Short News

26 mei 2023

‘Studieschuldtapijt’ is verkocht

Read in English 

Een net afgestudeerde kunstenaar heeft zijn afstudeerproject verkocht aan kunsthandelaren voor het exacte bedrag van zijn studieschuld. Het vijf meter brede wandtapijt levert kritiek op het leenstelsel en symboliseert de stress die het studenten heeft opgeleverd.

Het enorme wandtapijt dat de 31-jarige Mart Veldhuis maakte heet ‘Eigen Schuld’ en kwam in april landelijk in het nieuws. Op het werk staan veel cartooneske symbolen: twee agressieve ‘Rijksleeuwen’, blauwe belastingenveloppen, prijskaartjes, een gestreste student in het midden, kapotgeslagen spaarvarkens en een supermarkt genaamd ‘Altijd Pijn’, met een Albert Heijn-achtig logo.

De kunstenaar verkocht het kleed voor 45.879,40 euro, het bedrag van de studieschuld die hij tijdens zijn opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht opbouwde. Daarmee is zijn studieschuld nog niet geheel afbetaald, omdat er ook belasting over de verkoop moest worden afgedragen, schrijft de Volkskrant. 

De kunsthandelaren die het werk uiteindelijk kochten, willen het in publieke ruimtes exposeren. Momenteel heeft het Dordrechts Museum het in bruikleen. Veldhuis ziet het liefst dat het in de Tweede Kamer wordt opgehangen, vertelt hij aan de krant. Hij hoopt dat toekomstige beleidsmakers “dan voortaan wel twee keer nadenken” voordat ze zo’n stelsel weer invoeren. (HOP, PvT)

25 mei 2023

Postdocs sceptisch over erkennen en waarderen

Read in English 

Promovendi en universitair docenten zien wel iets in het nieuwe ‘erkennen en waarderen’, maar postdocs en hoogleraren verwachten er weinig van. Dat blijkt uit een peiling van nieuwsplatform ScienceGuide.

Vroeger werden onderzoekers aan de universiteit vooral afgerekend op hun publicaties: hoeveel zijn het er, in welke tijdschriften verschijnen ze en worden ze goed geciteerd door andere wetenschappers? Dat is te rigide, vindt een flink deel van de academische wereld. Je moet ook carrière aan de universiteit kunnen maken als je bijvoorbeeld goed onderwijs verzorgt of wetenschappelijke kennis in de samenleving verspreidt. Ook leiderschap, team science en andere taken zouden waardering moeten krijgen.

ScienceGuide peilde via allerlei netwerken onder ruim driehonderd onderzoekers. Promovendi lijken enigszins enthousiast over erkennen en waarderen, en ook universitair docenten zijn positief. Postdocs daarentegen zijn sceptisch. Zij hebben vaak een slechte positie aan de universiteit en werken meestal op een tijdelijk contract: ze denken kennelijk niet dat het er beter op gaat worden. Ook hoogleraren geven over het algemeen de voorkeur aan de huidige situatie. Zij staan aan de top en hebben dus in het oude systeem de berg beklommen. Ze lijken iets minder vertrouwen te hebben in de nieuwe aanpak.

Helemaal representatief is de steekproef niet, schrijft ScienceGuide; er reageerden bijvoorbeeld te weinig juristen en te weinig onderzoekers uit de sector ‘landbouw’. De journalisten hebben wel advies ingewonnen bij een hoogleraar statistiek. (HOP, BB)

24 mei 2023

Minister wil vaker studieschuld kwijtschelden

Read in English

Soms is het duidelijk dat een oud-student zijn studieschulden nooit kan aflossen. Dan moet DUO de schuld kunnen kwijtschelden, schrijft minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) aan de Eerste en Tweede Kamer.

Hoge schulden, geen inkomen, psychische problemen… In een brief over de ‘menselijke maat’ en de studiefinanciering schrijft minister Dijkgraaf dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) al vaak maatwerk toepast als burgers in de knel komen.

Toch gaat het nog weleens mis en worden burgers onevenredig geraakt. Dijkgraaf oordeelt “dat we nog stappen te zetten hebben”. Een van zijn voornemens: hij wil het ‘kwijtscheldingsbeleid’ tegen het licht houden.

Nu kan DUO een schuld alleen kwijtschelden als iemand in coma ligt, terminaal is of met een psychiatrische stoornis in een uitzichtloze situatie zit. En dan vallen sommige oud-studenten tussen wal en schip. Dijkgraaf wil daarom kijken of hij de regels kan versoepelen, zodat het in zulke gevallen mogelijk wordt om een uitzondering te maken. Een vastomlijnd idee van welke concrete omstandigheden in aanmerking komen, heeft Dijkgraaf nog niet. (HOP, BB)

23 mei 2023

WUR bestraft hoogleraar om truc

Read in English 

Wageningen Universiteit heeft hoogleraar Vincenzo Fogliano voor twee jaar zijn leerstoel ontnomen. De man verwierf onderzoeksgeld door zich op papier aan een Saoedische universiteit te verbinden.

