Short News

30 september 2022

Krijgt personeel extraatje tegen kou?

Read in English

Vanwege de hoge energieprijzen geeft de Bredase hogeschool BUas het personeel een extraatje. Medewerkers in de laagste salarisschalen krijgen bij een voltijds aanstelling eenmalig 370 euro netto. Vanaf schaal 9 is dat 185 euro. Ook andere hogescholen hebben plannen om het personeel financieel te steunen.

Landelijke afspraken zijn er vooralsnog niet, maar volgens een woordvoerder van de Vereniging Hogescholen volgt deze koepel ‘de ontwikkelingen rond koopkracht, inflatie en energieprijzen nauwgezet en is daarover in gesprek met werkgevers, vakbonden en het kabinet’.

Sociaal Fonds
De universiteiten zijn minder ver. “Het is begrijpelijk dat medewerkers zich zorgen maken over de hoge inflatie”, zegt een woordvoerder van universiteitenvereniging UNL, maar er is volgens hem nog geen overleg geweest om buiten de cao iets te doen. “Het kan dat individuele universiteiten hier zelf op inspelen.”

De TU Delft houdt het voorlopig bij een verwijzing op intranet naar algemene maatregelen van de overheid en naar het Sociaal Fonds van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (SFOCW), waar medewerkers van het ministerie en onderwijs- en cultuurinstellingen onder voorwaarden hulp kunnen krijgen bij financiële problemen. Bedrijfsmaatschappelijk werkers (intranet) van de TU kunnen daarbij helpen. Sowieso zijn zij beschikbaar voor hulp aan medewerkers die financieel advies nodig hebben als zij merken dat hun functioneren of gezondheid lijden onder geldzorgen. (HOP/Delta)

29 september 2022

PNN heeft nieuw bestuur

Read in English 

Anneke Kastelein (LUMC) is nieuwe voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN), de belangenvereniging voor en door promovendi. Ze volgt Meaghan Polack op, die het bestuur van PNN na twee jaar verlaat.

De belangenorganisatie heeft voor de komende bestuursperiode ook vier andere nieuwe bestuursleden aangetrokken. Marije Sluiskes (LUMC) zal het bestuur versterken als secretaris en vicevoorzitter. Marcela Martínez Ibarra (Vrije Universiteit) zal zich inzetten voor buiten-, internationale en beurspromovendi, Junfeng Zhu (Universiteit Utrecht) zal zich richten op samenwerking en ondersteuning van de leden van PNN en Roël Vrooman (Radboudumc) zal aan de slag gaan als bestuurslid arbeidsvoorwaarden ziekenhuizen. 

PNN wil zich de komende tijd onder meer richten op de positie van internationale, beurs- en buitenpromovendi. “Deze groepen zijn te lang onder de radar gebleven, en er is onvoldoende zicht op de structurele problemen waar zij tegenaan lopen.”, aldus Kastelein. Ook wil PNN de informatie rondom de rechten en plichten van promovendi toegankelijker maken. (AdB)

28 september 2022

Deels Delftse zonnecel efficiëntst

Read in English

Onderzoekers van de TU Delft, de TU Eindhoven, TNO en halfgeleiderspecialist Imec deden de wenkbrauwen fronsen op de WCPRC-8 wereldconferentie over zonne-energie in Milaan. Vanuit het Nederlandse samenwerkingsverband Solliance presenteerden ze een hybride zonnecel met een recordrendement van 30 procent.

Het is een stapeling, of tandem, van een semi-transparante persovskiet-zonnecel die vooral gevoelig is voor ultraviolet en zichtbaar licht met daaronder een silicium zonnecel. De perovskiet-zonnecel heeft een rendement van 19,7 procent en de siliciumcel (PV) voegt daar nog eens 10,4 procent aan toe. Samen zijn ze dus goed voor een record van 30 procent.

Dat is goed nieuws, omdat een hoge stroomopbrengst bij een klein oppervlak het aantrekkelijk maakt om zonnepanelen te integreren in bouw- en constructie-elementen. Zo worden er meer vlakken dan alleen daken en weides geschikt voor het opwekken van zonne-energie.

Onderzoekers Yifeng Zhao (links, TU Delft), Mehrdad Najafi, Valerio Zardetto en Dong Zhang (allen van TNO) presenteren hun ultra-efficiënte tandemcel. (Foto: Niels van Loon)

Aan de TU Delft leidt hoogleraar photovoltaic materials and devices Olinda Isabella de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) het onderzoek.

