Short News

12 april 2021

Nieuwe voorzitters ISO en LSVb

Read in English

Studentenorganisaties ISO en LSVb hebben nieuwe bestuursleden gekozen, die het stokje vanaf de zomer zullen overnemen. Bij het ISO komt er – en dat is uitzonderlijk – een hbo’er aan het roer.
Vrijdag koos het ISO de 22-jarige Lisanne de Roos als voorzitter. Ze heeft haar bachelor bestuurskunde/overheidsmanagement aan Avans Hogeschool afgerond en volgt momenteel een schakeltraject aan de Universiteit Leiden voor de master management publieke sector.
Het bestuur bestaat verder uit penningmeester Jochem Tollenaar (Hogeschool van Amsterdam), Bjorn Blom (Rijksuniversiteit Groningen), Gijsbert van Elven (Universiteit Utrecht) en Thomas van der Meer (Universiteit Twente).

#ikwilnaarschool
Bij de Landelijke Studentenvakbond wordt de 23-jarige Ama Boahene (Universiteit Utrecht) de nieuwe voorzitter. Zij was initiatiefnemer van de actiegroep #ikwilnaarschool, die in de coronacrisis voor meer fysiek onderwijs pleitte. Joshua de Roos (Universiteit voor Humanistiek), Ivy Dirksen (Fontys Hogeschool en Radboud Universiteit), Nol van Gerven (TU Delft en Universiteit Leiden) en Naomi Rajiv (Fontys Hogeschool en Erasmus Universiteit Rotterdam) maken het bestuur compleet. HOP, Bas Belleman

09 april 2021

Meer tentamens op campus

Read in English 

Studenten kunnen deze tentamenperiode iets meer tentamens op de campus maken. De komende twee weken mogen zij voor negentien tentamens naar de sporthal van X en de Cornelis Drebbelweg komen. Tijdens de vorige periode was dat bij zeventien tentamens het geval. In totaal telt deze tentamenperiode 540 tentamens. 

Vijf van de acht faculteiten hebben gekozen voor één of meer fysieke tentamens. Het gaat om Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, Civiele Techniek en Geowetenschappen, Technische Natuurwetenschappen, Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen en Techniek, Bestuur en Management.

De TU Delft nam vorig semester voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis fysieke tentamens af volgens de RIVM-richtlijnen. Zowel faculteiten als de centrale studentenraad hadden namelijk geconstateerd dat studenten dat liever hadden dan een tentamen thuis achter de laptop.

08 april 2021

Kindertelefoon voor jongvolwassenen

Read in English 

De Kindertelefoon biedt sinds woensdag ook een hulplijn aan voor jongvolwassenen: de Alles Oké? Supportlijn. 18- tot 24-jarigen kunnen gratis en anoniem bellen als het even niet lekker gaat.

Wie naar de Alles Oké? belt, krijgt een getrainde vrijwilliger aan de lijn. Ook chatten is mogelijk. Zowel chatten als bellen kan ook in het Engels. Elk mogelijk onderwerp is bespreekbaar, benadrukt de website van de supportlijn. Zo mogen jongvolwassenen bellen over stress, somberheid en de coronacrisis, maar kunnen gesprekken ook gaan over drugs, liefde of werk. Momenteel werkt de Kindertelefoon aan een Engelstalige versie van de site. De lijn is bereikbaar tussen 14.00 en 22.00 door te bellen naar 0800-0450. 

Er is sinds de tweede lockdown veel aandacht voor het studentenwelzijn. Het ene onderzoek na het andere concludeert dat studenten het mentaal extra zwaar hebben. Ze brengen veel tijd door in hun eentje op een (kleine) kamer en voelen zich somber of angstig. Er zijn zowel landelijke als lokale welzijnsinitiatieven waar TU Delft-studenten terechtkunnen. Lees er hier meer over.

