Short News

01 februari 2023

Kamer: zwakke studenten afwijzen mag

Read in English

Loten voor de toegang tot een populaire studie met numerus fixus? Dat mag, vindt de Tweede Kamer, maar opleidingen moeten eerst de kans krijgen om zwakke studenten af te wijzen. Zijn wetsvoorstel over loting is ondanks principiële bezwaren van minister Dijkgraaf aangepast.

Dijkgraaf stelde drie opties voor: een blinde loting voor alle kandidaten, een gewogen loting (met hogere kansen voor de beste kandidaten) en loting na selectie van de beste kandidaten. De Tweede Kamer wil een vierde optie: de beste kandidaten rechtstreeks toelaten en de slechtste kandidaten afwijzen, zodat je kunt loten in de middengroep. Dan zouden er meer studenten op de ‘juiste plek’ terechtkomen.

Een amendement van die strekking werd ingediend door VVD, CDA en ChristenUnie samen met SGP en JA21. Het is dinsdagmiddag aangenomen. Over het wetsvoorstel zelf is nog niet gestemd. Na dit amendement wil de PvdA even nadenken. Eigenlijk is de partij blij met de terugkeer van loting, maar misschien niet op deze manier. De stemming is uitgesteld tot volgende week.

Minister Dijkgraaf had een paar bezwaren. Er is helemaal geen middengroep, vindt hij. Je kunt de top wel selecteren, maar er is geen duidelijke staart. Bovendien vindt hij het verkeerd om kandidaten met het juiste diploma af te wijzen. (HOP, BB)

01 februari 2023

Mechanica over de kop

Read in English

Werktuigbouwkundige, universitair docent en kunstenaar Volkert van der Wijk heeft een passie voor nutteloze machines. In zijn laatste creatie gaat hij letterlijk over de kop met youtuber Master Milo.

Milo wil een schommel maken waarmee hij in een auto over de kop kan, een 360-graden schommel. In samenwerking met Volkert maakte hij een ontwerp. Met een legertje aan lassers, een kraanmachinist en een vorkheftruckchauffeur lukt het de mannen (yep, geen vrouw gezien) om uit grote hoeveelheden beton en staal de schommel te bouwen.

Video: MasterMilo 

30 januari 2023

‘Dijkgraaf hindert recht op onderwijs vluchtelingen’

Read in English

Minister Dijkgraaf hindert het recht op onderwijs van jongeren die al jarenlang zonder status in Nederland wonen, door ze na hun eindexamen in het hoger onderwijs ineens het tarief voor buitenlandse studenten te laten betalen. Daarvoor waarschuwt het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS).

Het gewone, lage collegegeld zou volgens Dijkgraaf ‘een aanzuigende werking’ hebben op de stroom vluchtelingen naar Nederland, zeker omdat hier veel Engelstalige studies zijn. Zeer teleurstellend, vindt Rian Ederveen van LOS. “Studenten zonder verblijfsvergunning kunnen tot hun achttiende gewoon naar school. Dat is een mensenrecht. En als ze in afwachting zijn van een verblijfsvergunning, bijvoorbeeld omdat ze asiel hebben aangevraagd, mogen ze hier ook studeren.”

Ederveen weet niet precies om hoeveel mensen het gaat. “Ze zijn heel bang om ‘ontdekt’ en uitgezet te worden.” Als ze eenmaal in beeld komen, meestal via de campagne DreamersNL, lukt het vaak om het lage collegegeld te regelen. “Als we het probleem uitleggen, dan vinden we eigenlijk altijd gehoor.” Maar als jongeren zonder papieren de weg naar Dreamers niet vinden, lopen ze vaak vast in de procedures en is een studie voor hen niet weggelegd. “We zien graag dat deze in Nederland gewortelde jongeren, die vaak Nederlandstalige studies kiezen, het lage collegegeld mogen betalen. Het zijn geen buitenlandse studenten.” (HOP, HC)

30 januari 2023

TU-team Batavierenrace zoekt lopers

Read in English

Het Delftse studententeam dat meedoet aan de Batavierenrace zoekt lopers. De Batavierenrace is de grootste estafetteloop ter wereld en vindt elk jaar plaats. Op 28 en 29 april lopen de deelnemers van Nijmegen naar Enschede, een afstand van 175 kilometer. Het Delftse team, dat bestaat uit 25 leden, doet mee in de speciale universiteitscompetitie. De 25 etappes variëren in lengte van 3,5 tot 10,7 kilometer en worden zowel overdag als ’s nachts gelopen.