Fogliano werkt fulltime in Wageningen, maar heeft zijn ‘eerste affiliatie’ aangepast. Dat wil zeggen: de veelgeciteerde wetenschapper deed alsof de King Saud University zijn voornaamste werkgever was, zodat die universiteit hoger zou scoren op de internationale ranglijsten. Daar kreeg zijn vakgroep 146 duizend euro voor. Hiermee is een promovendus in de voedselwetenschappen betaald, meldt de universiteit. Van persoonlijk gewin is niets gebleken.

Volgens het interne onderzoek van Wageningen Universiteit zijn zeker zes veelgeciteerde Wageningse wetenschappers door Saudische universiteiten benaderd. Volgens een woordvoerder is alleen professor Fogliani op dat aanbod ingegaan (HOP, BB)

 

16 mei 2023

Architect Houben over ‘haar’ Library

Read in English

De TU Delft Library vierde op 15 mei 2023 haar 25-jarig bestaan. Tijdens de festiviteiten vertelde architect Francine Houben over ‘de bibliotheek van de toekomst’. Daar werkte ze toen aan en nu nog steeds. Want na de TU Delft Library realiseerde haar kantoor Mecanoo nog een dozijn andere bibliotheken.

Francine Houben sprak over de toekomst van bibliotheken. (Foto: Sam Rentmeester)

Houben vertelde hoe ze te werk gaat: ze neemt de bestaande omgeving als startpunt, ze analyseert de functies en ze houdt de indeling van het gebouw flexibel. In Delft begon de Library achter de betonnen Aula als een omhoog geklapt grasveld. Dat kwam in plaats van de parkeerplaats die er voorheen was. Boeken werden een achterwand voor plekken van studie en ontmoeting. Computers kwamen overal. Kantoren werden projectruimten. De inrichting liet zich eenvoudig veranderen. Bouwen voor de toekomst is flexibel bouwen, hield Houben het publiek voor.

Na de Delftse universiteitsbibliotheek werkte Mecanoo aan de Library of Birmingham, de gemeentelijke bibliotheek LocHal in een oude spoorwerkplaats in Tilburg en de Martin Luther King Memorial Library in Washington. Daar nam waar ze een creatie van de beroemde modernistische architect Mies van der Rohe (1886 - 1969) onder handen. “De boekenkasten stonden in het daglicht, maar de mensen werkten in het donker”, vertelde Houben. Als laatste vertelde ze over de gecombineerde renovatie van de New York Public Library en de tegenoverliggende onderzoeksbibliotheek in het Beaux Arts Stephen A. Schwarzman gebouw. Die laatste renovatie is nog niet afgerond. De publieke bibliotheek is wel klaar en biedt op het enige publiek toegankelijke dakterras in Manhattan betaalbare en goede koffie. Een basisvoorwaarde volgens Houben. (JW)

15 mei 2023

Raad van toezicht krijgt nieuw lid

Read in English

Tennet-ceo Manon van Beek treedt per 1 juni toe tot de raad van toezicht (rvt) van de TU Delft. Dat maakte het college van bestuur (cvb) maandag bekend in een e-mail aan TU-medewerkers. Van Beek werd voorgedragen door de ondernemingsraad en de studentenraad, waarna ze door onderwijsminister Robbert Dijkgraaf voor vier jaar is benoemd als rvt-lid.

Van Beek staat sinds 2018 aan het roer van netbeheerder Tennet. Volgens het cvb maken haar inspanningen op het gebied van “duurzaamheid en het versnellen van de energietransitie” haar een “uitstekend lid”. Ook is zij volgens het cvb een “gepassioneerd pleitbezorger van gendergelijkheid en diversiteit op de werkvloer”.

Van Beek is de opvolger van Carolien Gehrels, van wie de zittingstermijn per juni ten einde loopt. Naast Van Beek bestaat de raad van toezicht uit Tijo Collot d'Escury, Luc Soete en Heleen Wachters. (KB)

15 mei 2023

Marina van Dammebeurs uitgereikt

Winnares Mei Ling Tan en Universiteitsfondsdirecteur Jasper Peterich.  Op het scherm achter hen de inbellende Oleksandra Ivashchenko en Ludovica Cassina.

Winnares Mei Ling Tan en Universiteitsfondsdirecteur Jasper Peterich. Op het scherm achter hen de inbellende Oleksandra Ivashchenko en Ludovica Cassina. (Foto: Roy Borghouts)

Read in English

De Marina van Dammebeurs is donderdag uitgereikt aan de Delftse alumni Mei Ling Tan en Oleksandra Ivashchenko. Voor het eerst kent de prijs twee winnaars; zij krijgen allebei een beurs van negenduizend euro. Ludovica Cassina, de derde kanshebber, won een verdubbelde runner-up-prijs van in totaal vijfduizend euro. 

De jury roemde Ivashchenko vanwege haar keuze om na haar medisch-fysische wetenschappelijke carrière te kiezen voor een praktischere MBA-studie. Met de beurs van negenduizend euro wil Ivashchenko haar opleiding aan de Amsterdam Business School voortzetten en zo haar “horizon verbreden en een beter begrip van de zakelijke kant van de gezondheidszorg krijgen”. 

