Short News

06 juni 2023

Eerste Kamer: basisbeurs écht terug

Read in English

De Eerste Kamer heeft dinsdag unaniem gestemd voor de terugkeer van de basisbeurs. Dat betekent dat studenten vanaf aankomend studiejaar definitief weer recht hebben op een maandelijkse toelage die zij niet terug hoeven te betalen.

De basisbeurs voor hbo en wo gaat 274,90 euro bedragen voor uitwonende studenten en 110,30 euro voor thuiswonende studenten. Studenten hebben er recht op gedurende de nominale duur van hun opleiding. Dit geld hoeft niet te worden terugbetaald, mits de student binnen tien jaar een diploma behaalt.

In februari stemde de Tweede Kamer al voor het plan. Hoewel het in de lijn der verwachting lag dat ook de Eerste Kamer akkoord zou gaan, was dat nog niet definitief.

Om de ‘pechgeneratie’, de studenten die studeerden in de periode dat er geen basisbeurs was, te compenseren, heeft het kabinet 1 miljard euro uitgetrokken. De basisbeurs werd in 2015 vervangen door het leenstelsel. 

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), dat de studentenraden vertegenwoordigd, schrijft in een persbericht blij te zijn met de terugkeer. Voorzitter Terri van der Velden: Het is overduidelijk dat het leven alleen maar duurder is geworden in de afgelopen acht jaar, ook studenten voelen dat. […] We hadden natuurlijk liever hogere basisbedragen gezien ten opzichte van de afschaffing in 2015, maar het belangrijkste is dat de terugkeer nu officieel is.’ (KB)

06 juni 2023

Onderzoek naar studieproblemen

Read in English

Een deel van studenten met een functiebeperking of ‘bijzondere omstandigheden’ ervaart studieproblemen, bleek vorig jaar. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) liet het Nijmeegse bureau ResearchNed nader onderzoek laten doen naar hun belemmeringen. 

Bijna 1.500 studenten met een ‘ondersteuningsbehoefte’ uit het wo en hbo hebben een speciale vragenlijst ingevuld. Grofweg twee derde van de respondenten ervaart naar eigen zeggen de problemen bij het volgen van de opleiding of de stages, van wie de helft ‘een beetje’ last heeft en de andere helft ‘(heel) veel’. 

Soms leidt dit tot studievertraging. Vooral de kleine groep long covid-patiënten rapporteert een achterstand. Ook als verschillende problemen samenkomen, lopen de getroffen studenten vaak achter. Ze weten lang niet altijd dat ze gebruik kunnen maken van voorzieningen.  

Ook kunnen deze studenten zich moeilijker op ‘extracurriculaire’ activiteiten storten, blijkt uit het onderzoek. Met bijvoorbeeld deelname aan commissies, reisjes en andere bezigheden die buiten het lesprogramma vallen, heeft 40 procent (heel) veel moeite en nog eens 27 procent ‘een beetje’. Alles bij elkaar genoeg reden voor instellingen om goed naar alle opgeworpen drempels te kijken, vindt het ISO. (HOP, BB) 

05 juni 2023

Erik Scherff nieuwe ICT-directeur

Read in English

Het college van bestuur (cvb) van de TU Delft heeft Erik Scherff met ingang van 1 augustus benoemd als nieuwe directeur ICT, ook wel Chief Information Officer (CIO). Dat meldt het cvb in een e-mail aan de medewerkers van de TU Delft. Scherff is de opvolger van Han Derkx, die de functie sinds 2022 ad interim vervult en tot 1 oktober zal aanblijven om een goede overdracht te waarborgen. 

Erik Scherff is momenteel CIO bij facilitair dienstverlener Asito, en werkte daarvoor ruim tien jaar bij Schiphol. Volgens het cvb heeft hij ruim twintig jaar ervaring in de ict. Hij heeft enorm veel zin om aan de slag te gaan met het verder realiseren van de digitale transformatie, citeert het cvb hem in de e-mail. 

