Short News

05 oktober 2020

Nobelprijs voor onderzoek naar oorzaak hepatitis C

Read in English

Twee Amerikanen en een Brit hebben de Nobelprijs voor de geneeskunde gekregen voor hun onderzoek naar de oorzaak van hepatitis C, een ernstige leverontsteking die miljoenen levens eist. De laureaten zijn Harvey J. Alter en Charles M. Rice uit de Verenigde Staten en de Britse onderzoeker Michael Houghton. Hun werk heeft talloze levens gered, stelt het Nobelprijscomité. (HOP, Bas Belleman)

05 oktober 2020

Day of Sustainability symposium

Read in English

GreenTU, een groep TU-studenten die zich inzet voor meer aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs, organiseert zaterdag 10 oktober voor het derde jaar op rij het Day of Sustainability symposium. In verband met de huidige coronamaatregelen vindt het evenement online plaats via Zoom. Tijdens het symposium volgen bezoekers verschillende workshops en lezingen. Zo spreken onder andere Marie Sam Rutten en Symke Nieboer over duurzaam reizen en geeft Rutger Spoelstra een workshop composteren.

Symposium Day of Sustainability, zaterdag 10 oktober van 11:30-16:30 uur. Toegang gratis, plaats voor 500 bezoekers. Kaarten zijn online verkrijgbaar.

29 september 2020

Cold case Dreamteam?

Er zijn in Nederland veel ernstige, onopgeloste misdrijven waar de politie niet aan toe komt. Werf ook vrijwilligers onder studenten om deze cold cases op te lossen, opperen VVD en CDA.
Op dit moment zijn er in Nederland zo’n 1700 zaken aangemerkt als cold case: onopgeloste moord- of doodslagzaken, of zeer ernstige misdrijven met een minimale gevangenisstraf van twaalf jaar.
Bij het aanpakken van deze cold cases wil de politie vaker speciale vrijwilligers inzetten. Zij kunnen bijvoorbeeld oude, papieren dossiers digitaliseren, of een frisse blik werpen op de zaak vanuit hun eigen expertise.
Maar zo’n frisse blik is niet alleen voorbehouden aan professionals, zoals forensisch accountants of cyberspecialisten. Ook studenten kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van lastige zaken, menen VVD en CDA. In een gezamenlijke motie roepen de fracties op om vrijwilligers ook onder studenten te werven.Vanuit de innovatie- en technieksector zijn er al allerlei challenges voor slimme studenten, zei CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg vorige week in de Tweede Kamer.
Aan de TU Delft ontwerpen ze bijvoorbeeld snelle auto’s die rijden op zonne-energie. Is zo’n challenge niet ook mogelijk vanuit justitie, wilde ze weten. Kan het kabinet een programma bedenken waarmee studenten worden ingezet om cold cases op te lossen?
 Dat studenten onopgeloste zaken onder de loep nemen, is niet nieuw. Aan de Universiteit Maastricht, de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam werken studenten al langere tijd samen met de politie. Minister Grapperhaus van justitie reageerde voorzichtig positief op de aanmoediging om gericht vrijwilligers te werven. Wel waarschuwde hij dat de politieacademie het er niet te druk mee mag krijgen. (HOP, Evelien Flink)

29 september 2020

Nog geen mondkapjes op universiteiten

Read in English

Studenten en medewerkers hoeven nog geen mondkapje te dragen aan de universiteit, staat op de website van de universiteitenvereniging VSNU. Burgemeester Halsema van Amsterdam adviseert iedereen om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen, maar universiteiten vallen daar niet onder. “Uiteraard wordt hierbij gehoor gegeven aan eventuele aanvullende instructies vanuit de Veiligheidsregio”, schrijven de universiteiten in een update. Er verandert wel het nodige. “Promoties, oraties, afstudeerbijeenkomsten en diploma-uitreikingen kunnen in klein verband georganiseerd worden, met een maximum van dertig personen”, verklaren de universiteiten. Ook het thuiswerken wordt weer iets strikter nageleefd. Voor studenten blijft er iets meer ruimte. “Zelfstudie op de universiteit valt onder de onderwijsactiviteiten die toegestaan worden.” (HOP, Bas Belleman)

29 september 2020

Winnaars moeten wachten op TU-hoodies

Read in English

Studenten en medewerkers die tijdens de opening van het academisch jaar een TU Delft hoodie hebben gewonnen, kunnen deze voorlopig niet in ontvangst nemen. Het idee om de truien op verschillende dagen via meerdere tijdslots uit te delen, is door de afdeling Safety & Security afgekeurd. In verband met de huidige coronamaatregelen zou een dergelijke actie de reisbewegingen naar de campus negatief beïnvloeden. Wanneer de truien wel worden uitgedeeld is onbekend. (MvdV)