28 september 2022

100 duizend handtekeningen tegen rente

Dutch only 

Een petitie tegen rente op studieschulden is in een paar weken tijd meer dan 100 duizend keer ondertekend. De handtekeningenactie is gestart door studentenorganisaties LSVb en FNV Young & United.

De rente die (oud)studenten bovenop hun studieschuld betalen, staat al jarenlang op 0 procent, maar minister Dijkgraaf (OCW) stelde in juni dit jaar dat deze dit jaar veel hoger zou kunnen uitvallen. De petitie roept het kabinet op om de renteverhoging tegen te gaan.

FNV Young & United voorzitter Yasmin Ait Abderrahman: Behalve dat studenten torenhoge schulden hebben opgebouwd, hebben studenten nu ook het gevoel dat ze zijn voorgelogen. Er werden altijd ‘gunstige leenvoorwaarden’ beloofd. Met de renteverhoging wordt de schamele compensatie die het kabinet studenten biedt, binnen twee jaar tenietgedaan.” LSVb en FNV Young & United willen de petitie uiteindelijk overhandigen aan leden van de Eerste en Tweede Kamer.

  • Je kunt de petitie hier ondertekenen.

27 september 2022

Supercomputer event in Prinsenhof

English only

Art or science? – The calculated wake of a ship’s jet propiusion (Image: DCSE)

The TU Delft Institute for Computational Science and Engineering (DCSE) celebrates its first lustrum and the recent launch of the DelftBlue supercomputer in the ‘The art of scientific computing’ event on Friday 30 September in the Prinsenhof in Delft.

Keynote speakers include Zoltán Perkó (who develops artificial intelligence applications for unsolved challenges in cancer care); Henk Prins (who develops zero emission shipping simulations at Marin); and, Jacqueline Chen (Sandia Labs on simulation of zero carbon combustion of hydrogen and ammonia).

What about the art? This comes from digital artist Jeroen van der Most who has created art with data and algorithms for over a decade. His present focus is on artificial intelligence and how it can be used to deepen our relationship with our natural surroundings.

The varied programme of lectures is complete with digital posters and animations presenting the work that has been done by various DCSE groups.

  • Visit the event website for more information and registration.

 

27 september 2022

Demonstratie tegen gaswinning Waddenzee

Read in English 

Wetenschappers van Scientist Rebellion gaan woensdag 28 september gekleed in laboratoriumjassen in Den Haag demonstreren  tegen gasboren onder de Waddenzee. De overheid neemt binnenkort een besluit over een nieuwe vergunning voor gasboringen op die plek. 

Universitair docent Guus Dix van de Universiteit Twente is één van de wetenschappers die zich heeft aangesloten bij de beweging. Hij zegt over de demonstratie: “De gaswinning gaat ons niet warm houden deze winter aangezien het pas jaren later kan worden opgepompt, het bedreigt een natuurgebied dat voor mens en dier van onschatbare waarde is én het gaat in tegen de oproep van de VN en het Internationaal Energie Agentschap om geen nieuwe infrastructuur voor fossiele brandstoffen te bouwen.”

  • De demonstratie begint om 16.00 uur en vindt plaats voor het het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Scientist Rebellion is een zusterbeweging van Extinction Rebellion. Bij de internationale beweging zijn wetenschappers aangesloten die zich grote zorgen maken over de klimaat- en ecologische crisis en die van mening zijn dat de wetenschappelijke gemeenschap de verantwoordelijkheid heeft om naar voren te treden en zich aan te sluiten bij de voorhoede van de klimaatbeweging.

Een week eerder schreven honderden Nederlandse wetenschappers een brief waarin ze waarschuwden voor het risico van gasboringen in de Waddenzee. De brief werd ook ondertekend door Delftse wetenschappers, zoals de hoogleraren Susan Steele-Dunne en Peter Herman (beide van Civiele Techniek en Geowetenschappen), Jan van Neerven (Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica) en Jo Geraedts (Industrieel Ontwerpen). (AdB)

26 september 2022

Motie: Ook energietoeslag zonder contract op naam

Read in English

Ook studenten zonder energiecontract op naam die kunnen aantonen dat hun energielasten zijn gestegen, moeten in aanmerking komen voor een energietoeslag van de gemeente Delft. Dat staat in een motie die Stip, ChristenUnie en CDA op donderdag 22 september tijdens een gemeenteraadsvergadering hebben ingediend.

Wethouder Joëlle Gooijer tijdens het debat over de energietoeslag. (Foto: screenshot raadsvergadering/Ris)

De gemeente Delft keert als één van de weinige gemeenten een energietoeslag uit aan studenten, al valt dat in de praktijk tegen. Delft hanteert verschillende voorwaarden. Eén daarvan is dat studenten een energiecontract moeten hebben op hun eigen naam, terwijl ze dat als huurder vaak niet hebben omdat energielasten zijn opgenomen in de huurprijs.