In de mail schrijft het cvb blij te zijn met de benoeming. Erik Scherff heeft brede ervaring bij organisaties waar ict, net als bij TU Delft, van kritiek belang is en was tevens nauw betrokken bij de digitale transformatie van zulke organisaties. Het verder uitrollen van onze digitale strategie en het realiseren van de digitale transformatie binnen onze organisatie zijn bij hem ongetwijfeld in goede handen. (KB)

02 juni 2023

Symposium en talkshow over kennisveiligheid

Read in English

Waarom is kennisveiligheid belangrijk, hoe moet een onderzoeker of universiteit deze waarborgen en hoe kijken ‘industriële onderzoekspartners’ van de TU Delft daarnaar? Dat is het onderwerp van het Engelstalige symposium ‘Knowledge Security: Why, how and the industrial perspective on collaboration’ op vrijdag 23 juni in de Aula. Inschrijving staat open voor alle TU-medewerkers. Na de opening spreken de volgende mensen:

  • Joris Teer, China-analist van het The Hague Centre for Strategic Studies, over de vraag van welke onderzoeksgebieden ongewenste kennisoverdracht moet worden voorkomen;
  • Bart Jenniskens, kennisveiligheidsexpert van ASML, geeft een inkijkje in hoe de chipfabrikant samenwerkt met zijn kennispartners en tegelijkertijd zijn intellectuele eigendom beveiligt en ongewenste kennisoverdracht voorkomt;
  • Peter Weijland, TU-programmadirecteur kennisveiligheid, geeft een update over de nieuwste beleidsinstrumenten van de TU Delft.

Het programma is te vinden op de aanmeldpagina van het symposium.

Kennisveiligheid staat hoog op de agenda van de TU Delft. Op donderdag 8 juni tussen 12:30 en 13:30 uur zendt de universiteit een eerder opgenomen interview uit van Studium Generale-directeur Leon Heuts met rector magnificus Tim van der Hagen, universitair hoofddocent en Integrity Board-lid Cynthia Liem en Peter Weijland. Ze zullen bespreken hoe om te gaan met complexe keuzes. (SB)

02 juni 2023

Wereldwijde steun ‘erkennen en waarderen’

Read in English

We moeten wetenschappers op een andere manier ‘erkennen en waarderen’, stellen 65 onderzoeksfinanciers uit de hele wereld in een gezamenlijk statement. Bij het verdelen van onderzoeksgeld zou het niet alleen om de aantallen publicaties en citaties moeten gaan, maar om ‘brede en holistische manieren van erkennen en waarderen’. 

De onderzoeksfinanciers zeggen wetenschappelijk onderzoek vooral ‘kwalitatief’ te willen beoordelen, waarbij harde cijfers (zoals citatiescores) ter ondersteuning dienen. Bovendien zou verantwoord onderzoek oog moeten hebben voor het streven naar gelijkheid, diversiteit en inclusie in de wetenschap, zodat het ‘ecosysteem’ van de wetenschap inclusief en toegankelijk is voor iedereen die eraan wil bijdragen. 

In Nederland zijn veel voorstanders van het nieuwe ‘erkennen en waarderen’, al is er ook kritiek, met name uit de hoek van de bètawetenschappen: zal de kwaliteit van het onderzoek niet dalen, als financiers op bijzaken gaan letten en niet gewoon de beste onderzoekers geld geven? Oud-KNAW-president Hans Clevers bijvoorbeeld voorziet ‘desastreuze gevolgen’. 

Nederland loopt voorop in deze trend en dat vinden critici extra riskant. Straks heb je onderzoekers die in Nederland waardering krijgen, maar niet in het buitenland. Dan wordt Nederland minder aantrekkelijk voor internationaal talent, is de angst. 

De voorstanders zien geen bezwaren. Ook in andere landen willen onderzoekers de beoordeling van wetenschap op de schop nemen, is het antwoord. Vorig jaar hebben allerlei kennisorganisaties in Europa afgesproken om onderzoeksbeoordelingen te verbeteren. (HOP, BB

01 juni 2023

Aardwarmteboringen op campus stap dichterbij

Read in English

De Leeghwaterstraat is sinds eind mei deels afgezet ten behoeve van het Geothermie Project, ook wel het Delfts Aardwarmte Project geheten. Er zijn stalen constructies met bakken neergezet, containers en een hoge vakwerktoren. Het zijn de voorbereidingen voor het boren naar warm water naar 2,5 kilometer diepte.

