12 oktober 2022

Plan voor onconventionele kustbescherming

Read in English

Impressie van de Hollandkering bij Hoek van Holland. (Illustratie: Ties Rijcken en Koen Meijman)

Onder de titel Samen Sterk presenteren TU Delft, HKV lijn in water en RoyalHaskoning DHV een nieuw plan om Zuidwest-Nederland te beschermen tegen de zeespiegelstijging.

De conventionele aanpak zou aanzienlijke dijkversterkingen betekenen voor het hele gebied tussen Biesbosch en Hoek van Holland. Voor een zeespiegelstijging van 50 centimeter zou dat ongeveer 3 miljard euro moeten gaan kosten.

Hollandkering
Hun alternatief is een tweede stormvloedkering, de Hollandkering, die voor de huidige Maeslantkering bij Hoek van Holland zou moeten verrijzen. Die kering vereist ook drie supergemalen in Oude Maas, Nieuwe Maas en Haringvliet om rivierwater te lozen. Het plan zou onder meer Rotterdam vrijwaren van hogere zeedijken.

“De vraag is bij welke zeespiegelstijging dit de goedkopere optie wordt”, zegt TU-onderzoeker en publicist dr.ir. Ties Rijcken. “Dat zouden we graag verder onderzoeken.” Het concept verscheen op 12 oktober in NRC: ‘We moeten ons juist niet terugtrekken voor de stijgende zeespiegel.’

Meer nog dan de Maeslantkering, wanneer die eens per jaar sluit, is de Hollandkering een potentiële toeristische attractie. Wanneer de kering omhoog staat, wat de meeste tijd het geval zal zijn, kunnen bezoekers met een lift langs de rand van de boog naar het terras bovenin. Dat biedt een uniek uitzicht over kust, duinen en waterwerken. (JW)