28 september 2020

Studenten protesteren voor meer les

Read in English

Studenten willen meer fysiek onderwijs. Daarvoor gaan ze vrijdag protesteren op het Museumplein in Amsterdam. “Ik heb dit jaar alleen nog maar online les gekregen.” Mondkapjes liggen klaar om uit te delen. Het protest van vrijdag gaat coronaproof verlopen, zeggen de organisatoren. Op het gras komen stippen, zodat studenten goed afstand houden en er zal een ordedienst rondlopen.
De studenten maken zich zorgen. Ze willen meer lessen op geschikte locaties, zoals theaters en congrescentra. Dat is beter voor het onderwijs, zeggen ze, maar ook voor de groeiende ongelijkheid (niet iedereen heeft goed internet en een snelle computer) en voor het welzijn van studenten. De demonstratie is een idee van actiegroep ‘Ik wil weer naar school’ en krijgt steun van twee Amsterdamse studentenbonden (ASVA en SRVU) en de Landelijke Studentenvakbond. De organisatoren rekenen op zo’n vijfhonderd demonstranten, al hopen ze op meer. Het Museumplein is er groot genoeg voor, zeggen ze. (HOP, Bas Belleman)

25 september 2020

TU koploper onderzoek duurzame energie

Read in English

De VN introduceerde vijf jaar geleden zestien duurzame ontwikkelingsdoelen voor onderwerpen als armoede, hongerbestrijding en gezondheid. Betaalbare en schone energie is ook zo'n doelstelling. Wetenschappelijk uitgever Elsevier heeft nu een inventarisatie gemaakt van publicaties gerelateerd aan deze VN-ontwikkelingsdoelen. Daaruit blijkt dat de TU Delft de meest productieve Nederlandse instelling is op het gebied betaalbare en schone energie: 1.410 publicaties sinds 2015, met de TU Eindhoven als tweede met 908 artikelen. Op het gebied van climate action is de Wageningen Universiteit het meest actief (1.698 publicaties) en staat de TU Delft op de vierde plaats met 649 studies.

  • Een uittreksel van het Elsevier rapport The Power of Data to Advance the SDG’s is te downloaden.

25 september 2020

Totale studieschuld wordt 33 miljard euro

Door het leenstelsel stijgt de totale studieschuld in Nederland uiteindelijk naar zo’n 33 miljard euro. Wie bij DUO leent, staat na de studie gemiddeld 25 duizend euro in het rood. In eerdere informatie over de studieschulden noemde de minister het verwachte totaalbedrag niet, maar op aandringen van CDA en ChristenUnie (coalitiepartijen, maar ook tegenstanders van het leenstelsel) meldt ze het alsnog.
In het leenstelsel dat in 2015 is ingevoerd, krijgen studenten geen basisbeurs meer. Daardoor moeten ze meer lenen. Bovendien blijft de schuld langer staan: oud-studenten krijgen geen vijftien jaar, maar vijfendertig jaar de tijd om hun lening terug te betalen. Het leenstelsel is ingevoerd door het vorige kabinet van VVD en PvdA, met steun van D66 en GroenLinks. Van deze partijen staat alleen de VVD nog achter het nieuwe leenstelsel. (HOP, Bas Belleman)

24 september 2020

Alle promovendi een kerstpakket

Read in English

Geef alle promovendi een kerstpakket, ook als ze niet officieel in dienst zijn. Zo kan de universiteit duidelijk maken dat deze promovendi er ook bij horen, zegt belangenvereniging PNN. Gewone promovendi zijn werknemers van de universiteit. Ze krijgen een salaris en bouwen pensioen op. Maar je hebt ook beurspromovendi, voor wie dit niet geldt. Het Promovendi Netwerk Nederland voert al jaren strijd tegen deze slechtere arbeidsvoorwaarden. Het kerstpakket lijkt misschien triviaal, maar heeft symbolische waarde. “Het kan ongelofelijk pijnlijk zijn om te zien dat collega’s allemaal een kerstpakket krijgen, terwijl zij niks krijgen”, schrijft het PNN vandaag in een rapport over ‘niet-standaard-promovendi’. (HOP, Bas Belleman)

24 september 2020

Coronacompensatie alleen voor laatstejaars

Read in English

Halverwege je studie en nu al vertraagd door corona? Helaas, alleen afstudeerders krijgen compensatie. En dat blijft voorlopig ook zo. Een ruimere regeling werd gisteren met één stem verschil verworpen in de Tweede Kamer. Universiteiten en hogescholen zetten sinds maart alle zeilen bij om hun onderwijs draaiende te houden. Toch is het onvermijdelijk dat een deel van de studenten door de coronacrisis vertraging oploopt.
Wie tussen september 2020 en eind januari 2021 een hbo-diploma of wo-masterdiploma behaalt, krijgt daarom drie maanden collegegeld terug. Dat levert deze studenten 535 euro op.
Maar waarom zouden alleen laatstejaars studenten aanspraak kunnen maken op deze regeling, vroeg PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul zich voor de zomer af. Ze wil dat de minister haar regeling verruimt, en diende daartoe samen met SP en GroenLinks een motie in. Een uitslag kwam er destijds niet: de stemmen staakten. Wekenlang bleef het spannend, maar gisteren volgde dan eindelijk een nieuwe poging. Maar ook dit keer lukte het Van den Hul niet om een meerderheid te behalen. Tijdens een hoofdelijke stemming werd de motie met 65 stemmen en 66 stemmen tegen nipt verworpen. De aanwezige leden van regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden tegen. (HOP, Evelien Flink)