Short News

23 maart 2023

Steun voor Groningse klokkenluider

Read in English

Het ontslag van de Groningse universitair hoofddocent Susanne Täuber veroorzaakt veel commotie. Sympathisanten willen dat de universiteit haar weer aan het werk zet.

Twee weken geleden oordeelde de kantonrechter dat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Susanne Täuber per 1 mei mag ontslaan omdat de werkrelatie met haar faculteit “ernstig verstoord” was. Dat gebeurde onder meer nadat ze een wetenschappelijk artikel publiceerde waarin ze het diversiteitsbeleid van de RUG bekritiseerde.

Sympathisanten protesteerden online tegen het ontslag met #AmINext. Ze zamelden ruim 21 duizend euro in om haar juridische kosten te dekken. Meer dan 3.700 medestanders tekenden bovendien een petitie waarin staat dat de universiteit haar weer aan het werk moet zetten. Medewerkers van het Centre for Gender Studies van de Letterenfaculteit stelden dat daar een passende vacature voor haar was, maar de universiteit weersprak dat.

Woensdag bezetten vijftig studenten het Groningse Academiegebouw, meldde de Groningse UKrant. Ze protesteerden tegen het sociale veiligheidsbeleid van de universiteit en het ontslag van Täuber. Ze eisen dat de RUG alle gevallen van intimidatie en discriminatie serieus neemt die in een rapport van onder anderen Täuber beschreven staan.

’s Avonds werd de bezetting beëindigd. Het bestuur en de studenten kwamen donderdag met een gezamenlijke verklaring. Over drie weken gaan ze opnieuw om de tafel om te kijken wat er van de voornemens terecht is gekomen.(HOP, Peer van Tetterode)

23 maart 2023

Zondag: Van Leeuwenhoeklezing

Dutch only

Microscopiespecialisten Bernd Rieger en Sjoerd Stallinga (faculteit Technische Natuurwetenschappen) verzorgen zondag 26 maart de Van Leeuwenhoeklezing (in het Nederlands) in Theater De Veste.
Ze zullen vergelijkingen maken tussen wat Van Leeuwenhoek driehonderd jaar geleden zag en de huidige stand van de techniek. Moderne lichtmicroscopen, lichtgevende moleculen, getunede lasers en computeralgoritmen maken moleculaire interactie zichtbaar op schalen die veel kleiner zijn dan de golflengte van het licht – iets dat lang voor onmogelijk werd gehouden.

  • Van Leeuwenhoeklezing ‘Kijken op nanoschaal – 300 jaar na Antoni van Leeuwenhoek’, zondag 26 maart 2023. Aanvang 11.00 uur in het theatercafé van Theater de Veste. Toegang is gratis.
  • Registreer hier voor de lezing. 
  • Lees ook het artikel Kijken naar het allerkleinste uit Delft Matters, december 2022)

22 maart 2023

Studenten stemden (Groen) Links

De BoerBurgerBeweging heeft vorige week de Provinciale Statenverkiezingen gewonnen, maar niet in de studentensteden en al helemaal niet op de campussen van universiteiten en hogescholen. Daar was GroenLinks meestal de grootste partij. Zo ook in Delft. Hier kreeg GroenLinks de meeste stemmen en boekte nieuwkomer Volt de grootste winst.

In de studentensteden wonnen vooral de progressieve partijen en de VVD in de verkiezingen voor de Provinciale Staten en (indirect) de Eerste Kamer. De BoerBurgerBeweging (BBB) was er minder populair.

Op de campussen van universiteiten en hogescholen stonden stembureaus. Daar was de voorsprong van GroenLinks meestal groter dan in de rest van de stad, blijkt uit de tellingen die de Kiesraad heeft gepubliceerd.

GroenLinks scoorde goed: de partij werd de grootste in Amsterdam, Delft, Eindhoven, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Wageningen. In Den Haag en Breda is de VVD de nummer één geworden, maar staat GroenLinks op de tweede plek.  (HOP, PvT)

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023 in studentensteden. (Data en beeld: HOP)

21 maart 2023

HvA mag docent ontslaan vanwege #MeToo

Read in English

Een Amsterdamse hbo-docent had een seksuele relatie met een studente en ook tegenover anderen gedroeg hij zich ongepast. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft genoeg redenen om hem te ontslaan, oordeelt de kantonrechter.

Een jaar geleden, in maart 2022, zette de hogeschool een docent commerciële economie op non-actief. Uiteindelijk is hij met goedkeuring van de rechter ontslagen. Het vonnis is vrijdag openbaar gemaakt.

‘Er is vastgesteld dat de docent af en toe op blote voeten loopt, informeel contact heeft met studenten en een medewerker een knuffel geeft’, citeert de rechter uit het rapport van Berenschot dat onderzoek naar de zaak deed. ‘De studenten en een medewerker hebben deze situaties als onprettig ervaren en in sommige gevallen als seksuele benadering ervaren.’

