Overslaan en naar de inhoud gaan

Short News

26 mei 2020

Afvalstations voor Bouwkunde en Aula

Read in English

Op de faculteit Bouwkunde en in de Aula wordt afval per 1 juni gescheiden ingezameld. Tijdens een zes maanden durende pilot worden alle losse afvalbakken op deze locaties vervangen door afvalstations waar papier, PMD (plastic, metaal en drankkartons) en restafval apart wordt ingezameld. Ook worden er in de restaurants groene bakken voor voedselresten geplaatst. “De afvalstations staan op strategische plekken zodat je er nooit meer dan 30 seconden van verwijderd bent”, schrijft de universiteit in een nieuwsbericht.
Door het scheiden van afval wil de universiteit de CO2-uitstoot verminderen en de campus duurzamer maken. 

26 mei 2020

Sebastiaansbrug 12 juni weer open

Read in English

Op vrijdag 12 juni gaat de nieuwe Sebastiaansbrug open voor voetgangers, fietsers, automobilisten en het openbaar vervoer. Tram 19 zal voorlopig nog niet rijden. Dit schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.
De vertraging komt door een herziening van het ontwerp voor het elektromagnetische compensatiesysteem, het systeem dat hinder voor onderzoekslaboratoria op de campus minimaliseert. Omdat er een nieuw soort tram zal rijden, die meer compensatie vraagt, is aanpassing van het plan nodig. De TU Delft en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken samen aan een oplossing, maar laten weten dat dit nog zeker enkele maanden gaat duren.

25 mei 2020

Onderzoek naar afbreken van kunststoffen

Niemand weet of het kan, maar professor Frank Hollmanns groep van biokatalyse (TNW) gaat het toch proberen: het afbreken van kunststoffen met enzymen. Hollmanns groep is een van de 10 partners in een project van 3,18 miljoen euro dat Bizente heet - één van de meer dan 20 projecten van het consortium Biobased Industries. ‘Onze bijdrage aan het project is vrij klein (twee jaar postdoc-onderzoek, circa 220 duizend euro) maar essentieel (vanuit mijn oogpunt)', schrijft Hollmann in een e-mail. 'We gaan kijken naar nieuwe polymeerafbraakchemie met behulp van enzymen.’
Ze zullen de activiteit van door EvoEnzyme in Spanje ontwikkelde enzymen testen op polyurethaanschuimen. Die zijn in grote hoeveelheden gebruikt als vulling in stoelen van auto's, vliegtuigen en treinen. Of de enzymen erin zullen slagen de polymeren af te breken, en wat er met de eindproducten kan worden gedaan, is de vraag. Enzymen zijn gekozen als katalysator vanwege de milde omstandigheden waarin ze werken en hun milieuvriendelijke reputatie, legt Hollmann uit. (JW)

Read in English

20 mei 2020

Cambridge: alle hoorcolleges komend jaar online

Cambridge University kijkt in de coronacrisis meer dan een jaar vooruit. Tot aan de zomer van 2021 zijn alle hoorcolleges online, heeft de topuniversiteit aangekondigd. Het is de eerste topuniversiteit die hierover een beslissing heeft genomen. De meeste andere instellingen kijken officieel nog niet verder dan het eerste semester van het nieuwe studiejaar. Afstand houden zal voorlopig de norm blijven, verwacht de Britse universiteit, dus wil zij haar studenten daarover duidelijkheid geven. Kleine werkgroepen kunnen mogelijk wel bijeenkomen. De Britse kwaliteitsbewaker in het hoger onderwijs, het Office for Students, zei deze week dat studenten duidelijkheid moeten krijgen over het onderwijs in het komende jaar. Universiteiten moeten geen valse beloften over het studentenleven op de campus doen, was de waarschuwing. (HOP, Bas Belleman)

Read in English

19 mei 2020

Miljoenendeal met Elsevier over open science

Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen hebben overeenstemming bereikt met wetenschappelijke uitgeverij Elsevier over gratis toegankelijke publicaties en open science. Nederlandse onderzoekers kunnen nu in 95 procent van de Elsevier-titels in open access publiceren. Hun artikelen zijn dan voor iedereen vrij toegankelijk, dus ook voor geïnteresseerde buitenstaanders. De overeenkomst geldt tot en met het jaar 2024. Met de overeenkomst is meer dan 80 miljoen euro gemoeid. Nederland wil dat al het publiek gefinancierde onderzoek gratis voor iedereen toegankelijk wordt. Ook in de Europese Unie is dat het streven. Wetenschappelijke uitgevers als Elsevier stribbelden lang tegen: zij verdienen geld met abonnementen. Bij open access en open science is het verdienmodel omgedraaid: je betaalt niet om te lezen, maar om te publiceren. In plaats van abonnementsgeld krijgt de uitgever dus publicatiegeld, terwijl veel meer mensen toegang krijgen. (HOP, Bas Belleman)

