Short News

21 oktober 2021

‘Te weinig debat op universiteiten’

Read in English

Het staat sinds 1960 in de wet: universiteiten en hogescholen “schenken mede aandacht aan de persoonlijke ontplooiing en aan de bevordering van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef”. Zij hebben thema’s als duurzaamheid, diversiteit en kansengelijkheid inderdaad hoog in het vaandel en organiseren er activiteiten omheen. Maar slechts de helft van de studenten voelt zich aangemoedigd om daaraan mee te doen, blijkt uit een enquête van de Inspectie voor het Onderwijs.

Veiligheid
Bij een goed ‘instellingsklimaat’, zoals de inspectie het noemt, hoort ook een bloeiende medezeggenschap. Maar de belangstelling daarvoor loopt al jaren terug. Tel daarbij op dat de sociale veiligheid binnen instellingen hier en daar ernstig te wensen overlaat. Al met al betwijfelt de inspectie of het hoger onderwijs inderdaad een plek is waar iedereen vrijelijk zijn mening leert te uiten.

De inspectie wil een “scherper beeld” van het instellingsklimaat krijgen en kondigt vervolgonderzoek aan. (HOP, Hein Cuppen)

(Foto: Dalia Madi)

21 oktober 2021

Nederlands in verdrukking op universiteit

Read in English

De Nederlandse taal wordt steeds vaker verdrongen door het Engels op universiteiten. Nog geen derde van de studenten zegt dat hun studie volledig Nederlandstalig is. Dat concludeert de Nederlandse Taalunie in het onderzoeksrapport de Staat van het Nederlands. De helft van de geënquêteerde Nederlandstalige studenten (48,5 procent) gebruikt zowel Nederlands als Engels in hun studie. 14,3 procent volgt volledig Engelstalig onderwijs en nog geen derde (28,1 procent) doet alles in het Nederlands.

Studenten werken aan een project bij Industrieel Ontwerpen. (Foto: Dalia Madi)

Nederlandse studenten lijken er niet mee te zitten. Een meerderheid (61 procent) vindt het geen probleem dat er andere talen dan het Nederlands gebruikt worden bij niet-taalvakken.

Discussie
Toch is de verengelsing van het hoger onderwijs al lang onderwerp van soms felle discussies. Er ligt nu een wetsvoorstel ter goedkeuring in de Eerste Kamer dat onderwijsinstellingen dwingt om de meerwaarde van Engelstalig onderwijs aan te tonen. Lukt dat niet, dan zouden ze weer over moeten stappen naar het Nederlands. Het wetsvoorstel wordt pas behandeld als er een nieuw kabinet is. (
HOP, Josefine van Enk)

21 oktober 2021

Opruimfietstocht door Delft

Zwerfafval opruimen combineren met een fietstocht met gids? Op zaterdag 23 oktober organiseert Green Cow Bike Tours een twee uur durende ‘opruimfietstocht’ door Delft. De route voert langs ‘alle mooie plekken van de stad en omgeving’ en de start is om 10.00 uur bij de Oostpoortburg. Deelnemers moeten hun eigen fiets meenemen. Green Cow zorgt voor vuilniszakken en raadt aan zelf handschoenen mee te nemen. Je bepaalt zelf hoeveel je voor de tocht wil betalen.

(Foto: Dalia Madi)

  • Aanmelden is verplicht. Dan kan via telefoon, Whatsapp (06-38628270) of e-mail. Meer informatie op de website.   

 

20 oktober 2021

Instorten tribune stadion: ‘De bouwwereld verloedert’

Read in English

Ze kwamen met de schrik vrij, de supporters op de tribune van het stadion De Goffert in Nijmegen dat zondag 17 oktober deels instortte. Volgens professor Rob Nijsse, hoogleraar Structural Design aan de faculteit Bouwkunde en CiTG, had dit ongeluk voorkomen kunnen worden. "Een betonnen balk breekt niet zomaar af”, zegt hij in dagblad Trouw. “Een groep feestende supporters is inderdaad een dramatische belasting voor zo'n tribune, maar die moet daartegen bestand zijn. Een goede inspectie had duidelijk iets geconstateerd.

En goede inspecties is waar het volgens hem al jaren aan ontbreekt in Nederland. In 2018 liet Nijsse zich al uit over het falende toezicht, in het artikel in Delta ‘Waarom stort alles in?’ Aanleiding voor het interview was een reeks incidenten: vijf balkons die instortten in Maastricht, het dak van een parkeergarage bij Eindhoven Airport dat door een bouwfout neerkwam en niet veel later de instorting van een parkeergarage in Wormerveer. “Gemeentelijk bouwtoezicht wordt tegenwoordig aan de vrije markt overgelaten”, zei Nijsse. “Het is een wassen neus geworden. Gemeentelijk bouwtoezicht, zoals we dat in het verleden kenden, boezemde nog angst in.”