Tan werd onder meer geprezen vanwege “haar plan en toewijding om het huidige gebroken financiële systeem te veranderen en de toegang tot kapitaal voor vrouwelijke ondernemende ingenieurs te verbeteren”. Zij gaat het geld gebruiken voor het Oxford Private Equity Programme. Als het mogelijk was geweest, was ook runner-up Cassina naar huis gegaan met de hoofdprijs, aldus de organisatie. In plaats daarvan kreeg de architect, afgestudeerd bij Bouwkunde en nu gespecialiseerd in circulaire bouweconomie, een verdubbeling van de gewoonlijke troostprijs. De drie vrouwen waren genomineerd uit in totaal achttien aanvragen. 

De in principe jaarlijks op alledrie de Nederlandse TU’s uitgereikte beurs werd in 2003 in het leven geroepen door Marina van Damme. Zij studeerde in 1953 af als chemisch technoloog aan de TU Delft en promoveerde twaalf jaar later als eerste vrouwelijke ingenieur aan de toenmalige Technische Hogeschool Twente. 

De prijs moet jonge, vrouwelijke ingenieurs in staat stellen “zich verder te ontwikkelen” en hun “persoonlijke carrière een boost te geven”. De afgelopen twee jaar is de beurs niet uitgereikt, wegens een te lage kwaliteit van de inzendingen. (KB)

12 mei 2023

Nieuwe partij komt in studentenraad

Read in English

Dé Partij komt met één zetel in de centrale studentenraad. Dat gaat ten koste van Oras, dat teruggaat van zes naar vijf zetels. Lijst Bèta blijft staan op vier zetels. Dat meldt de centrale verkiezingscommissie.

Oras verloor vorig jaar ook al een zetel, toen aan Lijst Bèta. Nu is dus een nieuwe concurrent, Dé Partij, is staat geweest een zetel af te snoepen. Voor Oras komen Maud Reinders, Matthijs van Teeffelen, Alexandra Schelling, Jelle Stap en Jozua Heule in de raad. Voor Lijst Bèta zijn dat Marlou Boerkamp, Sam de Jong, Per Schrijver en Albaraa Khalil. Voor Dé Partij zal Koos Meesters een zetel opeisen.

De opkomst bij de verkiezingen was 30 procent, iets hoger dan in 2022 (29,8 procent), wat betekent dat 7853 studenten hun stem hebben uitgebracht. 

12 mei 2023

Mannen promoveren twee keer vaker cum laude

Read in English

In alle disciplines promoveren mannen bijna twee keer zo vaak cum laude als vrouwen. Verder blijkt dat mannelijke kandidaten daar meer kans op maken naarmate er meer mannen in de beoordelingscommissie zitten.

Dat staat in een voorpublicatie van een onderzoek van Thijs Bol, socioloog aan de Universiteit van Amsterdam en vicevoorzitter van De Jonge Akademie, een gezelschap van relatief jonge topwetenschappers. Hij baseert zich op de beoordelingen van ruim vijfduizend oud-kandidaten die tussen 2011 en 2021 zijn gepromoveerd aan ‘een grote Nederlandse universiteit’.

Bol wil nog geen vragen beantwoorden over het onderzoek. Het paper moet nog worden beoordeeld door peerreviewers van het wetenschappelijke tijdschrift waarin hij het wil publiceren.

Ongeveer vijf procent van alle dissertaties krijgt het predicaat cum laude van beoordelingscommissies. Dat gebeurt als de promovendus zich op verschillende criteria heeft onderscheiden en dus uitmuntend onderzoek heeft verricht. (HOP, PT)

11 mei 2023

Miljoenen voor TU-radarproject

Read in English

Het door de TU Delft geleide PHARA-consortium krijgt miljoenen euro’s subsidie van NWO. De onderzoekers ontwikkelen een nieuw type radar die de hele lucht in een paar seconden kan observeren, om te onderzoeken hoe deeltjes in wolken en neerslag groeien en om grote bewegingen van weerfronten waar te nemen. De transporteerbare radar moet bijdragen aan klimaat- en atmosfeeronderzoek, nauwkeurigere weersvoorspellingen en verdere vernieuwingen van radartechnologie.

NWO steekt in totaal 22,7 miljoen euro in zeven projecten waarin wetenschappers uit heel Nederland hoogwaardige onderzoeksapparatuur, dataverzamelingen en software ontwikkelen. De bijdrage varieert van 2,3 tot 4,7 miljoen euro per project.

Met het geld wil de onderzoeksfinancier bevorderen dat wetenschappers er samen voor zorgen dat de wetenschappelijke infrastructuur van Nederland up-to-date blijft. Volgens NWO-voorzitter Marcel Levi maken de zeven gehonoreerde projecten nieuw onderzoek mogelijk dat grote toegevoegde waarde heeft voor de samenleving. In februari nog kende NWO samen met het ministerie van OCW nog 140 miljoen euro toe vanuit de ‘nationale roadmap’ voor uitzonderlijk grote onderzoeksapparatuur en databanken. (HOP, HC)