Short News

21 januari 2021

Avondklok toch niet bij tentamens

Als er een avondklok komt, mogen studenten ’s avonds toch over straat als ze een tentamen hebben. Minister Grapperhaus van Justitie heeft dit donderdag toegezegd in de Tweede Kamer. Woensdag was er verwarring over studenten die tentamen moeten doen. Eerst had het kabinet laten weten dat de avondklok niet zou gelden voor deze studenten, maar later trok het dit weer in. De avondtentamens moesten maar geschrapt worden. Diverse politieke partijen drongen er bij het kabinet aan om deze uitzondering toch toe te staan. Onderwijsinstellingen en studentenorganisaties hadden daartoe opgeroepen, en dus niet zonder succes. Studenten, maar ook docenten en ondersteuners die vanwege een tentamen over straat gaan tijdens de avondklok, moeten een briefje bij zich hebben dat ze zelf hebben geschreven en een verklaring van hun onderwijsinstelling. (HOP, Hein Cuppen)

21 januari 2021

Hulp voor ondernemende wetenschappers

Read in English

Deze week presenteerden de universiteiten de ‘Faculty of Impact’, het eerste landelijke postdocprogramma dat gericht is op ondernemerschap en valorisatie. Tot 2025 krijgen drie groepen van tien jonge wetenschappers na hun promotie twee jaar de tijd om hun eigen idee als ondernemer uit te werken.
Deze ‘valorisatie postdocs’ staan twee jaar onder contract bij een universiteit en krijgen trainingen en coaching op het gebied van ondernemerschap, intellectueel eigendom en investeringen. Ze hoeven geen les te geven of artikelen te publiceren en ze hebben toegang tot laboratoria. Aan het einde van het tweede jaar moet hun idee zijn omgezet in een concreet product en is er, als het goed is, voldoende kapitaal verzameld.

Riskant
Samen met onderzoeksfinancier NWO gaan de universiteiten de details van het programma verder uitwerken, waarna het dit najaar van start kan. Het is bedoeld voor wetenschappers met ideeën die investeerders als te riskant beschouwen, maar die maatschappelijk erg nuttig zijn.
“We zien dat veel kennis op de plank blijft liggen omdat die te ver van de markt staat”, zegt bestuursvoorzitter Mirjam van Praag van de Vrije Universiteit tegen het FD. “Zonder onze hulp blijft dat zo. Daarom concurreert dit programma ook niet met bestaande startup-organisaties van universiteiten.” (HOP, Hein Cuppen)

20 januari 2021

‘Eerstejaars kennen bijna niemand van studie’

Read in English

Het welzijn van studenten staat hoog op de agenda en de TU-gemeenschap moet daar hard aan werken. Dat concludeert collegelid Rob Mudde na Zoom-gesprekken met studenten.
Mudde organiseerde de online bijeenkomsten voor de tweede keer sinds de uitbraak van het coronavirus. Waar studenten tijdens de eerste reeks vaak hun financiële zorgen ter sprake brachten, stond nu ‘het gevoel van nergens bijhoren’ centraal, mailt Mudde in antwoord op vragen van Delta. Naast motivatie- en concentratieproblemen hebben studenten moeite met ‘de zeer beperkte interacties met andere studenten’. Eerstejaars studenten hebben het daarbij extra moeilijk. “Zij laten weten dat ze bijna niemand van hun studie kennen.”
Studenten missen de campus, willen samen kunnen studeren en vragen zich af wanneer dat weer kan, hoorde Mudde. “Ze begrijpen over het algemeen de regeringsmaatregelen, maar gaan er tegelijkertijd gebukt onder.” Ze zijn daarbij ook bezorgd om anderen, bijvoorbeeld studenten die alleen wonen. (SB)

  • Delta bericht doorlopend over de gevolgen van coronamaatregelen voor studenten en medewerkers. Wil je meepraten? Ga naar onze Facebook of Instagram of stuur ons een e-mail.

20 januari 2021

Senaat fileert wet tegen verengelsing

Read in English

De Eerste Kamer plaatst vraagtekens bij de wet die verengelsing van het hoger onderwijs moet tegengaan. De wet is voortgevloeid uit de aanzwellende kritiek op internationalisering en verengelsing in met name het wetenschappelijk onderwijs. Wat doen al die buitenlandse studenten hier, vroegen critici. Blijven ze met hun talent in Nederland werken of gaan ze na diplomering weer naar huis? En leren studenten nog Nederlands op academisch niveau? 
De regeling die minister van Engelshoven voorstelde, en die per 1 september zou moeten ingaan, riep in de Eerste Kamer nog veel meer vragen op.

Binnen enkele weken zal de minister antwoord geven op alle vragen, maar intussen is het kabinet gevallen. Dit wetsvoorstel zou best eens ‘controversieel’ verklaard kunnen worden. Dan schuift het door tot er een nieuw kabinet zit. Als dat gebeurt, loopt dit wetsvoorstel minimaal een jaar vertraging op. (HOP, Bas Belleman)

20 januari 2021

Aflossing studieschuld vaker op pauze

Read in English

In 2020 heeft studiefinancier DUO meer dan 66 duizend keer het verzoek gekregen de afbetaling te pauzeren. Dat is drie tot tien procent meer dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit cijfers die het Hoger Onderwijs Persbureau heeft opgevraagd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. De stijging ligt voor de hand, gezien de economische schade die de coronacrisis aanricht.
In totaal mogen oud-studenten bij het aflossen vijf jokerjaren inzetten: aflossingsvrije periodes. Dat kunnen ze doen als ze het maandbedrag even niet kunnen missen. Ze hoeven niet hele jaren tegelijk te gebruiken: het mag per kwartaal.
Studenten verliezen soms hun bijbaan of kunnen minder uren werken. Toch zijn ze in de coronamaanden niet per se meer gaan lenen dan in de maanden ervoor, blijkt uit de leenbedragen tot en met augustus 2020. (HOP, Bas Belleman)
 