Stip, ChristenUnie en CDA willen dat dat verandert. Hun motie kwam net als andere moties niet in stemming, omdat die allemaal nogal wat financiële consequenties hebben en wethouder Joëlle Gooijer die eerst wilde doorrekenen. De gemeenteraad heeft op 3 oktober een extra vergadering ingelast om haar voorstellen te bespreken. (SB)

23 september 2022

Dit weekend: Gezondheidsfestival Delft

Read in English

Dit weekend is de allereerste editie van het Gezondheidsfestival Delft. Tijdens dit tweedaagse gratis festival leer je meer over voedselallergieën, de gevolgen van alcohol of hoe je je eigen gezonde broodbeleg maakt. Ook zijn er workshops dans en yoga en een tentoonstelling over meisjesbesnijdenis.

Het Gezondheidsfestival is verspreid over verschillende locaties. Zaterdag 24 september zijn de activiteiten van 10.00 uur tot 16.00 uur bij Open, Theater de Veste en het Vesteplein. Zondag 25 september kun je van 12.00 uur tot 17.00 uur terecht in het Poptapark. (MvdV)

  • Bekijk hier het volledige programma

23 september 2022

Rutte: ‘Hekel aan term pechgeneratie’

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen kwamen verschillende oppositiepartijen op voor studenten. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren diende een motie in om studenten alsnog recht te geven op de energietoeslag. Ze kreeg steun van de voltallige oppositie, maar regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie stemden tegen. Een vergelijkbare motie van Caroline van der Plas (BBB) werd ook verworpen.

Premier Rutte kruiste ook even de degens met Sylvana Simons (Bij1) over studieschulden en de hoge kosten die studenten hebben. Simons wil onder meer een goede compensatie voor (oud-)studenten die geen basisbeurs ontvingen. Ze vindt de geplande tegemoetkoming van 359 euro per misgelopen jaar basisbeurs te weinig.

De premier zag het probleem niet. “Ik heb altijd een hekel gehad aan de term ‘pechgeneratie’”, zei hij. “De honderdduizenden studenten die op dit moment het hbo en de universiteit volgen op basis van het huidige stelsel, doen dat met een fatsoenlijke ondersteuning vanuit de overheid via het leenstelsel.”

Die 359 euro per misgelopen jaar basisbeurs (in totaal een miljard euro) is volgens de premier geen ‘compensatie’. “Dan had je namelijk het tienvoudige nodig gehad.” Het miljard is volgens hem bedoeld “om te erkennen dat je van het ene stelsel naar het andere stelsel overstapt”. (HOP, BB)

22 september 2022

‘Geen gasboringen in Waddenzee’

Read in English

Honderden Nederlandse wetenschappers, onder wie veertien van de TU Delft, waarschuwen voor het risico van gasboringen in de Waddenzee, een Unesco Werelderfgoed. Volgens de ‘Scientists 4 Future’ is de Waddenzee als ondiepe zee extreem kwetsbaar voor zeespiegelstijging die het gevolg is van klimaatverandering.

Bodemdaling door gasextractie zorgt er volgens de wetenschappers voor dat het wad bij eb minder droog zal vallen. Dat is schadelijk voor ‘tal van beschermde inheemse en trekvogelsoorten’ omdat ze er dan niet meer naar eten kunnen zoeken, staat in een open brief aan minister Van der Wal van natuur en stikstof, staatssecretaris Vijlbrief van mijnbouw en minister Jetten van klimaat en energie. (Lees verder onder de foto)

Het wad, gezien vanaf Terschelling. (Foto: Saskia Bonger)

De wetenschappers schreven in juni ook een open brief over de negatieve effecten van gasboringen op de Noordzee. Nu waarschuwen ze voor een groot milieurisico op de Waddenzee, omdat ze signalen krijgen dat een definitief positief besluit daarover ophanden is. Volgens de ondertekenaars zou het verlenen van een vergunning de klimaatcrisis verergeren en afleiden van noodzakelijke maatregelen als het ‘versneld uitfaseren van fossiele brandstoffen’.

Onder de Delftse ondertekenaars van de brief bevinden zich onder meer de hoogleraren Susan Steele-Dunne en Peter Herman (beide van Civiele Techniek en Geowetenschappen), Jan van Neerven (Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica) en Jo Geraedts (Industrieel Ontwerpen).