Nadat in Alkmaar in 2019 het dak van het stadion instortte, werd de veiligheid van stadions onder de loep genomen. Nijsse constateert dat er in de tussentijd wel een protocol is opgesteld voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van voetbalstadions, maar dat de naleving van dit protocol niet wordt gehandhaafd.

(Foto: Marjolein van der Veldt)

19 oktober 2021

QR-code voor internationals zonder BSN

Read in English

Studenten van buiten de Europese Unie krijgen niet altijd een in Nederland geldig certificaat als ze in hun thuisland zijn gevaccineerd en lopen zo het coronatoegangsbewijs in Nederland mis. Daardoor moeten ze zich bij het uitgaan bijvoorbeeld alsnog laten testen. Om het coronatoegangsbewijs te bemachtigen, moeten internationale studenten ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente, een burgerservicenummer (BSN) hebben en dan naar de GGD in Utrecht reizen..

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gaf in reactie op Kamervragen aan dat hij verwacht dat op korte termijn mensen zonder BSN-nummer sneller geholpen kunnen worden. Hij erkent dat er groepen zijn, zoals studenten van buiten de EU, die nu “moeite hebben met het krijgen van een coronatoegangsbewijs”. Ook komt er een extra GGD-locatie. Bij de GGD in Utrecht zijn al zo’n 24 duizend mensen aan een QR-code geholpen. De GGD in Groningen treft nu ook voorbereidingen om vanaf de tweede helft van oktober buitenlandse vaccinatiebewijzen om te kunnen zetten, meldt De Jonge.

Mogelijk wordt er nog een derde GGD-locatie toegevoegd. Maar “gelet op de specifieke benodigde kennis voor het beoordelen van buitenlandse vaccinatiebewijzen” zal het daar voorlopig bij blijven, verwacht de minister.

 HOP, Josefine van Enk

(Foto: Dalia Madi)

19 oktober 2021

Follow This krijgt navolging in VS

Read in English

Een Amerikaans oliebedrijf heeft toegezegd de CO2-uitstoot van hun productieproces te verlagen. Het gaat om Chevron die een reductie van 5 procent belooft in 2028. Volgens een artikel in de Wall Street Journal is de belofte een gevolg van de aanhoudende druk van klanten en investeerders om iets tegen klimaatverandering te ondernemen.

Als meest activistische aandeelhouder noemt het artikel de groep Follow This van TU-alumnus Mark van Baal. In een nieuwsbrief laat Van Baal weten dat Chevron het vijfde oliebedrijf is waar de aandeelhouders voor de Follow This klimaatresolutie stemden.  “We hebben nu voor de vijfde keer bewezen hoe effectief onze klimaatresoluties zijn”, reageert Van Baal. “We laten oliebedrijven iets doen waar ze geen zin in hebben: verantwoordelijkheid nemen voor de CO2-uitstoot hun producten.”

Over de ambitie van Chevron is hij minder lovend: “Een reductie van gemiddeld 5 procent in 2028 is verreweg onvoldoende om Parijs te halen. Om Parijs te halen is een absolute reductie van 40 procent in 2030 nodig, wat nog geen enkel olie- en gasbedrijf van plan is. Conclusie: Klimaatresoluties werken en blijven nodig. We blijven daarom klimaatresoluties indienen tot deze bedrijven volledig in lijn met Parijs zijn.” Wordt vervolgd.

Voortgang van de Amerikaanse campagne. (Illustratie: Follow This)

18 oktober 2021

15 miljoen voor Hyperloop

Read in English

Het Delftse startup-bedrijf Hardt Hyperloop krijgt 15 miljoen euro van de Europese Commissie voor het uitwerken van plannen voor een supersnel vervoerssysteem. Hardt Hyperloop, dat enkele jaren geleden is opgericht door Delftse studenten die een prijsvraag van SpaceX hadden gewonnen, wil een transportsysteem ontwikkelen waarbij mensen in gestroomlijnde voertuigen door vacuüm buizen flitsend snel van stad naar stad reizen. Volgens de ondernemers zijn snelheden van meer dan duizend kilometer per uur haalbaar. Eerder kreeg Hardt al steun van onder meer de Nederlandse overheid en de gemeente Groningen. Daar wil het bedrijf in 2023 een testcentrum openen waar de technologie te zien is.

