Short News

15 januari 2021

Nieuwe broedplek voor studenten

Read in English

Een nieuwe broedplek voor studentenprojecten opende deze week officieel de deuren: de KD Campus in de nieuwe Delftse stadswijk Kabeldistrict (op het terrein van de voormalige Nederlandse Kabelfabriek aan de oevers van de Schie).

De KD Campus is een plek waar studententeams, die verbonden zijn aan de TU Delft, kunnen werken aan verschillende innovatieve projecten, zoals waterstofauto’s, zonne-raceauto’s of boten die meedoen aan wereldwedstrijden. Naar verwachting zal een aantal dreamteams van de TU verhuizen naar dit terrein, nu bekend is geworden dat niet alle teams meer terecht kunnen in de Dreamhall. De bouw van de KD Campus is in september 2020 gestart. De eerste teams, zoals Forze Delft, FS Team Delft en Solar Boat Team zijn inmiddels al aan de slag op de nieuwe locatie. Op woensdag 13 januari is de KD Campus officieel geopend door wethouder Stephan Brandligt.

In JD Campus is ook enige ruimte voor ontspanning. (Foto: KD Campus)

15 januari 2021

Tweede Kamer wil compensatie studenten

D66 wil studenten compenseren voor de studievertraging die ze door de coronacrisis oplopen. Dat zei fractievoorzitter Rob Jetten in de Tweede Kamer. Ook andere partijen maken zich zorgen om studenten. Urenlang sprak de Tweede Kamer woensdag over de aanpak van de coronacrisis op allerlei terreinen, zoals het onderwijs. Het ging vooral over het basis- en voortgezet onderwijs, maar ook het hoger onderwijs kwam ter sprake.

 “Mijn fractie heeft grote zorgen over de oplopende en blijvende leerachterstanden die nu ontstaan bij leerlingen en studenten”, zei Jetten. “Grote zorgen over groeiende en blijvende ongelijkheid.” Dus moeten er allerlei inhaal- en ondersteuningsprogramma’s komen om onderwijsachterstanden te voorkomen, meent hij. “Wat D66 betreft gaan we studenten ook compenseren voor de studievertraging die zij als gevolg van de coronacrisis oplopen.”

 Andere parlementariërs, onder wie Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, vielen hem bij: “We merken de sociaal-emotionele impact, en de gevolgen zijn vooral groot voor jongeren, studenten en ouders met jonge kinderen.” Segers vreesde onder meer voor uitgestelde stages.(HOP)

(Foto: Dalia Madia)

15 januari 2021

Universiteiten versoepelen bsa alsnog

Read in English

Gezien de coronacrisis en de onlangs verlengde lockdown, kiezen de veertien universiteiten er toch voor om de norm voor het bindend studieadvies dit collegejaar generiek te verlagen met 10 à 15 procent. Volgens universiteitenvereniging VSNU hebben de universiteiten de studievoortgang de afgelopen tijd nauwkeurig in de gaten gehouden. Omdat die volgens hen nog altijd op peil is, houden ze vast aan het bsa.

Maar omdat het welzijn van de studenten stevig onder druk staat, zeker nu de lockdown met drie weken verlengd wordt, hebben ze net als eerder de hogescholen toch besloten tot een collectieve versoepeling van het bsa. De afzonderlijke universiteiten maken hun eigen uitwerking van dit besluit binnenkort bekend. De eerstejaars hoeven hoe dan ook minder studiepunten af te ronden om door te kunnen stromen naar het volgende studiejaar. Overigens blijft het voor universiteiten mogelijk om de bsa-regels verder aan te passen als dat nodig is. Bijvoorbeeld als een opleiding echt niet in staat is om (praktijk)vakken te verzorgen. Studenten zullen hier vóór 1 februari over worden geïnformeerd. (HOP/HC)

13 januari 2021

TU-bestuur wil studenten spreken

Read in English

Wil je het college van bestuur (cvb) vertellen hoe jij als student deze coronacrisis beleeft en hoe het gaat met studeren? Op vrijdag 15 januari van 17:15 tot 18:00 uur heb je daarvoor de kans. Dan houdt cvb-lid Rob Mudde de laatste Zoom-sessie in een reeks van drie. Hij wil van studenten horen hoe het met ze gaat. “We kunnen lief en leed delen en begrip hebben voor elkaar”, zei hij eerder in Delta. “De uitkomst zal niet zijn dat ik wegloop met een lijstje dingen die ik kan doen.” Toch leidde een eerdere reeks Zoom-meetings met studenten wel degelijk tot veranderingen. Zo kwam er een noodfonds voor studenten met financiële problemen.