Woensdag 22 februari is er voor geïnteresseerden een selectieloop op de atletiekbaan van AV’40. Aanmelden kan via het inschrijfformulier. De snelste lopers worden geselecteerd. (lees verder onder de foto)

Het TU-studententeam van de Batavierenrace van afgelopen jaar. (Foto: Commissie Batavierenrace TU Delft)

Vorig jaar eindigde het team van de TU Delft als zevende van de tien deelnemers in de universiteitscompetitie, net achter het team van de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion. De volledige afstand werd toen gelopen in tien uur en veertig minuten. (Delta, RvdW).

27 januari 2023

Delta zoekt een student-fotograaf

Read in English

Heb jij ervaring als fotograaf, ben je in het bezit van een goede camera en wil je je (verder) bekwamen in journalistieke fotografie? Kom dan fotograferen voor Delta, de onafhankelijke nieuwswebsite van de TU Delft!

Deze foto is gemaakt door student Justyna Botor, die sinds september 2021 voor ons fotografeert en die binnenkort afscheid neemt.

Wij zoeken een student met lef, die graag op mensen afstapt en die voor onze website ‘stock’-materiaal wil maken op de campus van de TU Delft. Wat wij onder ‘stock’-materiaal verstaan? Foto’s van gebouwen, van studenten en medewerkers in verschillende hoedanigheden, van volle collegezalen en van alles wat je verder tegenkomt als je er voor ons op uit gaat. Wij gebruiken die foto’s bij onze nieuwsberichten en achtergrondverhalen. Soms vragen we de student-fotograaf ook om evenementen, andere gebeurtenissen met nieuwswaarde en portretten te fotograferen.

De persoon die voor ons komt werken, heeft oog voor compositie en detail, maakt superscherp beeld en houdt zich aan afspraken. Heb je interesse? Stuur ons dan vóór 13 februari drie van je allerbeste foto’s met een korte toelichting en een motivatie en wie weet kun jij voor ons aan de slag, te beginnen met een dagdeel op proef (uiteraard tegen betaling).  

  • Je start in maart of april 2023.
  • Betaling via FlexDelft, op basis van een contract van vijf uur per week met uitzondering van vakantieweken.
  • Contact via Saskia Bonger, delta@tudelft.nl.

27 januari 2023

Leegloop universiteiten Hongkong

Read in English

Recordaantallen studenten en wetenschappers houden het voor gezien bij hun universiteit in Hongkong. Volgens deskundigen is de afnemende academische vrijheid een belangrijke reden om te vertrekken. 

Bij de acht grootste publieke universiteiten in Hongkong braken vorig collegejaar zo’n 2300 bachelorstudenten hun studie voortijdig af, meldt journalistiek platform University World News op basis van nieuwe cijfers. Dat zijn er 24 procent meer dan in collegejaar 2019-20. Veel studenten hebben zich opgegeven voor studies in het buitenland.  
Het aantal vertrekkende academische stafleden steeg ook, met 30 procent ten opzichte van het voorgaande collegejaar. Volgens de laatste cijfers gaat het om 362 wetenschappers, de grootste braindrain sinds het tumultueuze collegejaar 1997-98, toen de voormalige Britse kolonie aan China werd overgedragen. 

Massale uittocht
Vóór 2019 was het hoogst ongebruikelijk dat studenten in Hongkong hun studie halverwege stopzetten, zeggen deskundigen tegen University World News. Maar nu is het “bijna normaal” geworden.
Meer dan honderdduizend inwoners hebben Hongkong inmiddels verlaten. De massale uittocht kwam op gang na de protesten tegen de uitleveringswet met China in 2019 en de daaropvolgende invoering van de nationale veiligheidswet, die het Chinese bestuur in de praktijk boven het semi-onafhankelijke bestuur van Hongkong stelde. De academische vrijheid komt steeds meer onder druk te staan, merkte mensenrechtenorganisatie Scholars at Risk al eerder op in haar jaarverslag. (HOP, PvT) 

26 januari 2023

TU-studenten exposeren in Open

Read in English

Dit jaar is het driehonderd jaar geleden dat Antoni van Leeuwenhoek overleed in Delft. In opdracht van het TU Delft Science Centre ontwierpen 25 studenten van de minor spaces of display daarom een expositie over Van Leeuwenhoek en zijn opvolgers zoals Willem Beijerinck en Gerrit van Iterson jr. Tijdens de tentoonstelling is er aandacht voor zowel de geschiedenis als toekomst van de microscopie. (MvdV)

  • De expositie ‘Focus: 25 students designing for Antoni van Leeuwenhoek’ is van vrijdag 27 januari tot en met zaterdag 11 februari gratis te bezoeken in Open, het ontmoetingscentrum in de openbare bibliotheek van Delft.

25 januari 2023

Kamerdebat over sociale veiligheid

Read in English

De tijd van onderzoek naar sociale veiligheid is voorbij, zei minister Dijkgraaf dinsdag in de Tweede Kamer. Het is vooral belangrijk om de situatie in het hoger onderwijs te verbeteren, vindt hij, zowel voor studenten als voor medewerkers.

De PvdA verwees naar een grondig onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen naar sociale veiligheid aan de universiteiten en kennisinstellingen. Laat zo’n soort onderzoek ook verrichten voor studenten, was de aansporing van Kamerlid Habtamu de Hoop. Niet nodig, antwoordde Dijkgraaf. “Wat mij betreft zijn we de fase van het onderzoek voorbij. Ik denk dat het de hoogste tijd is om actie te nemen”, zei hij.

Verenigingen
Kamerlid Jeanet van der Laan (D66) vroeg speciale aandacht voor de situatie binnen studentenverenigingen, die volgens actualiteitenprogramma Pointer niet goed voorbereid zijn op kwesties rond wangedrag. Ze wees op de rol van de universiteiten en hogescholen. “Ik vind dat zij harde afspraken moeten maken met studentenorganisaties,  ze moeten begeleiden en misschien zelfs wel opleiden.”

Dijkgraaf snapte die opmerking. Verenigingen moeten allereerst zelf hun sociale veiligheid op orde hebben, onderstreepte hij, maar de instellingen hebben er iets mee te maken. “Vaak is er een financiële relatie. Ze subsidiëren die verenigingen eigenlijk met bestuursbeurzen etcetera.” Dus kunnen ze de verenigingen verplichten om op sociale veiligheid te letten. Hij is zelf ook van plan om met de verenigingen in gesprek te gaan, zei Dijkgraaf. Het kabinet komt dit voorjaar met een ‘integraal plan’ rondom sociale veiligheid binnen de instellingen. (HOP, BB)

25 januari 2023

Raad van State kritisch over energietoeslag

Read in English

Het kabinet wil iedereen met een laag inkomen dit jaar opnieuw een energietoeslag geven, behalve studenten. Dat komt zelfs in de wet te staan. De Raad van State vindt die uitzondering slecht onderbouwd.

In het nog niet gepubliceerde wetsvoorstel staat volgens de Raad van State expliciet dat studenten niet in aanmerking komen voor de energietoeslag. De Afdeling advisering van de Raad van State is kritisch over het nieuwe wetsvoorstel. Ze onderkent dat studenten anders wonen dan de meeste huishoudens die onder het minimabeleid vallen. Dat neemt niet weg dat ook uitwonende studenten met stijgende energielasten worden geconfronteerd. Zeker als ze een eigen woning hebben.

Overcompensatie
Het argument van het kabinet dat sommige studenten te veel steun zouden krijgen geldt niet alleen voor hen, aldus het advies. “Het is niet duidelijk waarom overcompensatie bij studenten problematisch wordt geacht en bij andere groepen minima niet. Ook de omstandigheid dat studenten een verhoging van de basisbeurs ontvangen maakt deze groep niet anders: voor alle minima zijn immers aanzienlijke koopkrachtmaatregelen getroffen.”

De Raad van State is er niet van overtuigd dat een categoriale uitsluiting van studenten op zijn plaats is. Het kabinet krijgt het advies om de wettelijke uitsluiting beter te motiveren “en zo nodig het voorstel op dit punt aan te passen”.  (HOP, HC)

24 januari 2023

Beurzenstop Hongaarse universiteiten

Read in English

21 Hongaarse universiteiten krijgen voorlopig geen geld meer uit programma’s als Horizon Europe en Erasmus+. De Europese leiders hebben allerlei subsidies opgeschort totdat de regering Orbán stopt met het schenden van de rechtsstaat en de academische vrijheid.

Volgens beleidsmedewerker Joep Bresser van Neth-ER, de voorpost van het Nederlandse onderwijs en onderzoek in Brussel, willen de Europese Commissie en de lidstaten het EU-budget beschermen tegen schendingen van de rechtsstaat. Bresser stelt dat het land bij elkaar 6,3 miljard euro aan Europese subsidies dreigt mis te lopen tot 2027.

“De universiteiten in kwestie worden de laatste jaren gecontroleerd door publieke stichtingen, met zittende politici van de conservatieve Fidesz-partij van president Viktor Orbán in de raad van toezicht. De EU spreekt al langer haar zorgen uit over deze belangenverstrengeling en over de inmenging van Orbán in andere hoeken van de samenleving, zoals de pers.” 

Maar er is ook risico dat de EU met deze sancties de laatste kritische academici in het land treft. “Met name studenten en onderzoekers dreigen het slachtoffer te worden”, zegt Bresser. “Hen wil je juist in contact laten komen met personen uit andere landen. Dat er nu pas consensus is over de intrekking van de fondsen laat duidelijk zien dat het geen makkelijke beslissing was.” (HOP, Pvt)