20 januari 2021

Drone leert kijken als een insect

Read in English

Een team van de TU Delft en de Westfälische Hochschule presenteert een leerproces waarmee robots afstanden kunnen inschatten op basis van de visuele eigenschappen (vorm, kleur, textuur) van zichtbare objecten. Het leerproces is gebaseerd op optische flow, dat betekent dat insecten de snelheid waarnemen waarmee objecten zich door hun gezichtsveld verplaatsen. De drone-onderzoekers hebben deze strategie aangepast voor hun vliegende robots – en dat ziet er verbazend vanzelfsprekend uit.
Deze op kunstmatige intelligentie gebaseerde leerstrategie verbetert de navigatievaardigheden van kleine vliegende drones en biedt een nieuwe hypothese over de intelligentie van insecten. Het artikel verschijnt vandaag op de cover van Nature Machine Intelligence.

20 januari 2021

Meekijken naar blokkende studenten

Read in English

Buitenstaanders konden naar studenten kijken die online hun tentamen maakten. Dat lieten journalisten van stadsblog Sikkom zien. Na het datalek bij de Hanzehogeschool Groningen zijn tentamens uitgesteld.
Via een toegezonden linkje konden de journalisten meekijken in de woonkamer van studenten die tentamen deden. Ook namen en studentnummers waren zichtbaar. De telefoonbeelden waren bedoeld voor online surveillanten, maar de journalisten hoefden zich niet te identificeren en hadden ook geen wachtwoord of toegangscode nodig.
De hogeschool biedt “oprechte excuses” aan voor de problemen met de online surveillance, staat in een bericht dat zondag op de website is gezet. Sommige tentamens gaan deze week niet door. Zo’n dertig procent is uitgesteld, vertelt een woordvoerder desgevraagd.
Online surveillance (ook wel bekend als online proctoring) is een omstreden middel, juist vanwege de gevaren voor de privacy van studenten. Tegelijkertijd is bij online tentamens het risico op fraude groter. (HOP, Bas Belleman)

19 januari 2021

Opt-out tentamen voor 44 studenten

Read in English 

Tijdens deze tentamenperiode hebben 44 studenten voor een of meerdere online proctored tentamens een zogeheten ‘opt-out’ (tentamen op de campus) aangevraagd. Het grootste deel van deze studenten studeert aan de faculteit luchtvaart- en ruimtevaarttechniek (L&R).
De 44 studenten hebben bij in totaal 78 tentamens een opt-out aangevraagd. Zij maken die tentamens niet thuis van achter hun laptop, maar in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte op de campus.
61 van de 78 aanvragen zijn van L&R-studenten. Dit semester heeft de facultaire studentenraad van L&R de opt-out extra onder de aandacht gebracht van studenten, en daarnaast telt de opleiding meer proctored tentamens (16 van de in totaal 43) dan andere Delftse studies.
Bij proctored tentamens worden studenten in de gaten gehouden met hun eigen webcam en microfoon. De Autoriteit Persoonsgegevens verplicht instellingen die werken met proctored tentamens om een alternatief te bieden voor studenten die bezwaar maken. Op de TU Delft is dat alternatief er sinds dit academisch jaar.

18 januari 2021

Zorgen om promovendi L&R

Read in English

De faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R) gaat online vertrouwelijke gesprekken aanbieden voor promovendi. De faculteit maakt zich namelijk zorgen om de onderzoekers.  
“Hoewel we met alle collega’s meeleven, maken we ons zorgen over onze huidige promovendi”, schrijft de faculteit in een e-mail met corona-updates. De faculteit zegt feedback te hebben gekregen van collega's die suggereren dat ondersteuning vanuit de afdeling HR (human resources) nodig is.
Promovendi die daar behoefte aan hebben, kunnen zich inschrijven voor een online vertrouwelijk gesprek met HR-adviseur Evelien Bijl. De gesprekken mogen over van alles gaan en duren maximaal een half uur. Een vervolggesprek behoort ook tot de opties. L&R biedt deze mogelijkheid “zolang we merken dat er behoefte aan is”. Promovendi kunnen het gesprek aanvragen door een e-mail te sturen naar e.m.e.bijl@tudelft.nl.

18 januari 2021

TU zet in op interfacultair onderwijs

Read in English

Het onderwijs van de toekomst zal steeds vaker interfacultair en zelfs interuniversitair worden georganiseerd, verwacht de TU Delft. Dat betekent dat er niet zoals vanouds één faculteit verantwoordelijk is voor de opleiding van een student, maar meerdere. De nieuwe ‘Pro Vice Rector Magnificus for Joint Educational Affairs’ Hans Hellendoorn moet dit type onderwijs vanaf 1 februari helpen vormgeven.
De hoogleraar regeltechniek is geen onbekende op dit terrein. Zo is hij initiator van het al bestaande Joint Interdisciplinary Project (JIP), waarbinnen studenten van verschillende faculteiten samenwerken. In zijn nieuwe functie is het Helledoorns eerste opdracht om een plan op te stellen voor zowel de bachelor- als de masteropleidingen.
De koerswijziging komt voort uit de ambitie van de TU om studenten op te leiden tot ‘sociaal verantwoordelijke ingenieurs’ die grote maatschappelijke problemen kunnen helpen oplossen. Daarvoor hebben zij volgens de universiteit kennis en vaardigheden nodig die hun eigen vakgebied overstijgen. (SB)