  • Wil je je aanmelden voor de kleinschalige en vertrouwelijke Zoom-sessie met Rob Mudde? Dan kun je een mail sturen naar student-communication@tudelft.nl. Vermeld daarin je naam, mailadres, studie, studiejaar en voorkeur voor Nederlands of Engels. Mocht je een specifieke vraag hebben, dan kun je deze in de mail vermelden. Je ontvangt een bevestiging met de Zoom-link.

12 januari 2021

Nieuw lab voor kunstmatige intelligentie en biotech

Read in English

De TU Delft en DSM gaan samenwerken een nieuw laboratorium voor kunstmatige intelligentie en biotechnologie, het  AI4B.io Lab. Biotechnologie ontwikkelt zich vooral door trial and error. Dat moet in het nieuwe lab anders. Gewenste micro-organismen worden tot leven gebracht in een digitale omgeving met behulp van digital twins: virtuele en levensechte versies. Dat melden de TU en DSM in een persbericht. Machine learning moet inzichtelijk maken op welke manier de micro-organismen en biotechprocessen getweaked moeten worden om het gewenste einddoel te bereiken. Hoewel kunstmatige intelligentie al op grote schaal wordt toegepast in technologisch onderzoek, bijvoorbeeld om fysieke windturbines of tunnels te vervangen door digital twins, is het AI4B.io Lab een van de eerste in zijn soort dat de mogelijkheden onderzoekt van kunstmatige intelligentie in de biotechnologie.

Laat de computer maar uitrekenen hoe gist gemodificeerd moet worden. (Afbeelding: TU Delft)

12 januari 2021

Solar Boat op waterstof

Read in English

Duurzaam zal hij nog steeds zijn, maar de zonnepanelen gaan er wel vanaf. Het TU Delft Solar Boat Team maakt op 21 januari het ontwerp van zijn nieuwe boot bekend. Die boot zal niet op zonne-energie varen, maar op waterstof. In juli doet het team mee aan de Solar & Energy Boat Challenge, een internationale wedstrijd in Monaco. Hoe de boot er dit jaar zal uitzien, wil teammanager Simone Vis nog niet zeggen. “Dat maken we op 21 januari bekend. Maar hij zal een stuk groter worden dan zijn voorgangers. De zonneboten waren tot nu toe telkens ontworpen voor navigatie op binnenwateren. Het vaartuig van dit jaar moet zeewaardig zijn.”

Wordt het niet tijd om de boot anders te gaan noemen?  Solar boat is een curieuze benaming voor een boot zonder zonnecellen. Dat beaamt Vis. “Waarschijnlijk stappen we volgend jaar over naar een andere naam. De naam van ons project is al gewijzigd naar Hydromotion project.”

Binnenkort weten we hoe de opvolger van deze zonneboot eruit zal komen te zien. (Foto: TU-TV)

07 januari 2021

Andy van den Dobbelsteen nieuwe coördinator Duurzaamheid

Read in English

Het college van bestuur heeft professor Andy van den Dobbelsteen benoemd tot Coördinator Duurzaamheid TU Delft met ingang van 1 januari 2021.
De benoeming is in eerste instantie voor vier jaar. Van den Dobbelsteen zal de functie twee dagen per week vervullen en volgt hiermee coördinator Duurzame Bedrijfsvoering Gerrit Kahlman op, die in november met pensioen ging.

