lectoren (een noviteit) vond plaats tijdens de Medical Delta-conferentie in de Rotterdamse Laurenskerk afgelopen dinsdag 14 november. De organisatie bracht een lijst uit met namen en onderzoeksvelden van de nieuwe leden.

Personeelstekorten, een toenemende zorgvraag, zorgsystemen die vastlopen: op steeds meer gebieden is het voorspelde zorginfarct inmiddels voelbaar, stelt Medical Delta. Als antwoord presenteerde de organisatie de nieuwe visie, missie en strategie die gebaseerd zijn op transdisciplinair samenwerken. Niet alleen tussen wetenschappelijke disciplines, of tussen wetenschap en zorgorganisaties, overheden en bedrijven, maar ook samen met zorgprofessionals en patiënten.

De nieuwe programmering van Medical Delta zal vanaf medio 2024 van start gaan en concentreert zich rondom zogenoemde ‘societies’. Deze societies vormen zich in eerste instantie op de thema’s ‘Zorg’, ‘Preventie’, ‘Transformatie’ en ‘Vergroening’.