(HOP, Evelien Flink/ Delta)

08 april 2021

Studentenflat voldeed niet aan veiligheidseisen

Read in English 

Bij een brand in de studentenflat Uilenstede in Amstelveen raakten onlangs vijf studenten gewond en moesten tientallen bewoners hun woning uit. Na een onderzoek komt studentenhuisvester Duwo nu met een plan voor rookmelders en brandwerende deuren en ramen.

In een brief aan Duwo klaagden studenten over de veiligheid van het gebouw. Waarom was er geen centraal brandalarm afgegaan, wilden ze weten. Een woordvoerder zei destijds dat dit volgens de regels niet nodig was. Toch liet de studentenhuisvester na de brand een onderzoek uitvoeren.

Daaruit blijkt nu dat het gebouw op sommige onderdelen niet voldoet aan de veiligheidseisen. Zorgelijk is vooral dat de toegangsdeuren slechts twintig minuten brandwerend zijn, in plaats van het verplichte half uur. Bij alle gebouwen op Uilenstede worden deze daarom vervangen, belooft Duwo. In totaal gaat het om zo’n tweeduizend nieuwe deuren. Ook wordt er op meerdere plaatsen brandwerend glas geplaatst. Verder worden de wooneenheden, eerder dan wettelijk verplicht is, voorzien van rookmelders en maakt een speciaal bedrijf de leidingdoorvoeren van de wc’s en douches brandwerend.

  • Op de website van de Landelijke Studentenvakbond kun je de brandveiligheid van je eigen woning checken: zijn er blusmaterialen, is er een vluchtplan, ken je de risico’s van koolmonoxidevergiftiging?

(HOP, Eveline Flink/ Delta)

06 april 2021

Alarmdag voor de wetenschap

Read in English 

Onder de noemer Normaal Academisch Peil voeren wetenschappers en studenten dinsdag actie voor meer geld voor het wetenschappelijk onderwijs. Ook de TU Delft steunt de actie, liet rector magnificus Tim van der Hagen eerder weten via TwitterDe landelijke ‘alarmdag’ is een initiatief van vakbonden, wetenschappers, studenten en bestuurders. Ze willen het nieuwe kabinet over de streep trekken om structureel 1,1 miljard euro extra te investeren in het wetenschappelijk onderwijs.
Veel wetenschappers en docenten trekken op Twitter aan de bel. Ze plaatsen foto’s van zichzelf met snorkels, zwemvliezen en zwembrillen, soms in combinatie met toga en baret. Het water staat de universiteiten aan de lippen, is de boodschap. In alle universiteitssteden zullen vandaag acties plaatsvinden, en ook bij de Hofvijver in Den Haag.

HOP, Eveline Flink / Delta 

06 april 2021

Marien van der Meer nieuw cvb-lid

Read in English 

Marien van der Meer wordt vanaf augustus vice president operations in het college van bestuur van TU Delft. Ze vervangt daarmee Nicoly Vermeulen, die in januari aftrad.

Van der Meer werkt momenteel als chief financial and operating officer en lid van het raad van bestuur voor het Antoni van Leeuwenhoek Nederlands Kanker Instituut. “Als bestuurder bij medische instellingen heeft zij ruime ervaring in het begeleiden van financiële bedrijfsprocessen, vastgoed, HR, IT en campusontwikkeling. Zij is ook een goede teamspeler – in combinatie met haar inhoudelijke deskundigheid maakt dit haar zeer geschikt om het college van bestuur te completeren”, licht Jeroen van der Veer, voorzitter van de raad van toezicht van de TU Delft, de keuze voor Van der Meer toe. 

Van der Meer studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en werkt nu zo’n 10 jaar als bestuurder. Voordat ze aan de slag ging bij het Antoni van Leeuwenhoek was ze lid van de Organisation for European Cancer Institutes en van de Amsterdamse AI-coalitie en was ze voorzitter van de raad van bestuur van revalidatiecentrum Sophia Revalidatie.

