Short News

27 november 2020

College: ‘Neem vrij in december’

Read in English

Vakantiedagen doorschuiven en nog even flink de schouders er onder zetten eind december? Het college van bestuur (cvb) raadt het af. “We zijn allemaal moe. Coronamoe, maar ook daadwerkelijk moe van het harde werken onder ongekende omstandigheden”, meldt het cvb deze week in een mail aan medewerkers. “Laten we dit jaar proberen het rond de feestdagen eens extra rustig aan te doen. Neem zoveel mogelijk vrij in een (of meer) van de drie weken rond de feestdagen.”
“December is traditioneel echter ook de tijd dat iedereen probeert de eigen mailbox nog even leeg te maken, het to-do-lijstje af of het budget op (sic). Maar is het bij de één weg, dan belandt het vaak op het bordje van een ander. Laten we elkaar in dat opzicht ontzien. Veel van die dingen kunnen waarschijnlijk best tot medio januari wachten, of misschien kunnen we ook eens een jaartje overslaan.”

Dies verplaatst
In dezelfde mail meldt het cvb de verjaardagsviering van de TU Delft (de universiteit bestaat in het nieuwe jaar 179 jaar) een week uit te stellen om extra ruimte in de agenda's te creëren. De viering stond gepland voor 8 januari, maar is verplaatst naar 15 januari. De week vanaf 11 januari staat in het teken van de Dies Natalis.

 (Foto: Dalia Madi)

25 november 2020

TU: vaccinatiebereidheid is laag

Read in English

Nederlanders staan niet massaal te springen om ingeënt te worden met een covid-19 vaccin. Vaccinatietwijfelaars maken zich vooral zorgen over de risico’s van het vaccin. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft, Universiteit Maastricht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Roskilde University en het RIVM. “Ons onderzoek laat zien dat in het gunstigste geval, wanneer een vaccin zeer effectief is en weinig bijwerkingen heeft, 39 procent van de Nederlanders dit vaccin direct wil hebben, terwijl 48 procent liever afwacht wat de ervaringen zijn van anderen en 13 procent het vaccin zal afwijzen”, zegt Delftse onderzoeker Niek Mouter.
Hij is verbaasd over het hoge aantal twijfelaars. Mouter is nu bezig met een vervolgonderzoek naar de manier waarop Nederlanders het liefst zien dat het vaccinatieprogramma wordt uitgevoerd.  (TvD)

(Afbeelding: Pxhere)

25 november 2020

Innovatietrainees gezocht

Read in English

Wat te doen na je masteropleiding? Misschien is een traineeship wat voor jou. Het Valorisatie Centrum van de TU Delft zoekt pas-afgestudeerden voor het traineeship X!Lead. Dat programma is gericht op innovatie en gaat in maart 2021 voor de tweede maal van start. In anderhalf jaar werk je binnen drie organisaties: één snelgroeiende start-up en twee grote bedrijven. Op dinsdag 1 december is er een informatiesessie.

(Foto: Getty Images)

25 november 2020

Naam veranderd? Nieuw diploma

Read in English

Wie van naam verandert, kan een vervangend diploma krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel over het hoger onderwijs waarmee de Tweede Kamer naar verwachting deze week instemt. In principe wordt het diploma van een universiteit of hogeschool maar één keer uitgereikt. Bij verlies of diefstal kun je geen vervangend getuigschrift krijgen. Er was tot nog toe één uitzondering. Sinds 2011 kun je na een geslachtsverandering een vervangend diploma krijgen met de nieuwe namen erop. 
Verschillende universiteiten en hogescholen willen daarnaast de mogelijkheid hebben om het oorspronkelijke getuigschrift te vervangen als een oud-student zijn of haar naam verandert, schrijft minister Van Engelshoven in haar toelichting bij het wetsvoorstel. In het voortgezet onderwijs kan het al, en straks dus ook in het hoger onderwijs.(HOP)

(Foto: TU Delft/ Roy Borghouts)

24 november 2020

Hoe slaag je op de arbeidsmarkt?

Read in English

Librae, het Delftse netwerk voor vrouwelijke studenten in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (in het Engels afgekort tot STEM), onderzoekt welke uitdagingen studenten tijdens hun studie tegenkomen terwijl ze zich voorbereiden op hun verdere loopbaan.  Het onderzoek, met focus op de rol van gender en diversiteit, staat open voor alle techniekstudenten. Librae verzamelt de data via een anonieme enquête. Aan de hand van de resultaten gaat Librae analyseren wat bèta-studenten tijdens hun studie nodig hebben om te slagen op de arbeidsmarkt. 

  • Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en neemt maximaal tien minuten in beslag. Lees hier meer over vrouwennetwerk Librae.

