Delta vroeg Kences waarop de uitspraak gebaseerd is. Daarvoor moet je meerdere grafieken met elkaar combineren, legt perswoordvoerder Jos Bakker uit. Kences doet verder zijn uitspraak vooral over de toekomst: de belangenbehartiger voorspelt de groei van het aantal internationale studenten tot aan collegejaar 2029-2030 en doet hetzelfde voor het totale aantal diplomastudenten in Nederland. Collegejaar 2021-2022 geldt steeds als uitgangspunt om de toekomstige groei mee te vergelijken. Terwijl het aantal internationale studenten in 2029-2030 is toegenomen tot 153.100 is het aantal Nederlandse diplomastudenten in datzelfde collegejaar juist afgenomen met 17.700, wat een totaal studentenaantal oplevert van 788.900. Hier vallen dus zowel wo- als hbo-studenten onder. Vervolgens legt Kences het aantal internationale studenten waarmee de studentenpopulatie toeneemt langs de toekomstige vraag naar studentenkamers, waarbij internationale studenten voor Kences per definitie als uitwonend te boek staan. “Als we het cijfer van de toename aan internationale diplomastudenten (40.700) delen door de verwachte stijging van de vraag naar studentenhuisvesting (42.700) dan kom je uit op een percentage van 95 procent”, aldus Bakker in een schriftelijk antwoord.