Het is een trend dat scholieren minder vaak voor een technisch profiel kiezen. Uit de monitor Techniekpact 2022 blijkt dat in 2014-2015 nog 62% van de vwo-leerlingen een technisch profiel had (natuur en techniek én natuur en gezondheid). In 2021-2022 was dat 57%.