24 november 2020

Baller wordt tijdelijke beheerder universiteitsdienst

Read in English

Met ingang van 1 december 2020 zal professor Theun Baller, decaan van de faculteit 3mE (tijdelijk) verantwoordelijk zijn voor de aansturing en bedrijfsvoering van de ondersteunende diensten. Hij vervangt collegelid Nicoly Vermeulen die de TU Delft officieel per 1 januari 2021 verlaat. Ballers taak omvat onder meer het financieel-administratieve beheer en het personeelsbeheer van de universiteitsdienst (UD) en het reguliere overleg met de onderdeelcommissie van de UD. Ook zal Baller optreden als voorzitter van het directeurenteam.

23 november 2020

‘Werf studenten voor stembureaus’

Door de coronacrisis zijn er tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart duizenden extra stembureauvrijwilligers nodig, bijvoorbeeld als de regering ervoor kiest stembureaus meerdere dagen te openen. Laat studenten de bureaus bemensen, bepleiten het CDA en de Landelijke Kamer van Verenigingen in een gezamenlijk persbericht. Ze willen dat de overheid een campagne start om studenten te werven. Op die manier hopen de partijen in maart een tekort te voorkomen. Wat ook meespeelt is dat normaal gesproken veel ouderen zich melden als vrijwilliger. “De kans is aanwezig dat zij in verband met het coronavirus een keertje overslaan”, schrijft CDA-Kamerlid Harry van der Molen. “Hoe meer mensen we nu weten te mobiliseren, hoe beter.” (HOP)

 

20 november 2020

Delftse studenten winnen 4TU Impact Challenge

(Het prijswinnende team ZED. Van links naar rechts: Josine van der Velde, Niels Hokke, Suryansh Sharma en Sujay Narayana. Op de laptop, tijdelijk vanuit India, hoogleraar Venkatesha Prasad. Foto: De Ingenieur / team ZED)

Read in English

Een team Delftse studenten heeft de tweede editie van de 4TU Impact Challenge gewonnen. Dankzij de overwinning is team ZED (Zero Energy Development) verzekerd van een plekje op de World Expo in Dubai die van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022 plaatsvindt.
Tijdens de 4TU Impact Challenge presenteren acht teams van verschillende Nederlandse Technische Universiteiten hun beste ideeën. Namens de TU Delft namen project ZED en project Respire deel aan de finale.
Project Zed ontwikkelt batterijloze applicaties voor een breed spectrum aan bedrijven. Hiermee worden de 35 miljoen batterijen die momenteel in gebruik zijn, beperkt. Zo willen ze bijdragen aan zowel duurzaamheid, als betere arbeidsomstandigheden. 
Project Respire ontwierp een miniatuur luchtkwaliteitssensor die fijnstof, stikstofoxide, koolmonoxide en ozon meet.

20 november 2020

GroenLinks wil duidelijker bsa

Onder welke voorwaarden mag een opleiding zwakke studenten wegsturen aan het einde van hun eerste studiejaar? Op zijn minst zou de begeleiding ‘aantoonbaar’ goed moeten zijn, vindt GroenLinks.
Het bindend studieadvies ligt in de politiek onder vuur, maar voorlopig mogen hogescholen en universiteiten studenten aan het einde van het eerste studiejaar wegsturen als ze niet genoeg studiepunten hebben behaald.
Voor afschaffing van dat systeem is nog geen meerderheid, ziet GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Daarom wil ze iets anders bereiken: verduidelijking.
In een Kamerdebat met de minister stelde ze gisteren een aanpassing van de wet voor, zodat de rechten en plichten van studenten en opleidingen netjes op een rij staan. Belangrijkste punt: de opleiding moet ‘aantoonbaar’ zorgen voor goede voorzieningen, waaronder ondersteuning en studiebegeleiding.
D66-minister Van Engelshoven voelde er wel iets voor. Dus krijgt de motie, zoals dat heet, ‘oordeel Kamer’. Dat maakt de kans groter dat het amendement dinsdag inderdaad wordt aangenomen. En dan verandert er dus weinig, maar de rechten en plichten van studenten en instellingen zijn dan verduidelijkt. (HOP, Bas Belleman)

18 november 2020

Student, hoe gaat het met je?

Read in English

Deze foto dient ter illustratie. (Foto: Dalia Madi)

Hoe gaat het met TU-studenten en welk effect heeft de coronacrisis op hun studie? Dat wil Rob Mudde (college van bestuur) van henzelf horen tijdens drie Zoom-sessies, zoals hij die eerder organiseerde in maart en april. De eerste sessie zal plaatsvinden op vrijdag 27 november. Deze is specifiek voor eerstejaars bachelorstudenten. Eerstejaars masterstudenten kunnen zich aanmelden voor een Zoom-gesprek op vrijdag 11 december. Op vrijdag 15 januari volgt een laatste gesprek, dat voor alle studenten toegankelijk is. Alle gesprekken zijn in groepsverband en vertrouwelijk. Het gaat om kleine groepen. In het voorjaar waren er maximaal vijftien studenten per sessie aanwezig. (SB)

  • Aanmelden kan via de mail van studentencommunicatie, onder vermelding van naam, mailadres, studie, studiejaar en voorkeur voor Nederlands of Engels.