11 mei 2023

Miljoenen voor TU-radarproject

Read in English

Het door de TU Delft geleide PHARA-consortium krijgt miljoenen euro’s subsidie van NWO. De onderzoekers ontwikkelen een nieuw type radar die de hele lucht in een paar seconden kan observeren, om te onderzoeken hoe deeltjes in wolken en neerslag groeien en om grote bewegingen van weerfronten waar te nemen. De transporteerbare radar moet bijdragen aan klimaat- en atmosfeeronderzoek, nauwkeurigere weersvoorspellingen en verdere vernieuwingen van radartechnologie.

NWO steekt in totaal 22,7 miljoen euro in zeven projecten waarin wetenschappers uit heel Nederland hoogwaardige onderzoeksapparatuur, dataverzamelingen en software ontwikkelen. De bijdrage varieert van 2,3 tot 4,7 miljoen euro per project.

Met het geld wil de onderzoeksfinancier bevorderen dat wetenschappers er samen voor zorgen dat de wetenschappelijke infrastructuur van Nederland up-to-date blijft. Volgens NWO-voorzitter Marcel Levi maken de zeven gehonoreerde projecten nieuw onderzoek mogelijk dat grote toegevoegde waarde heeft voor de samenleving. In februari nog kende NWO samen met het ministerie van OCW nog 140 miljoen euro toe vanuit de ‘nationale roadmap’ voor uitzonderlijk grote onderzoeksapparatuur en databanken. (HOP, HC)