27 mei 2021

Minister: ‘positie ombudsman goed geregeld’

Read in English

Hoe onafhankelijk worden de nieuwe ombudspersonen die universiteiten vanaf juli moeten hebben? Daarover dienden zes fracties in de Tweede Kamer in februari vragen in. Minister Van Engelshoven voorziet geen problemen, schrijft ze deze week in haar antwoord.
De onafhankelijke positie van de ombudspersoon wordt immers formeel vastgelegd in het universitaire reglement, redeneert zij. “Deze onafhankelijkheid betekent dat de ombudsfunctionaris zonder ruggenspraak advies kan uitbrengen. Hier geldt dat het college van bestuur (cvb) geen zeggenschap heeft over de inhoudelijke uitvoering van de functie.”
Het zomaar opzijschuiven van adviezen, waarvoor de Kamerfracties vrezen, lijkt haar dan ook niet plausibel. Daar is altijd uitleg voor nodig, vindt ze. “Ik ga er vanuit dat het cvb – gelet op zijn verantwoordelijkheid – motiveert aan de raad van toezicht wanneer het afwijkt van een advies van de ombudsfunctionaris.” De minister vindt het al met al niet nodig om de functie van ombudsfunctionaris op te nemen in de wet, zoals D66 en ChristenUnie hadden voorgesteld. (HOP, EF)

De TU Delft heeft al sinds maart 2019 een ombudsman, Job van Luyken. Delta interviewde hem twee keer uitgebreid:

  • In augustus 2019 gaat hij in op de vraag hoe onafhankelijk hij is.
  • In maart 2021 vertelt hij over de instabiliteit van zijn positie.