Short News

02 december 2022

Kringawards naar Leiden en Groningen

Read in English

Tijdens het Kringcongres, de jaarlijkse bijeenkomst voor hogeschool- en universiteitsmedia, werden donderdag prijzen uitgereikt voor de beste column, onderzoeksjournalistieke productie en video of podcast. Winnaars van deze Kringawards waren Mare (Universiteit Leiden) en HanzeMag (Hanzehogeschool Groningen). Per categorie kreeg elke eersteprijswinnaar 250 euro.

Een deel van de redactie van Mare met rechts hoofdredacteur Frank Provoost. (Foto: Eric Brinkhorst)

Mare ging er in de categorie onderzoeksjournalistiek met de eerste prijs vandoor, voor een artikel over ‘slimme camera’s’ bij ingangen van gebouwen en collegezalen. HanzeMag eindigde op de eerste plek bij de categorie video/podcast, voor hun documentaire over drie internationale studenten en hun wanhopige zoektocht naar woonruimte. Mare won ook de hoofdprijs in de categorie ‘columns’, met een bijdrage van hoofdredacteur Frank Provoost, die zijn kritiek uitte op hoe de Universiteit Leiden fraude toedekt en klokkenluiders in de kou laat staan.

De bijeenkomst, georganiseerd door U-Today onder auspiciën van de Kring van hoofdredacteuren van hoger onderwijs media, vond donderdag 1 december plaats op de campus van de Universiteit Twente. Daar waren een lezing en en een paneldiscussie over ‘inclusieve journalistiek’.

Redacteuren van HanzeMag. (Foto: Eric Brinkhorst)

01 december 2022

Dijkgraaf denkt over steun Oekraïense studenten

Read in English

Onderwijsinstellingen willen dat het ministerie van Onderwijs meebetaalt aan de steun voor meer dan vijfhonderd Oekraïense vluchteling-studenten. Minister Wiersma beloofde woensdag dat ernaar gekeken wordt.

Bied vluchteling-studenten dezelfde voorzieningen als Nederlandse studenten en let daarbij op Oekraïners. Dat schreven de stichting voor vluchteling-studenten UAF samen met de mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten in een brief aan onderwijsministers Dijkgraaf en Wiersma. De kwestie werd woensdag in de Tweede Kamer besproken.

Oekraïense vluchteling-studenten komen van buiten de Europese Economische Ruimte en moeten daarom eigenlijk het hogere instellingscollegegeld betalen. Om de pijn wat te verzachten hebben hogescholen en universiteiten hun tarief dit jaar verlaagd naar het bedrag dat Nederlandse studenten betalen. De brievenschrijvers roepen de overheid nu op om dit ook voor de komende jaren mogelijk te maken.

Dijkgraaf heeft dit voorjaar 3,3 miljoen euro bijgedragen voor noodhulp aan de studenten via de profileringsfondsen. Maar de verlaging van het instellingscollegegeld wilde hij toen niet vergoeden. Wiersma gaat met Dijkgraaf bespreken wat er mogelijk is, maar wil voorkomen dat er een “onderscheid kan worden gemaakt op basis van waar iemand vandaan komt”. Dijkgraaf broedt volgens hem op een plan en zal binnenkort een brief naar de Tweede Kamer sturen.

HOP, Peer van Tetterode

01 december 2022

Bijna helft van studenten heeft psychische problemen

Read in English

Het aantal studenten met psychische aandoeningen en problematisch middelengebruik is in twaalf jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit een studie van het Trimbosinstituut die woensdag is gepubliceerd.

Bij studenten is de toename van angststoornissen, depressies en overmatig alcohol- en drugsgebruik groot. In 2009 meldde 22 procent gedurende dat jaar zulke problemen te hebben. Dat gaat nu om 44 procent. Onder werkenden is dat 21 procent.

De studenten zijn uitschieters binnen een trend die onder Nederlanders van bijna alle leeftijden te zien is. Twaalf jaar geleden ging het om 1,9 miljoen gevallen en nu om 3,3 miljoen. Dit blijkt uit een grootschalig bevolkingsonderzoek van het Trimbosinstituut. In de afgelopen drie jaar zijn er voor de studie 6.200 deelnemers ondervraagd.

Psychologiehoogleraar Pim Cuijpers (VU) noemt de uitkomsten in dagblad Trouw verontrustend. Maar dat studenten zoveel vaker aangeven te kampen met problemen zou volgens hem ook kunnen komen doordat zij die problemen makkelijker toegeven.  

HOP, Peer van Tetterode

01 december 2022

Huiskamerfestival zoekt acts en plekken

Zo gezellig kan het worden. (Foto: Maarten J. Eykman)

Read in English

Na twee sobere jaren is het op 5 februari 2023 in 22 gemeenten eindelijk weer tijd voor een nieuwe wintereditie van het huiskamerfestival ‘Gluren bij de Buren’.