06 april 2021

Delft 50 vierkante meter groener

Tientallen Delftenaren kwamen afgelopen zaterdag 3 april 2021 een stoeptegel ruilen tegen een gratis plantje. Het was de openingsdag van het NK-Tegelwippen, een actie ter vergroening van steden. De actie loopt nog de hele zomer. In totaal werden er zaterdag zo’n 500 tegels ingeleverd, wat overeenkomt met ongeveer 50 m2. De actie is in de wijk Vrijenban begonnen, maar blijft daar niet toe beperkt. Studentenhuizen die hun buurt willen vergroenen kunnen terecht op de website.

01 april 2021

Rekenkamer wil afspraken coronasteun

De Algemene Rekenkamer wil dat het ministerie van Onderwijs goed met de instellingen afstemt hoe ze de besteding van de coronasteun moeten verantwoorden. Het zou niet voor het eerst zijn dat extra onderwijsgeld aan andere zaken opgaat.

Midden februari presenteerde het demissionaire kabinet een omvangrijk steunpakket om de gevolgen van de coronacrisis in het onderwijs te verzachten. Van de 2,7 miljard euro die bestemd is voor het mbo en het hoger onderwijs gaat 1,1 miljard direct naar studenten. Zo krijgen de meeste afgestudeerden een tegemoetkoming van 535 euro, wordt het collegegeld volgend studiejaar gehalveerd en hebben studenten langer recht op studiefinanciering.

In een brief aan de nieuwe Tweede Kamer waarschuwt de Rekenkamer dat de onderwijsinstellingen precies moeten weten wat het doel is van het extra geld en hoe ze de besteding in hun jaarverslag moeten verantwoorden. “Anders is het risico reëel dat achteraf niet meer is vast te stellen wat de resultaten zijn van de financiële injectie.” (HOP, HC)

01 april 2021

Meer Twents-Amsterdamse techniekopleidingen

Read in English

De Universiteit Twente breidt de samenwerking met de Vrije Universiteit uit met twee nieuwe bacheloropleidingen en een gezamenlijke masterspecialisatie. De twee universiteiten startten in 2019 gezamenlijke bachelor mechanical engineering. Het doel was om meer vwo’ers uit de regio Noord-Holland en Flevoland over de streep te trekken om dichter bij huis een technische opleiding te volgen.

Die samenwerking lijkt te bevallen, want de twee universiteiten kondigen drie nieuwe projecten aan. Een daarvan is een masterspecialisatie sports data science. De track start in 2021 bij de UT, als onderdeel van de master computer science, en een jaar later bij de VU, als onderdeel van de master human movement sciences.

Verder zijn er plannen voor twee nieuwe technische bacheloropleidingen in Amsterdam: creative technology (start in 2023) en technische bedrijfskunde (start in 2023 óf 2024). Beide opleidingen worden momenteel al aangeboden in Twente. (HOP, EF)

01 april 2021

6 april – academische actiedag

Read in English

Dinsdag 6 april vinden er in Den Haag en universiteitssteden acties plaats om aandacht te vragen voor de structurele onderfinanciering van het academisch onderwijs in Nederland. Een delegatie van het actieplatform Normaal Academisch Peil overhandigt een manifest aan demissionair minister van Engelshoven en aan de nieuwe leden van de Tweede Kamer. Daarin staat dat er structureel 1,1 miljard per jaar meer in het academisch onderwijs geïnvesteerd moet worden.

De actievoerders voelen zich gesteund door een onlangs verschenen adviesrapport, dat in opdracht van het ministerie van OCW tot stand kwam. De universiteiten zouden structureel 800 miljoen euro extra moeten krijgen, valt daarin te lezen, plus een eenmalige inhaalslag van 300 miljoen euro.

Met een structureel bedrag van 1,1 miljard is de inzet van Normaal Academisch Peil dus ietsje hoger. “Maar het rapport onderschrijft in elk geval dat er een flinke investering moet worden gedaan”, zegt een woordvoerder van de organisatie. “Wij denken dat dit bedrag nodig is.”