Read in English

19 mei 2020

OV adviseert OV te mijden

Hoeveel plek is er straks weer in het openbaar vervoer? Door de coronacrisis is het gebruik van het openbaar vervoer met 90 procent gezakt. Maar door invoering van de anderhalvemeter-maatregelen is ook de capaciteit met 75 procent teruggelopen. Tot nu toe past dat, maar als meer mensen weer het openbaar vervoer nemen is de maximumcapaciteit snel bereikt. En wat dan? Reizigers op het perron laten staan? Controleren op urgentie van de reis? Van tevoren laten reserveren?
Mobiliteitsonderzoekers dr.ir. Niels van Oort en dr. Oded Cats (beiden van het Smart Public Transport Lab  van de faculteit CiTG) nemen in een vakblad voor verkeer en vervoer (NM magazine) de knelpunten systematisch door. Naar hun verwachting ontkomt het OV er niet aan om de vraag te drukken, hoewel de vervoerders zichzelf daarmee in de voet schieten. Nu al leidt de sector maandelijks 200 miljoen euro verlies. Thuiswerken, reizen met de auto (veilige cocon), en spreiding in de tijd moet ‘hyperspitsen’ zoals we die voorheen af en toe gewend waren absoluut voorkomen. Naast opkomst van de auto zien Van Oort en Cats kansen voor de geïntegreerde vervoersvorm Mobility as a Service. (JW)

Read in English

18 mei 2020

Lekker in het buitenland studeren?

Een paar maanden in Parijs, Berlijn of Barcelona studeren? Het is de vraag wanneer dat weer kan. Nederlandse universiteiten en hogescholen overwegen om de internationale uitwisseling een poosje uit te stellen. Aan de Universiteit van Amsterdam hebben ze de knoop al doorgehakt: studenten kunnen na de zomervakantie niet op uitwisseling naar het buitenland. Uitwisselingsstudenten kunnen in het eerste semester ook niet naar de UvA komen. Die beslissing is genomen “in nauw overleg met de andere Nederlandse universiteiten”, al hebben de meeste andere er nog niets over aangekondigd. Maar de beslissing komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. (HOP/ Hein Cuppen)

Read in English

18 mei 2020

Kooy Prijs voor onderzoek snelle helikopters

Ir. Laurent Declerck ontving in april de Kooy Prijs van de Kivi-afdeling defensie en veiligheid voor zijn afstudeerwerk aan zogenaamde compound helicopters. Dit nieuwe type ziet eruit als een kruising tussen een helikopter en een vliegtuig. Door de vaste vleugel kan het toestel een grotere snelheid bereiken dan de huidige helikopters, maar dat heeft gevolgen voor de krachten op de rotor. Voor zijn afstudeerwerk onder leiding van prof.dr.ir. Mark Voskuil (Nederlandse Defensie Academie) ontwikkelde Declerck een simulatie die de krachten op het toestel berekent. Dat geeft inzichten hoe het best bepaalde manoeuvres uit te voeren bij hoge snelheid. Declerck studeerde in 2019 af en werkt nu bij Flying Fish aan de simulaties van draagvleugelboten met het oog op mobiliteit over water. Als winnaar van prijs ontving hij 2000 euro.

Read in English

15 mei 2020

Lage opkomst sr-verkiezingen

Ondanks dat de verkiezingen voor de studentenraad deze week net als altijd online plaatsvonden, valt de opkomst tegen. 27,9 procent van de Delftse studenten heeft een stem uitgebracht voor de raad van studiejaar 2020-2021, tegen 35,4 procent in 2019. Er is al langer sprake van een dalende trend. In 2017 was de opkomst 44,2 procent en in 2018 38,1 procent. Aan de zetelverdeling verandert net als eerdere jaren niets. Oras houdt zeven zetels en Lijst Bèta drie. In de studentenraad zitten komend studiejaar studenten van vijf faculteiten: EWI, CiTG, TNW, LR en 3mE. In tegenstelling tot dit jaar komt er geen internationale student in de raad. (SB)

Read in English

15 mei 2020

Afstudeerders krijgen 535 euro terug

Wie tussen september 2020 en eind januari 2021 afstudeert, krijgt drie maanden collegegeld terug. Voor studenten van universiteiten en hogescholen is dat 535 euro. Het ministerie van onderwijs neemt aan dat veel van deze studenten zonder de coronacrisis sneller klaar zouden zijn, maar dat wordt niet per student vastgesteld. Het kabinet heeft ook gekeken naar studenten met een aanvullende beurs en/of basisbeurs. Als zij hun recht op deze beurs verliezen in de maanden juli, augustus en september, krijgen ze een tegemoetkoming. Voor hbo- en wo-studenten gaat het om eenmalig 1.500 euro. Andere studenten kunnen hun studievertraging inhalen in de loop van hun opleiding, is de gedachte van minister Van Engelshoven. (HOP/ Bas Belleman)

Read in English

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe