Zowel Rotterdam als Den Haag kampen momenteel al met een studentenkamertekort. De groeistrategie isgebaseerd op een adviesrapport van commissie-Van Ham, waarin meerdere scenario’s worden geschetst. De groeiplannen - inmiddels ‘Contouren2030’ genoemd - zijn nog niet in beton gegoten. Hoewel vaststaat dat de TU gaat uitwijken naar andere steden, is het volgens vice rector magnificus Rob Mudde nog niet 100 procent zeker dat dit Den Haag en Rotterdam zullen zijn.