In de woonvisie 2016-2023 schrijft de gemeente bijvoorbeeld: “ We streven verder naar een betere beschikbaarheid en een behoorlijke uitbreiding van het segment sociale studentenhuurwoningen, vooral op de Campus.” In de woonmonitor van 2018: “TU, DUWO en de gemeente zijn binnen de Taskforce studentenhuisvesting in gesprek over de locaties waar deze studentenwoningen kunnen worden gebouwd. De focus ligt hierbij op locaties op en rond de TU-campus, Schieoevers en de mogelijke transformatie van panden.”