Van den Dobbelsteen buigt zich de komende tijd over de ontwikkeling van een duurzaamheidsvisie en- programma voor campus. Hierin zullen de eerder opgestelde TU Delft CO2 Roadmap, de Roadmap Circulaire Campus 2030 en een nieuwe vorm van CO2-boekhouden een grote rol spelen.

  • Eind 2019 sprak Delta uitgebreid met Gerrit Kahlman over de inhoud van zijn functie. Lees het interview hier.

07 januari 2021

Stemhulp voor studenten

Voor veel jongeren is de politiek een ver-van-hun-bed-show, redeneerden masterstudenten Isa de Beer (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Iris Zoet (Tilburg University). In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lanceerden de twee daarom de podcast KiesAdvies. In een serie afleveringen bevragen ze vertegenwoordigers van politieke jongerenpartijen over onderwerpen als alcohol, woningnood of institutioneel racisme. “We willen studenten laagdrempelig laten kennismaken met de verschillende partijen zodat ze uiteindelijk goed geïnformeerd naar de stembus gaan”, schrijven ze.
Daarnaast hopen ze met de campagne #stemopeen20er meer jong geluid in de kamer te krijgen. “Want met een diverse Tweede Kamer wordt de maatschappij nog beter gerepresenteerd en bovendien kunnen jonge kandidaten een frisse blik werpen op stoffige politieke zaken.” (MvdV)

07 januari 2021

Diploma-register vaker geraadpleegd

Read in English

Bijna anderhalf miljoen diploma’s werden vorig jaar gedownload uit het online register van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Dat is volgens DUO een recordaantal.
In het diplomaregister verzamelt DUO alle diploma’s die zijn erkend door het ministerie van OCW: van het voortgezet onderwijs en mbo, tot en met het hoger onderwijs. De online database bestaat sinds 2012.
Dat steeds meer mensen het diploma-register weten te vinden, is geen nieuwe trend: in 2019 werden er al ruim twee keer zoveel diploma’s gedownload als in het jaar daarvoor. Volgens DUO is het wel voor het eerst dat het aantal downloads in een jaar tijd boven het miljoen uitkomt: in totaal ruim 1,4 miljoen diploma’s.

Uitschieter
Een uitschieter is de maand juni: toen werden er twee maal zoveel diploma’s gedownload als in diezelfde maand in 2019. Volgens DUO kan dit komen doordat scholieren in deze maand normaal gesproken hun diploma krijgen. Door de coronamaatregelen hadden velen hun papiertje niet meteen op zak. “Het lijkt erop dat veel scholieren toen een alternatief hebben gevonden door hun diploma te downloaden”, meldt DUO. Ook werd het register in dit coronajaar vaker gebruikt door mensen die voor een sollicitatie een behaald diploma moesten laten zien.

Fraude voorkomen
Het online diploma-register is vooral bedoeld om fraude te voorkomen. Een papieren bul kan immers relatief gemakkelijk worden nagemaakt. Dankzij het register kunnen werkgevers en onderwijsinstellingen controleren of iemands diploma echt is. Ook bij verlies of diefstal van een diploma is het register handig. Afgestudeerden kunnen dan toch eenvoudig aantonen dat ze een bepaalde opleiding daadwerkelijk hebben afgerond. (HOP, Evelien Flink)

05 januari 2021

Ultramarathon levert 6692 dollar op

Read in English

Na twee maanden wandelen, hardlopen en fietsen bereikten de deelnemers van de MSE Ultramarathon op maandag 4 januari de finish.
Tijdens de Ultramarathon legden 77 medewerkers en studenten van de afdeling material science and engineering (faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen) dagelijks een aantal kilometers af voor het goede doel.
In totaal wandelden, renden en fietsten ze 21.064 kilometer én haalden ze 6692 dollar op voor WAAW, een organisatie die Afrikaanse vrouwen toegang geeft tot onderwijs op gebied van wetenschap en technologie.

Ook de virtuele reisdoelen, een fietstocht door Europa en een wandeltocht van Delft naar de Victoria Falls in Zimbabwe, werden gehaald. (MvdV)