Daar staat tegenover dat de docent nooit is aangesproken op zijn gedrag, ondanks dat er vertrouwenspersonen en een klachtencommissie waren. Volgens de rechter heeft de HvA een duidelijker toetsingskader voor grensoverschrijdend gedrag nodig.

Dus is er volgens de rechter van beide kanten geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen. De docent wordt per 1 mei ontslagen en krijgt een transitievergoeding van bijna 12 duizend euro.  (HOP, BB)

20 maart 2023

Delftenaren: ‘Rem op aantal studenten’

Read in English 

Negen Delftse bewoners- en buurtverenigingen hebben deze maand een brief gestuurd waarin ze hun zorgen uiten over de multicampusstrategie van de TU Delft. Ze schrijven onder meer dat de TU Delft de bewonersverenigingen niet om hun mening heeft gevraagd over de groeiplannen.

In de brief - die is gericht aan het college van bestuur van de TU Delft (cvb), het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad - vragen ze de universiteit om hun mening alsnog mee te wegen bij toekomstige verkenningen en beslissingen. De afgelopen maanden heeft het cvb onder meer studenten en medewerkers gevraagd om hun visie te geven op het plan om door te groeien naar 40 duizend studenten, verdeeld over meerdere campussen. Een aantal partijen was de universiteit in eerste instantie vergeten. Zo sprak het cvb pas met gemeenteraadsleden nadat politieke partijen in een artikel van Delta hun beklag deden.

DOBB-io, zoals de negen buurt- en bewonersverenigingen zich gezamenlijk noemen, schrijft daarnaast dat de druk van de TU op de stad momenteel al te groot is. De bewoners wijzen daarbij onder meer op het tekort aan woningen voor niet-studenten, de drukte op fietspaden van en naar de campus en op het grote aantal geparkeerde fietsen op stoepen en bij het station.

Daarom vragen de organisaties de universiteit om alles op alles te zetten om het studentenaantal in Delft terug te brengen naar 25 duizend. Het ontwikkelen van meerdere campussen moet bovendien belangrijker zijn dan het werven van nieuwe studenten, aldus DOBB-io: “Het realiseren van deze andere campussen buiten Delft is wat ons betreft topprioriteit en gaat vóór het werven van nieuwe studenten. Dat betekent een rem op het aantal nieuwe studenten voor de komende vijf à tien jaar, tot die andere locaties beschikbaar komen.”

  • De volledige brief, waarin de verenigingen meerdere randvoorwaarden van de TU meegeven, is hier te lezen.

20 maart 2023

Celstraf voor oud-rector hogeschool

Read in English 

De oud-rector van de voormalige Islamitische Hogeschool Europa is veroordeeld tot 28 maanden celstraf. Hij verkocht duizenden vervalste kwitanties van giften, waarmee donateurs belastingaftrek konden claimen.

De fraude kwam in 2016 aan het licht. De rector en een boekhouder werden in december opgepakt na een inval van de fiscale opsporingsrecherche. Ze verstrekten donateurs van de imamopleiding van de hogeschool valse betaalbewijzen waarop stond dat ze tienmaal zoveel geld hadden geschonken. Daarmee konden ze in totaal zo’n 8,5 miljoen euro méér aftrekken van de belasting dan waar ze recht op hadden.

De oud-rector werd na enkele maanden vrijgelaten. Hij wachtte het proces niet af, maar vertrok naar Turkije, waar hij nog altijd woont. De Rechtbank Rotterdam heeft hem woensdag tot 28 maanden celstraf veroordeeld. Als hij weer naar Nederland komt moet hij die uitzitten. (HOP, HC)

20 maart 2023

Wegsturen geneeskundestudent was terecht

Read in English 

Een student geneeskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam is terecht uit de opleiding gezet toen ze tijdens de coschappen ongeschikt bleek voor het beroep. Dat staat in een vonnis van de Raad van State. 

De student begon in 2007 aan haar opleiding geneeskunde en behaalde haar bachelordiploma in 2014. Datzelfde jaar begon ze aan de master, waarin studenten geneeskunde ‘coschappen’ lopen. Haar eerste coschap werd voortijdig afgebroken. Er zou sprake zijn van “verregaand onprofessioneel gedrag” dat de onderlinge communicatie verstoorde en zelfs de patiëntenzorg zou bedreigen. Ze ging bij een psychiater in behandeling om te kijken hoe ze kon omgaan met haar “onderliggende gekrenkte gevoelens en verontwaardigde houding”. 

Maar het kwam niet meer goed, ook al ging ze door met haar studie en was ze inmiddels in de eindfase van haar opleiding beland. Ze hoefde alleen nog het afsluitende coschap van de opleiding te behalen. 

Per 1 mei 2022 is de student uitgeschreven van de opleiding geneeskunde. De student verzette zich tegen die beslissing, maar de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de opleiding in het gelijk gesteld. Het is de vierde keer sinds 2010 dat een student geneeskunde van de opleiding is weggestuurd. (HOP, BB) 

15 maart 2023

Brieven van TU-student in het verzet

Read in English 

Op 1 mei komt een nieuw boek uit over voormalig TU-student Piet Groenewege. Hij zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet en werd op 22-jarige leeftijd geëxecuteerd.