De Hyperloop-testopstelling in de Green Village op de TU-campus. (Foto: Justyna Botor)

18 oktober 2021

Dichtwedstrijd over wetenschap

De Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en –communicatie Nederland (VWN) organiseert dit najaar een landelijke gedichtenwedstrijd met het thema wetenschap. De VWN roept mensen op om een gedicht (of maximaal drie gedichten) te schrijven en dat uiterlijk 28 november in te sturen. Iedereen kan meedoen.
De beste ruim honderd inzendingen worden gebundeld, de winnaar krijgt 250 euro en de top 3 wint een publicatie in het NRC. De VWN organiseert de dichtwedstrijd ter ere van haar 35-jarig jubileum. De jury bestaat uit Anna Enquist, Edward van de Vendel, Marlies ter Voorde en TU Delft alumnus Ionica Smeets.

Op de website vind je meer informatie over de wedstrijd en de eisen aan de inzendingen. Ter inspiratie stuurde de VWN met haar oproep een zogenoemd ollebolleke mee:

Treed uit de schaduw, jij
Dichter of rijmelaar
Hou je van wetenschap?
Grijp dan je kans!

Eeuwige roem wacht de
Onovertroffenen
Die het gaan winnen
(Een poosje, althans)

  • Voor meer inspiratie: lees de serie Poetic Engineering van Bauke Steenhuisen en Jeroen Manders, die tussen 2014 en 2017 in Delta verscheen. 

18 oktober 2021

Gaat het bsa verdwijnen?

Read in English

Gaat het bindend studieadvies (bsa) verdwijnen? Partijen in de Tweede Kamer vroegen demissionair onderwijsminister Ingrid van Engelshoven van alles over nut en noodzaak van het bsa. Ze heeft nu antwoord gegeven.
Ze blijkt net als haar partij D66 nog steeds moeite te hebben met het bsa. De minister denkt dat er andere opties zijn, zoals de ‘doorstroomnorm’ waar enkele hogescholen mee experimenteren. Dan stuur je studenten niet weg, maar mogen ze nog niet aan het tweede jaar beginnen zolang ze de norm niet halen.

De koepels van universiteiten en hogescholen vinden die experimenten prima, maar willen de mogelijkheid behouden om eerstejaars weg te sturen die niet genoeg punten behalen, omdat ze ‘veel begeleidingstijd’ vragen. 
Het is de vraag of ze de politiek aan hun zijde blijven vinden. Het overheidsbeleid zou best eens strikter kunnen worden. Het CDA wijst op de gang van zaken in het mbo. Daar zijn de instellingen verplicht om hun studenten naar een andere opleiding te helpen. Is dat iets voor het hoger onderwijs? Daar zegt de minister niet meteen ‘nee’ op. Binnenkort komt er een rapportage over het bsa in het mbo en dan zal blijken of de verplichting werkt. (HOP, Bas Belleman)

14 oktober 2021

Beleggen met je DUO-lening: het mag

Read in English

Maximaal geld lenen bij DUO en ermee beleggen? Onverstandig en onwenselijk, vindt minister Van Engelshoven, maar ze ziet niets in een verbod. Het CDA had de minister vragen gesteld over een artikel van De Financiële Student: Rijk worden door beleggen met je DUO-lening. Vlogger Roy, een 21-jarige student in Rotterdam, rekent daarin voor dat studenten in vijf jaar tijd maximaal 66 duizend euro kunnen lenen. Als ze dat bedrag volledig beleggen tegen een gemiddeld rendement van 7 procent, is het na vijf jaar – als het goed gaat – aangegroeid tot ruim 78 duizend euro.

Uit recent Nibud-onderzoek blijkt dat 9 procent van de ondervraagde studenten belegt met de studielening. Naar precieze bedragen is niet gevraagd, maar bij Nibud-onderzoek onder mbo-studenten dat in november verschijnt, gebeurt dat wel.

Van Engelshoven vindt dat studenten zelf mogen beslissen waar zij hun geld aan uitgeven. Bovendien zou een verbod niet te handhaven zijn, “omdat de overheid dan voor alle studenten moet controleren waar ze hun geld aan uitgeven, maar ook of zij hun geleende geld bijvoorbeeld laten beleggen door anderen, die daartoe wel in staat zijn”. Wel wil ze dat DUO studenten beter waarschuwt voor de risico’s van beleggen en zal ze ook het Nibud vragen er aandacht aan te besteden.

HOP, Hein Cuppen