Short News

23 september 2022

Dit weekend: Gezondheidsfestival Delft

Read in English

Dit weekend is de allereerste editie van het Gezondheidsfestival Delft. Tijdens dit tweedaagse gratis festival leer je meer over voedselallergieën, de gevolgen van alcohol of hoe je je eigen gezonde broodbeleg maakt. Ook zijn er workshops dans en yoga en een tentoonstelling over meisjesbesnijdenis.

Het Gezondheidsfestival is verspreid over verschillende locaties. Zaterdag 24 september zijn de activiteiten van 10.00 uur tot 16.00 uur bij Open, Theater de Veste en het Vesteplein. Zondag 25 september kun je van 12.00 uur tot 17.00 uur terecht in het Poptapark. (MvdV)

  • Bekijk hier het volledige programma

23 september 2022

Rutte: ‘Hekel aan term pechgeneratie’

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen kwamen verschillende oppositiepartijen op voor studenten. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren diende een motie in om studenten alsnog recht te geven op de energietoeslag. Ze kreeg steun van de voltallige oppositie, maar regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie stemden tegen. Een vergelijkbare motie van Caroline van der Plas (BBB) werd ook verworpen.

Premier Rutte kruiste ook even de degens met Sylvana Simons (Bij1) over studieschulden en de hoge kosten die studenten hebben. Simons wil onder meer een goede compensatie voor (oud-)studenten die geen basisbeurs ontvingen. Ze vindt de geplande tegemoetkoming van 359 euro per misgelopen jaar basisbeurs te weinig.

De premier zag het probleem niet. “Ik heb altijd een hekel gehad aan de term ‘pechgeneratie’”, zei hij. “De honderdduizenden studenten die op dit moment het hbo en de universiteit volgen op basis van het huidige stelsel, doen dat met een fatsoenlijke ondersteuning vanuit de overheid via het leenstelsel.”

Die 359 euro per misgelopen jaar basisbeurs (in totaal een miljard euro) is volgens de premier geen ‘compensatie’. “Dan had je namelijk het tienvoudige nodig gehad.” Het miljard is volgens hem bedoeld “om te erkennen dat je van het ene stelsel naar het andere stelsel overstapt”. (HOP, BB)

22 september 2022

‘Geen gasboringen in Waddenzee’

Read in English

Honderden Nederlandse wetenschappers, onder wie veertien van de TU Delft, waarschuwen voor het risico van gasboringen in de Waddenzee, een Unesco Werelderfgoed. Volgens de ‘Scientists 4 Future’ is de Waddenzee als ondiepe zee extreem kwetsbaar voor zeespiegelstijging die het gevolg is van klimaatverandering.

Bodemdaling door gasextractie zorgt er volgens de wetenschappers voor dat het wad bij eb minder droog zal vallen. Dat is schadelijk voor ‘tal van beschermde inheemse en trekvogelsoorten’ omdat ze er dan niet meer naar eten kunnen zoeken, staat in een open brief aan minister Van der Wal van natuur en stikstof, staatssecretaris Vijlbrief van mijnbouw en minister Jetten van klimaat en energie. (Lees verder onder de foto)

Het wad, gezien vanaf Terschelling. (Foto: Saskia Bonger)

De wetenschappers schreven in juni ook een open brief over de negatieve effecten van gasboringen op de Noordzee. Nu waarschuwen ze voor een groot milieurisico op de Waddenzee, omdat ze signalen krijgen dat een definitief positief besluit daarover ophanden is. Volgens de ondertekenaars zou het verlenen van een vergunning de klimaatcrisis verergeren en afleiden van noodzakelijke maatregelen als het ‘versneld uitfaseren van fossiele brandstoffen’.

Onder de Delftse ondertekenaars van de brief bevinden zich onder meer de hoogleraren Susan Steele-Dunne en Peter Herman (beide van Civiele Techniek en Geowetenschappen), Jan van Neerven (Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica) en Jo Geraedts (Industrieel Ontwerpen).

21 september 2022

Miljoenen voor onderzoek, toch zorgen UNL

Read in English

Voor hoger onderwijs en onderzoek heeft het kabinet, zoals beloofd, honderden miljoenen euro’s uitgetrokken. Volgend jaar krijgen de universiteiten van het kabinet 300 miljoen euro voor starters- en stimuleringsbeurzen: werkkapitaal voor onderzoekers. De helft is bestemd voor nieuwe universitair docenten die een vast contract krijgen, de andere helft mogen ze naar eigen inzicht verdelen.

Wetenschapsminister Dijkgraaf tijdens de troonrede 2022. (Foto: screenshot NOS)

Ook staan de ‘sectorplannen’ in de begroting. Opleidingen en onderzoekers van verschillende instellingen gaan samen plannen maken om het onderwijs en onderzoek te versterken. Meer vaste contracten is een van de voorwaarden om het geld te krijgen. Er staat geen precies bedrag bij, maar eerder maakte wetenschapsminister Dijkgraaf bekend dat hij daar 200 miljoen euro voor reserveert.