Het thuistheaterfestival beleeft in Delft de vijfde editie. Acts en locaties kunnen zich tot en met 18 december aanmelden via het aanmeldformulier op de website.

Daarna stellen de programmeurs een veelkleurig programma samen, met optredens in alle wijken van Delft. Deelnemende acts geven drie keer een kort optreden in een huiskamer. Deelnemende huiskamers veranderen op 5 februari in intieme podia waar buurtgenoten worden verwelkomd voor een verwarmende aangelegenheid.

Verspreid over het land zijn er al aanmeldingen binnengekomen van ruim 580 acts en 474 huiskamers. Daar kan Delft niet bij achterblijven.

30 november 2022

Kamer zet druk op wetsvoorstel internationals

Read in English

Minister Dijkgraaf van Onderwijs moet vóór de zomer met een wetsvoorstel komen om de instroom van internationale studenten te beheersen. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer.

Regeringspartijen VVD en CDA hadden vorige week een motie ingediend tijdens het debat over de Onderwijsbegroting, samen met JA21, BBB en Pieter Omtzigt. Ze wilden minister Dijkgraaf tot spoed manen met het schrijven van een wetsvoorstel.

De minister was dat niet van plan, zei hij vorige week in het debat. In februari wil hij voorstellen doen voor de internationalisering en later in het voorjaar komt hij met een visie op de toekomst van het hele onderwijsstelsel. Zonder die visie kun je toch geen wetsvoorstel schrijven?

Daar denkt de Tweede Kamer dus anders over. De VVD wil voor het einde van volgende week een brief van de minister hoe hij de motie gaat uitvoeren, zei Tweede Kamerlid Hatte van der Woude dinsdag tijdens de stemmingen.

HOP, Bas Belleman

24 november 2022

Delfts symposium over kennisveiligheid

Dutch only

Op dinsdag 13 december houdt de TU Delft een hybride symposium over Kennisveiligheid. “Daar willen we wetenschappers van de TU bijpraten over wat we doen op het gebied van kennisveiligheid en hoe zij daar zelf mee aan de slag kunnen”, vertelt TU-programmadirecteur kennisveiligheid Peter Weijland. Wetenschappers kunnen zowel digitaal als fysiek deelnemen.

Op het programma staan presentaties voor een groot publiek, maar ook kleinere kennissessies in zogenoemde break-out rooms. Zo vertelt Weijland onder meer over het twee jaar durende programma kennisveiligheid van de TU Delft, dat in december 2021 is begonnen. Professor Marijk van der Wende van de Universiteit Utrecht gaat in op het spanningsveld tussen academische vrijheid en nationale kennisveiligheid. “We merken dat wetenschappers hier veel vragen over hebben”, vertelt Weijland. De break-out sessies gaan onder meer over export control, wetgeving over wat wel en niet geëxporteerd mag worden. Weijland: “Die wetgeving is enorm gedetailleerd en specialistisch. Met zo’n sessie willen we het onderwerp overzichtelijk maken voor wetenschappers.”

De voertaal op de bijeenkomst is Nederlands. Volgend jaar, waarschijnlijk in mei, zal er een Engelstalige versie van het symposium zijn. “Praten over kennisveiligheid vereist soms hele specialistische taal, bijvoorbeeld als het over Nederlandstalige wetten gaat. Als je daarover in het Engels moet discussiëren, gaat dat ten koste van de kwaliteit van het gesprek.” Wetenschappers kunnen zich inschrijven via deze link. (AdB)

24 november 2022

Prijzenregen in Haarlem

Read in English

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen pakt op maandag 28 november flink uit: 23 scriptieprijzen, 64 prijzen voor eerstejaarsstudenten en de KHMW Outreach Award 2022.De KHMW bestaat al sinds 1752 en stelt zich tot doel de wetenschap te bevorderen en een brug te slaan tussen wetenschap en de maatschappij. Onderzoek onder de belangstelling brengen met prijzen is daar een voorbeeld van. 

Prijswinnaars Dirk van Bokkem, Riddhi Kapoor en Maite Gieskes (Foto: Stephanie Driessen Fotografie)

Drie Delftse afstudeerders vallen in de prijzen: Riddhi Kapoor (Nederlandse Gasindustrieprijs ter waarde van 6000 euro), Maite Gieskes (KHMW Jong talentprijs, 3000 euro) en Dirk van Bokkem (KHMW Jong talentprijs, 1000 euro)

Daarnaast zijn er 64 aanmoedigingsprijzen voor eerstejaars studenten, voorgedragen door hun opleiding. Iedere winnaar ontvangt 500 euro.