In het boek ‘Boerenzoon in het verzet’ staan brieven centraal die Groenewege in zijn studententijd schreef aan het thuisfront. Hij beschreef onder meer dat hij moest wennen aan het leven op kamers in de stad en dat zijn studie veel van hem vergde. Tot diep in de nacht doorhalen op de sociëteit met andere studenten hield hij niet vol en hij kwakkelde met zijn gezondheid.

Groenewege ging in 1938 chemie studeren aan de TU, dat toen nog Technische Hogeschool Delft heette. In 1940 wisselde hij die opleiding in voor een studie mijnbouwkunde. Hij werd aan het begin van de Tweede Wereldoorlog actief  bij de ‘Binnenlandsche Strijdkrachten’ (O.D./ ‘Ordedienst’) in Amsterdam. Op 4 juli 1941 werd hij gearresteerd, en in april 1942 ter dood veroordeeld waarna hij werd gefusilleerd. Zijn naam is sinds 2020 te vinden op een gedenksteen bij de faculteit Civiele Techniek en Wetenschappen, samen met die van andere TU’ers in het verzet.

De Ordedienst hield zich onder meer bezig met sabotage van Duitse treinverbindingen en telefoonkabels. “De belangrijkste taak was echter het verzamelen van inlichtingen over de vijand, om die naar het Engeland te kunnen sturen. Daar hadden de Nederlandse regering en koningin Wilhelmina zich in ballingschap gevestigd”, is te lezen in een eerdere uitgave van de TU over Groenewege en andere TU’ers in het verzet. Het boek komt op 1 mei uit bij Kick Uitgevers.

15 maart 2023

Leraaropleiding volgen wordt makkelijker

Read in English 

Op de valreep heeft het kabinet een wetsvoorstel verbeterd waarmee wo-studenten na hun bachelor snel leraar kunnen worden. De wijziging is ook goed nieuws voor studenten van premasters.

De educatieve module is een lesprogramma van een half jaar, waarmee je na je bachelor leraar kunt worden. De korte module is natuurlijk niet hetzelfde als een volledige lerarenopleiding, dus je krijgt dan een ‘beperkte tweedegraads bevoegdheid’. Je mag voor de klas binnen het vmbo-t en de onderbouw van havo en vwo.

Er liep een ‘experiment’ sinds 2016, maar deze snelle route naar het leraarschap komt nu in de wet te staan. Want alle beetjes helpen in de strijd tegen het lerarentekort. Het is een hamerstuk: de Tweede Kamer gaat er niet eens meer over praten.

‘Computer says no’
Klein praktisch probleempje: een programma van een half jaar past niet zo goed in de systemen van studiefinancier DUO. En dat kan financiële gevolgen hebben voor studenten die het collegegeld voor deze module willen lenen.

Daarom staat er nu een aparte voorziening in het wetsvoorstel. Studenten kunnen DUO verzoeken om het bedrag in zes maanden tijd te verstrekken. Het is ‘uitvoeringstechnisch’ niet mogelijk om de DUO-systemen op korte termijn zo te veranderen dat dit niet nodig is. (HOP, BB)

14 maart 2023

Hoogleraar meldde sponsoring niet

Read in English

De Delftse ‘waterstofhoogleraar’ prof.dr. Ad van Wijk heeft destijds niet gemeld dat hij tussen 2016 en 2021 voor twee dagen in de week werd gesponsord door Netbeheer Nederland, de belangenorganisatie van netbeheerders in Nederland. Ook de TU Delft heeft dit niet gemeld. Dat schrijft het Financieele Dagblad (FD). 

Dergelijke financiële constructies horen openbaar te zijn, volgens Nederlandse Wetenschappelijke Gedragscode Integriteit. Transparantie is in dit geval belangrijk omdat bij Netbeheer Nederland aangesloten bedrijven als Gasunie baat zouden hebben bij waterstof, waarvan Van Wijk warm pleitbezorger is. Hun gasnetwerken zouden daarmee een tweede leven kunnen krijgen.

Volgens Van Wijk heeft hij de financiering niet gemeld omdat hij niet wist dat dat moest, zegt hij in het FD. Een TU-woordvoerder voegt daaraan toe dat de kans op belangenverstrengeling beperkt was omdat de financiering door een brancheorganisatie niet gauw ten goede zal komen aan individuele bedrijven.

Rob van Eijbergen, hoogleraar integriteit aan de Vrije Universiteit, noemt dat in het FD ‘onzin’. Op zich is er volgens hem niks mis met de financiering, maar moet die wel vermeld worden zodat de lezer van een publicatie van Van Wijk weet ‘dat er een mogelijk belang achter zit’.

De TU Delft heeft tegenwoordig een lijst van 48 gesponsorde leerstoelen online staan. In heel Nederland betreft het een op de vijf hoogleraren. (SB)