17 maart 2022

OCW gaat mentale problemen studenten aanpakken

Read in English

De coronamaatregelen in het hoger onderwijs zijn geschrapt, maar daarmee zijn de mentale problemen van studenten niet verdwenen. Minister Dijkgraaf is bezig om ze aan te pakken, schrijft hij. De ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid werken volgens hem aan een ‘integrale aanpak’ van het welzijn van studenten. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar begeleiding bij klachten, maar ook naar preventie. Er is daarbij aandacht voor de achterliggende oorzaken van “stress en prestatiedruk die studenten ervaren”, net als voor fysieke gezondheid. (HOP, JvE)