De Delftse winnaars van de aanmoedigingsprijs(Foto: Stephanie Driessen Fotografie)

De tien Delftse winnaars zijn: Mark van der Post (wiskunde), Bram Lelieveldt (natuurkunde), Doğukan Yilmaz en Charlotte King (scheikunde), Vince Szabó (informatica), Ruben Zuidgeest (werktuigbouw), Rik Hollander en Mette Kleine (civiele en maritieme techniek), Bernardo Sousa Alves en Jakub Siemasko (luchtvaart- en ruimtevaarttechniek).

De feestelijke ceremonie had plaats op 28 november 2022.

Download hier het overzicht van Delftse winnaars.

23 november 2022

Veertig Europese starting grants naar Nederland

Read in English 

De Europese Onderzoeksraad ERC heeft 408 jongere wetenschappers blij gemaakt met beurzen van gemiddeld anderhalf miljoen euro. Vier van hen werken bij de TU Delft.

De starting grants zijn bedoeld voor wetenschappers die twee tot zeven jaar geleden gepromoveerd zijn. Voor deze ronde werden bijna drieduizend aanvragen ingediend, waarvan zoals gebruikelijk maar een klein deel kan worden gehonoreerd; dit jaar 15 procent.

Landen vergeleken
Aan de TU Delft sleepten onderzoekers Francesco Avallone, Ivan Langella (beiden faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek), Sebastian Weingartner (faculteit Technische Natuurwetenschappen) en Ali Akyldiz (Erasmuc MC en faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen) zo’n beurs in de wacht. Op de website van de TU Delft kun je lezen wat ze met het onderzoeksgeld van plan zijn.  

De meeste toekenningen gingen naar wetenschappers aan Duitse (81) en Britse instellingen (70). Het kleine Nederland sleept maar liefst 40 starting grants in de wacht en laat daarmee Frankrijk (39) net achter zich. (HOP, HC/Delta)

 

23 november 2022

Saskia van Heumen beste afstudeerder

Read in English

Saskia van Heumen (klinische technologie, Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Materiaalwetenschappen) is woensdag verkozen tot beste afstudeerder van de TU Delft 2022. Haar onderzoek naar de inzet van LED foto-akoestiek bij medische beeldvorming, kan het leven van patiënten die lijden aan ernstig lymfe-oedeem aanzienlijk verbeteren, zo luidt de belofte.

Robbe Mudde, vice rector magnificus en voorzitter van de jury, noemde het werk van Van Heumen ‘een prachtig voorbeeld van de bijdrage die klinische technici kunnen leveren. Het belichaamt onze missie om impact te creëren voor een betere samenleving’.

Voor Van Heumen zelf is de award een kers op de taart. “Ik had niet verwacht te winnen”, zei ze in haar bedankspeech. “Zonder de steun van mijn vrienden en familie was het me niet gelukt."

Beste afstudeerder Saskia van Heumen met de award. (Foto: Universiteitsfonds Delft)
 

De TU Delft Best Graduate Award Ceremony wordt elk jaar georganiseerd door het Universiteitsfonds Delft. De ceremonie vond plaats in de aula, waar de acht beste afstudeerders (één van elke faculteit) hun afstudeerscripties presenteerden. Niet alle afstudeerders waren fysiek aanwezig, sommigen presenteerden hun onderzoek daarom via Zoom. (MvdV)

21 november 2022

‘Te laat voor verlagen collegegeld’

Read in English 

Het kabinet kan het collegegeld voor het komende studiejaar niet meer verlagen, schrijft onderwijsminister Robbert Dijkgraaf in antwoord op Kamervragen. 

Per september 2023 gaat het collegegeld met 105 euro omhoog. Het kabinet volgt hiermee de inflatie zoals statistiekbureau CBS die berekent. Maar het CBS twijfelt inmiddels aan zijn eigen methode en gaat die aanpassen. Gezien die nieuwe methode zou de stijging slechts 67 à 85 euro hoeven zijn, meldde het HOP. Het CDA en Volt stelden hierover schriftelijke vragen. Gaat het tarief alsnog een paar tientjes omlaag?

Dijkgraaf zegt niet van plan te zijn het tarief te verlagen. Het ministerie moet het nieuwe tarief altijd vóór 1 november bekendmaken en dat is al gebeurd, antwoordt hij. Bovendien gaat het CBS die nieuwe methode volgend jaar pas invoeren – en níet met terugwerkende kracht.

Het wettelijke collegegeld voor studiejaar 2023/2024 zal 2.314 euro bedragen. Eerstejaars studenten betalen de helft, net als tweedejaars van lerarenopleidingen. Deze halvering verdwijnt een jaar later, per september 2024, in ruil voor een hogere aanvullende beurs. (HOP, BB)