Overslaan en naar de inhoud gaan

Short News

06 april 2020

Zoomen met het nieuwe ISO-bestuur

Via ‘Zoom’ heeft de achterban van het Interstedelijk Studenten Overleg een nieuw bestuur gekozen. De kandidaten komen uit Leiden, Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Enschede.
“Het is heel mooi dat we toch met zijn allen konden vergaderen”, zegt Kees Gillesse, tot eind juni voorzitter van het ISO. “Want we moeten de belangen van studenten ook in deze tijd blijven behartigen. Dat gaat gewoon door.”
Het ISO is geworteld in de medezeggenschapsraden van universiteiten en hogescholen. De leden kiezen een bestuur om hen te vertegenwoordigen in de politiek en in het overleg met de minister en de koepels van universiteiten en hogescholen. (HOP, Bas Belleman)

01 april 2020

Stip vraagt aandacht voor studentenwelzijn

“In deze tijd gaat veel aandacht uit naar kwetsbare ouderen of alleenstaanden, maar eenzaamheid en psychische problemen komen verrassend vaker voor bij studenten”, schrijft politieke partij Stip op haar website. Zo worden psychische klachten bij studenten niet alleen veroorzaakt door stress van een studie, maar gaan ze vaak gepaard met een lastige thuissituatie, schulden of een verslaving.
In samenwerking met GroenLinks stelde Stip begin februari schriftelijke vragen over studentenwelzijn aan het college van burgemeester en wethouders. Hierin pleitten de partijen voor een goede samenwerking en gezamenlijke aanpak van deze problematiek door de gemeente Delft, Duwo, huisartsen, GGZ Delfland, hogescholen, mbo-instellingen en de TU Delft.
De
reactie van het college op deze vragen stelde de partijen grotendeels tevreden. “Er is veel aandacht voor het thema en met de eerder genoemde instellingen is regelmatig contact. Naar aanleiding van onze vragen is na navraag van de gemeente ook het contact tussen TU Delft en GGZ Delfland weer opgepakt”, aldus Stip-raadslid Marnix Weller. (MvdV)

 

31 maart 2020

Hoogleraren en docenten meer betrokken dan andere beroepsgroepen

Docenten in het basisonderwijs raken het vaakst emotioneel betrokken bij hun werk, maar ook in het hoger onderwijs ligt dit percentage hoog. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ongeveer 40 procent van de leerkrachten in het basisonderwijs zegt vaak of zelfs altijd ‘emotioneel betrokken’ te raken bij het werk. Daarmee steken ze ruim boven andere beroepsgroepen uit. Ook docenten en hoogleraren in het hoger onderwijs vallen op: meer dan 25 procent van hen zegt emotioneel zeer betrokken te zijn. Ter vergelijking: artsen en maatschappelijk werkers scoren op deze vraag iets lager (23 procent). De cijfers komen uit een enquête onder zo’n 63 duizend werknemers. Het CBS kijkt naar het jaar 2018. Ontwikkelingen die gepaard gaan met de coronacrisis - zoals een eventuele hogere emotionele belasting van werknemers – zijn dus nog niet zichtbaar. (HOP, Bas Belleman)

30 maart 2020

‘Wees coulant voor promovendi’

Iedereen heeft last van de coronacrisis, dus promovendi ook. Sommigen kunnen geen data verzamelen of mogen het laboratorium niet in. Anderen kunnen hun proefschrift niet verdedigen, of voelen juist de druk om door te gaan met hun onderzoek. Geef promovendi daarom langer de tijd of verander de eisen aan hun proefschrift, zegt Lucille Mattijssen van het Promovendi Netwerk Nederland. Sommige promovendi bijvoorbeeld hebben al drie artikelen gepubliceerd en zouden volgens de regels van hun universiteit nog een vierde moeten schrijven. Misschien zou je zulke eisen in deze omstandigheden kunnen loslaten, redeneert Mattijsen. “We mogen het in deze uitzonderlijke gevallen best aan de promotor en de promotiecommissie overlaten om een inschatting te maken of een promovendus goed genoeg is. Als een promovendus op schema ligt en alleen door de coronacrisis in de problemen komt, is het voor de kwaliteit van de promotie echt niet zo’n probleem.” (HOP, Bas Belleman)

27 maart 2020

Acties voor studenten in geldnood

De coronacrisis raakt veel studenten in de portemonnee. Sommige instellingen proberen daarom een handje te helpen. Ze innen het collegegeld een maand later of starten steunfondsen. De Rijksuniversiteit Groningen geeft bijvoorbeeld uitstel van betaling, meldt universiteitsblad UKrant. Studenten die deze maand hun collegegeld niet kunnen opbrengen vanwege het coronavirus, hoeven dat pas in mei te doen. De Universiteit Utrecht gaat met de digitale pet rond en is een online crowdfundingcampagne gestart, voor studenten die door de coronacrisis vastzitten in het buitenland bijvoorbeeld, of kampen met angst of depressie. Op de website van het universiteitsfonds worden alumni, medewerkers, studenten, ouders en bedrijven opgeroepen om te doneren. En dat lijkt te werken: de teller staat op bijna dertienduizend euro. (HOP, Evelien Flink)