(Foto: Thijs van Reeuwijk)

De eerste werkzaamheden begonnen een half jaar geleden met een kleinere installatie waarmee een toe- en afvoer van spoelwater werden aangelegd en een mantel om de boorgaten te stabiliseren. Nu is er een zwaarder materieel geïnstalleerd voor het echte werk. Naar verwachting zal het boren van de twee boorgaten voor de toe- en afvoer van heet water uit de diepte een half jaar gaan duren. Over ongeveer een jaar (medio 2024) verwacht projectleider dr. Phil Vardon (faculteit Civiele techniek en Geowetenschappen) het eerste warme water aan de oppervlakte.

Het Delfts Aardwarmte Project (DAP) werd in 2007 opgericht. De stichting organiseerde tot nu toe drie wetenschappelijke symposia over de haalbaarheid van aardwarmte voor de campus (en omgeving). Een volgend symposium staat gepland op 21 juni. 

31 mei 2023

DUO past stufi-aanvraag aan

Read in English

Er waren studenten die recht hadden op een aanvullende beurs, deze niet namen en alsnog een lening afsloten”, vertelde minister Robbert Dijkgraaf in de Eerste Kamer. “Dat is totaal niet uit te leggen, anders dan dat ze niet op de juiste manier zijn voorgelicht.”

De aanvullende beurs (straks maximaal 416 euro per maand) is bedoeld voor studenten uit gezinnen met een lager inkomen. Ze kunnen al een deel van die beurs krijgen als het gezamenlijke inkomen van hun ouders lager is dan 70 duizend euro.

Maar omdat veel studenten de beurs onterecht niet aanvroegen heeft DUO het aanvraagscherm voor de studiefinanciering aangepast. Tegenwoordig staat er standaard een vinkje bij de aanvullende beurs. Je moet het vinkje dus weghalen als je de beurs per se niet wilt.

Het deel van de studenten dat de aanvullende beurs nu wel aanvraagt, is sinds 1 januari van 69 naar 93 procent gestegen. Dijkgraaf: “Dat laat zien hoe soms een heel kleine interventie een groot effect kan hebben.” (HOP, BB)

30 mei 2023

Pakt Delft het wereldrecord pipetteren?


 

Het bestuur van de Delftse studievereniging voor nanobiologie Hooke. (Foto: S.V.N.B. Hooke)

Read in English

Met minstens 250 mensen tegelijkertijd binnen vijf minuten met een pipet vijftig milliliter vloeistof van het ene naar het andere bekertje verplaatsen. Dat is er voor nodig om het wereldrecord pipetteren te verbreken.

Moet haalbaar zijn, dacht de Delftse studievereniging voor nanobiologie Hooke. Dus doen ze zaterdag 3 juni in het Erasmus MC in Rotterdam een poging om het wereldrecord te neer te zetten. Hoewel er momenteel nog geen pipetteerrecord in de boeken staat geschreven, heeft Guinness World Records de studievereniging wel een minimumaantal deelnemers van 250 meegegeven. 

Wie zich aanmeldt voor de recordpoging, hoeft niet alleen op te komen dagen voor de vijf minuten die het van Guinness World Records maximaal mag duren. Inschrijvers krijgen ook toegang tot de bedrijvenfair, een mini-symposium en een lezing van hoogleraar nanobiologie Cees Dekker. Met de recordpoging hoopt de studievereniging op meer naamsbekendheid voor zowel de opleiding als de studievereniging. 

Om het minimumaantal deelnemers te halen, hebben de organisatoren nog circa honderd inschrijvingen nodig. Ook donateurs en toeschouwers zijn welkom.  

  • Officiële wereldrecordpoging pipetteren, Erasmus MC Rotterdam, 15.00 - 17.00 uur. Aanmelden kan op de website

30 mei 2023

TU op 8 op duurzaamheidsranglijst

Een eerdere demonstratie van actiegroep End Fossil op de TU Delft. (Foto: Nikita Ham)

Read in English

Op de jaarlijkse duurzaamheidsranglijst SustainaBul is de TU Delft geëindigd op de achtste plek. Net als vorig jaar is hogeschool Van Hall Larenstein de winnaar.

De SustainaBul wordt sinds 2012 jaarlijks samengesteld door het studenteninitiatief Studenten van Morgen en beoordeelt de Nederlandse universiteiten en hogescholen op duurzaamheid. Het doel van de duurzaamheidsranglijst is om duurzaamheid te stimuleren en bewustwording te creëren, aldus de samenstellers.

Voor het bepalen van de ranking, keken de studenten onder meer naar het aangeboden onderwijs, de duurzaamheidsdoelen, langetermijnvisie en duurzaamheidsmaatregelen op en rond de campus. Ook andere maatschappelijke inspanningen, zoals armoedebestrijding en gendergelijkheid, zijn meegenomen in de beoordelingen.

Fossiele banden
Niet meegenomen zijn de banden met de fossiele industrie, die ook in Delft onder vuur liggen. Onlangs nog bezette actiegroep End Fossil onderwijsgebouw Pulse, waarbij zij de TU opriepen om geen nieuwe onderzoeksprojecten meer te beginnen met fossiele bedrijven. Wel keek de organisatie dit jaar voor het eerst naar de bank waar de universiteiten hun geld stallen en het pensioenfonds waar zij bij aangesloten zijn.

Toen de methode werd ontwikkeld, waren die protesten nog niet geweest, laat Studenten voor Morgen-bestuurslid Floris de Boer weten aan persbureau HOP. “Het zou kunnen dat dit volgend jaar wel meegenomen wordt in de SustainaBul, maar dit laten wij over aan het nieuwe bestuur.’’

Hoewel net aan in de top tien (van 33 instellingen) roemt Studenten voor Morgen de TU vanwege de studentenparticipatie in duurzaamheidsinspanningen. Een goed voorbeeld daarvan zijn volgens de organisatie de dreamteams, zoals de Eco-Runner en het Hydro Motion Team. Ook over de nieuwe aardwarmtecentrale, die de hele campus straks moet verwarmen, en het duurzaamheidsproject The Green Thread is Studenten voor Morgen positief. (KB)

26 mei 2023

‘Studieschuldtapijt’ is verkocht

Read in English 

Een net afgestudeerde kunstenaar heeft zijn afstudeerproject verkocht aan kunsthandelaren voor het exacte bedrag van zijn studieschuld. Het vijf meter brede wandtapijt levert kritiek op het leenstelsel en symboliseert de stress die het studenten heeft opgeleverd.

Het enorme wandtapijt dat de 31-jarige Mart Veldhuis maakte heet ‘Eigen Schuld’ en kwam in april landelijk in het nieuws. Op het werk staan veel cartooneske symbolen: twee agressieve ‘Rijksleeuwen’, blauwe belastingenveloppen, prijskaartjes, een gestreste student in het midden, kapotgeslagen spaarvarkens en een supermarkt genaamd ‘Altijd Pijn’, met een Albert Heijn-achtig logo.

De kunstenaar verkocht het kleed voor 45.879,40 euro, het bedrag van de studieschuld die hij tijdens zijn opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht opbouwde. Daarmee is zijn studieschuld nog niet geheel afbetaald, omdat er ook belasting over de verkoop moest worden afgedragen, schrijft de Volkskrant. 

De kunsthandelaren die het werk uiteindelijk kochten, willen het in publieke ruimtes exposeren. Momenteel heeft het Dordrechts Museum het in bruikleen. Veldhuis ziet het liefst dat het in de Tweede Kamer wordt opgehangen, vertelt hij aan de krant. Hij hoopt dat toekomstige beleidsmakers “dan voortaan wel twee keer nadenken” voordat ze zo’n stelsel weer invoeren. (HOP, PvT)