Zorgen
Pieter Duisenberg, voorzitter Universiteiten van Nederland, is blij met de aangekondigde investeringen. “Die dragen bij aan herstel van de basis en het oplossen van de grote uitdagingen van deze tijd, zoals de energietransitie, digitalisering en kansenongelijkheid”, zegt hij in een persbericht.

Zorgen hebben de universiteiten ook, over de effecten van de hoge energieprijzen en de inflatie op de financiële positie van universiteiten. “Om nu echt de basis op orde te kunnen brengen, is het nodig dat het kabinet de universiteiten in voldoende mate ondersteunt bij de stijgende prijzen en lonen.” (HOP, BB/Delta, SB)

21 september 2022

Totale studieschuld 25,7 miljard euro

Read in English 

In zeven jaar tijd is de totale studieschuld in Nederland verdubbeld naar 25,7 miljard euro. Onder jongeren zijn studieschulden van 20 duizend euro inmiddels normaal, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Per september 2015 is de basisbeurs afgeschaft voor nieuwe studenten in het hoger onderwijs. De totale studieschuld was toen 12,7 miljard euro.

© HOP. Bron: CBS.

Onder jongeren tussen de 25 en 30 jaar is de gemiddelde studieschuld 20,3 duizend euro. Voor 30-plussers, die meestal al een poosje terugbetalen, ligt dat bedrag iets lager: 18,1 duizend euro.

Mannen lenen iets meer dan vrouwen. Begin 2022 bedroeg de studieschuld van mannen gemiddeld 16,2 duizend euro, terwijl dat voor vrouwen 15,5 duizend euro was. Dat gemiddelde is inclusief de kleine schulden van bijvoorbeeld de eerstejaarsstudenten.

Per september 2023 komt er overigens weer een basisbeurs. Studenten van het leenstelsel krijgen een kleine tegemoetkoming van 359 euro per jaar, als ze eenmaal hun diploma hebben behaald.

HOP, Bas Belleman

19 september 2022

‘Verhoging basisbeurs is zoethoudertje’

De toeslag die uitwonende studenten volgend collegejaar mogelijk krijgen is te laag, vindt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Studenten betalen nu al hoge rekeningen, redeneert de vakbond. Vanwege de hoge inflatie is het kabinet van plan om de nieuwe basisbeurs voor uitwonende studenten in mbo en hoger onderwijs een jaar lang met 165 euro te verhogen.

“Er moet veel meer geïnvesteerd worden”, zegt LSVb-voorzitter Joram van Velzen. “Volgens het Nibud krijgen zelfs mensen die anderhalf keer modaal verdienen al moeite met het betalen van de rekeningen. Studenten gaan het dus nog veel zwaarder krijgen met de hogere energieprijzen en inflatie.” Ook stelt de studentenvakbond dat de toeslag te laat komt. “Studenten kunnen de hoge rekeningen voor huur en energie nu al niet betalen.”

Rentetarieven
Volgens Van Velzen is de aanstaande basisbeurs, die in september 2023 wordt ingevoerd, sowieso te laag. “Al vóór de huidige prijsstijgingen had het jongerenplatform van de Sociaal Economische Raad uitgerekend dat een uitwonende student minimaal 421 euro zou moeten krijgen. Met de huidige problematiek zouden we echt over hele andere bedragen moeten praten.”

Op Prinsjesdag, aankomende dinsdag, ziet hij graag concrete plannen die de huidige generatie studenten zullen helpen. “Studenten moeten bijvoorbeeld in alle gemeenten een energietoeslag kunnen aanvragen en het kabinet moet garanderen dat de rentetarieven op de studieschuld niet verder stijgen”, vervolgt Van Velzen. 

De LSVb staat niet alleen in zijn kritiek op de kabinetsplannen. FNV-jongerentak Young & United vindt de steun eveneens ontoereikend en verwijst naar een recent advies van de Raad van State aan het kabinet. Dat stelt dat het kabinet beter moet onderbouwen hoe het nieuwe studiefinancieringsstelsel op de lange termijn is te financieren. (HOP, PvT)

19 september 2022

Kamer sceptisch over nieuwe keuring

Dutch only

De Tweede Kamer ziet weinig in de kabinetsplannen om universiteiten en hogescholen hun zelf hun opleidingen te laten keuren, maar minister Dijkgraaf blijft het een goed idee vinden. Dat bleek woensdag tijdens een tweeminutendebat dat de PvdA had aangevraagd.

Het kabinet werkt momenteel aan de komst van instellingsaccreditatie. Elke opleiding in het hoger onderwijs krijgt eens in de zes jaar een panel van deskundigen op bezoek dat zich buigt over de onderwijskwaliteit. De deskundigen geven hun verslag aan accreditatieorganisatie NVAO, die het eindoordeel velt. Critici balen er weleens van. De accreditatie zou een papieren werkelijkheid zijn en weinig bijdragen aan verbetering van de opleidingen. Het alternatief, waar het kabinet ook iets in ziet, is een zogeheten instellingsaccreditatie. De NVAO keurt dan geen opleidingen meer, maar hele instellingen. In dat systeem moet de universiteit of hogeschool zelf de kwaliteit van afzonderlijke opleidingen bewaken.

Zowel PvdA, GroenLinks, CDA als de VVD zijn sceptisch over plannen. Zo vroeg de PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop zich af waarom het systeem überhaupt op de schop en diende Lisa Westerveld van GroenLinks een motie in om van een stelselwijziging af te zien. Ook CDA en VVD dienden een motie in, maar dan om de NVAO steekproeven te laten doen.

Over twee weken stemt de Tweede Kame over de ingediende moties. In het regeerakkoord staat niets over de accreditatie, dus de coalitiepartijen hoeven het onderling niet eens te zijn. Eerdere pogingen van Dijkgraafs voorgangers om instellingsaccreditatie erdoor te krijgen, zijn allemaal gestrand. (HOP, BB)

16 september 2022

Winst voor Delftse zonnewagen

Read in English

De studenten van het Brunel Solar Team hebben met hun zonne-auto Nuna11s de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika gewonnen. Vrijdag 9 september ging in Johannesburg de achtdaagse race voor zonnewagens van start. Na ruim 4000 kilometer eindigde de Nuna 11s als winnaar. Het Belgische Agoria Solar Team werd tweede.

Al de hele week waren de teams in een nek-aan-nek-race verwikkeld. Op de laatste racedag voerden de Belgen de ranglijst aan, maar door problemen met de batterij moest het team de race tijdelijk staken, waardoor de Delftse studenten de koppositie weer overnamen.

Sasol Solar Challenge
De Sasol Solar Challenge is een achtdaagse race voor zonneauto’s dwars door Zuid-Afrika over een afstand van 2.500 kilometer. Het team dat binnen de gestelde tijd de meeste kilometers maakt, wint de race. Daarvoor is de route voorzien van ‘loops’ die de teams meerdere keren kunnen ronden om de kilometerteller omhoog te jagen. (MvdV)

16 september 2022

Ig Nobelprijs voor rekenen met roddels

Read in English

Kun je uitrekenen hoe je moet roddelen? En wat deden de oude Maya’s met klysma’s en alcohol? Nederlandse onderzoekers wonnen hier vannacht maar liefst drie Ig Nobelprijzen mee. 

Voor de tweeëndertigste keer zijn de Ig Nobel Prizes uitgereikt. Die gaan naar onderzoek dat je eerst laat lachen en dan doet nadenken. De ‘Vredesprijs’ gaat naar een Nederlands wetenschappelijk model voor roddelaars. Wanneer kunnen ze maar beter de waarheid vertellen en wanneer werkt een leugen in hun voordeel? De onderzoekers rekenden het uit voor een paar simpele situaties.

Hartkloppingen
De Ig Nobelprijs voor de ‘toegepaste cardiologie’ ging ook naar Nederlanders. Als twee mensen op een blind date gaan en ze voelen zich tot elkaar aangetrokken, dan gaat hun hartslag synchroon lopen: hun harten kloppen in hetzelfde ritme. Dat hebben onderzoekers van de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam vastgesteld.

Ander bekroond onderzoek heeft eveneens een Nederlands tintje. Hoe zit het met die afbeeldingen van klysma-rituelen op het aardewerk van de Maya’s? De auteurs leiden eruit af dat de Maya’s waarschijnlijk anaal hun alcohol innamen en ontvingen daarvoor de Ig Nobelprijs voor de kunstgeschiedenis. (HOP, BB)

16 september 2022

Memorial gathering Dr. Bert Enserink

After a short illness, dr.ir. Bert Enserink (TPM-MAS-Policy Analysis) passed away on 18 July in the presence of his wife and children.

Bert has made a major contribution to the success of TPM’s international Master’s program Engineering & Policy Analysis (EPA) in The Hague. He was closely involved in establishing the innovative, interdisciplinary EPA curriculum and the collaboration between TU Delft, the municipality of The Hague, and other public organisations in that city. Bert was the EPA program director from 2007-2020.

His scientific research has focused on participative decision-making in water and environmental management in, for example, Kerala, India, the Nile River basin, and the port of Durban in South Africa. In research and education, Bert was always focused on the future. Bert was convinced that democracy and inclusiveness are necessary for sustainable growth and development and put this into practice. Bert was loved by his (former) students and colleagues worldwide.

The Management of the Multi-Actor Systems department and the Policy Analysis section want to offer students and colleagues the opportunity to commemorate Bert on Tuesday, 18 October, in room A at TPM from 4.15 to 5.15 PM, followed by drinks. During the gathering, several speakers will commemorate Bert’s research, teaching and especially Bert as the warm person he was, both as a colleague and a teacher. Bert’s family will also be present on this occasion.

  • We cordially invite you, whether you are a (former) colleague, student or friend, to join us in remembering Bert. If you plan to attend, please indicate your attendance via this link