Reactie gemeente Delft: Daarbij willen wij vermelden dat de gemeente zich baseert op de jaarlijkse prognose van de landelijke studentenmonitor, die in opdracht van Duwo nader gespecificeerd wordt voor Delft. We weten ook dat de praktijk altijd anders is. De hoofdboodschap is dat er is een flink kamertekort is, en dat dit, zelfs met voortvarende nieuwbouw, naar verwachting niet volledig is weg te werken. De focus ligt op de uitvoering van haalbare nieuwbouw- en verdichtingsplannen, voor de aantallen genoemd in het coalitieakkoord. We zijn verheugd dat er landelijk beleid in ontwikkeling is om de toestroom van internationale studenten beter te reguleren.