27 maart 2020

‘Harde knip’ tussen bachelor en master ter discussie

De strenge scheidslijn tussen bachelor- en masteropleidingen verdwijnt misschien een jaar, nu de coronacrisis voor studievertraging zorgt. De universiteiten doen binnenkort een voorstel – als ze tenminste tot een gezamenlijk standpunt komen. De vraag is wat je hier precies over afspreekt, want hoe zacht wordt de knip precies? Moet deze lichting bachelorstudenten (net als de doorstuderende mbo’ers) vóór 1 januari hun bachelordiploma op zak hebben? Maar als ze nu een vak missen dat alleen in maart of april wordt aangeboden? Je zou kunnen kiezen voor een echte zachte knip: zie maar wanneer je je bachelordiploma precies behaalt, als je maar klaar bent voordat je je master afrondt. Wat ook kan meespelen, is dat de belangen van de verschillende universiteiten uiteenlopen. Sommige, met name in de Randstad, zijn gebaat bij de harde knip. Ze trekken veel studenten van andere universiteiten. Misschien daalt hun instroom bij een zachte knip, omdat studenten dan uit praktische overwegingen geneigd zullen zijn aan hun eigen universiteit te blijven. (HOP, Bas Belleman)

26 maart 2020

Word lid van onze redactieraad

De redactieraad van Delta, het journalistieke online platform van de TU Delft, zoekt twee nieuwe leden: medewerkers met hart voor universitaire journalistiek. De redactieraad bestaat uit negen leden, onder wie studenten en medewerkers van de TU Delft en externe journalistiek deskundigen. Momenteel hebben wij vacatures voor twee TU-medewerkers. De redactieraad controleert namens het college van bestuur het gevoerde redactionele en journalistieke beleid en komt vier keer per jaar bijeen. De raad adviseert over nieuwe onderwerpen en/of over redactionele ontwikkelingen.

Interesse?
Stuur een e-mail met een korte motivatie naar Saskia Bonger, hoofdredacteur van Delta: s.m.bonger@tudelft.nl.
Nadere toelichting is te krijgen bij Irene de Bel, voorzitter van de redactieraad: irene.debel@gmail.com.

23 maart 2020

‘Pechstudenten’ krijgen 2.000 euro niet zomaar

Het kabinet gaat niet op stel en sprong tweeduizend euro weggeven aan de eerste lichtingen studenten zonder basisbeurs (2015-2016). Het kost in totaal 83 miljoen euro extra, zegt minister Van Engelshoven, en er zijn nog meer sectoren die geld willen. Daarom krijgen de eerste vier lichtingen studenten studievouchers ter waarde van tweeduizend euro, die ze vijf tot tien jaar na afstuderen mogen gebruiken voor extra scholing. Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde het geld van de vouchers naar voren halen. Minister Van Engelshoven schrijft nu dat in de Voorjaarsnota van het kabinet zal blijken of er geld is om die vouchers alvast uit te keren, schrijft ze. Gezien de coronacrisis en de enorme kosten die het kabinet gaat maken, lijkt de kans klein dat de Tweede Kamer op dit punt zijn zin krijgt. (HOP)

19 maart 2020

Geen ‘cijferlijstjes’ meer bij doorlichten onderzoeksgroepen

In de zesjaarlijkse evaluatie van onderzoeksgroepen en wetenschappelijke instituten krijgt goed personeelsbeleid voortaan meer aandacht, net als open science. Cijferlijstjes verdwijnen uit de beoordeling. Dat melden universiteitenvereniging VSNU, onderzoeksfinancier NWO en wetenschapsgenootschap KNAW. De nieuwe spelregels gelden vanaf 2021 voor de volgende periode van zes jaar. Recente discussies over de beoordeling van wetenschappers en problemen met hoge publicatiedruk en wetenschappelijke integriteit hebben invloed gehad op de nieuwe koers.
De cijfermatige beoordeling wordt vervangen door een “scherp inhoudelijk oordeel” met aanbevelingen. Wat niet verandert: nog altijd worden de onderzoekseenheden (vakgroepen of hele instituten) beoordeeld in het licht van de doelen die zij zichzelf hebben gesteld. (HOP)

 

13 maart 2020

Drie keer brons op uitgekleed WK

Het WK schaatsen voor studenten is donderdag afgebroken vanwege de verscherpte maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. De organisatie had vooraf al van enkele landen afmeldingen, maar vond het nu niet meer verantwoord om door te gaan.
De afgelopen dagen hebben de twee deelnemende Delftse studenten drie bronzen medailles gewonnen. Allrounder Jeroen Janissen eindigde zowel op de vijf kilometer, die hij aflegde in een tijd van 7.06,91, als op de tien kilometer (eindtijd 14.33,83) als derde. De 1500 meter leverde de L&R-student slechts een twaalfde plaats op. Leeftijdgenoot Luc Heine (3mE) werd hier negentiende.

Heine maakte ook deel uit van het Oranje-drietal dat in de ploegenachtervolging het brons veroverde, achter Polen en winnaar Rusland. Aan dit onderdeel namen overigens slechts vier landen deel. (JT)

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe